• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Хімія
  • Конспект уроку в 11 класі профіль біолого-хімічний з теми "Полістирол, поліметилметакрилат, фенолоформальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їхній основі."

Конспект уроку в 11 класі профіль біолого-хімічний з теми "Полістирол, поліметилметакрилат, фенолоформальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їхній основі."

Опис документу:
Конспект уроку в 11 класі профіль біолого-хімічний з теми "Полістирол, поліметилметакрилат, фенолоформальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їхній основі"містить завдання в форматі ЗНО

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

9

Урок № 121-122

Тема уроку: Полістирол, поліметилметакрилат, фенолоформальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їхній основі.

Мета уроку: формувати в учнів уявлення про високомолекулярні речовини; ознайомити зі складом і застосуванням полімерних матеріалів на їхній основі, з класифікацією полімерних матеріалів; розширити знання учнів про хімічні реакції на прикладі реакцій полімеризації й поліконденсації; вивчити головні закономірності їх перебігу; ознайомити учнів зі складом і будовою деяких сучасних полімерних матеріалів, властивостями термопластичних і термореактивних полімерів.

Обладнання: схема реакцій полімеризації й поліконденсації.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

Фронтальна бесіда

1. Напишіть реакцію одержання поліетилену з етилену.

2. За яких умов можлива така реакція?

3. Які властивості характерні для виробів з полівінілхлориду? Де застосовуються такі вироби?

4. Чому відходи термопластичних полімерів відправляють на вторинну переробку, а відходи термореактивних полімерів — ні?

5. Середня маса полівінілхлориду 6250.Чому дорівнює ступінь полімеризації? 100

6.Гнучкість якого полімеру більша-зі ступенем полімеризації 1000 чи 1500?

7. «6 капелюхів критичного мислення».Полімери.

ММ№2 ЗП

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Феноло-формальдегідні смоли — продукти поліконденсації фенолу C6H5OH з формальдегідом CH2 = O. Новолаки — термопластичні полімери, які самі по собі не здатні переходити в неплавкий і нерозчинний стан, але можуть перетворюватися на тривимірний полімер унаслідок нагрівання їх з додатковою порцією формальдегіду в лужному середовищі. Феноло-формальдегідні полімери застосовуються як пресувальні композиції з різними наповнювачами, а також у виробництві лаків і клеїв. Фенолформальдегідні смоли (PF, від англ. Phenol formaldehyde resin) – синтетичні смоли з властивостями реактопластів або термореактопластів. Є рідкими або твердими олігомерними продуктами поліконденсації фенолу з формальдегідом в лужному або кислому середовищі (бакелітом, новолачні і резольні смоли), що відповідно впливає на їх властивості. Фенолоформальдегідні смоли нееластичні склоподібні тверді речовини або в'язкі рідини, які мають темне забарвлення. їх синтезують за реакцією поліконденсації фенолу і формальдегіду. Спочатку утворюється полімер лінійної будови, а потім — сітчастої. При добуванні фенолоформальдегідних смол використовують каталізатор — кислоту або луг. Залежно від природи каталізатора утворюються смоли двох типів: новолачні і резольні. Фенолоформальдегідний полімер є основою фенопластів. Це — термостійкі матеріали, нерозчинні у воді та органічних розчинниках. Із фенопластів виготовляють деталі електрообладнання, засобів зв'язку, предмети побуту. Суміші фенопластів із відходами деревообробної промисловості використовують у вигляді плит для виготовлення меблів, на будівництві. Наповнювачами фенопластів слугують також бавовна, каолін тощо. З фенолоформальдегідних полімерів виробляють склопластики — дуже міцні матеріали з каркасом зі скляних волокон. Недоліком деяких фенопластів є те, що вони виділяють невеликі кількості токсичних речовин.

