Конспект "Кисень, фізичні властивості, добування в промисловості."

Опис документу:
Мета: Закріпити поняття про елементи та прості речовини на прикладі Оксигену й кисню; формувати уявлення про відмінності понять «хімічний елемент» і «проста речовина»; розглянути властивості хімічного елемента Оксигену та простої речовини кисню; вивчити способи добування кисню в промисловості.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

УРОК

Тема: Кисень, фізичні властивості, добування в промисловості.

Мета: Закріпити поняття про елементи та прості речовини на прикладі Оксигену й кисню; формувати уявлення про відмінності понять «хімічний елемент» і «проста речовина»; розглянути властивості хімічного елемента Оксигену та простої речовини кисню; вивчити способи добування кисню в промисловості.

Корекційна мета: розвиток аналітичного сприймання та узагальнення.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, індивідуальні картки.

Базові поняття та терміни: метали та неметали, прості та складні речовини, Оксиген, кисень, хімічний елемент, повітря.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи та прийоми: словесні: бесіда, розповідь, колективне обговорення, наочні: демонстрація; репродуктивні; частково-пошукові; інтерактивні: «мозковий штурм».

Структура уроку

I. Організаційний етап 5 хв

II. Актуалізація опорних знань учнів 2 хв

III. Вивчення нового матеріалу 20 хв

1. Кисень — просто речовина.

Рухова фізкультхвилинка.

2. Фізичні властивості кисню.

3. Добування кисню в промисловості.

IV. Узагальнення та систематизація знань учнів 15 хв

Зорова фізкультхвилинка.

V. Домашнє завдання 1 хв

VI. Підбиття підсумків уроку 2хв

Хід уроку

I. Організаційний етап

Привітання, налаштування учнів на робочий настрій.

II. Перевірка домашнього завдання

Перевірка виконання письмових завдань

Проводиться усно або на дошці. Учням, що відповідають, додатково задаються теоретичні питання.

Робота за картками

Деякі учні отримують індивідуальні картки із завданнями, які виконують біля дошки.

1. Обчисліть масу атомів Оксигену, що міститься в 10 г бертолетової солі КСlO3. Запишіть рівняння реакції розкладу КСlO3, в результаті якої утворюється кисень. Як ви вважаєте, яку кількість кисню можна отримати з 10 г бертолетової солі?

2. Допишіть схеми реакцій добування кисню й розставте коефіцієнти:

а) КМnО4 = К2МnО4 + МnО2 + ...;

б) ... = KNO2 + O2 ;

в) Ag2O = ... + О2;

г) ... = Н2 + О2;

д) Nа2О2 + СО2 = Nа2СО3 + ... .

Яка реакція не належить до реакцій розкладу? Запропонуйте, як можна використовувати цю реакцію.

Бесіда

— Як добувають кисень у промисловості? Чому для добування кисню на заводах не використовують калій перманганат?

— Із яких .речовин можна добути кисень у лабораторії?

— Які реакції належать до реакцій розкладу?

— Які речовини називаються каталізаторами? Які каталізатори використовують при добуванні кисню?

(Учні, що підготували повідомлення, надають додаткову інформацію.)

— У результаті якого процесу утворюється кисень у природі?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1.Кисень - проста речовина.

Розповідь учителя з елементами бесіди

Одна з найважливіших сполук, що утворюють атоми Оксигену, — це проста речовина кисень із молекулою О2.

— Що вам відомо про кисень? (Кисень - це газ, необхідний для дихання, він підтримує горіння.)

У молекулі О2, як і в інших сполуках, атоми Оксигену виявляють валентність II, завдяки чому між ними існує подвійний хімічний зв'язок. Структурна формула кисню має такий вигляд О = О.

Кисень є складовою частиною повітря — природної суміші газів.

― Які фізичні властивості кисню вам відомі? (Учні називають відомі їм факти, учитель доповнює.)

Атоми Оксигену можуть утворювати ще одну просту речовину озон з молекулою О3. Це токсичний газ із різким запахом. Він міститься у верхніх шарах атмосфери й захищає Землю від ультрафіолетових променів. Озон утворюється під час грози й обумовлює свіжий запах повітря після неї. Також озон утворюється при роботі ксероксів і принтерів.

