Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Комбінований урок "Нітратна та фосфатна кислоти. Мінеральні добрива"

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Хімія

Для кого: 10 Клас

08.11.2021

37

1

0

Опис документу:

Крім сульфатної кислоти та її солей, велике значення для хімічної галузі та дії на довкілля, зокрема на живі організми, має ще одна досить активна речовина, утворена неметалічними елементами. Це — нітратна кислота. Вона у водних розчинах дисоціює повністю, тому нале­жить до сильних кислот.

Чому нітратна кислота та її солі мають для нас таке важливе значення? Це буде проблемним питанням сьогоднішнього уроку.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Нітратна та фосфатна кислоти.

Мінеральні добрива

І. Організаційний етап


ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

(Виконують кілька студентів біля дошки.)

Завдання.

1. Напишіть рівняння реакцій за схемою:

NaHSО4

S → SО2 → SО3

Na24

 1. Складіть схему галузей застосування сульфатів.

 2. Гра «Вірю — не вірю».

(Проводиться з аудиторією, доки виконуються завдання біля дошки. Учи­тель називає твердження, а студенти відмічають у своїх зошитах його правильність (ставлять «+») чи неправильність (ставлять «—»).)

Запитання:

1. Купороси застосовують для боротьби зі шкідниками рослин.

 1. Сульфатна кислота не утворює середніх солей.

 2. Сульфати — солі карбонатної кислоти.

 3. Сульфатну кислоту безпосередньо можна добути з сульфур(ІV) оксиду.

 4. Викиди транспорту спричиняють кислотні дощі.

 5. Смоги утворюються в результаті великої кислотності повітря.

 6. Діоксид сульфуру не горить.

 7. Концентрована сульфатна кислота реагує з активними металами,
  утворюючи сірководень.

 8. Розведена сульфатна кислота реагує лише з металами, які стоять
  у ряду напруг до Гідрогену.

10. Викиди сульфуровмісних речовин є нешкідливими для оточуючо­го середовища.

11 . Гіпс — це купорос, бо містить кристалізаційну воду.

12. Концентрована сульфатна кислота реагує з металами, які в ряду напруг стоять після Гідрогену, і утворює сульфур(ІV) оксид.

(Студенти обмінюються зошитами. Учитель зачитує їм відповіді для перевірки.)


IІІ. Мотивація пізнавальної діяльності

Крім сульфатної кислоти та її солей, велике значення для хімічної галузі та дії на довкілля, зокрема на живі організми, має ще одна досить активна речовина, утворена неметалічними елементами. Це — нітратна кислота. Вона у водних розчинах дисоціює повністю, тому нале­жить до сильних кислот.

Чому нітратна кислота та її солі мають для нас таке важливе значення? Це буде проблемним питанням сьогоднішнього уроку.ІV. Вивчення нового матеріалу

Фізичні властивості.

Нітратна кислота – це безбарвна, дуже пахуча рідина. При збереженні на світлі кислота поступово забарвлюється в бурий колір внаслідок розкладу з утворенням вищих нітроген оксидів, у тому числі й бурого газу NО2. Добре змішується з водою в будь – яких співвідношеннях.

Фосфатна кислота – тверда, безбарвна, кристалічна речовина, добре розчинна у воді.

Хімічні властивості нітратної кислоти.

Нітратна кислота є сильним окисником: при її дії на метали ніколи не виділяється водень. Це значно відрізняє її від хлоридної та роз­бавленої сульфатної кислот.

1. дисоціація:

НNО3 → Н+ + NО3-;

2. взаємодія з оксидами металів:

2НNО3 + МgО → Мg(NО3)2 + Н2О;

3. з основами:

НNО3 + NaОН → NaNО3 + Н2О;

4. із солями:

2НNО3 + Na2СО3 → 2NaNО3 + СО2 + Н2О;

5. з металами.


Солі нітратної кислоти.

Солі нітратної кислоти називають нітратами. Їх добувають у результаті дії нітратної кислоти на метали, основні оксиди, основи, амоніак і деякі солі. Наприклад:

Сu + 4НNО3 → Сu(NО3)2 + 2NО2↑ + 2Н2О;

СаО + 2НNО3 → Са(NО3)2 + Н2О;

Аl(ОН)3 + 3НNО3 → А1(NО3)3 + 3Н2О;

3 + НNО3 → NН43;

2НNО3 + Na2СО3 → 2NaNО3 + СО2 + Н2О;


Нітрати добре розчинні у воді. При нагріванні розкладаються.

