Конспект "Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння"

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Тема. Хімічні реакції. Матеріал спрямований на вивчення теплового ефекту реакції; розвиток вміння розрізняти екзо- та ендотермічні реакції, складання термохімічних рівнянь; виховання інтересу до поглиблення знань.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

9 клас Дата:

Тема. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння

Мета: вивчити тепловий ефект реакції; розвивати вміння розрізняти екзо- та ендотермічні реакції, складати термохімічні рівняння; виховувати інтерес до поглиблення знань.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

  1. Організаційний момент

Перевірка готовності учнів до уроку

  1. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

  1. Мотивація навчальної діяльності

Унаслідок хімічних реакцій руйнуються зв'язки у вихідних речовинах і утворюються нові зв'язки, з'являються нові речовини. Ці процеси супроводжуються виділенням або поглинанням енергії. Назвіть інші зовнішні ефекти, які свідчать про перебіг хімічних реакцій.

  1. Вивчення нового матеріалу

Теплота, що вивільнюється або вбирається під час хімічної реакції, називається тепловим ефектом реакції.

Завдання 1. Наведіть приклади виділення або поглинання теплової енергії під час розчинення речовин у воді.

Часто внаслідок перетворення одних речовин на інші виділяється або поглинається теплова енергія, її кількість (позначають ΔН, вимірюють у Дж, кДж тощо) називають тепловим ефектом хімічної реакції. Він залежить від природи реагуючих речовин, їхньої кількості та агрегатного стану, тиску тощо. Тому з метою стандартизації теплові ефекти зазначають для температури 25 °С і тиску 0,101 мПа. Теплові ефекти визначають експериментально в спеціальних приладах - калориметрах. На практиці обчислюють теплові ефекти для оцінювання теплоти згоряння речовин, теплотворної здатності палива, енергетичної цінності харчових продуктів.

Екзотермічні та ендотермічні реакції розрізняють саме за їхніми тепловими ефектами. Наприклад, згоряння вугілля, нейтралізація кислот лугами, сполучення цинку із сіркою супроводжуються виділенням значної кількості теплової енергії. Такі реакції називають екзотермічними. До екзотермічних належать усі реакції горіння.

Хімічні реакції, що відбуваються з вбиранням теплоти, називаються ендотермічними.

Хімічні реакції, що відбуваються з виділенням теплоти, називаються екзотермічними.

Ендотермічна реакція: реагенти + теплова енергія → продукти

Екзотермічна реакція: реагенти → продукти + теплова енергія

Термохімічне рівняння - рівняння хімічної реакції, у якому зазначають агрегатні стани речовин і для якого наводять числове значення теплового ефекту.

Наприклад, термохімічне рівняння реакції горіння метану - головної складової природного газу - таке:

СН4(г) +202(г) = С02(г) + 2Н20(р); ΔН = -890 кДж,

де (г) - газ, (р) - рідина. Тверду речовину позначають (т).

Тепловий ефект відповідає тій кількості метану, яка визначені рівнянням реакції, - 1 моль. А тепловий ефект неповного згоряння графіту зазначено для речовини кількістю 2 моль:

(графіт) + O2(г) = 2СО(г); ΔН = -221 кДж.

Завдання 2. Прокоментуйте термохімічне рівняння окиснення нітроген(ІІ) оксиду:

N2(Г) + O2(г) = 2NO(Г); ΔН = 280 кДж

Якщо агрегатні стани учасників реакції очевидній не потребують уточнень, то ці відомості у термохімічному рівнянні можна не зазначати. Тож трапляються й спрощені записи термохімічних рівнянь:

СН4 + 2O2 = СO2 + 2Н2O; ΔН < 0

За ними також можна класифікувати хімічні реакції на екзо- та ендотермічні, але вони не дають уявлення про числове значення теплового ефекту.

Завдання 3. Класифікуйте хімічні реакції за тепловим ефектом:
а) Н2 + СІ2 = 2НСІ; ΔН = -184,6 кДж;
б) (СuОН)2СO3 = 2СuО + СO2↑ + Н2O; ΔН > 0;
в) СаСO3(т) = СаО(т) + СO2(г); ΔН = 279 кДж ;
г) 2СО + O2 = 2СO2; ΔН = -566,02 кДж.

Значення теплових ефектів, якими супроводжуються хімічні реакції важко переоцінити. Екзотермічні реакції використовують у промисловості та побуті для вироблення енергії, одержання високотемпературного полум'я, видобування металів. На ендотермічних процесах ґрунтуються промислові й лабораторні способи добування неорганічних і органічних сполук, їх використовують у лабораторній практиці, побуті, медицині для швидкого охолодження.

Завдання 4. Поясніть, чим термохімічне рівняння відрізняється від хімічного.

Завдання 5. Виберіть рівняння ендотермічних реакцій

A. 2H2(Г) + O2(Г) = 2H2O(p); ΔH = -571,6 кДж;
Б. H++ OH- = H2O; ΔH < 0;
В. Fe + S = FeS; ΔH = -100,26 кДж;
Г. CH4 + H2O = CO + 3H2; ΔH > 0;
Д.H4(г) + O2(г) = 2CO(г) + 4H2(г); ΔH = -71,2 кДж;
Е. CaCO3(т) = CaO(т) + CO2(г); ΔH = 178,5 кДж.

  1. Підбиття підсумків і висновки

Оцінка роботи учнів

  1. Домашнє завдання

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.