Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з хімії для 9 класу на 2019-2020 навчальний рік

Хімія

Для кого: 9 Клас

14.10.2019

869

15

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії для 9 класу для загальноосвітніх навчальних закладів на 2019-2020 навчальний рік, за підручником Гранкіна Т. М. Всього 68 годин на навчальний рік - 2 години на тиждень.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 9 КЛАС

(68 год, 2 год на тиждень)

п/п

Дата уроку

Тема уроку

Хімічний експеримент

та проекти

Домашнє завдання

Примітки

І СЕМЕСТР

Повторення основних питань курсу 8 класу (3 години)

1.

Вступний інструктаж з БЖД.

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

§1, с. 13 завд. 1-12

2.

Хімічний зв'язок і будова речовини.

§2, с. 20 завд. 13-22

3.

Розв’язування задач.

§3 с. 24 завд. 23-30

Тема 1. Розчини (20 годин)

4.

Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.

Домашній експеримент

Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

§4, с. 35

завд.43-49

5.

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.

§5, с. 42 завд.55-58

6.

Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини. Кристалогідрати.

Навчальний проект:

1) Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

§7, с. 56 завд.75-84

7.

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес.

Навчальний проект:

2) Вирощування кристалів солей.

§6, с. 48 завд.64-69

8.

Розчинність речовин, її залежність від різних чинників

§8, с. 64 завд. 95-103

9.

Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

§9, с. 73

завд. 107-116

10.

Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини (розчини кристалогідратів).

§9, с. 73

завд. 117-130

11.

Самостійна робота з теми: «Розчини».

§1-9 пов.

12.

Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти.

§10, с. 81

завд. 136, 137

13.

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

§11с. 81

завд. 138-140

14.

Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти.

Навчальний проект:

3) Електроліти в сучасних акумуляторах.

§11, с. 88

завд. 146-149

15.

Поняття про рН розчину (без матем-х розрахунків).

Лаб. досліди

1 Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.

2 Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.

3 Дослідження рН харчової і косметичної продукції.

§13, с. 109

завд. 176-178

16.

Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Навчальні проекти:

4) Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.

5) Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

6) Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

7) Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

8) Дослідження рН середовища мінеральних вод України.

§13, с. 109

завд. 179, 180

17.

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

§12, с. 98

завд. 159-166

18.

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Л. д. № 4-6.

§12, с. 99

завд. 167-170

19.

Практична робота №1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах.

§10-12пов.

20.

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.

Лаб. досліди

7 Виявлення хлорид-іонів у розчині.

8 Виявлення сульфат-іонів у розчині.

9 Виявлення карбонат-іонів у розчині.

§13, с. 110

завд. 185-189

21.

Практична робота №2. Розв’язування експериментальних задач.

§10-13пов.

22.

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Розчини. Електролітична дисоціація».

§4-13пов.

23.

Самостійна робота з теми: «Розчини. Електролітична дисоціація».

§4-13пов.

Тема 2. Хімічні реакції (9 годин)

24.

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

§14, с. 116 завд. 195-202

25.

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

§2, с. 17

26.

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

§15, с. 124 завд. 207-216

27.

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

§16, с. 131 завд. 220-230

28.

Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння. Оборотні й необоротні реакції.

Навчальні проекти:

9) Ендотермічні реакції на службі людині.

10) Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.

§17, с. 140 завд. 237-240

29.

Контрольна робота з теми: «Розчини. Хімічні реакції».

§4-17 пов.

30.

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Лаб. дослід №10.

Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

§18, с. 151 завд. 251-256

31.

Практична робота №3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.

§14-18 пов.

32.

Узагальнення знань з теми: «Хімічні реакції». Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

§19, с. 156 завд. 257-265

ІІ СЕМЕСТР

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки (29 годин)

33.

Особливості органічних і неорганічних сполук. Елементи-органогени.

§20, с. 164 завд. 273-276

Пов. тему

Типи хімічних реакцій.

34.

Вуглеводні. Метан як представник насичених вуглеводнів.

§21, с. 175

завд. 286-290

35.

Гомологія. Гомологи метану, їхні молекулярні та структурні формули й назви.

