Картка пам'яті по темі "Розчини кислот, лугів, солей у воді. Електроліти і неелектроліти"

Опис документу:
Використання карток пам'яті допомагають перенести „центр ваги” вивчення нового матеріалу на уроці, що вивільняє час підготовки удома, який можна використовувати для подальшого закріплення, відпрацювання ключових питань теми

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

PowerPlusWaterMarkObject3

Тема: Розчини кислот, лугів, солей у воді. Електроліти і неелектроліти.

 1. Речовини: електроліти, неелектроліти.

Електроліти

Неелектроліти

Водні розчини, або розплави, проводять електричний струм (солі, луги, кислоти); мають іонний чи сильно полярний ковалентний зв'язок.

Водні розчини, або розплави, не проводять електричний струм (кисень, водень, цукор, спирт); мають ковалентний неполярний або малополярний зв'язок.

Електрична провідність розчинів електролітів обумовлена наявністю в них позитивно і негативно заряджених іонів, які утворюють у процесі електролітичної дисоціації – розщеплення електроліту на іони у водному розчині. Механізм дисоціації зобразити на дошці на прикладі НСІ.

 1. Кислоти, основи або луги, солі з погляду електролітичної дисоціації.

  Кислоти

  Основи або луги

  Солі

  Кислоти – це сполуки, які під час дисоціації утворюють катіони гідрогену та аніони кислотного залишку.

  НСІ ↔ Н+ + СІ - ;

  Н2SO4 ↔ H+ + H SO4-(І ступінь);

  H SO4- ↔ H+ + SO42- (ІІ ступінь);

  Н2SO4 ↔ 2H+ + SO42- (сумарно)

  Основи або луги – це сполуки, які під час дисоціації утворюють катіони металів і гідроксид-іони.

  NaOH ↔ Na+ + OH-

  Ca(OH)2 ↔ CaOH+ + OH-

  (І ступінь);

  CaOH+ ↔ Ca2+ + OH-

  (ІІ ступінь);

  Ca(OH)2 ↔ Ca2+ + 2OH-

  (сумарно)

  Солі – сполуки, які під час дисоціації утворюють катіони металу та аніони кислотного залишку.

  Середні солі:

  Na2SO4 ↔ 2Na+ + SO42-

  Кислі солі:

  KH SO4 ↔ K+ + HSO4-

  HSO4- ↔ H+ + SO42-

  KH SO4 ↔ K+ +H+ + SO42-

  Основні солі

  СаОНСІ ↔ CaOH+ + СІ-

  CaOH+ ↔ Ca2+ + OH-

  СаОНСІ ↔ Ca2++OH- + СІ-

 2. Сильні та слабкі електроліти. Ступінь електролітичної дисоціації.

Кількісно процес дисоціації характеризується ступенем дисоціації (α-альфа).

n(число молекул, що розпалися)

α = --------------------------------------------------------------

N(загальне число молекул, внесених у розчин)

Показати електроліз на досліді, наприкладі кухонної солі та цукру.

Слабкі електроліти

Середньої сили електроліти

Сильні електроліти

Дисоціюють на іони частково.

 1. Кислоти: Н2СО3, Н2S, HNO2, H2SiO3;

 2. Основи, нерозчинні у воді, а також NH4OH.

H2SO3; H3PO4

Дисоціюють на іони повністю

1) H2SO4; HNO3; НСІ; НІ; НВr;

2) луги – гідроксиди лужних і лужно-земельних металів;

3) розчини майже усіх солей.

 1. Дисоціація води.

Вода – слабкий електроліт (малодисоційована сполука)

Н2О ↔ Н+ + ОН- або 2Н2О ↔ Н3О+ + ОН-, де Н3О+ - іон гідроксонію

В 1 л води за t = 220С дисоціює 10-7 моль води, утворюється 10-7 моль/л іонів Н+ 10-7 моль/л іонів ОН- .

[H+] = [OH-] = 10-7 моль/л, де [ ] – рівноважна концентрація іонів

[H+]

=

10-7 моль/л

Нейтральний розчин

>

Кислий розчин

<

Лужний розчин

Кислотність середовища найчастіше виражають не концентрацією іонів Гідрогену, а водневим показником рН – від'ємним логарифмом концентрації іонів Гідрогену:

рН = - Іg[H+] або [H+] = 10 –рН

[H+] моль/л

100

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7

10-8

10-9

10-10

10-11

10-12

10-13

10-14

← Збільшення кислотності

рН

Збільшення лужності →

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Реакція розчину сильно кисла

Слабко кисла

Слабко лужна

Сильно лужна

Нейтральна

 1. Реакції обміну між розчинами електролітів.

Реакції іонного обміну – хімічні реакції, що відбуваються у розчинах елктроітів за участю іонів без зміни ступенів окиснення елементів.

Правило Бертолле: умови перебігу реакцій іонного обміну ідуть "до кінця".

Коли утворюються речовини, які практично не дисоціюють і залишають сферу реакцій:

 1. Осад → нерозчинні або малорозчинні сполуки;

 2. Летка речовина (газ) → леткі кислоти: НСІ, НF, HBr, HI, H2S, HNO3 ;

 3. Слабкі електроліти → Н2О, СН3СООН.

2

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Методологічні основи організації психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу дитини із особливими освітніми потребами»
Маргарита Сергіївна Чайка
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.