• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Хімія
 • Конспект уроку хімії в 10 класі з теми "Загальні хімічні властивості металів. Корозія металів, захист від корозії."

Конспект уроку хімії в 10 класі з теми "Загальні хімічні властивості металів. Корозія металів, захист від корозії."

Опис документу:
Конспект уроку хімії в 10 класі рівень стандарту з теми "Загальні хімічні властивості металів. Корозія металів, захист від корозії" містить питання для самоконтролю в форматі ЗНО, приклад розв'язання задач на пластинки.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

6

Урок № 35-36

Тема уроку: Загальні хімічні властивості металів. Корозія металів, захист від корозії.

Мета уроку: вивчити загальні хімічні властивості металів; мати уявлення про корозію металів і способи захисту металів від корозії; розвивати вміння складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють хімічні властивості металів і суть корозії металів, складати рівняння реакцій з точки зору процесів окиснення та відновлення, формувати мовленнєву , економічну компетентність, виховувати брежне ставлення до навколишнього середовища.

Обладнання: схеми «Корозія металів», «Засоби захисту від корозії», іржавий цвях, мідні пластинки — чиста та зі слідами окиснення.

ХІД УРОКУ:

ММ №1 Змістовно-пошуковий

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань

 1. Скільки електронів мають метали га зовнішньому енергетичному рівні?

(1-3)

 1. Яку кристалічну ґратку мають метали? (металічну)

 2. Які частинки лежать у вузлах ґратки? (катіони металу)

 3. Який метал має найбільшу електропровідність? (Ag)

 4. Який метал найбільш легкоплавкий? (Hg)

 5. Який метал можна розплавити на руці? (t пл. Cs =28,5°C, t пл.Ga =29,7°C)

 6. Які метали є в складі різних органів людини?

Са – в кістках, Сu – в печінці, Mn – в серці, Zn – в зубах, Fe – в крові,

As – в нирках, Au – в крові.

8.Одна із найважливіших фізичних властивостей металів (електропровідність).

9. Який метал має найбільшу пластичність? (Au)

10. Найважчий з металів? (Os)

11. Найлегший з металів? (Lі)

12. Особливий тип хімічного зв’язку, властивий металам та їхнім сплавам

(металічний)

13. Метал, що характеризується легкістю, високими електропровідністю та теплопровідністю, пластичністю, широко застосовується в побуті і промисловості (Al)

14. Метал, що за електропровідністю стоїть на першому місці, має сильний металічний блиск (Ag)

15. Який метал найбільш тугоплавкий? (W)

16. Найтвердіший метал (Cr)

17. Найм’якший метал (Na)

18. Найактивніший метал у ПСХЕ (Fr)

19. Метал найяскравішого червоного кольору (Cu)

20. Найпоширеніший у природі метал (Al)

«Творча лабораторія»

Звіти по виконанню домашнього завдання.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Ви вже дізналися, що метали — хімічно активні речовини, які у природі існують переважно у вигляді сполук. Але й у чистому вигляді вони також перебувають недовго, оскільки руйнуються під впливом різних природних факторів.

Сьогодні на уроці ми з вами згадаємо, з якими речовинами можуть реагувати метали, а також ознайомимося з процесами руйнування металів у природних умовах.

V. Вивчення нового матеріалу

Хімічні властивості металів

І. Ме + неМе

+O2

оксиди

+ Hal

галогеніди

+S

сульфіди

Ме + N2

нітриди

+C

карбіди

+P

фосфіди

+H2

гідриди

Ме( лужний або

лужноземельний)

луг + Н2

Ме до Н (ț)

ІІ.Ме + Н2О МеО +Н2

Ме після Н не реагують

ІІІ. Ме + кислота → сіль + Н2 (крім кислот сильних окисників)

ІV. Ме + сіль → метал + сіль

V. Ме (що утворює амфотерні сполуки) + луг → сіль + Н2

Користуючись схемою, учні складають рівняння реакцій, пояснюють умови протікання реакцій,називають продукти реакцій.

І. Метали взаємодіють з неметалами (Ме + неМе)

2Са° + О2° = 2Са+2О-2

2e

2Na° + Cl2 = 2Na+1Cl-1

6e

2Al° + 3S° = Al2+3S3-2

ІІ. Взаємодія металів з водою

 1. Лужні і лужноземельні метали за н.у. утворюють луг і водень:

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

 1. Інші метали, що стоять в ряду активності до Гідрогену, за високої температури утворюють з водою оксид і водень:

Mn + H2O = MnO + H2

 1. Mетали, що стоять в ряду активності після Гідрогену, з водою не реагують:

Cu + H2O =

ІІІ. Взаємодія металів з кислотами

 1. Метали, що стоять в ряду активності до Гідрогену, реагують з кислотами - слабкими окисниками, утворюючи сіль і водень. Метали, що стоять в ряду активності після Гідрогену, з цими кислотами не реагують:

2e

Fe° + 2H+1Cl = Fe+2Cl2 + H2°

Cu + HCl =

 1. З кислотами – сильними окисниками метали реагують незалежно від їх положення в ряду активності, при цьому відновлюється не водень,а кислотоутворюючий елемент:

Cu + 4HNO3 конц.= Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Cu + 2H2SO4конц.= CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Лабораторний дослід № 11

Що спостерігаєте? Чи всі метали реагують із кислотою?

Чи однаково активно проходить реакція у різних металів?

Напишіть рівняння реакцій:

Mg + HCl

Zn + HCl

Cu + HCl

Висновок: Чим лівіше стоїть метал в ряді активності, тим він………….. реагує з кислотами. Метали, що стоять в ряді активності після Гідрогену, з кислотами …

IV. Взаємодія металів з розчинами солей

Лабораторний дослід № 10 Порівняння хімічної активності металів .

Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакцій:

Zn + CuCl2

Cu + ZnCl2

Висновок: метали, що стоять в ряді активності………………

витісняють із розчинів солей метали, що стоять…………..

V. Метали, що утворюють амфотерні сполуки, реагують з лугами

1) При сплавлені:

Zn + 2KOH = K2ZnO2 + H2

2)В розчинах:

Zn + 2KOH + 2H2O = K2[Zn(OH)4] + H2

Акцентуємо увагу учнів на тому, що під час написання рівнянь реакцій взаємодії металів з кислотами та солями треба користуватися витискувальним рядом металів і деякими правилами. При цьому під час взаємодії:

а) з кислотами треба пам’ятати, що з ними реагують метали, які стоять до водню;

б) із солями треба пам’ятати, що метал, який стоїть лівіше (активніший), витискує метал, що стоїть за ним правіше (менш активний).

Але це не стосується найактивніших металів!

ММ№2 Змістовно-пошуковий

Корозія металів

Даємо поняття про корозію металів. Звертаємо увагу на фактори, що її викликають, зазначаємо, що ці фактори ми сьогодні згадували під час розгляду хімічних властивостей металів. Це такі речовини, як кисень, вода, кислоти.

Дуже часто ми використовуємо вироби з металів та їх сплавів. Близько 2% залізних виробів щодня руйнуються через іржавіння заліза. Відбувається корозія. Термін «корозія» в перекладі з латинської мови означає «гризу, роз’їдаю».

Внаслідок іржавіння заліза щороку витрачається близько 20% (мільйони тон) його світового виробництва. Кородують усі метали: срібло з часом чорніє, а найстійкішим є золото, яке кородує у воді, в якій розчинений хлор.

Чому відбувається корозія?

Які фактори спричиняють її виникнення? Чи існують способи запобігання руйнуванню металів та їх сплавів?

Корозія – це процес руйнування металів унаслідок їх хімічної взаємодії з речовинами довкілля.

Що впливає на швидкість корозії? (ст. 130 Попель)

Прискорюють корозію:

 1. Домішки менш активних металів, або контакт з ними.

Fe іржавіє Fe іржавіє

Проблемне запитання:

Яке відро слугуватиме довше: луджене чи оцинковане відро?

Sn Zn

Довше буде слугувати оцинковане відро, оскільки цинк активніший за залізо.

 1. Характер середовища. Чим більш кисле середовище, тим швидше відбувається корозія.

NaCl посилює корозію, NaOH послаблює корозію, тому на морі металеві конструкції кородують швидше.

Як впливає на металеві запчастини машин те, що дороги взимку посипають сумішшю піску і солі?

 1. Підвищення температури

Захист від корозії (ст. 130 Попель)

Протекторний захист: до конструкції прикріплюють більш активний метал, який руйнується. Наприклад, корабель із пластиною магнію.

Радіус протекторного захисту 50 м

Електрозахист: конструкцію підключають до катода, а рейка із заліза – до анода, який руйнується. Радіус електрозахисту – 2000 м

ММ№3 АП

VI. Засвоєння одержаних знань

Прийом «Свої приклади»

Учням пропонується навести свої приклади рівнянь хімічних властивостей металів і приклади корозії металів, які вони спостерігають у повсякденному житті.