§22, с. 186 завд. 303-309

Пов. тему

Оксиди. Кислоти.

36.

Фізичні властивості. Реакція заміщення для метану.

§21, с. 175

завд. 291-294

37.

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні та структурні формули.

§23, с. 195 завд. 322-324

Пов. тему

Основи. Солі.

38.

Фізичні властивості. Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування). Горіння вуглеводів.

§23, с. 196 завд. 325-331

39.

Розв’язання задач. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями.

§22, с. 183 завд. 310-316

Пов. тему

Кількість речовини.

Молярна маса.

40.

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Навчальний проект:

11) Використання полімерів: еколого-економічний аспект.

§24, с. 200 завд. 338-342

41.

Поширення вуглеводів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів.

Навчальний проект:

12) Альтернативні джерела енергії.

§25, с. 207 завд. 353, 354

Пов. тему

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Відносна густина газів.

42.

Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.

§25, с. 208 завд. 355-357

43.

Самостійна робота з теми: «Органічні речовини. Вуглеводні».

§20-25 пов.

44.

Оксигеновмісні органічні речовини. Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи.

§26, с. 216 завд. 358-365

Пов. тему

Теорія О.М. Бутлерова.

45.

Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні та структурні формули, фізичні властивості.

§26, с. 216 завд. 366-368

46.

Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол. Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

Л. д. № 11.

§26, с. 216 завд. 369-371

Пов. тему

Явище гомології. Гомологи метану.

47.

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Застосування етанової кислоти.

§27, с. 224 завд. 379-382

48.

Хімічні властивості етанової кислоти.

§27, с. 224 завд. 383-386

Пов. тему

Явище ізомерії. Ізомери вуглеводнів.

49.

Практична робота №4. Властивості етанової кислоти.

§27, с. 224 завд. 387-394

50.

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова.

§28, с. 231 завд. 402-407

Пов. тему

Насичені вуглеводні. Алкани.

51.

Мило, його склад, мийна дія.

Навчальний проект:

14) Виготовлення мила з мильної основи.

§28, с. 238 завд. 417-421

52.

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.

§28, с. 231 завд. 408-411

Пов. тему

Ненасичені вуглеводні. Алкени. Алкіни.

53.

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення й утворення в природі.

Л. д. № 12.

§30, с. 245 завд. 429-436

54.

Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль.

Л. д. № 13,14.

§31, с. 254 завд. 444-446

Пов. тему

Оксигеновмісні органічні речовини.

55.

Практична робота №5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.

§26-31 пов.

56.

Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.

Навчальні проекти:

13) Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.

15) Дослідження хімічного складу їжі.

16) Хімічний склад жувальних гумок.

17) Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

§31, с. 255 завд. 447-449

Пов. тему

Вуглеводні.

57.

Нітрогеновмісні органічні речовини. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери.

§32, с. 264 завд. 461-465

58.

Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків. Значення природних і синтетичних органічних сполук.

§32, с. 264 завд. 466-470

Пов. тему

Нітрогеновмісні органічні речовини.

59.

Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Навчальні проекти:

18) Друге життя паперу.

19)Джерела органічного забруднення мікрорайону.

§33, с. 274 завд. 471-473

60.

Узагальнення знань про оксигеновмісні і нітрогеновмісні органічні речовини.

§33, с. 274 завд. 474, 475

Пов. тему

Генетичний зв'язок між класами органічних речовин.

61.

Контрольна робота з теми: «Оксигено- вмісні і нітрогеновмісні органічні речовини».

§26-33 пов.

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства (8 годин)

62.

Багатоманітність речовин і хімічних реакцій.

§34, с. 278 завд. 476-480

63.

Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

§34, с. 278 завд. 481-486

64.

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

§35, с. 280

65.

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.

Навчальні проекти:

21) Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.

22) Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.

23) Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.

§35, с. 282

66.

Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.

Навчальний проект:

20) Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.

§35, с. 283

67.

Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.

Навчальний проект:

20) Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.

§35, с. 283

68.

Хімічна наука і виробництво в Україні.

§35, с. 284

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.