Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з хімії у 7 класі

Хімія

Для кого: 7 Клас

10.09.2018

684

4

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії у 7 класі
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Добровільський НВК «ЗНЗ – ДНЗ»

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора з НВР ДИРЕКТОР

_________________________ ____________________________

ПІБ ПІБ

підпис підпис

«_____»__________________ 20___ р. «_____»__________________ 20___ р.

Календарно-тематичне планування

з хімії

у 7 класі

на 2018-2019 навчальний рік

Учителя: Фесенко Оксани Анатоліївни

Розглянуто на засіданні МО (назва МО) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_______ р.

Голова МО (назва МО)

__________________________________________________________________

ПІБ

Календарне планування уроків хімії розроблено згідно з навчальною програмою, що затверджена Міністерством освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

(Оновлена програма 2017 року з хімії)

(1,5 год. на тиждень, всього 51 годин, з них 5 год – резервних)

Хімія

7 клас

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Дата

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Вступ

3

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії;

знає і розуміє правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

пояснює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії.

Діяльнісний компонент

виконує найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин, які входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів;

робить висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання;

усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення.

1

Вступний інструктаж з БЖД (61-1,65-1,71-1,

72-1). Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії.

Навчальний проект №1: «Хімічні речовини навколо нас.»

Демонстрації

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

1

2

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркованням небезпечних речовин.

Навчальний проект №2:«Історичне значення вогню.»

Інструктаж з БЖД . Лабораторні досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

1

3

Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії. Інструктаж з БЖД (59-1,65-1,68-1,72-1). Практична робота№1:

« Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій.»

1

Тема 1. Початкові хімічні поняття

23

4

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин.

Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1). Лабораторний дослід №3 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.»

1

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи; найпоширеніші хімічні елементи в природі;

наводить приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

пояснює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули;

спостерігає хімічні й фізичні явища;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції;

використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей;

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про багатоманітність речовин та значення закону збереження маси речовини;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).

5

Молекули. Атоми.

1

6

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

Демонстрації

3. Періодична система хімічних елементів.

1

7

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

1

8

Інструктаж з БЖД (65-1,68-1,72-1). Практична робота №2: «Розділення сумішей».

1

9

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

1

10

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №4 «Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.»

1

11

Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Демонстрації

4. Зразки металів і неметалів.

1

12

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

1

13

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

1

14

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук

1

15

Контроль знань з теми «Початкові хімічні поняття». Самостійна робота

16

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Розв’язання розрахункових задач №1:«Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.»

1

17

Масова частка елемента в складній речовині. Розв’язання розрахункових задач №2: «Обчислення масової частки елемента в складній речовині».

1

18

Розв’язання розрахункових задач№3: « Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою».

1

19

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції

та явища, що їх супроводжують. Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1).Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.».

Домашній експеримент

1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

1

20

Хімічні властивості речовин. Представлення результатів навчальних проектів №3 «Хімічні явища у природі», №4 «Хімічні явища в побуті.»

1

21

Інструктаж з БЖД (65-1,68-1,72-1). Практична робота №3: «Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів».

1

22

Представлення результатів навчальних проектів №5 «Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.», №6 «Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.»

1

23

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1).Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.»

Демонстрації

5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

1

24

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1).Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.»

1

25

Контрольна робота №1.

1

26

Аналіз контрольної роботи та коригування знань

учнів.

1

Тема 2. Кисень

11

27

Повітря, його склад.Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

1

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;

наводить приклади оксидів, реакцій розкладу і сполучення;

пояснює суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, колообігу Оксигену.

Діяльнісний компонент

розрізняє процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення;

описує поширеність Оксигену в природі; його фізичні властивості;

характеризує хімічні властивості кисню;

аналізує умови процесів горіння та повільного окиснення;

складає рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом;

використовує лабораторний посуд для добування (з гідроген пероксиду) і збирання кисню;

визначає наявність кисню дослідним шляхом;

дотримується запобіжних заходів під час використання процесів горіння; інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

Ціннісний компонент

обґрунтовує застосування кисню;

оцінює значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря;

усвідомлює наслідки небезпечного поводження з вогнем, відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів.

28

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації

6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

8. Доведення наявності кисню.

1

29

Інструктаж з БЖД (59-1,61-1,68-1,71- 1).

Практична робота №4 «Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.»

1

30

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

1

31

Повторний інструктаж з БЖД (71-1,72-1).

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння.

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

1

32

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду).

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

1

33

Взаємодія кисню з простими та складними речовинами.

1

34

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню. Навчальний проект №7 «Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її.»

1

35

Представлення результату Навчального проекту №8 «Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.»

1

36

Контроль знань з теми «Кисень». Самостійна робота.

1

37

Аналіз самостійної роботи та коригування знань

учнів.

1

Тема 3. Вода

12

38

Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник.

1

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекули води;

наводить приклади водних розчинів; формули кислот і основ.

Діяльнісний компонент

описує поширеність води у природі, фізичні властивості води;

розрізняє розчинник і розчинену речовину;

складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;

обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об’єм води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги;

використовує здобуті знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкілля;

володіє елементарними навичками очищення води в домашніх умовах;

Ціннісний компонент

обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;

оцінює роль води в життєдіяльності організмів;

висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону їх від забруднень;

відповідально ставиться до збереження водних ресурсів.

39

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

1

40

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.

41

Виготовлення розчину.

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.

Демонстрації

10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

1

42

Інструктаж з БЖД(59-1,61-1,68-1,71- 1).

Практична робота №5 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.»

1

43

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Інструктаж з БЖД(59-1,61-1,68-1,71- 1). Лабораторний дослід №10

«Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.»

Демонстрації

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

1

44

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Інструктаж з БЖД(59-1,61-1,68-1,71- 1). Лабораторний дослід №10

«Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.»

Демонстрації

12. Взаємодія карбон(ІУ) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

1

45

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Представлення результатів Еколого-економічного проекту №13: «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

1

46

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Представлення результатів навчальних проектів №9: « Дослідження якості води з різних джерел.»; №10 «Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.»

1

47

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах. Представлення результатів навчальних проектів №11: «Способи очищення води в побуті.»; №12: «Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.»

1

48

Контрольна робота №2.

1

49

Аналіз контрольної роботи та коригування знань

учнів.

1

50

Повторення: Взаємодія кисню з простими та складними речовинами. Взаємодія води з оксидами.

1

51

Повторення: Розв’язання розрахункових задач:«Обчислення масової частки елемента в складній речовині»; «Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.»

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.