Рухова фізкультхвилинка.

2. Фізичні властивості кисню.

Розповідь учителя

Кисень — газ без кольору, запаху та смаку, погано розчинний у воді (5 об'ємів кисню в 100 об'ємах води при 0 °С), трохи важчий за повітря (1 л повітря за температури 0 °С і звичайного тиску важить 1,29 г, а 1 л кисню — 1,43 г). Температура кипіння (конденсації) кисню -183 °С, температура плавлення (кристалізації) -218,9 °С. Товстий шар кисню має ясно-блакитне забарвлення.

Часто можна почути, що блакитний колір денного неба пов'язаний із забарвленням кисню. Проте це не зовсім відповідає дійсності. Колір кисню, дійсно, якоюсь мірою забарвлює небо, проте синій колір небозводу пов'язаний, головним чином, зі складнішим явищем — розсіюванням сонячного світла в повітрі.

Рідкий кисень — рухома, трохи голубувата рідина, яка кипить за -183 °С. Твердий кисень — сині кристали, які плавляться за ще нижчої температури: -218,9 °С.

Кисень є парамагнітною речовиною, тобто в рідкому та твердому станах він притягується магнітом

3. Добування кисню в промисловості.

Розповідь учителя

Виробляти кисень на заводах у великих кількостях необхідно, використовуючи дешеву сировину, щоб продукт мав невисоку собівартість», а виробництво було економічно доцільним та вигідним.

Найбільш дешевий спосіб добування кисню в промисловості є його відокремлення від повітря. Для добування чистого кисню повітря спочатку стискають потужними компресорами. При охолодженні повітря (до -200 °С) більшість його компонентів (азот, кисень) переходять у рідкий стан, а деякі (вода, вуглекислий газ, метан) — у твердий

Потім рідину, очищену від твердих домішок, нагрівають. Першим випаровується азот (температура кипіння -196 °С); після його випаровування залишається практично чистий рідкий кисень.

Цей метод не можна назвати хімічним, оскільки в даному випадку кисень просто виділяється із суміші газів — повітря.

Додатково можна зазначити, що добутий рідкий кисень зберігають у спеціальних контейнерах — посудинах Дюара, які за влаштуванням нагадують звичайний термос. Посудина Дюара має дві стінки, з простору між якими відкачане повітря. За рахунок цього посудини фактично не пропускає теплоти, і в ній тривалий час за низької температури може зберігатися зріджений газ.

IV. Узагальнення та систематизація знань учнів.

Колективне обговорення

При вивченні фізичних властивостей кисню необхідно обговорити такі питання.

1) У який спосіб, на вашу думку, можливо зібрати кисень, виходячи з його фізичних властивостей? (Над водою, витисканням повітря, тому що кисень у воді не розчиняється.)

2) Як «перелити» кисень з однієї посудини в іншу? (Як зазвичай переливають рідини.)

3) Чи буде при цьому кисень «чистим»? (Так, тому що кисень важчий за повітря.)

4) Як провести дослід так, щоб при «переливанні» кисню з посудини в посудину не змішати його з повітрям?

5) У чому проявляється відмінність між поняттями «хімічний елемент» і «проста речовина» на прикладі Оксигену й кисню?

Зорова фізкультхвилинка.

Лінгвістична задача

Оксос у перекладі з грецької мови означає «кислий», гідро — «вода», а генеа — «походження». Що означають назви хімічних елементів Оксиген і Гідроген?

Завдання

1.Обчисліть масову частку Оксигену в глюкозі С6Н12О6 і в білому піску SіО2.

2. Пригадайте, що вам відомо про склад повітря з уроків природознавства.

Робота в групах: «мозковий штурм»

Об'єднуємо клас у п'ять груп, кожній групі надається для розв'язання проблемне питання. На обговорення питання відводиться дві-три хвилини. Після цього кожна група пропонує відповіді на свої питання. Якщо при цьому учні висловлюють неправильні припущення, то відповідне питання обговорюється разом.

