+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

календарно-тематичний план (хімія11 кл)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Календарно-тематичний план з хімії в 11 класі (рівень стандарту, 2 години на тиждень, адаптовано до підручника О. Ярошенко, вид-во «Оріон», Київ)

1

Тема 1. Періодичний закон. Хімічний зв'язок .

Електронні формули s-, p-елементів

Дата

2

Електронні формули d-елементів. Принцип «мінімальноїенергії»

3

Навчальні проекти 1. Створення 3D-моделей атомів елементів.2. Застосування радіонуклідів у медицині. 3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

Явище періодичної зміни властивостей елементів

4

Явище періодичної зміни властивостей сполук елементів

5

Валентні стани елементів

6

Узагальнення. Самостійна робота (завдання різного рівня складності)

7

Йоннийхімічний зв’язок.

8

Навчальн іпроекти 4 .Застосування рідких кристалів .5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці. 6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів. Металічний зв'язок

9

Ковалентний зв'язок.

10

Донорно-акцепторний механізм утворення зв’язку (катіон амонію)

11

Тема 2. Будова речовини. Хімічні реакції

Кристалічний і аморфний стани твердої речовини

12

Кристалічні ґратки

13

Узагальнення

14

Самостійна робота (завдання різного рівня складності)

15

Необоротні й оборотні хімічні реакції

16

Умови зміщення хімічної рівноваги.

17

Навчальні проекти 7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції

18

Розв’язування розрахункових задач

19

Гідроліз солей. Лабораторний дослід 1. Визначення рН

20

Навчальні проекти 7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

Гальванічний елемент

21

Контрольна робота № 1 (завдання різного рівня складності) по темі 2.

22

Тема 3. Неметали. Оксиди. Кислоти.

Загальна характеристика неметалів

23

Адсорбція. Лабораторний дослід 2. Адсорбційна здатність вугілля

24

Алотропні модифікації Оксигену і Карбону.

25

Алотропні модифікації Сульфуру і Фосфору

26

Окисні та відновні властивості неметалів

27

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном

28

Водний розчин амоніаку. Лабораторний дослід 3.Виявлення катіонів амонію

29

Оксиди неметалічних елементів

30

Властивості і добування кислот

31

Кислотні дощі

32

Тема 4. Метали. Основи. Солі.

Загальна характеристика металів

33

Алюміній

34

Хімічні властивості алюмінію

35

Залізо

36

Хімічні властивості заліза.

37

Лабораторні досліди 4-6.Катіони металів.

38

Застосування металів і їх сплавів

39

Властивості основ

40

Добування і застосування основ

41

Солі та їх хімічні властивості.

42

Поширення і застосування солей

Навчальні проекти 7. Штучні алмази у техніці.8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля. 9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.

11. Кислотні дощі.12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію. 14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

43

Тема 5. Добування солей. Добрива. Силікатні матеріали

Добування кислих і середніх солей

44

Інструктаж БЖД. Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей.

45

Жорсткість води

46

Задачі на надлишок

47

Розв’язування розрахункових задач

48

Мінеральні добрива.

49

Кислі і лужні ґрунти

50

Сучасні силікатні матеріали. Скло

51

Цемент. Кераміка

52

Контрольна робота № 2 по темі 5.

53

Тема 6. Біологічне значення елементів. Генетичні зв’язки сполук. Хімія і прогрес людства

Біологічне значення металічних елементів

54

Біологічне значення неметалічних елементів

55

Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук

56

Вправи на ланцюжки перетворень

57

Узагальнення знань з теми «Неорганічні речовини».

58

Самостійна робота (завдання різного рівня складності)

59

Роль хімії у створенні нових матеріалів

60

Роль хімії у розв’язанні сировинної і продовольчої проблем

61

Роль хімії у розв’язанні енергетичної проблеми

62

Роль хімії у розв’язанні екологічних проблем

63

Тема 7. Повторення

Захист навчальних проектів

64

Періодичний закон і періодична система (довгий і короткий варіанти)

65

Прості і складні речовини . Класи неорганічних сполук.

66

Таблиця розчинності та її використання для написання хімічних рівнянь

67

Органічна хімія. Вуглеводні

68

Вуглеводи

69

Аміни. Амінокислоти і білки. Нуклеїнові кислоти

70

Розв’язування розрахункових задач

Опис документу:
Калдендарно-тематичний план уроків з хімії в 11 класі. адаптовано до підручника О. Ярошенко, видавництво "Оріон", Київ, 2019. Передбачає багато різнорівневих завдань та 8 годин на повторення всього шкільногокурсу хімії.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн
590 грн