Продукти розкладу нітратів залежать від місця металу у витискувальному ряді металів:

a)якщо метал стоять ліворуч від Мg, то його нітрат розкладається за схемою:

Ме(NO3)n → Ме(NO2)n + O2

Наприклад: 2KNO3 → 2KNO2 + О2

б) якщо метал стоїть від Мg до Cu, то його нітрат розкладається за схемою:

Ме(NO3)n → Ме2О + NO2 + O2

Наприклад: 2Сu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

в) якщо метали стоять праворуч від Cu, то його нітрат розкладається за схемою:

Ме(NO3)n → Ме + NO2 + O2

Наприклад: 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

Усі нітрати — тверді кристалічні речовини, що добре розчи­няються у воді і є отруйними (токсичними).

Нітрати лужних металічних елементів використовують:

 • як складові компоненти ракетного палива та піротехнічних сумішей;

 • для виробництва вибухових речовин, скла, ліків;

 • для обробки та консервування харчових продуктів.

Наприклад, натрій нітрат (NaNО3) застосовують у чітко визначеній кількості при виготовленні ковбас, шинки, деяких сортів риби та сиру. Та­ким чином, створюється перешкода окисненню м'яса, зберігається роже­вий колір виробів, поліпшується смак сирів та облагороджується їхній запах, який відновлюється мікроорганізмами, що є чутливими до натрій нітриту (NаNО2).

У домашніх умовах використання нітратів є неприпусти­мим: вживання навіть дещо перевищеної норми цих солей може призвес­ти до порушення функції крові як переносника кисню і створити загрозу для життя. Це пояснюється тим, що вони спричиняють набряк легенів, кашель, блювоту і серцеву недостатність.

Нітрити, зокрема натрій нітрит, у шлунково-кишковому тракті утворюють високотоксичні сполуки — нітрозаміни, що вражають печінку і спричиняють розвиток злоякісних пухлин. На жаль, нітрозаміни у неве­ликих дозах є в забрудненому повітрі та сигаретному димові.

Високі концентрації нітратів у питній воді чи продуктах харчування можуть спричинити до гострих отруєнь людей.

Відомо, що нітрати з тонкої кишки швидко потрапляють у кров і відновляються в нітрити. Отруєння виникає як наслідок впливу комбінацій нітратів і нітритів. Чим більше утворюється нітритів, тим сильнішою є токсична дія. Нітрити взаємодіють з оксигемоглобіном, утворюється метгемоглобін, який не має змоги зв’язувати та приносити до тканин кисень.

Смерть може настати вже після прийняття всередину 3,5 г нітрату натрію.

Клінічна картина гострого отруєння нітратами може бути різною: вона залежить від дози препарату, що потрапив до організму, бактеріального біоценозу кишок, індивідуальної чутливості організму тощо. Чутливість до нітратів збільшується в умовах гірської місцевості, за наявності в повітрі оксиду азоту, чадного газу, вуглекислоти та у випадку вживання спиртних напоїв.

Нітрати харчових продуктів викликають більш виражені клінічні прояви з боку травного каналу, серцево–судинної системи, ЦНС; нітрати води — з боку серцево–судинної, дихальної систем та ЦНС.

Перші ознаки отруєння настають через 1–6 годин після надходження отрути. Ознаки отруєння: нудота, блювота, болі в шлунку, його розлад, зниження тиску, порушення дихальної функції, головний біль, слабкість, непритомність.

Важливою ознакою є синюшність шкірних покривів та похолодання кінцівок внаслідок пониження артеріального тиску та нестачу кисню.

Перші ознаки отруєння серед дітей спостерігаються вже за концентрації 100 мг на 1 л води або соку.

Важкі отруєння відзначаються у випадках, коли вміст нітратів у харчових продуктах, воді, напоях становить 1200 мг і більше на 1 л або на 1 кг.

Перша допомога полягає у промиванні шлунка, швидкому введенні в організм метиленового синього.

Отже, у сільському господарстві та в харчовій промисловості потрібно неухильно дотримуватися норм внесення нітратів у грунт, запо­бігаючи їх надлишку. Тільки тоді їх уміст у фруктах, овочах та інших про­дуктах не перевищуватиме граничне допустимої концентрації (ГДК) — 5 мг/кг на добу.


Зменшити кількість нітратів можна, якщо:

 • усі овочі та фрукти, зокрема цитрусові, перед уживанням мити гарячою водою;

 • яблука та огірки чистити;

 • із моркви вирізати серцевину;

 • вживати вітаміни А, F, В9, що сприяє зниженню шкідливого впливу нітратів та нітритів на організм.

Навіть невелике перевищення норми вмісту нітратів в організмі людини може призвести до порушення транспортної функції крові, в організмі порушується тканинне дихання.

