• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Хімія
  • Конспект уроку в 11 класі профіль біолого-хімічний з теми "Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою і кислотами. Ароматичні аміни. Анілін, його склад, електронна будова молекули, фізичні властивості."

Конспект уроку в 11 класі профіль біолого-хімічний з теми "Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою і кислотами. Ароматичні аміни. Анілін, його склад, електронна будова молекули, фізичні властивості."

Опис документу:
Конспект уроку в 11 класі профіль біолого-хімічний з теми "Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою і кислотами. Ароматичні аміни. Анілін, його склад, електронна будова молекули, фізичні властивості" розроблений в модульній технології

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

4

Урок № 103-104

Тема уроку: Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою і кислотами.

Ароматичні аміни. Анілін, його склад, електронна будова молекули, фізичні властивості.

Мета уроку: : розширити знання учнів про різноманіття органічних сполук на прикладі нітрогеновмісних сполук; формувати в учнів знання про аміни як органічні основи; ознайомити з класифікацією амінів, їх будовою, молекулярними, електронними та структурними формулами , видами ізомерії; ознайомити учнів із систематичною номенклатурою; розвивати уміння і навички складати структурні формули й називати аміни; ознайомити з фізичними та хімічними властивостями амінів, їх біологічною роллю, застосуванням.

Обладнання: таблиці « Аміни», картки – завдання, опорні схеми.

Хід уроку

ММ№1 ЗП

  1. Оргчастина -1 хв.

2. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Які сполуки ми вивчали в органічній хімії? Які елементи утворюють ці сполуки?

Існує величезна кількість сполук , до складу яких входять, крім С , Н і О входить N. Атом Нітрогену міститься в різних функціональних групах:

- NO2 нітрогрупа;

- NН2 аміногрупа.

У цій темі ми розглянемо важливі нітрогеновмісні сполуки – аміни. Познайомимося із їх складом, будовою, застосуванням.

3. Вивчення нового матеріалу

Аміни – похідні амоніаку, в молекулі якого один або кілька атомів Гідрогену заміщено на вуглеводневий радикал.

Функціональна група амінів - - NН2 аміногрупа.

2. Будова амінів

H H R H R R R R

N N N N

H Н H Н R

. . . . . .

Н : N:Н Н : С : N : Н Атом Нітрогену має неподілену електронну пару , завдяки

. . . . . . чому може приєднувати протон, тобто виявляти основні

Н Н Н властивості.

амоніак метиламін

3. Класифікація амінів

І. За кількістю радикалів

Первинні вторинні третинні

R-NH2 R- NH - RRN - R′ СН3-N-СН3

СН3 - NH2 CH3- NHCH3

С2Н5NH2 С2Н5-NН- С2Н5 R′′ СН3

ІІ. За природою радикалів

Аліфатичні ароматичні

СН3 – СН2NН2 С6Н5- NН2

етиламін (етанамін) феніламін (анілін)

  1. Номенклатура амінів

Назви амінів походять від назви вуглеводневого радикалу, що входить в молекулу, з додаванням закінчення –амін. Якщо радикалів кілька, то їх перелічують в алфавітному порядку.

  1. Ізомерія амінів

1) Ізомерія карбонового ланцюга

СН3 – СН2 – СН2 – СН2NН2 бутан – 1 - амін

СН3 – СН – СН2NН2 2 – метилпропан – 1 - амін

СН3

2) Ізомерія положення аміногрупи

СН3 – СН2 – СН2 - СН2 – СН2NН2 пентан – 1 - амін

СН3 – СН2 – СН – СН2 – СН3 пентан – 3 - амін

NН2

3) Ізомерія, зумовлена кількістю алкільних замісників біля атома Нітрогену

Первинні: С3Н7NH2

Вторинні: С2Н5NHCH3

Третинні: СН3N – СН3

СН3

6. Фізичні властивості амінів

1. Метиламін, диметиламін, триметиламін, етиламін – гази, добре розчинні у воді, з різким запахом амоніаку.

2. Середні аміни – рідини з неприємним рибним запахом.