2. Поліметилметакрилат — . Поліметилметакрилат відомий як органічне скло, або плексиглас. Це — прозорий матеріал. Він нерозчинний у воді, розчиняється в бензені, ацетоні, оцтовій кислоті; при нагріванні вище температури 120°С розм'якшується. Добре піддається поліруванню, механічній обробці, склеюванню. Як некрихкий прозорий матеріал замінює скло на транспорті, у приладобудуванні, військовій техніці. Його також використовують для виготовлення декоративної плитки. Поліметилметакрилат утворюється при полімеризації метилового естеру метакрилової кислоти Н2С = С(СН3) – СООСН3. Застосовують для виготовлення світильників, реклам, дорожніх знаків тощо, профільованих виробів й труб, а литтям під тиском — елементи оптики, освітлювальні прилади в автомобілебудуванні, шкали й індикатори приладів, елементи приладів для переливання крові в медичній техніці, у виробництві оптичних полімерних волокон і дисків для лазерних відеопрогравачів.

3. Полістирол — термопластичний полімер лінійної будови. Аморфний безбарвний прозорий крихкий продукт. Для полістиролу характерним є легкість переробки, хороша здатність до фарбування в масі й чудові діелектричні властивості. Легко склеюється, не токсичний. Застосовують як конструкційний, електроізоляційний і декоративно-оздоблювальний матеріал у приладо- й машинобудуванні, радіо- й електротехніці, для виготовлення виробів широкого вжитку.

СH = CH2 → ( – CH – CH2 – ) n

׀                            ׀

C6H5                             C6H5

полімер лінійної будови, аморфний, термопластичний, прозора стеклоподібна речовина, молекулярна маса 30 – 500 тис., густина 1,06 г/см3 (20°С). Він не реагує з розбавленими розчинами лугів і кислот, розчиняється в деяких органічних розчинниках. Полістиролу можна надати будь – яких форм і кольору; він добре склеюється та обробляється. Недоліки цього полімеру — невисокі міцність і теплостійкість. Вироби із полістиролу і пінополістиролу широко використовують у побутовій техніці, електроніці, будівництві, медицині. Із цього полімеру виготовляють звуко- і теплоізоляційні, облицювальні й декоративні плити, деталі для медичних приладів і систем переливання крові, одноразовий посуд, тару для харчових продуктів, дитячі іграшки, рятувальні круги, буйки, захисні шоломи тощо. Недоліком пінополістиролу є горючість і крихкість. Плити із цього матеріалу повільно виділяють невеликі кількості стиролу (інша назва — стирен). С6Н5 – СН = СН2 — токсична речовина, здатна накопичуватися в організмі. Крім цього, пінополістирол легко спалахує і горить із виділенням чорного диму і шкідливих для організму речовин.

ММ№3 АП

Хвилини підготовки до ЗНО

1.Позначте вищий оксид елемента з протонним числом 16:

А – R2O3 Б – R2O В – R2O5 Г – RO3

2. Позначте рядок утворений тільки елементами побічної підгрупи:

А – Mg, Ca, Hg Б – C, Si, Zn В – P, Al, Pb Г – Hg, Cu, Ag

3. Позначте правильне твердження щодо молекули метану:

А – складається з двох атомів одного хімічного елемента Б – складається з двох видів атомів

В – складається з трьох видів атомів Г – містить менше атомів Гідрогену, ніж Карбону

4. Позначте хімічну формулу фенолу:

А – CH3COOH Б – C6H5OH В – CH3–CH2–CH2–OH Г – C2H44.

5. Який з чотирьох металів найменш активний? А – магній Б – мідь В – нікель Г – свинець

6. До складу алмазу і графіту входить хімічний елемент А Карбон. Б Силіцій. В Фосфор.Г Аргентум.

7. Яка природа речовини, якщо під час її взаємодії з натрієм виділяється водень, а внаслідок реакції з гідроген хлоридом утворюється хлороалкан?

А – арен Б – карбонова кислота В – насичений спирт Г – алкан

8. Укажіть продукт гідрування етаналю.

А – етанова кислота Б – етан В – етанол Г – етилетаноат

9.Хімічним елементом із найвищим ступенем окиснення в бінарній сполуці з Нітрогеном є

А – Гідроген Б – Літій В – Алюміній Г – Кальцій

10.Карбон(IV) оксид добувають дією хлоридної кислоти на

А – кальцій карбід. Б – мармур. В – натрій етаноат. Г – гіпс.

