+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Конспект уроку хімії "Фізичні та хімічні властивості солей"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Фізичні й хімічні властивості солей

Євгенія Хомік,

учитель хімії Любомльської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №3

Любомльської районної ради

Цільова група:

 1. учні 8 класу

Тривалість:

 1. 45 хв.

Мета:

 1. розширити знання учнів про хімічні властивості класів неорганічних сполук на прикладі властивостей середніх солей;

 2. удосконалювати навички складання рівнянь реакцій обміну;

 3. розвивати вміння аналізувати результати хімічних реакцій і формулювати висновки, логічне мислення і пам’ять;

 4. формувати навчально-пізнавальну компетентність; розвивати навички концентрації вольових творчих зусиль на реалізацію нагальних цілей.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 1. назви солей за сучасною науковою українською номенклатурою;

розуміє

 1. фізичні та хімічні властивості середніх солей;

 2. випадки, при яких реакція обміну відбувається необоротно;

вміє

 1. складати відповідні рівняння реакцій;

 2. знаходити рішення у нестандартних навчально-пізнавальних ситуаціях;

 3. користуючись рядом активності металів та таблицею розчинності прогнозувати перебіг хімічних реакцій солей та кислот із металами, взаємодії солей з кислотами, лугами, солями;

може

 1. проводити досліди з дотриманням правил техніки безпеки;

 2. формулювати висновки;

 3. знаходити рішення у нестандартних навчально-пізнавальних ситуаціях.

Методи і техніки:

розповідь-виклад;

репродуктивна бесіда;

лабораторний дослід;

демонстраційний експеримент;

робота з таблицями;

інтерактива вправа "Мозковий штурм";

прийом "Відстрочена відгадка".

Обладнання:

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва;

таблиця розчинності;

ряд активності металів;

розчини реактивів;

пробірки;

проектор;

екран.

Допоміжні матеріали:

Мультимедійна презентація "Фізичні та хімічні властивості солей"(13 слайдів)

Додаток 1. Повідомлення учня "Солодкі солі".

Додаток 2. Повідомлення учня "Кухонна сіль"

Додаток 3. Таблиця взаємодії класів неорганічних сполук.

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Привітайтеся з учнями.

1.2. Нагадайте учням, що вони продовжують вивчати складні речовини, оголосіть тему, завдання уроку (слайди 1,2).

2. Основна частина

2.1. Використайте інтерактивну вправу " Мозковий штурм".

Мета: активізувати інтелектуальні здібності учнів, вміння толерантно ставитись до чужих думок.

Запропонуйте учням запитання (слайд 3).

2.2. Використайте випереджувальне завдання, яке передбачає попередню підготовку учнів.

Мета: створити умови для розвитку творчих здібностей учнів та вміння користуватися додатковою літературою.

Повідомте, що додатковим домашнім завданням окремих учнів була підготовка повідомлень про солодкі солі та кухонну сіль. Запропонуйте решті учнів прослухати здобуту інформацію (Додатки 1,2) , яка супроводжується демонстрацією слайдів 4-8 мультимедійної презентації і зазначити в робочому зошиті, що нового вони дізналися.

2.3. Використайте прийом " Відстрочена відгадка".

Мета: стимулювати пізнавальну активність учнів.

Зверніть увагу учнів, що вони вже вивчили хімічні властивості оксидів, кислот, основ. За результатами досліджень можна скласти таблицю взаємодії класів неорганічних сполук (Додаток 3). Проблемне запитання: чи можуть солі взаємодіяти з солями?

Наголосіть, що відповідь на це запитання можна одержати протягом уроку.

За допомогою цієї таблиці й демонстраційного експерименту складіть план вивчення хімічних властивостей солей:

солі взаємодіють:

1) з кислотами;

2) з основами;

3) із солями.

Виясніть, чи завжди можливі ці реакції? В яких випадках реакція відбувається необоротно?

2.4. Продемонструйте дослід. Взаємодія солей з кислотами

До розчину натрій карбонату додаqnt кілька крапель сульфатної кислоти:

K2CO3 + H2SO4 = K2SO4 + H2O + CO2

Організуйте запис на дошці рівнянь реакцій, які будуть проведені. Спонукайте до самостійності, але обговоріть допущені помилки.

Ознака реакції - виділення газоподібної речовини. Карбонатна кислота, що утворилася, слабша за сульфатну.

Висновок: солі реагують з кислотами, якщо кислота, яка утворилася слабша за ту кислоту, що реагувала ( слайд 9).

2.5. Продемонструйте дослід. Взаємодія солей з основами

До розчину купрум (ІІ) сульфату по краплях додаємо натрій гідроксид:

CuSO4 + NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4

Висновок: солі взаємодіють з основами, якщо утворюється нерозчинна сіль або основа ( слайд 10).

2.6. Продемонструйте дослід. Візьмемо дві солі. До барій хлориду додайте аргентум нітрат. Зверніть увагу учнів на осад, що утворився в результаті реакції.

BaCl2 + AgNO3 = Ba(NO3)2 + AgCl

Зверніться до таблиці розчинності, AgCl - нерозчинна сіль.

