Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Шляхи формування української ідентичності в новій українській школі
»
Взяти участь Всі події

КОНТРОЛЬНА РОБОТА Хімічний зв'язок . Будова речовини.

Хімія

Для кого: 8 Клас

02.12.2018

7127

125

2

Опис документу:
узагальнити й систематизувати набуті знання;розвивати основні операції мислення та пізнавальні процеси, вміння використовувати набуті знанняформувати навички працювати в групах, виховувати почуття відповідальності, творчий підхід до навчання, любов до предмета.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

Мета: проконтролювати засвоєння учнями структури періодичної системи та закономірностей зміни властивостей хімічних елементів і сполук утворених ними; вміння складати рівняння хімічних реакцій, розв’язування задач на визначення хімічного елемента.

Варіант І

Початковий рівень (3 бали)

(За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бала)

Завдання 1-6 з вибором однієї правильної відповіді складаються з формулювання завдання і чотирьох варіантів відповідей. Виберіть правильну і позначте її галочкою

1. Укажіть неметалічний елемент:

А Галій В Лантан

Б Криптон Г Родій

2. Укажіть лужний елемент:

А Купрум В Калій

Б Магній Г Кадмій

3. Укажіть елемент ІІІ Б групи:

А Магній В Скандій

Б Алюміній Г Фосфор

4. Укажіть найактивніший метал:

А барій В хром

Б алюміній Г вольфрам

5. Укажіть номери груп, у яких знаходяться елементи Na, Cu, Cl:

А І, V В І, VII

Б ІІ, VII Г І, ІІІ

6. Укажіть частинки, які входять до складу атома:

А протони та нейтрони В електрони, протони, нейтрони

Б лише електрони Г електрони та нейтрони

Середній рівень (3 бали)

(За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бала)

Завдання 7-12 на правильну відповідність складаються з формулювання завдання та двох колонок. В одній колонці містяться певні завдання, до яких треба підібрати правильні відповіді з другої колонки і вписати їх у таблицю

7. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

В

Властивості хімічних елементів Приклад

А металічні 1 Алюміній

Б неметалічні 2 Рубідій

В амфотерні 3 Фосфор

4 Карбін

8. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

Період Приклад

А малий 1 Карбон

Б великий 2 Алмаз

3 Германій

9. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

Підгрупа Приклад

А головна 1 Фосфін

Б побічна 2 Фосфор

3 Манган

10. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

В

Група Приклад

А ІІА 1 Барій

Б IVБ 2 Титан

В VIА 3 Германій

4 Полоній

11. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

В

Група Формула леткої сполуки з Гідрогеном

А IVА 1 HR

Б VIА 2 RH3

В VIIА 3 H2R

4 RH4

12. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

В

Характер оксиду Номер елемента

А основний 1 4

Б кислотний 2 15

В амфотерний 3 20

4 18

Достатній рівень (3 бали)

(За кожне правильно виконане завдання – 1 бал)

Завдання 13-15 на правильну послідовність містять формулювання завдання та варіанти певних дій, понять, формул, характеристик, які треба розташувати в певній послідовності

13. Розмістіть символи елементів у порядку зростання їхньої максимальної валентності у формулах вищих оксидів:

1

2

3

4

А Al В K

Б Ge Г Te

14. Розмістіть назви елементів у порядку зростання їхніх неметалічних властивостей:

1

2

3

4

А Фосфор В Сульфур

Б Хлор Г Силіцій

15. Розмістіть назви простих речовин у порядку зміни їхніх властивостей від активного металу до активного неметалу:

1

2

3

4

А алюміній В фосфор

Б хлор Г натрій

Високий рівень (3 бали)

(За кожне правильно виконане завдання – 1,5 бали)

16. Складіть рівняння реакції між лужноземельним металом і хлоридом металічного елемента третього періоду, який виявляє амфотерні властивості. Укажіть загальну суму коефіцієнтів.

17. Елемент утворює оксид складу ЕО2. Масова частка Гідрогену в леткій сполуці – 25%. Який це елемент? Напишіть формулу оксиду та леткої сполуки з Гідрогеном.

Варіант ІІ

Початковий рівень (3 бали)

(За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бала)

Завдання 1-6 з вибором однієї правильної відповіді складаються з формулювання завдання і чотирьох варіантів відповідей. Виберіть правильну і позначте її галочкою

1. Укажіть металічний елемент:

А Силіцій В Селен

Б Оксиген Г Титан

2. Укажіть елемент галоген:

А Вольфрам В Манган

Б Оксиген Г Бром

3. Укажіть елемент малого періоду:

А Силіцій В Титан

Б Арсен Г Рубідій

4. Укажіть найактивніший неметал:

А вуглець В сірка

Б селен Г фосфор

5. Укажіть номери груп, у яких знаходяться елементи Ca, Zn, S:

А І, V В ІІ, VI

Б ІІ, ІV Г І, VІ

6. Укажіть частинки, які входять до складу ядра атома:

А протони та нейтрони В електрони, протони, нейтрони

Б лише електрони Г електрони та нейтрони

Середній рівень (3 бали)

(За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бала)

Завдання 7-12 на правильну відповідність складаються з формулювання завдання та двох колонок. В одній колонці містяться певні завдання, до яких треба підібрати правильні відповіді з другої колонки і вписати їх у таблицю

7. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

В

Властивості хімічних елементів Приклад

А металічні 1 Берилій

Б неметалічні 2 Озон

В амфотерні 3 Магній

4 Хлор

8. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

Період Приклад

А малий 1 Бор

Б великий 2 Силан

3 Стронцій

9. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

В

Група Приклад

А галогени 1 Селен

Б побічна 2 Ксенон

В інертні 3 Натрій

4 Флуор

10. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

В

Номер періоду Приклад

А 3 1 Європій

Б 7 2 Силіцій

В 5 3 Уран

4 Стибій

11. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

В

Група Формула леткої сполуки з Гідрогеном

А VІІА 1 HR

Б VIА 2 RH3

В VА 3 H2R

4 RH4

12. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

В

Характер гідрату оксиду Номер елемента

А основний 1 3

Б кислотний 2 6

В амфотерний 3 10

4 13

Достатній рівень (3 бали)

(За кожне правильно виконане завдання – 1 бал)

Завдання 13-15 на правильну послідовність містять формулювання завдання та варіанти певних дій, понять, формул, характеристик, які треба розташувати в певній послідовності

13. Розмістіть символи елементів у порядку зростання їхньої максимальної валентності у формулах вищих оксидів:

1

2

3

4

А Cl В As

Б Ca Г C

14. Розмістіть назви елементів у порядку зростання їхніх металічних властивостей:

1

2

3

4

А Галій В Калій

Б Германій Г Кальцій

15. Розмістіть назви простих речовин у порядку зміни їхніх властивостей від активного неметалу до активного металу:

1

2

3

4

А телур В йод

Б цезій Г барій

Високий рівень (3 бали)

(За кожне правильно виконане завдання – 1,5 бали)

16. Складіть рівняння реакції між простими речовинами, утвореними елементами ІІІА та VІА груп третього періоду. Укажіть загальну суму коефіцієнтів.

17. Елемент утворює вищий оксид складу Е2О5. Масова частка Оксигену в ньому – 34,78%. Який це елемент? Напишіть формулу оксиду та леткої сполуки з Гідрогеном, якщо він її утворює.

Варіант ІІІ

Початковий рівень (3 бали)

(За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бала)

Завдання 1-6 з вибором однієї правильної відповіді складаються з формулювання завдання і чотирьох варіантів відповідей. Виберіть правильну і позначте її галочкою

1. Укажіть елемент ІІА групи:

А Літій В Цинк

Б Кальцій Г Купрум

2. Укажіть елемент з амфотерними властивостями:

А Берилій В Селен

Б Стронцій Г Криптон

3. Укажіть елемент великого періоду:

А Бор В Сульфур

Б Літій Г Манган

4. Укажіть формулу вищого оксиду елемента VА групи:

А R2O3 В R2O7

Б R2O5 Г RO

5. Укажіть номери груп, у яких знаходяться елементи K, Ag, Si:

А І, ІV В ІІ, V

Б ІІ, ІV Г І, VІ

6. Укажіть частинки, які не входять до складу ядра атома:

А протони та нейтрони В електрони, протони, нейтрони

Б лише електрони Г електрони та нейтрони

Середній рівень (3 бали)

(За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бала)

Завдання 7-12 на правильну відповідність складаються з формулювання завдання та двох колонок. В одній колонці містяться певні завдання, до яких треба підібрати правильні відповіді з другої колонки і вписати їх у таблицю

7. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

В

Властивості хімічних елементів Приклад

А металічні 1 Фосфін

Б неметалічні 2 Стронцій

В амфотерні 3 Цинк

4 Селен

8. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

Підгрупа Приклад

А головна 1 Ванадій

Б побічна 2 Індій

3 Карбід

9. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

В

Група Приклад

А VIIA 1 Йод

Б IIIБ 2 Рубідій

В IA 3 Лантан

4 Манган

10. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

В

Номер періоду Приклад

А 2 1 Гелій

Б 4 2 Силіцій

В 1 3 Нітроген

4 Арсен

11. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

В

Група Формула вищого оксиду

А ІІА 14

Б VIА 2 RО3

В ІVА 3 RО

4 RО2

12. Приведіть у відповідність колонки:

A

Б

В

Характер простої речовини Номер елемента

А метал 1 18

Б неметал 2 12

В метал з амфотерними властивостями 3 13

4 16

Достатній рівень (3 бали)

(За кожне правильно виконане завдання – 1 бал)

Завдання 13-15 на правильну послідовність містять формулювання завдання та варіанти певних дій, понять, формул, характеристик, які треба розташувати в певній послідовності

13. Розмістіть символи елементів у порядку зростання їхньої валентності у формулах летких сполук із Гідрогеном:

1

2

3

4

А Si В N

Б S Г Br

14. Розмістіть назви елементів у порядку зростання їхніх металічних властивостей:

1

2

3

4

А Цезій В Плюмбум

Б Барій Г Натрій

15. Розмістіть назви атомів елементів у порядку зміни властивостей утворених ними гідратів вищих оксидів від лугу до сильної кислоти:

1

2

3

4

А Силіцій В Сульфур

Б Натрій Г Алюміній

Високий рівень (3 бали)

(За кожне правильно виконане завдання – 1,5 бали)

16. Складіть рівняння реакції між вищим оксидом елемента IVА групи малого періоду і вищим оксидом елемента ІА групи. Укажіть загальну суму коефіцієнтів.

17. На одновалентний метал масою 11,5 г подіяли водою до повного розчинення. Виділився газ об’ємом 5,6 л. Який це метал?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.