11.Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції термічного розкладання купрум (ІІ) нітрату. А – 3 Б – 4 В – 7 Г – 9

12. Укажіть формулу речовини, водний розчин якої називають нашатирним спиртом.

А – NH4Cl Б – NaCl В – NH3 Г – C2H5OH

13.Визначте напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником

А – Fe2O3+H2→ Б – FeO+CO→ В – Fe+Cl2→ Г – Fe(OH)2+HCl→

14. Позначте сполуку з ковалентним неполярним зв’язком: А – PCl5 Б – I2 В – CO2 Г – NaBr

15. Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є А – глікоген. Б – гліцерол. В – глюкоза. Г – етанол.

16. Какая строка составлена из протонных чисел металлических элементов?

А – 2; 15; 30 Б – 4; 11; 26 В – 9; 14; 19 Г – 12; 16; 18

17. Позначте хімічну формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з утворенням йонів Fe3+:

А – FePO4 Б – FeCl3 В – Fe(OH)3 Г – Fe(OH)2

18. Альдегідоспиртом є А – сахароза. Б – целюлоза. В – крохмаль. 19. Г – глюкоза.

Позначте хімічну формулу солі хлоридної кислоти: А – NaNO3 Б – Na2SO4 В – KCl Г – KF

19. Укажіть хімічну формулу негашеного вапна. А – CaO Б – Ca(OH)2 В – CaCO3 Г – Ca(HCO3)2

20. Молекула білка складається iз залишків

А – карбонових кислот. Б – спиртів. В – амінів. Г – амінокислот.

21.Полімером, що не переробляється в природі мікроорганізмами та забруднює навколишнє середовище,є А – крохмаль Б – целюлоза В – білок Г – поліетилен

22. Позначте речовини, при взаємодії яких утворюється естер:

А – С2Н5ОН та СН3ОН Б – CH3СООН та С2Н5ОН В – C2H2 та H2O Г – C2H5OH та CuO

23. У харчовій промисловості під час виробництва печива використовують суміш сухої харчової соди (кристалів) та розчину оцтової кислоти. Визначте загальну суму коефіцієнтів рівняння хімічної реакції між цими сполуками А – 2 Б – 3 В – 4 Г – 5

24. Позначте реактив, за допомогою якого можна виявити крохмаль:

А – бромна вода Б – спиртовий розчин йоду В – арґентум(І) оксид Г – купрум(ІІ) гідроксид

25. Позначте речовину, з якою взаємодіє натрій гідроксид:

А – калій сульфат Б – сульфур(ІV) оксид В – калій гідроксид Г – натрій оксид

26. Які речовини реагують між собою у водних розчинах?

А – NaOH i CuSO4 Б – NaOH i Cа(OH)2 В – CaCl2 i KNO3 Г – Ca(NO3)2 i HCl

27. Укажите молярную массу (г/моль) ортофосфатной кислоты. А – 98 Б – 96 В – 88 Г – 86

28. Укажіть хімічну формулу речовини, водно-спиртовий розчин якої використовують для проведення якісної реакції на крохмаль. А – Br2 Б – I2 В – CuSO4 Г – FeCl3

29. Виберіть електронну формулу атома елемента, вищий оксид якого має формулу EO2.

А – 1s22s2 Б – 1s22s22p1 В – 1s22s22p2 Г – 1s22s22p3

30. Визначте число нейтронів в ядрі атома 80Br А – 45 Б – 44 В – 43 Г – 42

31. Яку речовину добувають кислотним гідролізом целюлози?

А – C2H5OH Б – HCOOCH3 В – C6H12O6 Г – C12H22O11

32. Позначте рядок утворений тільки елементами головної підгрупи:

А – Cr; Ba; Zn Б – C; Si; Pb В – Li; Zn; K Г – Br; Cr; I

33. Укажіть формулу оксиду, якому відповідає нітратна кислота.