1. Уявіть, що перед вами дві однакові закриті колби, наповнені за однакових умов повітрям і киснем. Як можна визначити, у якій із колб міститься кисень? Чи можна про це дізнатися, не відкриваючи колби?

2. Як ви гадаєте, чи можна виділити чистий кисень із повітря дією магніту? Інші гази повітря не взаємодіють із магнітним полем.

3. Навіщо працівники рибних господарств роблять узимку ополонки на льоду річок і озер?

4. Із підвищенням температури розчинність газів у воді зменшується. Як ви гадаєте, чи можна заливати в акваріум для риб щойно прокип'ячену охолоджену воду?

5. Відомо, що максимальний вміст кисню спостерігається в нижніх шарах атмосфери. У міру віддалення від поверхні Землі його вміст зменшується, а у верхніх шарах атмосфери кисень практично відсутній. Чим це можна пояснити?

V. Домашнє завдання.

1. Опрацювати § 12 підручника (с. 88—89).

2. Виконати письмово завдання № 2, 3, 8 (с. 89).

З*. Підготувати коротке повідомлення про озон.

VI. Підбиття підсумків уроку

Учні аналізують виконання плану уроку. Учителеві потрібно надати відповіді на питання, які не були розглянуті під час уроку.

Додатковий матеріал до уроку

Озон

Атмосферний озон утворюється з кисню при грозових розрядах. У лабораторії його також отримують при «тихому» (без іскор) електричному розряді в скляній трубці, через яку пропускають кисень Такий прилад називається озонатором. В озонаторі (і в атмосфері під час грози) відбуваються такі реакції:

О2 = 2О;

О2 + О = О3 (озон).

Дуже невеликий вміст озону (7.10-6 %) у повітрі надає йому запаху свіжості й благотворно діє на організм людини. Але якщо вміст озону в атмосфері підвищити до 10-4 % (а це зовсім мало в порівняйнні з 21 % кисню в повітрі), то людина відчуває головний біль і інші ознаки хімічного отруєння.

Молекула озону доволі стійка, однак на світлі або під впливом каталізаторів вона легко розкладається з виділенням атомарного кисню:

О3 = О2 + О.

Нестабільність озону (під дією світла й каталізаторів) поряд зі здатністю вбивати бактерії робить його майже ідеальним засобом для знезаражування питної води. Озон убиває хвороботворні бактерії окисненням, частково перетворюючись при цьому в молекулярний кисень. Тому озонована вода краща й смачніша за хлоровану, котру дотепер доводиться пити жителям багатьох великих міст.

Каталізаторами розкладання озону можуть бути атомарний хлор і інші, найрізноманітніші речовини. Багато таких речовин серед промислових викидів в атмосферу. Ці каталізатори, самі залишаючись незмінними, знижують вміст озону в стратосфері, де він відіграє роль фільтра для жорстких ультрафіолетових променів.

Озон утвориться й розкладається під дією ультрафіолетових променів. Молекула озону поглинає ультрафіолетове світло й розсіює його енергію у вигляді тепла. Поверхні Землі досягають тільки ті ультрафіолетові промені, які не небезпечні для живих організмів.

Озоновий шар, руйнування якого так легко відбувається, дуже малий за об'ємом. Якщо сконцентрувати весь стратосферний озон у тонку оболонку, що охоплюватиме земну кулю, то її товщина складе всього близько 3 мм. Однак цієї незначної (у масштабах планети) кількості озону вистачає для того, щоб не пропускати до поверхні Землі найбільш шкідливі для живих організмів «жорсткі» ультрафіолетові промені. Коли ми загоряємо на сонці, на нашу шкіру падають «м'які» ультрафіолетові промені, не здатні заподіяти шкоди здоров'ю (якщо загоряти в міру).

Таким чином, проблема промислових викидів в атмосферу — це не тільки проблема забруднення поверхні Землі шкідливими речовинами, але ще й проблема «забруднення» сонячного спектра жорстким, шкідливим для людини ультрафіолетовим випромінюванням.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн