Конфлікти та методи їх вирішення в професійній діяльності вчителя

Опис документу:
Процес навчання і виховання неможливий без суперечностей і конфліктів. Конфронтація педагога з учнями і учнів між собою – складова частина реальності: багато негативних моментів повсякденного життя, яке, на жаль, сьогодні не можна назвати сприятливим, суб’єкти педагогічної діяльності приносять у сферу ділового (професійного і навчального) спілкування.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Добровольська Катерина,

вчитель Новокорецької ЗШ І-ІІІ ступенів

Конфлікти та методи їх вирішення у професійній діяльності вчителя

Процес навчання і виховання неможливий без суперечностей і конфліктів. Конфронтація педагога з учнями і учнів між собою – складова частина реальності: багато негативних моментів повсякденного життя, яке, на жаль, сьогодні не можна назвати сприятливим, суб’єкти педагогічної діяльності приносять у сферу ділового (професійного і навчального) спілкування.

Конфлікти є невід’ємною частиною суспільного життя. У кожної людини в житті є свої цілі, пов'язані з різними областями. Кожен прагне досягти чогось свого або по-своєму. Але часто люди, пов’язані узами спільної діяльності стикаються у своїх інтересах, і тоді відбувається конфлікт, який дезорганізує людей. Існує безліч визначень і тлумачень конфлікту. Класики теоретичної конфліктології не давали чіткого визначення поняттю конфлікту. Лише за їх спільним висловлювань можна представити деякі підходи до того, що ж таке конфлікт.

Одна група вчених-соціологів вважає, що конфлікт має включати особливу змінну – розбіжності (Дарендорф). Відповідно до думки інших вчених-соціологів конфлікт існує в тому випадку, коли в наявності переборні розбіжності або протиріччя інтересів (Томас Аксельрод). Для третіх представників – конфлікт виникає в тих випадках, коли розбіжності припускають протиборчі типи поведінки (Козер, Шмідт, Обершалл). Згідно біхевіористичної психологічної теорії конфлікт розуміється як усвідомлене протиборство індивідів або груп із суперечливими інтересами з метою здійснення особистого інтересу за рахунок інтересів інших. Над цією проблемою працювати також такі видатні педагоги і психологи, як Л. Кондрашова, Ю. Костюшко, І. Кон. З усіх цих підходів важко уявити певне визначення конфліктів, тому нам необхідно, як майбутнім педагогам зрозуміти, що таке «конфлікт», його причини, основні типи і дізнатися способи попередження та розв'язання конфліктів. [1, с. 334]

Мета статті полягає у здійсненні аналізу сутності та причин виникнення конфліктів в професійній діяльності вчителя та дослідженні ефективних методів їх розв’язання.

Аналіз наукової літератури з проблем конфліктів дав можливість вирішити різні аспекти її дослідження: педагогічний, психологічний, соціальний.

Педагогічні аспекти проблеми міжособистісної взаємодії висвітлювалися в працях І.О. Синиці, А.Й. Капської, Л.В. Кондрашової, Л.І. Рувінського, та ін.; психологічні – Л.А. Петровської, Г.М. Андрєєвої, О.О. Бодальова, Б.Ф. Ломова, О.О. Леонтьєва та багатьох інших спеціалістів.

У працях І. Синиці – «Про педагогічний такт», «О такте и мастерстве (Беседы с молодым педагогом)» – є розділ «Конфлікту могло б і не бути». У роботі «З чого починається педагогічна майстерність» проблемі конфлікту також присвячено окремий розділ – «У школі конфлікт», де автор на конкретних прикладах проаналізував види конфліктів, можливі шляхи виходу з конфліктних ситуацій, особливості поведінки вчителя в різних конфліктних

ситуаціях. Так, Іван Омелянович радив роботу з конфліктною ситуацією розпочинати з роз’яснення причин конфлікту, аби правильно оцінити наявну ситуацію. Він вважав, що у більшості випадків «в основі конфлікту лежить безтактність» [18, с. 17], а «безтактні люди бувають просто нестерпними. В колективі такі люди викликають непотрібні конфлікти, створюють зайве напруження, нервозність» [18, с. 16].

Проблему конфліктів досліджував також А. Макаренко. Він, зокрема, в статті «Про вибух» висловлював своє бачення запобігання та розв’язання конфліктних ситуацій у дитячому середовищі. А. Макаренко писав: «Цей метод триває і розгортається далі у всій моїй системі» [8, с 142]. Метод «вибуху» надзвичайно ефективний тоді, коли він відбувається у дитячому колективі, при вмілому педагогічному керівництві, коли поведінка вихованця настільки хибна, що в його вчинках негативне явно переважає. «Вибух» позбавляє вихованця можливості чинити опір вимогам, які встановлює колектив.