А – N2O Б – NO В – N2O3 Г – N2O5

34.Укажите формулу оксида, который реагирует с водой с образованием кислоты.

А – SO3 Б – N2O В – SiO2 Г – CO

35. Позначте рядок утворений тільки елементами малого періоду:

А – B, Ca, Hg Б – Ca, Si, Br В – P, Cl, Mn Г – Al, Si, Cl

36. На Донбасі внаслідок багаторічного промислового вуглевидобутку утворилося багато відкритих накопичувачів із напіврідкою сумішшю води з дрібним вугіллям. Укажіть метод очищення шахтних вод від нього. А – магнітна сепарація Б – УФ-опромінювання В – фільтрування Г – хлорування

37. Позначте протонне число елемента, атом якого містить на зовнішній електронній оболонці 3 електрона:А – 16 Б – 11 В – 12 Г – 5

38.Яка органічна речовина застосовується для виробництва вибухівки (динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї органічної речовини.

А – тринітрат целюлози Б – нітрометан В – тринітрат гліцерилу Г – амінооцтова кислота

39. Укажіть колір нітрогеновмісних сполук, які утворюються внаслідок добавляння концентрованої нітратної кислоти до білка.

А – жовтий Б – чорний В – синій Г – фіолетовий

40. Установіть відповідність між назвами мікроелементів, що містяться в лікувальних водах, та будовою зовнішніх електронних шарів їхніх атомів.

1 – Молібден 2 – Арсен 3 – Манган 4 – Іод

А – ...4s24p3 Б – ...2s1 В – ...5s25p5 Г – ...4s23d5 Д – ...5s14d5

41. Установіть відповідність між схемами та типами хімічних реакцій.

1. ZnO+HCl→ZnCl2+H2O 2.SO3+H2O→H2SO4 3.Zn+H2SO4→ZnSO4+H2

4. Al(OH)3→Al2O3+H2O

А – заміщення Б – дегідрування В – обміну Г – розкладу Д – сполучення

41. Установіть відповідність між хімічними формулами та класами органічних сполук: 1. CH3COOH 2. C2H5OH 3. NH2CH2–СН2–COOH 4. CН3СНO

А – альдегіди Б – естери В – спирти Г – амінокислоти Д – карбонові кислоти

42.Установіть відповідність між хімічними речовинами, формули яких наведено нижче та їхнім застосуванням.

1 – H2N(CH2)5COOH 2 – C17H35COONa 3 – NaF 4 – KCl

А – Профілактика карієсу Б – Регуляція водно-сольового обміну В – Виготовлення мила

Г – Профілактика інфікування ВІЛ Д – Виготовлення капронового волокна

43.Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на сіль.

А – етаналь Б – етанова кислота В – етанол Г – натрій етаноат

44. Розташуйте марки бензинів за збільшенням їхньої детонаційної стійкості.

А – A−95 Б – A−92 В – A−98 Г – A−76

45. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень алкену на циклоалкан. А – C2H4 Б – C2H2 В – C6H12 Г – C6H6

46. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на ароматичний вуглеводень. А – C2H5OH Б – C2H4 В – C6H6 Г – C2H2

47. Установіть послідовність посилення неметалічних властивостей елементів:

А – Бор Б – Оксиген В – Карбон Г – Нітроген

48. Розташуйте неметали за зростанням їхніх окиснювальних властивостей

А – кисень Б – бром В – фтор Г – водень

49. Обчисліть об’єм (л) кисню, що необхідний для згоряння 12 л (н.у.) ацетилену.

50.При взаємодії металу масою 4 г з бромом добули бромід із складом MBr2 масою 20 г. Визначте порядковий номер металічного елемента в Періодичній системі.

51.Укажіть суму протонних чисел хімічних елементів, прості речовини яких є найпоширенішими дезінфектантами води на водопровідних станціях.

52.У промисловості будівельний гіпс добувають випалюванням природного гіпсу, який внаслідок цього зневоднюється. Обчисліть масу (г) кристалізаційної води у природному гіпсі масою 86 г.