3. Вищі аміни – тверді нерозчинні речовини без запаху.

Між молекулами амінів утворюється водневий зв’язок, що підвищує їх температуру кипіння.

Гідратація амінів

Завдяки цій особливості нижчі аміни добре розчиняються у воді. Зі збільшенням числа й розмірів вуглеводневих радикалів розчинність амінів у воді зменшується, тому що збільшуються просторові перешкоди утворенню водневих зв’язків. Ароматичні аміни у воді практично не розчиняються.

ММ№2 ЗП

7. Хімічні властивості амінів

1. Реакції окиснення – горіння

4СН3NН2 + 9О2 → 4СО2 +10Н2О + 2N2

2Н5NН2 + 15О2 → 8СО2 +14Н2О + 2N2

2. Аміни – органічні основи, оскільки здатні приєднувати протони (Н+):

А) взаємодія з водою

Як в амоніаку, так і в амінах атом Нітрогену має неподілену пару електронів.

Тож аміни, подібно до амоніаку, проявляють властивості основ.

2) Властивості амінів як основ (акцепторів протонів)

Водні розчини аліфатичних амінів дають лужну реакцію, тому що внаслідок їх взаємодії з водою утворюються гідроксиди алкіламонію, аналогічні амоній гідроксиду.

Зв’язок протона з аміном, як і з амоніаком, утворюється за донорно-акцепторним механізмом за рахунок неподіленої електронної пари атома Нітрогену.

Аліфатичні аміни — сильніші основи, ніж амоніак, оскільки алкільні радикали збільшують електронну густину на атомі Нітрогену. З цієї причини електронна пара атома Нітрогену утримується менш міцно й легше взаємодіє з протоном.

СН3NН2 + Н2О → [СН3NН3]ОН

метиламоній гідроксид

СН3NН2 + Н2О → [СН3NН3]+ + ОН - ( в розчинах індикатори змінюють колір як в лугах)

Б) взаємодія з кислотами

СН3NН2 + НCl → [СН3NН3]Cl

Метиламін метиламоній хлорид

Солі амінів — тверді речовини, добре розчинні у воді. Унаслідок нагрівання лугу витісняють із них аміни:

Отже, головні властивості змінюються в ряду:

NH3 < RNH2 < R2NH R3(у газовій фазі)

Додаткова інформація:

Аліфатичні аміни – сильніші основи ніж амоніак, третинні аміни - сильніші основи ніж вторинні, а вторинні - сильніші основи ніж первинні.

8. Застосування амінів

Аміни використовують для одержання лікарських речовин, барвників і вихідних продуктів для органічного синтезу. Гексаметилендіамін у процесі поліконденсації з адипіновою кислотою дає поліамідні волокна.

ММ№3 АП

ІV. Первинне застосування одержаних знань

Тренувальні вправи

  1. Серед наведених формул укажіть ті, які належать амінам:

С4Н9NН2, С3Н6, С5Н11Сl, СН 3ОН , СН3NО2, С2Н5NН2.

  1. Напишіть структурні формули можливих ізомерів складу С5Н13N.

Учні працюють по ланцюжку біля дошки.

1) Напишіть структурні формули можливих ізомерів складу C5H13NC6H15і назвіть їх.

2) Запишіть реакцію горіння одного з ізомерів.

3) Запишіть рівняння реакції взаємодії одного з ізомерів з гідроген хлоридом.

4) Обчисліть об’єм метиламіну, що містить 4 % домішок, якщо внаслідок його спалювання виділився азот об’ємом 4,9 л (н. у.).

5) Запишіть рівняння реакцій для здійснення перетворень:

CH2 = CH2  A  CH3 - CH2 - NO2  Б  (С2H5)2NH

Розшифруйте речовини А і Б.

V. Підбиття підсумків уроку

Підбиваємо підсумки уроку, оцінюємо роботу учнів на уроці.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання: з курсу біології згадати матеріал про біологічну роль амінів, їх поширення в природі й застосування, підготувати його у формі презентації, схеми, колажу тощо.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
1
дн.
0
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!
Схожі матеріали