Значний інтерес до проблематики педагогічних конфліктів виявлявся на різних етапах розвитку психолого-педагогічної науки. Свого часу на цей різновид конфліктів звертав увагу В.О. Сухомлинський, зазначаючи, що вміння уникати конфлікту з дитиною – одна із складових педагогічної мудрості вчителя. У науковій літературі підкреслюється, що об’єктивно конфліктогенною є сама педагогічна ситуація, оскільки містить «віковий бар’єр» взаємодії. Розглядаються також питання об’єкту педагогічного конфлікту, його динаміки, досліджується різниця між деструктивними і конструктивними конфліктами (Н.В. Басова, М.В. Папуча, М.М. Рибакова, та ін.), аналізується підготовка вчителя до поведінки у конфліктній ситуації і формування у нього необхідних психологічних знань та умінь [15, с. 93].

Аналіз проблеми конфліктів у професійній діяльності вчителя в науковій літературі дав нам розуміння того, що конфлікт у колективі є суперечністю, яка виникає між людьми внаслідок розбіжностей у їхніх інтересах, поглядах, установках, домаганнях. Існує безліч визначень і тлумачень конфлікту. З усього масиву опрацьованої літератури ми можемо констатувати, що проблема конфлікту у діяльності вчителя була і на сьогодні залишається актуальною, тому що педагогічна професія, передбачає активну взаємодію і міжособистісне спілкування.

Для визначення особливостей конфліктів у професійній діяльності вчителя нами було проведено дослідження на базі міського колегіуму м. Житомир. У дослідженні взяло участь п’ять вчителів. Ми розробили анкету «Проблема вивчення конфлікту та методів його вирішення», дана анкета дозволила нам визначити як вчителі розуміють поняття «конфлікт», які найбільш поширені, на їхню думку, є види конфлікту і причини їх виникнення і які методи вирішення конфлікту обирають вчителі. На запитання «як Ви розумієте поняття «конфлікт»» 40% вчителів відповіло, що це зіткнення протилежних цілей і позицій, ще 40% вчителів дало відповідь, що це протиріччя поглядів чи інтересів людей, 20% вчителів відповіло, що це сварка двох і більше людей. З даних відповідей можна зробити висновок, що більшість вчителів правильно розуміє поняття «конфлікту», виходячи з певних об’єктивних факторів, які лежать в основі конфлікту. Найбільш поширенішим видом конфлікту вчителі визначили такий: 80% – прихований, 20% – міжособистісний. Аналізуючи дані відповіді ми бачимо, що переважна більшість вчителів зводять конфлікти до прихованих, при яких відсутні зовнішні агресивні дії між сторонами-конфліктерами, але при цьому використовуються непрямі способи впливу на людину. Найбільш оптимальними методами вирішення конфлікту вчителі обрали такі: 60% – метод інтроспекції, 20% – метод логічного аналізу, 20% – метод картографії конфлікту. З отриманих результатів випливає, що переважна більшість вчителів для вирішення конфлікту передбачає уявлення себе на місці опонента, його думок, почуттів і виробленні завдяки цьому обґрунтованих висновків про мотиви і зовнішні спонуки його поведінки, інші вчителі щоб зрозуміти співрозмовника, відтворюють інтелектуальні уявлення про нього, моделюють ситуацію, в якій він перебуває, а решта вчителів використовують метод картографії конфлікту, тобто визначають проблему, його учасників і хто чого побоюється, які потреби відстоюються.

Проаналізувавши відповіді вчителів на запропоновані нами, запитання, можемо констатувати, що педагоги розуміють суть конфлікту і обрали ефективні способи вирішення і запобігання конфліктній ситуації, що свідчить про їх належну обізнаність з проблеми конфлікту у професійній діяльності вчителя.

Список використаної літератури

  1. Андрєєв В.І. Основи педагогічної конфліктології. - М., 1995. – 558 с.

  2. Макаренко А.С. Цель воспитания / А.С. Макаренко // Соч. : в 7 т. – М. : Педагогика, 1990. – Т. 2. – 482с.

  3. Рыбакова М. М. Конфликт и взаимодействия в педагогическом процессе. – М., 1991. – 197 с.

  4. Синица И. Е. Педагогический такт и мастерство учителя / И. Е. Синица. – М. : Педагогика. – 1983. – 248 с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
1
міс.
2
7
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!