Тестування.

Завдання 1-9 мають по одній вірній відповіді.

1. Позначте ряд елементів, у якому наведені тільки металічні елементи:

А. Купрум, Станум, Ферум; Б. Натрій, Сульфур, Магній;

В. Алюміній, Карбон, Цинк; Г. Оксиген, Силіцій, Нітроген.

2. Позначте характерні риси металів:

А. пластичність; Б. золотистий колір;В. не проводять теплоту; Г. рідкий агрегатний стан.

3. Позначте благородні метали:

А. золото і платина; Б. залізо і хром; В. мідь та алюміній; Г. магній та кальцій.

4. Позначте тип хімічного зв’язку в металах:

А. ковалентний; Б. йонний; В. металічний; Г. водневий.

5. Визначити протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони: А 6; Б 20; В 13; Г 16 .

6. Електронна формула атому Натрію:

А 1S22S22P63S2; Б 1S22S22P63S23P63d64S1; В 1S22S22P63S23P1; Г 1S22S22P63S1.

7.Позначте метод, за допомогою якого добувають метали в промисловості:

А. пірометалургія; Б. крекінг; В. ректифікація; Г. випалювання.

8. Найтонші зліпки та копії виготовляються електролітичним способом, що має назву:

А гальванопластика; Б гальваностегія; В оцинкування; Г нікелювання.

9. Визначте схему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником:

А. Fe2O3 + H2→; Б. FeO + CO →; В. Fe + Cl2 →; Г. Fe(OH)2 + HCl →.

Завдання 10-12 мають кілька вірних відповідей.

10. Позначте метали, що зустрічаються в природі у самородному стані:

А. натрій; Б. золото; В. срібло; Г. залізо.

11. Позначте відновники, що використовуються для добування металів у промисловості:

А. сірководень; Б. вуглекислий газ; В. кокс; Г. чадний газ.

12. Залізо може взаємодіяти з речовинами:

1 розбавлена сульфатна кислота 2 барій нітрат 3 купрум (ІІ) сульфат 4 натрій нітрат 5 аргентум (І) нітрат 6 магній хлорид

Завдання 13- 15 мають на меті встановити відповідність або послідовність.

13. Розташуйте металічні елементи в порядку збільшення їхньої активності:

А. Sr; Б. Са; В. Мg; Г. Ва.

14. Розташуйте напівсхеми за збільшенням суми коефіцієнтів у рівняннях реакцій. Розрахунки підтвердіть рівняннями реакцій.

А Al + N2 →; Б Na + H2O →; В Al + HCl →; Г Zn + FeSO4

15. Установіть відповідність між металом та його властивостями:

 1. мідь; А. активно розчиняється в розчинах лугів;

 2. цинк; Б. активно реагує з водою за кімнатної температури;

 3. натрій; В. не реагує з концентрованою сульфатною кислотою;

 4. золото; Г. реагує лише з кислотами – сильними окисниками.

Розв’яжіть задачі.

16. Обчисліть масу (г) водню, що утворюється при взаємодії заліза кількістю речовини 2 моль і хлоридної кислоти.

17. Цинкову пластинку масою 20 г помістили в розчин купрум(ІІ) сульфату. Після витіснення всієї міді маса промитої і висушеної пластинки стала 18 г. Визначте масу солі, що утворилася.

2 моль y г

Дано: Zn + СuSO4 Cu+ ZnSO4

mпластинки1 = 20 г 1 моль 161 г

mпластинки2 = 18 г 1) Знайдемо різницю молярних мас металів, що беруть участь у реакції.

m (ZnSO4) - ? М(Zn) = 65г/моль

М(Cu) = 64 г/моль

Δm = 65-64 = 1 г/моль

2) Знайди різницю мас пластинки за умовою задачі.

Δm = 2018 = 2 г

 1. Знайдемо υ (Zn), що зреагувало.

Міркуємо: якщо осяде 1 моль цинку, то маса пластинки зменшиться на 1 г, а якщо осяде Х моль цинку, то маса пластинки зменшиться на 2 г.

1 моль – 1 г

Х моль – 2 г

2 ∙1

Х = = 2 моль

1

υ (Zn) = 2 моль

 1. За рівнянням реакції знаходимо m (ZnSO4) m (ZnSO4) = 1612 = 322г

Відповідь: m (ZnSO4) = 322 г

VII. Підбиття підсумків уроку

VIII. Домашнє завдання

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.