• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Хімія
  • Конспект уроку в 11 класі профіль біолого-хімічний з теми "Застосування глюкози, її біологічне значення. Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу. Поняття про оптичну ізомерію."

Конспект уроку в 11 класі профіль біолого-хімічний з теми "Застосування глюкози, її біологічне значення. Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу. Поняття про оптичну ізомерію."

Опис документу:
Конспект уроку в 11 класі профіль біолого-хімічний з теми "Застосування глюкози, її біологічне значення. Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу. Поняття про оптичну ізомерію"містить тести в форматі ЗНО з теми "Глюкоза"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

4

Урок № 85-86

Тема уроку: Застосування глюкози, її біологічне значення. Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу. Поняття про оптичну ізомерію.

Мета уроку: дати короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу, розглянути значення вуглеводів у природі та життєдіяльності живих організмів. Розвивати логічне мислення, спостережливість, вміння аналізувати та узагальнювати, удосконалювати хімічну мову.

Унаочнення: ПСХЕ, підручник

Хід уроку:

ММ№1 ЗП

  1. Оргчастина -1 хв.

  2. Перевірка домашнього завдання.

1. Фронтальна бесіда

1) Чим відрізняється молекула фруктози від молекули глюкози?

2) Глюкоза і фруктоза — це ізомери, гомологи чи те й інше водночас? Відповідь обґрунтуйте.

3) Яка реакція відбувається в разі дії на глюкозу води?

а) Гідроліз; б) виділення вуглекислого газу; в) свій варіант.

4) Які функціональні групи входять до складу молекули глюкози?

а) Гідроксильна;  б) фенольна; в) карбонільна;  г) карбоксильна; д) естерова.

5) Які із запропонованих нижче речовин вступатимуть у реакцію «срібного дзеркала»?

а) Гліцерин;    б) пропаналь; в) фенол;   г) глюкоза.

6) Скільки форм глюкози існує в природі? а) Одна; б) дві; в) три;  г) чотири.

Зобразіть структурні формули глюкози.

2. Обговорення домашнього завдання

Поширення моносахаридів у природі, фізичні властивості моносахаридів, приналежність до класів органічних сполук за наявністю функціональних груп.

III. Вивчення нового матеріалу

МІНІ-КОНФЕРЕНЦІЯ

1. Деякі відомості про фруктозу, рибозу й дезоксирибозу

У природі найпоширенішими є моносахариди, у молекулах яких міститься п’ять (пентози) або шість (гексози) атомів Карбону.

Моносахариди — це гетерофункціональні сполуки, до складу молекул яких входить одна карбонільна група (альдегідна або кетонна) і кілька гідроксильних.

Наприклад:

O O

CH2 – CH – CH – CH – C CH2 – CH – CH – CH2 – C

OH OH OH OH H OH OH OH H

Рибоза Дезоксирибоза

 

Отже, моносахариди — це полігідроксиальдегіди (рибоза, глюкоза) або полігідроксикетони (фруктоза).

Однак не всі властивості моносахаридів узгоджуються з такою будовою. Так, моносахариди не беруть участі в деяких реакціях, типових для карбонільної групи. Це приводить до висновку, що моносахаридам, крім наведених формул, властива також інша структура, яка виникає в результаті внутрішньо-молекулярної реакції між карбонільною групою з одним зі спиртових гідроксилів.

Відомо, що найбільш стійкими є п’яти- та шестичленні цикли. Тому зазвичай відбувається взаємодія карбонільної групи з гідроксилом біля четвертого або п’ятого атомів Карбону (нумерація починається з карбонільного атома Карбону або найближчого до нього кінця ланцюга).

Ізомеризацію рибози можна описати такою схемою:

Її важлива властивість — здатність до гідролізу з утворенням глюкози та фруктози:

Ця хімічна реакція використовується для одержання штучного меду.

Рибоза C5H10O5 і дезоксирибоза C5H10O4 є важливими моносахаридами. Залишки циклічних форм їх молекул входять до складу рибонуклеїнових (РНК) та дезоксирибонуклеїнових (ДНК) кислот.

Значення вуглеводів для живих організмів.

Вуглеводи складають 80 % сухої маси рослин, у добовому раціоні людини їх міститься 60 – 75%, що становить 50 – 60% калорійності.

При згоранні:1 г вуглеводів виділяється 4,1 ккал, 1 г жирів – 9, 3 ккал, 1 г білків – 4,1 ккал енергії.

