Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Цивільний захист у закладах освіти: складаємо мобілізаційний план
»
Взяти участь Всі події

Контрольна робота "Періодичний закон. Хімічний зв'язок" 11 клас

Хімія

Для кого: 11 Клас

19.10.2019

6291

184

0

Опис документу:
Контрольна робота для 11 класу за рівнем стандарту охоплює теми "Періодичний закон і періодична система" та "Хімічний зв'язок". Робота складена відповідно до прогнозованих очікуваних результатів і враховує знаннєві та діяльнісні компоненти учнів з цих тем.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контрольна робота «Періодичний закон. Хімічний зв’язок» 1 варіант

1. Укажіть серед наведених елементів d-елемент:

А)Ca, Б)Ti, В)Se, Г)Pb.

2. Укажіть тип хімічного зв’язку у молекулі OF2:

А)ковалентний полярний; Б)ковалентний неполярний; В)йонний; Г)металічний.

3.Укажіть ряд елементів, розміщених у порядку збільшення електронегативності:

А) С,Si,Pb Б) Al,Si,P В) O,F,N Г) Cl,S,P.

4. Визначте кількість електронів у йоні, нуклідний символ якого 1224Mg2+:

А) 10; Б) 14; В) 22; Г) 26;

5. Укажіть правильне твердження:

А) Електронегативність Хлору більша, ніж Флуору.

Б) В атомах Флуору та Хлору однакова кількість електронів на зовнішньому рівні.

В) Радіус атома Флуору більший, ніж радіус Хлору.

Г) У збудженому стані як Флуор так і Хлор проявляють ступінь окиснення +7.

6.Укажіть відповідність між хімічним елементом і ступенем окиснення, який він може проявляти:

1. S А) -4; +2; +4.

2. Si Б) -3; +3; +5.

3. As В) -2; +4; +6.

4. Al Г) +3

Д) +1; +3

7. Укажіть відповідність між галузями застосування речовин та їх будовою:

  1. електроізоляція А) атомна

  2. абразивні матеріали Б) металічна

  3. хірургічні інструменти В) йонна

  4. сільськогосподарські добрива Г) молекулярна

Д) аморфна

8. Проаналізуйте твердження 1, 2 й виберіть правильний варіант відповіді:

1. У переліку: Силіцій, Оксиген, Фосфор, Хлор, Натрій, Магній переважають елементи з однаковою електронною формулою зовнішнього енергетичного рівня атома в основному стані.

2. Електронна конфігурація 1s22s22p63s23p33d1 відповідає збудженому стану атома Сульфура.

А) правильне лише твердження 1; Б) правильне лише твердження 2;

В) правильні обидва твердження; Г) неправильні обидва твердження.

9. Проаналізуйте твердження 1, 2 й виберіть правильний варіант відповіді:

1. У атома Нітрогену у збудженому стані на зовнішньому рівні знаходиться п’ять неспарених електронів.

2. Хімічний зв’язок у молекулі амоніаку утворюється за рахунок перекривання s-орбіталей трьох атомів Гідрогену і трьох р-орбіталей атома Нітрогену.

А) правильне лише твердження 1; Б) правильне лише твердження 2;

В) правильні обидва твердження; Г) неправильні обидва твердження.

10. Укажіть перелік електронних конфігурацій атомів відповідних простих речовин, продукти взаємодії яких з хлором мають йонний тип кристалічних граток:

1)3s23p2, 2)2s1, 3)3s23p4, 4)1s1, 5)3s2 , 6)4s1

A)1,4,5 Б)2,3,4; В)2,5,6; Г)2,4,6.

11. Атом хімічного елемента має на 2 електрони більше, ніж йон Хлору. Вкажіть елемент. Який тип хімічного зв’язку у сполуці цього елемента з Оксигеном. Зобразіть схему його утворення.

12. Елемент, вищий оксид якого відповідає формулі Е2О5 утворює летку сполуку з Гідрогеном , у якій масова частка Гідрогену 3,85%. Визначте елемент. Напишіть його електронну конфігурацію та вкажіть загальну кількість s-електронів.

Контрольна робота «Періодичний закон. Хімічний зв’язок» 2 варіант

1. Укажіть серед наведених елементів р-елемент:

А)Ca, Б)Ti, В)Se, Г)Fe.

2. Укажіть елемент, електронну конфігурацію якого зображено 1s22s22p63s23p63d64s2:

А) Сa, Б) Mn, В) Sr, Г) Fe.

3.Нафтален – летка з характерним запахом кристалічна речовина. ЇЇ температура плавлення близько 80ºС. Укажіть тип кристалічної гратки нафталену:

А) молекулярна; Б) атомна; В) йонна; Г) металічна.

4. Визначте кількість електронів у йоні, нуклідний символ якого 1327Al3+:

А) 10; Б) 13; В) 27; Г)40.

5. Укажіть правильне твердження «У ряду хімічних елементів Na----Mg----Al----Si

А) збільшується радіус; Б) збільшується електронегативність;

В) зменшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

Г) збільшується кількість енергетичних рівнів.

6.Укажіть відповідність між назвою речовини та її будовою:

1. пластик А) йонна

2. кухонна сіль Б) аморфна

3. карборунд (SiC) В) атомна

4. кисень Г) металічна

Д) молекулярна

7.Укажіть відповідність між хімічним елементом і ступенем окиснення, який він може проявляти:

1. С А) -4; +2; +4.

2. S Б) -3; +3; +5.

3. Р В) -2; +4; +6.

4. Mg Г) +2

Д) +2; +4

8. Проаналізуйте твердження 1, 2, що стосуються частинок й виберіть правильний варіант відповіді:

І. […3s23p4]0

ІІ. […3s23p6]2-

ІІІ. […3s23p6]0

ІV. […3s23p33d1]0

  1. У частинок І і ІІ однакова кількість електронів.

  2. Частинки І і ІV відповідають атому одного й того ж елемента у основному та збудженому станах.

А) правильне лише твердження 1; Б) правильне лише твердження 2;

В) правильні обидва твердження; Г) неправильні обидва твердження.

9. Проаналізуйте твердження I-IV й виберіть правильний варіант відповіді:

І. Радіус атома Хлору менший за радіус атома Флуору.

ІІ. У ядрі нукліда 32S однакове число протонів і нейтронів.

ІІІ. Електронегативність Сульфуру більша за електронегативність Оксигену.

ІV. Атом Сульфуру утворює простий аніон з такою самою електронною конфігурацією, як і в атома Аргону.

А) правильні твердження І, ІІІ; Б) правильне лише твердження ІІ;

В) правильні твердження ІІ, ІV; Г) правильні твердження І, ІІ.

10. Укажіть перелік електронних конфігурацій атомів відповідних простих речовин, продукти взаємодії яких з хлором мають ковалентний полярний тип зв’язку: 1)3s23p2, 2)2s22p2, 3)3s2, 4)1s1, 5)3s23p64s23d6, 6)4s1

A)1,4,5 Б)2,3,4; В)2,5,6; Г)1,2,4.

11. Атом хімічного елемента має на 3 електрони менше, ніж йон Сульфуру. Вкажіть елемент. Який тип хімічного зв’язку у сполуці цього елемента з Гідрогеном. Зобразіть схему його утворення.

12. Елемент Е утворює летку сполуку з Гідрогеном у якій масова частка Гідрогену 12,5%. Вищий оксид цього елемента має склад ЕО2. Визначте елемент. Напишіть його електронну конфігурацію та вкажіть загальну кількість р-електронів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.