53. Обчисліть масу (г) етанолу, який можна добути гідратацією етену об’ємом 448 л (н. у.), якщо відносний вихід продукту реакції становить 90%.

54. Продуктами повного окиснення вуглеводню є карбон(IV) оксид масою 26,4 г і вода масою 5,4 г. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 39. Укажіть число атомів Карбону в молекулі вуглеводню.

55. У результаті бромування метилбензену (толуену) масою 46 г добули бромотолуен масою 68,4 г. Обчисліть вихід продукту реакції (%) від теоретично можливого

56. Обчисліть об’єм (л) кисню, що витратиться на повне окиснення пропену об’ємом 4 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).

57. При пропусканні надлишку амоніаку крізь розчин нітратної кислоти масою 600 г з масовою часткою кислоти 42 %, добули амоній нітрат масою 300 г. Обчисліть масову частку (в %) виходу амоній нітрату від теоретично можливого. Відповідь округліть до цілих чисел.94

58. На суміш порошків магній сульфату та магній карбонату масою 100 г, подіяли надлишком хлоридної кислоти. У результаті реакції виділився газ об’ємом 11,2 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) магній карбонату в суміші.42

V. Підбиття підсумків уроку

Підбиваємо підсумки уроку, оцінюємо роботу учнів на уроці.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

1.Позначте вищий оксид елемента з протонним числом 16: А. R2O3 Б.R2O В.R2O5 Г.RO3

2. Позначте рядок утворений тільки елементами побічної підгрупи:

А – Mg, Ca, Hg Б – C, Si, Zn В – P, Al, Pb Г – Hg, Cu, Ag

3. Позначте правильне твердження щодо молекули метану:

А – складається з двох атомів одного хімічного елемента Б – складається з двох видів атомів

В – складається з трьох видів атомів Г – містить менше атомів Гідрогену, ніж Карбону

4. Позначте хімічну формулу фенолу: А.CH3COOH Б.C6H5OH В.CH3–CH2–CH2–OH Г.C2H44.

5. Який з чотирьох металів найменш активний? А – магній Б – мідь В – нікель Г – свинець

6. До складу алмазу і графіту входить хімічний елемент А Карбон. Б Силіцій. В Фосфор.Г Аргентум.

7. Яка природа речовини, якщо під час її взаємодії з натрієм виділяється водень, а внаслідок реакції з гідроген хлоридом утворюється хлороалкан? А.арен Б.карбонова кислота В.насичений спирт Г.алкан

8. Укажіть продукт гідрування етаналю. А – етанова кислота Б – етан В – етанол Г – етилетаноат

9.Хімічним елементом із найвищим ступенем окиснення в бінарній сполуці з Нітрогеном є

А – Гідроген Б – Літій В – Алюміній Г – Кальцій

10.Карбон(IV) оксид добувають дією хлоридної кислоти на А.кальцій карбід. Б.мармур. В.натрій етаноат. Г.гіпс.

11.Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції термічного розкладання купрум (ІІ) нітрату. А – 3 Б – 4 В – 7 Г – 9

12. Укажіть формулу речовини, водний розчин якої називають нашатирним спиртом.

А – NH4Cl Б – NaCl В – NH3 Г – C2H5OH

13.Визначте напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником

А – Fe2O3+H2→ Б – FeO+CO→ В – Fe+Cl2→ Г – Fe(OH)2+HCl→

14. Позначте сполуку з ковалентним неполярним зв’язком: А – PCl5 Б – I2 В – CO2 Г – NaBr

15. Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є А – глікоген. Б – гліцерол. В – глюкоза. Г – етанол.

16. Какая строка составлена из протонных чисел металлических элементов?

А – 2; 15; 30 Б – 4; 11; 26 В – 9; 14; 19 Г – 12; 16; 18

17. Позначте хімічну формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з утворенням йонів Fe3+:

А – FePO4 Б – FeCl3 В – Fe(OH)3 Г – Fe(OH)2

18. Альдегідоспиртом є А – сахароза. Б – целюлоза. В – крохмаль. 19. Г – глюкоза.