Достатня кількість вуглеводів сприяє згоранню жирів. При достатній кількості вуглеводів глюкоза відкладається у вигляді глікогену в печінці, м’язах. Глікоген – резервний запас вуглеводів.

Вуглеводи всмоктуються в тонкому кишківнику у вигляді моносахаридів, які утворюються під дією ферментів із дисахаридів та полісахаридів.

Потреба організму у вуглеводах: 1/3 – легкозасвоювані, 2/3 – полісахариди (крохмаль). При повній відсутності вуглеводів вони можуть синтезуватися з білків і жирів (гліконеогенез). Надлишкове вживання вуглеводів призводить до порушення обміну речовин, перенапруження інсулінового апарату, збільшення синтезу холестерину, ожиріння, появи цукру в сечі. При надлишку клітковини посилюється бродіння в кишківнику.

ММ№2 АП

Розв’язання завдань в форматі ЗНО

112. Вкажіть форму існування молекул глюкози у водному розчині:

а) циклічна; б) альдегідоспирт; в) п'ятиатомний кетоноспирт;

г) альдегідоспирт та циклічна форма при динамічній рівновазі.

113. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії глюкози з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду:

а) сорбіт;

б) глюконова кислота;

в) цукрова кислота;

г) аргентум глюконат.

114. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії глюкози з метанолом:

а) купрум(ІІ) сахарат;

б) метилглікозид;

в) сорбіт;

г) глюконова кислота.

115. Виберіть продукт, який утворюється при гідролізі цукрози:

а) глюкоза; б) фруктоза;

в) глюконова кислота; г) суміш глюкози і фруктози.

116. Встановіть продукт, який утворюється при гідролізі крохмалю:

а) глюкоза; б) фруктоза;

в) глюконова кислота; г) суміш глюкози і фруктози.

117. Встановіть продукт, який утворюється при гідролізі целюлози:

а) -глюкоза; б) -фруктоза;

в) -глюкоза; г) суміш глюкози і фруктози.

120. Обчисліть кількість теплоти (кДж), яка виділяється при спалюванні 18 г глюкози, якщо при спалюванні 1 моль глюкози виділяється 287 кДж теплоти:

а) 2870,0;

б) 28,7;

в) 287,0;

г) 143,5.

130. Вкажіть твердження щодо груп, на які поділяють вуглеводи:

а) фосфоліпіди гліцериди і фосфоліпіди не гліцериди;

б) протеїни і протеїди; в) водорозчинні і жиророзчинні;

г) моносахариди, олігосахариди, полісахариди; д) монози, діози, поліози.

131. Вкажіть твердження щодо вуглеводів:

а) естери трьохатомного спирту гліцерину і вищих карбонових кислот;

б) речовини, які за своєю хімічною природою є альдегідами чи кетонами багатоатомних спиртів;

в) естери високомолекулярних циклічних спиртів і вищих карбонових кислот;

г) речовини, що належать до класу полігідроксікарбонільних сполук.

132. Вкажіть твердження щодо циклічної а-форми молекули глюкози:

а) напівацетальна гідроксигрупа знаходиться під площиною кільця молекули;

б) напівацетальна гідроксигрупа знаходиться над площиною кільця молекули;

в) відсутня напівацетальна гідроксигрупа;

г) характерна для кристалічного стану глюкози.

166. Виберіть твердження щодо насиченої одноосновної карбонової кислоти, якщо при естерифікації у присутності концентрованої сульфатної кислоти витратили 7,36 г етилового спирту та одержали 14,08 г естеру:

а) при відновленні утворюється пропаналь;

б) при хлоруванні утворюється 2-хлоропропанова кислота;

в) входить до складу столового оцту;

г) молекула містить два атоми Карбону.

179. Визначте кінцеві продукти перетворень

а) пропаноат натрію та етанол; б) етаноат натрію та пропанол;

в) етаноат натрію та етанол; г) пропаноат натрію та пропанол.

180. Визначте основний кінцевий продукт перетворень

а) пропаналь;

б) пропанова кислота;

в) купрум гліцерат;

г) гліцерин.

V. Підбиття підсумків уроку

Підбиваємо підсумки уроку, оцінюємо роботу учнів на уроці.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання: з курсу біології згадати про біологічну роль вуглеводів, їх поширення в природі й застосування; підготувати матеріали у формі презентації, схеми, колажу тощо.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
Схожі матеріали