Контрольна робота №2 з теми «Найважливіші органічні сполуки».

Опис документу:
Контрольна робота №2 з хімії в 9 класі з теми «Найважливіші органічні сполуки»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контрольна робота №2 з теми «Найважливіші органічні сполуки».

Мета уроку: узагальнити знання найважливіших органічних сполук, розвивати уміння використовувати отримані знання на практиці, здійснити контроль знань з теми, формувати самоосвітню компетентність, виховувати впевненість у власних силах.

Контрольна робота №2 з теми « Найважливіші органічні сполуки» 9 клас

Варіант І

1.Вторинна структура білка підтримується наявністю в молекулі білка зв'язків:

а)пептидних; б)водневих; в) дисульфідних.

2. Укажіть серед наведених сполук α-амінокислоту:

а) СН3 - СН (NH2) - СООН; б) СН3 - СН2 - СН (ОН) - СООН; в) СН3 - СН2 - СН2 - СООН;

г) CH3-CH(NH2)-CH2-COOH.

3. Первинна структура білка зумовлена...

4. Установіть відповідність,

   1. СН3 - СН2 - СН2 - СН2 - СН2 - ОН А. Амінооцтова кислота

   2. СН3-СООС5Н11 Б. Пентан-1-ол

3. CH2(NH2)-COOН В. Пентиловий естер оцтової кислоти

5. Денатурація білка відбувається під дією:

а)води; б) кислот; в) світла.

6. Нуклеотид складається із залишків:

а) вуглеводню, ортофосфатної кислоти;

б) нітрогеновмісної основи, вуглеводню, ортофосфатної кислоти.

в) нітрогеновмісної основи, вуглеводню, сульфатної кислоти.

7. Напишіть рівняння утворення дипептиду з молекули аланіну і молекули гліцину.

8. Обчисліть масу 2-амінопропанової кислоти, яку можна одержати з 20 г 2-хлорпропанової кислоти й амоніаку.

9. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

Етан - Етен -Етанол етанова кислота —> хлоретанова кислота аміноетанова кислота

10. Яку масу картоплі, що містить 20% крохмалю за масою, треба взяти для отримання 100 кг етанолу , якщо виробничі втрати складають 15%?

ВаріантІІ

1.Денатурація білків — це реакція руйнування структури: а) первинної; б) вторинної; в) вторинної та третинної.

2.Укажіть серед наведених сполук естер:

а) С2Н5 - ОН; б) СН3 - СН2 - СН - СООН; в)СН3-СООС2Н5; г)(СвН10О5)л.

3. Вторинна структура білка зумовлена...

4. Установіть відповідність.

    1. СН3 - СН2 - СН2 - СН2 – ОН А. . Бутиловий естер оцтової кислоти

    2. СН3-СООС4Н9 Б. α-амінобутанова кислота

    3. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH В Бутан-1-ол

5. Амінокислоти — це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи: а) аміно- і гідроксильна; б) карбоксильна й гідроксильна; в) аміно- й карбоксильна.

6. Нуклеїнові кислоти це:а) природні полімери;б) штучні полімери;в) мономери для синтезу білка.

7. Напишіть рівняння утворення дипептиду з молекули гліцину й молекули аланіну.

8.Обчисліть масу амінооцтової кислоти, яку можна одержати з хлороцтової кислоти масою 48 г і амоніаку.

9. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

Бутан- Бутен Бутанол — бутанова кислота —> 2-хлорбутанова кислота —> 2-амінобутанова кислота.

10.Який об’єм вуглекислого газу виділиться при повному перетворенні 360 г глюкози на етиловий спирт при бродінні, якщо вихід складає 95 %?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!