Позначте хімічну формулу солі хлоридної кислоти: А – NaNO3 Б – Na2SO4 В – KCl Г – KF

19. Укажіть хімічну формулу негашеного вапна. А – CaO Б – Ca(OH)2 В – CaCO3 Г – Ca(HCO3)2

20. Молекула білка складається iз залишків

А – карбонових кислот. Б – спиртів. В – амінів. Г – амінокислот.

21.Полімером, що не переробляється в природі мікроорганізмами та забруднює навколишнє середовище,є А – крохмаль Б – целюлоза В – білок Г – поліетилен

22. Позначте речовини, при взаємодії яких утворюється естер:

А – С2Н5ОН та СН3ОН Б – CH3СООН та С2Н5ОН В – C2H2 та H2O Г – C2H5OH та CuO

23. У харчовій промисловості під час виробництва печива використовують суміш сухої харчової соди (кристалів) та розчину оцтової кислоти. Визначте загальну суму коефіцієнтів рівняння хімічної реакції між цими сполуками А – 2 Б – 3 В – 4 Г – 5

24. Позначте реактив, за допомогою якого можна виявити крохмаль:

А – бромна вода Б – спиртовий розчин йоду В – арґентум(І) оксид Г – купрум(ІІ) гідроксид

25. Позначте речовину, з якою взаємодіє натрій гідроксид:

А – калій сульфат Б – сульфур(ІV) оксид В – калій гідроксид Г – натрій оксид

26. Які речовини реагують між собою у водних розчинах?

А – NaOH i CuSO4 Б – NaOH i Cа(OH)2 В – CaCl2 i KNO3 Г – Ca(NO3)2 i HCl

27. Укажите молярную массу (г/моль) ортофосфатной кислоты. А – 98 Б – 96 В – 88 Г – 86

28. Укажіть хімічну формулу речовини, водно-спиртовий розчин якої використовують для проведення якісної реакції на крохмаль. А – Br2 Б – I2 В – CuSO4 Г – FeCl3

29. Виберіть електронну формулу атома елемента, вищий оксид якого має формулу EO2.

А – 1s22s2 Б – 1s22s22p1 В – 1s22s22p2 Г – 1s22s22p3

30. Визначте число нейтронів в ядрі атома 80Br А – 45 Б – 44 В – 43 Г – 42

31. Яку речовину добувають кислотним гідролізом целюлози?

А – C2H5OH Б – HCOOCH3 В – C6H12O6 Г – C12H22O11

32. Позначте рядок утворений тільки елементами головної підгрупи:

А – Cr; Ba; Zn Б – C; Si; Pb В – Li; Zn; K Г – Br; Cr; I

33. Укажіть формулу оксиду, якому відповідає нітратна кислота.А.N2O Б. NO В.N2O3 Г.N2O5

34.Укажите формулу оксида, который реагирует с водой с образованием кислоты.

А – SO3 Б – N2O В – SiO2 Г – CO

35. Позначте рядок утворений тільки елементами малого періоду:

А – B, Ca, Hg Б – Ca, Si, Br В – P, Cl, Mn Г – Al, Si, Cl

36. На Донбасі внаслідок багаторічного промислового вуглевидобутку утворилося багато відкритих накопичувачів із напіврідкою сумішшю води з дрібним вугіллям. Укажіть метод очищення шахтних вод від нього. А – магнітна сепарація Б – УФ-опромінювання В – фільтрування Г – хлорування

37. Позначте протонне число елемента, атом якого містить на зовнішній електронній оболонці 3 електрона:А – 16 Б – 11 В – 12 Г – 5

38.Яка органічна речовина застосовується для виробництва вибухівки (динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї органічної речовини.

