Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Конспект уроку "Уміння вчитися"

Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)

Для кого: 7 Клас

19.08.2018

10760

787

7

Опис документу:
Під час уроку, учні матимуть уявлення про шляхи формування вміння вчитися та його складові; систематизувати знання про бар'єри ефективного навчання; розвивати навички самоорганізації, мотивації на якісну навчальну діяльність, навички успішного навчання; навички, що сприяють розвитку пам'яті, уваги, творчих здібностей, самоаналізу.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № ____ Дата: __________

Тема уроку: Уміння вчитися

Практичне завдання: Відпрацювання навичок планування часу

Мета уроку:

дати уявлення про шляхи формування вміння вчитися та його складові; систематизувати знання про бар'єри ефективного навчання;

розвивати навички самоорганізації, мотивації на якісну навчальну діяльність, навички успішного навчання; навички, що сприяють розвитку пам'яті, уваги, творчих здібностей, самоаналізу;

виховувати культуру розумової діяльності.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу

Обладнання: підручник, зошит; інструктивні картки, фотоілюстрації, схеми

Хід уроку

I. Організаційний момент

 • Привітання

 • Перевірка готовності учнів до роботи на уроці

 • Доброго дня. Подивіться у вікно, на стелю, на підлогу, на сусіда, на стіни, на мене. Покажіть невербально, з яким настроєм ви почнете урок.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної і здоров’язбережувальної діяльності учнів

 • Виявлення очікувань учнів від уроку

 • Багато чого з цієї теми ви вже знаєте, маєте власний досвід, оскільки є школярами, тому із поставленими завданнями легко впораєтесь. Отже, закріпимо успіх.

 • Вправа «Очікування»

 • Вправа «З’єднай прислів’я»

IІІ. Повідомлення теми, мети та завдань уроку

ІV. Засвоєння нового матеріалу

 • Вправа «Мозковий штурм»

 • Які, на вашу думку, вміння і навички, компетентності потрібні людині ХХІ століття? (Комунікативні компетентності, творчість, пізнавальний інтерес, навички роботи з інформацією, уміння працювати в команді, соціальна відповідальність, аналітичне мислення, уміння ставити цілі й досягати їх, спрямованість на саморозвиток, уміння вчитися тощо.)

 • Вправа «Асоціативний кущ»

 • Назвіть асоціації до поняття «Уміння вчитися», складіть відповідну схему

 • Розповідь вчителя про «Складові вміння вчитися»

Уміння вчитися — ключова компетентність учнівської молоді сучасного інформаційного суспільства. Так, Рекомендації європейського парламенту та європейської Ради від 18 грудня 2006 р. щодо ключових компетентностей для навчання упродовж життя визначили уміння вчитися — як уміння організовувати власне навчання як індивідуально, так і у групах, ефективно управляючи часом й інформацією.

Відповідно до цих Рекомендацій уміння вчитися передбачає:

 • набуття фундаментальних знань та умінь;

 • спроможність оперувати числами й ІКТ;

 • здобуття знань, їх обробку і засвоєння;

 • здатність організовувати власне навчання, співпрацювати з іншими в рамках навчального процесу;

 • здатність використовувати здобуті знання, життєвий досвід у різних життєвих контекстах;

 • уміння оцінювати результати власного навчання.

Дослідження педагогів свідчать про те, що вчитися уміє той учень, який:

 1. сам виявляє мету діяльності, або приймає поставлену учителем;

 2. виявляє зацікавленість у навчанні, докладає вольових зусиль;

 3. організовує свою працю для досягнення результату;

 4. знаходить і відбирає потрібну інформацію для виконання навчальної задачі;

 5. виконує інтелектуальні і практичні дії, прийоми, операції на репродуктивному і творчому рівнях;

 6. володіє вміннями й навичками самоконтролю та самоосвіти;

 7. усвідомлює результативність своєї діяльності.

Психологи стверджують, що вміння вчитися передбачає подане далі.

1. Рефлексивні дії, які необхідні для розпізнання учнем завдання, з’ясування, яких засобів не вистачає для його виконання, пошук відповіді на перше запитання самоосвіти: чого вчитися? Відокремити відоме від невідомого, розуміння того, що ти не знаєш.

2. Продуктивні дії — необхідні для відповіді на друге запитання самонавчання — як здобути знання, яких бракує? Формула навчальної ініціативи «У мене вийде, якщо я знатиму й умітиму таке...». У цьому випадку дитина сама виходить за межі свого знання і формулює гіпотезу про спосіб дії, якого не вистачає. Лише в навчальній співпраці народжується суб’єкт навчальної діяльності — той, хто вміє вчити себе: фіксувати межі своїх можливостей і, виходячи за них, повідомляти вчителеві, яка допомога йому потрібна. Тут важлива роль належить учителю, який, маючи відповідні знання й уміння, зможе їх передати. Тобто важливою умовою формування уміння вчитися є цілеспрямована систематична навчальна діяльність.

Різні погляди на складові уміння вчитися об’єднує те, що в основі нього лежить навчальна діяльність, яка містить певні послідовні дії. Щоб почати себе змінювати, учень має цього захотіти, дати собі відповідну установку — сформулювати мету. Як це може відбутися? Певно, якщо дитина чогось не знає і захоче знати, зрозуміє, що для неї це важливо. Це знання про незнання може виникнути тоді, коли учень починає діяти й у нього виникають певні труднощі. За результатами навчальної діяльності здійснюється самоконтроль і самооцінка (табл. 21).

 • Робота з підручником

 • Зачитування матеріалу підручника на стр. 97-98 (Бех І.Д.)

 • Виконання вправ на стр. 98 (Бех І.Д.)

 • Зачитування матеріалу підручника на стр. 62 (Бойченко Т.Є.)

 • Розгляд схеми «Модель уміння вчитися»

«Модель уміння вчитися»

Складові уміння вчитися

Зміст складової

Самовизначення

Мотивація навчальної діяльності, пошук відповіді на запитання: «Чого я не знаю?»

Пробні дії (тренувальні вправи)

Здійснюються самостійно учнем, який усвідомлює, що отримав завдання, яке певною мірою схоже на ті, що він виконував, але є й нові елементи. Тобто формується «знання про незнання»

Подолання труднощів (рефлексія)

Фіксування труднощів, розуміння, чому вони виникли, вибір адекватного способу для їх подолання (віднайти новий спосіб розв’язання завдання, вибір способу дії)

Самоконтроль

Зіставлення результату навчальної діяльності та її мети діяльності (перевірка як засвоєний новий спосіб дії)

Самооцінка

Визначення, чи досягнута загальна мета і якою мірою (уведення нового знання в систему знань)

 • Динамічна пауза «Вправа для очей»

 • Учні розглядають просторові фігури. Така вправа сприяє тренуванню тонусу м’язів очей.

 • Робота в зошиті

 • Учні записують «10 умов успішного навчання»

10 умов успішного навчання

1. Дотримання режиму дня

2. Упевненість у своїх силах

3. Розвиток сили волі

4. Уважність під час навчання

5. Намагатися осмислювати та розуміти навчальний матеріал

6. Самостійність у навчанні

7. Практичне застосування знань та умінь

8. Розширення свого кругозору

9. Самовиховання кращих людських якостей

10. "Дружба" з усіма навчальними предметами

 • Записують «Правила виконання домашнього завдання»

Правила виконання домашнього завдання

 1. Повернувшись зі школи, ти повинен пообідати та обов'язково відпочити близько 1-1,5 години.

 2. Краще в цей час подивитися телевізор.

 3. Можна трохи поспати.

 4. Оптимальний час для приготування уроків - період між 19-ю і 20-ю годинами.

 5. Починати виконувати домашнє завдання бажано з найменш важких предметів, переходячи до складніших.

 6. Максимальна тривалість періоду працездатності становить 30-40 хв, після чого слід 15 хв відпочити. Можна зробити кілька фізичних вправ під музику.

 7. Під час підготовки уроків тебе нічого не повинно відволікати: ні телефон, ні телевізор, ні радіо, ні розмови.

 8. Візьми за правило готувати уроки в день отримання завдання.

 9. Задачі з математики краще розв’язувати в той день, коли їх було задано.

 10. Домашні завдання в усній формі можна виконати заздалегідь, а ввечері напередодні уроку повторити перед сном.

V. Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу

 • Вправа «Запитай товариша»

Учні мають право на два запитання до класу про себе. Наприклад: «Наскільки добре я вчуся? Що мені треба зробити для того, щоб сформувати складові уміння вчитися? Чи маю я бар’єри, що перешкоджають ефективному навчанню? Які саме?» тощо.

 • Слухання та обговорення грецької притчі

До чого ти опустився! Ти готовий учитися в першого-ліпшого перехожого! — докоряли одному філософу.

Знання настільки дорогоцінна річ, що їх не соромно здобувати з будь- якого джерела, — відповів філософ.

VІ. Оголошення результатів навчальної діяльності

VІІ. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання

Опрацювати §15 (стр. 60-63 (Бойченко Т.Є.) та §15 стр. 97-102 (Бех І.Д.)

Підготувати повідомлення про «Емоції і здоров`я»

* Підготувати малюнки «Мої емоції»

VІІІ. Підсумок уроку. Рефлексія

 • Вправа «Руки»

Учні оцінюють засвоєний матеріал уроку за шкалою від 1 до 5, використовуючи при цьому пальці рук: один палець — складно було зрозуміти, п’ять — все зрозуміло. Якщо зрозуміти матеріал було важко більшості учнів, учитель запитує, що саме було незрозуміло, і пояснює цей матеріал ще раз. Якщо важко було кільком учням, учитель працює з ними індивідуально.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.