Висновок: солі взаємодіють між собою, якщо в результаті реакції утворюється нерозчинна сіль ( слайд 11). Додайте "плюс" у таблицю взаємодії класів неорганічних сполук.

2.7. Виконайте лабораторний дослід. Поясніть учням, що крім перелічених властивостей солі можуть взаємодіяти з металами.

Лабораторна робота №7 "Взаємодія солей з металами" (с.12 Зошит для дабораторних дослідів і практичних робіт. Кличко І.І.)

Нагадайте правила техніки безпеки

Зверніться до ряду активності металів. Така реакція можлива, якщо метал, який додається, активніший за той, що входить до складу солі ( слайд 12).

3. Підсумкова частина.

3.1. Запропонуйте учням виправити помилки в статті, роздайте текст статті кожному учневі.

Стаття

Солі – це прості речовини білого кольору. До їх складу входять катіони металічних елементів і аніони кислотних залишків. Назва солі походить від назви металічного елемента з додаванням назви кислотного залишку.

Солі можуть перебувати у різних агрегатних станах: рідкому, твердому, газоподібному.

Усі солі добре розчиняються у воді. Розчинність солей ми можемо визначити за таблицею «Розчинність кислот, основ та солей у воді».

Усі солі мають солоний смак.

Солі мають такі хімічні властивості:

1)змінюють забарвлення індикатора;

2)взаємодіють з усіма металами;

3)взаємодіють із сильними кислотами: якщо випадає осад, то новоутворена кислота є нестійкою, тобто слабшою, ніж реагуюча;

4)розчинні солі реагують з усіма основами.

3.2. Запропонуйте учням розв'язати задачу за умовою: обчислити масу осаду, що утворюється при взаємодії алюміній сульфату з натрій гідроксидом масою 400 грамів ( слайд 13).

3.3. Проведіть опитування за питаннями:

 1. Що нового ви сьогодні взнали?

 2. Чому навчились?

 3. Що на уроці було головним?

 4. Що було цікавого?

Оголосіть результати оцінювання учнів.

3.4. Запропонуйте учням до наступного уроку підготувати повідомлення про поширення солей у природі та їх практичне значення.

Мультимедійна презентація "Фізичні та хімічні властивості солей"

слайд 1 слайд 2

слайд 3 слайд 4

слайд 5 слайд 6

слайд 7 слайд 8

слайд 9 слайд 10

слайд 11 слайд 12

слайд 13

Додаток1

Повідомлення учня "Солодкі солі"

Серед неорганічних сполук дійсно є солі, солодкі на смак. Такимиє, наприклад, солі елемента Берилію. Але найбільш чудові в цьому відношенні комплексні солі тіосульфатів Аргентуму, які відрізняються разюче солодким смаком. У цих солей солодкий смак відчувається навіть у разі розведення 1: 320000. ( Для порівняння: солодкий смак цукру відчувається лише в разі розведення 1:200). А чи багато солей є солоними? Виявляється тільки одна - натрій хлорид, або кухонна сіль.Інші солі - або гіркі, або кислі, або змішаного смаку.

Додаток 2

Повідомлення учня "Кухонна сіль"

Кухонна сіль є звичайним харчовим продуктом. В організмі людини звичайних розмірів міститься трохи більше 400 г натрій хлориду. За рік доросла людина споживає близько 7 кг солі.

Кухонну сіль одержують із морської води й води соляних озер - шляхом природного або штучного випаровування води, а також із покладів кам'яної солі, яка здебільшого розташованапід поверхнею землі, рудничним способом. Відомі соляні гори ходжа Мумін у Таджикістані, де соляна вершина здіймається на 900 м над рівнем моря. У Закарпатті в м.Солотвино є соляні пласти під землею завтовшки 50м. У Польщі в районі Велички є старі розробки пластів мінералів кам'яної солі. Це прямо - таки музей. Підземні коридори тягнуться на сотні кілометрів. Сіль, виявляється, не завжди буває білою. У Величці можна побачити зразки синьої, зеленкуватої та червонуватої солі. Надзвичайно красиве видовище являють собою великі кристали кам'яної солі, які утворюють стіни і стелю великих підземних приміщень, прикрашених скульптурами, архітектурними прикрасами, барельєфами, які перетворюють старі шахти на фантастичні палаци. В одній із печер крокують веселі гноми в гостроверхих шапках. Вони зроблені із солі. А красивий барельєф виблискує чорно-сірим. Навіть не віриться, що це не мармур, а звичайна сіль.

В одній із печер є санаторій, де лікують людей, хворих на бронхіальну астму.

Опис документу:
Урок розрахований на учнів 8 класу. За допомогою активних методів навчання діти легко засвоюють матеріал про властивості середніх солей. Конспект супроводжується мультимедійною презентацією та проблемними питаннями, які дозволяють активізувати навчальну активність учнів. Випереджувальні завдання є своєрідною мотивацією для отримання грунтовних знань з предмету.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності соціального педагога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн
590 грн