А – тринітрат целюлози Б – нітрометан В – тринітрат гліцерилу Г – амінооцтова кислота

39. Укажіть колір нітрогеновмісних сполук, які утворюються внаслідок добавляння концентрованої нітратної кислоти до білка. А – жовтий Б – чорний В – синій Г – фіолетовий

40. Установіть відповідність між назвами мікроелементів, що містяться в лікувальних водах, та будовою зовнішніх електронних шарів їхніх атомів. 1 – Молібден 2 – Арсен 3 – Манган 4 – Іод

А – ...4s24p3 Б – ...2s1 В – ...5s25p5 Г – ...4s23d5 Д – ...5s14d5

41. Установіть відповідність між схемами та типами хімічних реакцій. 1. ZnO+HCl→ZnCl2+H2O

2.SO3+H2O→H2SO4 3.Zn+H2SO4→ZnSO4+H2 4. Al(OH)3→Al2O3+H2O

А – заміщення Б – дегідрування В – обміну Г – розкладу Д – сполучення

41. Установіть відповідність між хімічними формулами та класами органічних сполук: 1. CH3COOH 2. C2H5OH 3. NH2CH2–СН2–COOH 4. CН3СНO

А – альдегіди Б – естери В – спирти Г – амінокислоти Д – карбонові кислоти

42.Установіть відповідність між хімічними речовинами, формули яких наведено нижче та їхнім застосуванням.

1 – H2N(CH2)5COOH 2 – C17H35COONa 3 – NaF 4 – KCl

А – Профілактика карієсу Б – Регуляція водно-сольового обміну В – Виготовлення мила

Г – Профілактика інфікування ВІЛ Д – Виготовлення капронового волокна

43.Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на сіль.

А – етаналь Б – етанова кислота В – етанол Г – натрій етаноат

44. Розташуйте марки бензинів за збільшенням їхньої детонаційної стійкості.

А – A−95 Б – A−92 В – A−98 Г – A−76

45. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень алкену на циклоалкан. А – C2H4 Б – C2H2 В – C6H12 Г – C6H6

46. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на ароматичний вуглеводень. А – C2H5OH Б – C2H4 В – C6H6 Г – C2H2

47. Установіть послідовність посилення неметалічних властивостей елементів:

А – Бор Б – Оксиген В – Карбон Г – Нітроген

48. Розташуйте неметали за зростанням окиснювальних властивостей А.кисень Б.бром В. фтор Г.водень

49. Обчисліть об’єм (л) кисню, що необхідний для згоряння 12 л (н.у.) ацетилену.

50.При взаємодії металу масою 4 г з бромом добули бромід із складом MBr2 масою 20 г. Визначте порядковий номер металічного елемента в Періодичній системі.

51.Укажіть суму протонних чисел хімічних елементів, прості речовини яких є найпоширенішими дезінфектантами води на водопровідних станціях.

52.У промисловості будівельний гіпс добувають випалюванням природного гіпсу, який внаслідок цього зневоднюється. Обчисліть масу (г) кристалізаційної води у природному гіпсі масою 86 г.

53. Обчисліть масу (г) етанолу, який можна добути гідратацією етену об’ємом 448 л (н. у.), якщо відносний вихід продукту реакції становить 90%.

54. Продуктами повного окиснення вуглеводню є карбон(IV) оксид масою 26,4 г і вода масою 5,4 г. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 39. Укажіть число атомів Карбону в молекулі вуглеводню.

55. У результаті бромування метилбензену (толуену) масою 46 г добули бромотолуен масою 68,4 г. Обчисліть вихід продукту реакції (%) від теоретично можливого

56. Обчисліть об’єм (л) кисню, що витратиться на повне окиснення пропену об’ємом 4 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).

57. При пропусканні надлишку амоніаку крізь розчин нітратної кислоти масою 600 г з масовою часткою кислоти 42 %, добули амоній нітрат масою 300 г. Обчисліть масову частку (в %) виходу амоній нітрату від теоретично можливого. Відповідь округліть до цілих чисел.94

58. На суміш порошків магній сульфату та магній карбонату масою 100 г, подіяли надлишком хлоридної кислоти. У результаті реакції виділився газ об’ємом 11,2 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) магній карбонату в суміші.42

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
Схожі матеріали