Щоб не зашкодити організму людини, потрібно дотримуватись рекомендованих норм використання мінеральних добрив.


Хімічні властивості фосфатної кислоти:

1. дисоціація;

2. взаємодія з оксидами металів;

3. взаємодія з основами;

4. взаємодія із солями: наприклад реакція з аргентум нітратом, яка є якісною на іон РО43- - випадає жовтуватий осад фосфату срібла:

3АgNО3 + Н3РО4 → Аg3РО4 + 3НNО3.

5. взаємодія з металами, що стоять у ряді напруг до водню.


Загальні відомості про мінеральні добрива.

Сільське господарство використовує нітрати як мінеральні добрива. Нітрати Калію, Натрію, амонію, Кальцію називають селітрами і використовують як міне­ральні добрива у сільському господарстві. Такі добрива називаються азотними. Є ще фосфорні та калійні добрива.

Надмірне використання мінеральних добрив завдає шкоди навколишньому середовищу. Отже, у сільському господарстві слід строго дотримуватися норм унесення добрив у ґрунт, тоді їх уміст у фруктах, овочах та

інших продуктах не перевищуватиме гранично допустимої концентрації.

Надмірна кількість мінеральних добрив змінює середовище та склад

ґрунту, на якому потім погано розвиваються рослинні організми, що призводить до зниження врожайності. Надлишок добрив вимивається з ґрунту та потрапляє до водойм, забруднюючи їх.

Виробництво добрив сприяє і вирішенню продовольчої проблеми.

Але культура їх застосування повністю лежить на відповідальності людини. У розв'язанні продовольчої проблеми хімія пішла значно далі: у харчовій промисловості використовується дуже багато штучних та синтезованих речовин — замінників природних харчових добавок.


Важливими фосфорними добривами є:

подвійний суперфосфат - Са(Н2РО4)2

простий суперфосфат - Са(Н2РО4)2 + СаSО4

преципітат - СаНРО4 ·2О

фосфоритне борошно - Са3(РО4)2


Останнім часом широкого розповсюдження набули комбіновані добрива, що містять кілька необхідних рослинам елементів.

Наприклад, азот у комбінації з фосфором входить до складу добрив, які називаються амофосами, - (NН4)3РО4, NН4Н2РО4, (NН4)2НРО4.

Якщо амофоси змішати з калійною селітрою, то утворюється амофоска - комбіноване добриво, що містить азот, фосфор і калій.


V. Узагальнення й систематизація знань

Завдання.

 1. Напишіть рівняння добування нітратної кислоти двома способами.

 1. Напишіть рівняння реакцій концентрованої і розбавленої нітратної
  кислоти з цинком та сріблом. Розставте коефіцієнти методом електронно­го балансу.

 1. Охарактеризуйте вміст нітратів у продуктах харчування.


Запитання:

Назвіть приклади азотних, фосфорних та калійних добрив.

Як впливають на розвиток рослин азотні, калійні та фосфорні добрива?

Чому слід контролювати вміст та кількість внесених у ґрунт добрив?


Тестові завдання.

1. Позначте формулу добрива, яке впливає на утворення білків у рослинному організмі:

А. СаНРО4 · 2Н2О;

Б. NН43;

В. К3РО4;

Г. КСl.

2. Позначте назви азотних добрив:

А селітри;

Б простий суперфосфат;

В подвійний суперфосфат;

Г преципітат.

3. Установіть відповідність між формулами добрив та їхніми назвами:

Формули Назви

1КСl; А Фосфоритне борошно;

2 КNО3; Б карбамід;

З (NН4)2СО3; В амонієва селітра;

4 Са3(РО4)2. Г калієва селітра;

Ґ калій хлорид.

4. Установіть відповідність між формулами та відносними молекулярними масами добрив:

Формули Відносні молекулярні маси:

1Са(NО3)2; А. 132;

3РО4; Б. 80;

3(NН4)2НРО4; В. 164;

4Са(Н2РО4)2. Г. 212;

Ґ. 234.

(Відповідь:

1. Б;

2. А;

3. 1— Ґ, 2 — Г, 3 — Б, 4 — А;

4. 1— В, 2 —Г, 3—А, 4 —Ґ.)VІ. Домашнє завдання

1. Вивчити конспект.

2. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

3. Підготуйте повідомлення про наявність шкідливих сполук у продуктах харчування (можна художньо оформити на великих плакатах або у вигляді буклетів чи комп'ютерної презентації).

4. Знайдіть відомості про синтетичні замінники харчових добавок.


VІI. Підбиття підсумків уроку


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Нещодавно завантажили