Контрольна робота №2 в 10 класі профіль біолого-хімічний

Опис документу:
Контрольна робота №2 в 10 класі профіль біолого-хімічний в трьох варіантах та чотирьох рівнях

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Варіант 1 Контрольна робота №2

Рівень 1

1. Лужні елементи належать до електронної родини А d-елементів;; Б p-елементів; Г f-елементів. В s-елементів

2. Природні сполуки, які містять Натрій— це А карналіт; В сильвін; Б глауберова і кам’яна солі; Г кріоліт.

3. Електронна конфігурація йона Na+ А 1s22s22p63s1;Б 1s22s22p6 В 1s22s22p63s2; Г 1s22s22p63s23p6.

4. Установіть відповідність між назвами та формулами сполук.

Назва Формула

А Каустична сода 1 Na2CO3

Б Кристалічна сода 2 NaНCO3

В Питна сода 3 Na2CO3 · 10Н2О

Г Поташ 4 NaОН

Ґ Пральна сода 5 К2CO3

5. Установіть послідовність послаблення металічних властивостей елементів

А Sr; Б Be; В Mg; Г Ba; Ґ Ca;

6.Укажіть число нейтронів в ядрі нукліда 32 Р: А 15 Б 17 В 32 Г 49

ІІ рівень

7. З натрій оксидом реагують А СаО; Б SO3; В НNO3; Г H2O; Ґ Mg(OH)2; Д ZnO.

Складіть рівняння реакцій.

8. Чи можливі такі реакції: А Fe + CuCl2 ;Б Ag + CuSO4; В Ca + NaOH ; Г Zn + KOH .

Для всіх можливих випадків складіть рівняння реакцій.

ІІІ рівень

9. В суміші газів об’ємна доля метану така ж , як і оксиду карбону(ІV)- 50% Знайдіть об’єм кисню, що витрачається при спалюванні цієї суміші об’ємом 80 л.

ІV рівень

10. Змішали розчин масою 10,0 г з масовою часткою аргентум нітрату 30 % із розчином калій хлориду масою 15,5 г і масовою часткою КСl 3 %. Обчисліть масу осаду, що утворився.

Варіант 2 Рівень 1

1. Конфігурація валентних електронів атомів лужних елементів — це А ns1; Б ns2; В ns2np1; Г ns2np2.

2. Установіть відповідність між тривіальними назвами і формулами

речовин.

Назви Формули

А Ангідрит 1 Са3(РО4)2

Б Доломіт 2 СаСО3

В Крейда 3 СаSO4

Г Фосфорит 4 CaCO3 · MgCO3

3. Установіть послідовність посилення основних властивостей гідроксидів

А Mg(OH)2; Б Ba(OH)2; В Ca(OH)2; Г Sr(OH)2.

4.Укажіть число нейтронів в ядрі нукліда 13С : А 6 Б 7 В 12 Г 13

5. Електронна конфігурація йона Mg2+ А 1s22s22p63s1;Б 1s22s22p6 В 1s22s22p63s2; Г 1s22s22p63s23p6.

6. Природні сполуки, які містять Калій, — це А карналіт; В сильвін; Б глауберова і кам’яна солі; Г кріоліт.

ІІ рівень

7. З Калій оксидом реагують А СаО; Б SO3; В НNO3; Г H2O; Ґ Mg(OH)2; Д ZnO.

Складіть рівняння реакцій.

8. Чи можливі такі реакції: А Zn + CuCl2 ; Б Ag + CuSO4;В Mg + NaOH ; Г Al + KOH .

Для всіх можливих випадків складіть рівняння реакцій.

ІІІ рівень

9. Обчисліть об’єм водню (н.у.), який виділиться в реакції з водою технічного натрію масою 11,5 г із масовою часткою домішок 2 %, якщо вихід продуктів реакції становить 95 %.(5,21 л)

ІV рівень

10. Визначте молекулярну формулу сполуки, що входить до складу скелета найпростіших морських організмів акантарій, якщо масові частки елементів у ній становлять: Стронцію — 47,83 %; Сульфуру — 17,39 %; Оксигену — 34,78 %.

Варіант 3 Рівень 1

1. Конфігурація валентних електронів атомів лужноземельних елементів — це А ns1; Б ns2; В ns2np1; Г ns2np2.

2. Установіть відповідність між тривіальними назвами і формулами

речовин.

Назви Формули

А Питна сода 1 Са3(РО4)2

Б Доломіт 2 СаСО3

В Крейда 3 NaHCO3

Г Фосфорит 4 CaCO3 · MgCO3

3. Установіть послідовність послаблення основних властивостей гідроксидів

А Mg(OH)2; Б Ba(OH)2; В Ca(OH)2; Г Sr(OH)2.

4.Укажіть число нейтронів в ядрі нукліда 31Р : А 16 Б 17 В 31 Г 5

5. Електронна конфігурація йона Al3+ А 1s22s22p63s1;Б 1s22s22p6 В 1s22s22p63s2; Г 1s22s22p63s23p6.

6. Природні сполуки, які містять Калій, — це А карналіт; В сильвін; Б глауберова і кам’яна солі; Г кріоліт.

ІІ рівень

7. З Калій оксидом реагують А СаО; Б SO2; В Н2SO4; Г H2O; Ґ Mg(OH)2; Д ZnO.

Складіть рівняння реакцій.

8. Чи можливі такі реакції: А Zn + CuCl2 ; Б Ag + CuSO4;В Mg + NaOH ; Г Al + KOH .

Для всіх можливих випадків складіть рівняння реакцій.

ІІІ рівень

9. В суміші газів об’ємна доля метану така ж , як і оксиду карбону(ІV)- 50% Знайдіть об’єм кисню, що витрачається при спалюванні цієї суміші об’ємом 80 л.

ІV рівень

10. При розкладі доломіту масою 184 г добули магній оксид масою 36 г. Обчисліть масову частку некарбонатних домішок у цьому зразку доломіту та об’єм газуватого продукту реакції (н.у.).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
3
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!