Бібліотека

Календарно-тематичне планування з хімії для 8 класу на 2019-2020 навчальний рік

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії для 8 класу для загальноосвітніх навчальних закладів на 2019-2020 навчальний рік, за підручником Григорович О. В. Всього 68 годин на навчальний рік - 2 години на тиждень.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 8 КЛАС

(68 год, 2 год на тиждень)

п/п

Дата уроку

Тема уроку

Хімічний експеримент та проекти

Домашнє завдання

Примітки

І СЕМЕСТР

Повторення найважливіших питань курсу 7 класу (4 години)

1.

Вступний інструктаж з БЖД. Найважливіші хімічні поняття.

§1, с. 10 завд. 1-8

2.

Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення.

§2, с. 13 завд. 1-3

3.

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.

§3, с. 16 завд. 1-4

4.

Масова частка розчиненої речовини в розчині.

§1-3 пов.

Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. (15 годин)

5.

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

Навчальний проект

1)З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів

§4, с. 22 завд. 1-5

6.

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

§5, с. 26 завд. 1-5

7.

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони).

§9, с. 49 завд. 1-5

8.

Протонне число. Нуклонне число.

§10, с. 55 завд. 1-9

9.

Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі.

§11, с. 59 завд. 1-3

10.

Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

§12, с. 63 завд. 1,2

11.

Розподіл електронів в електронній оболонці атомів. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів  1-20.

§13, с. 72 завд. 1-7

12.

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20.

§14, с. 76 завд. 1-15

13.

Періодичний закон Д.І. Менделєєва (сучасне  формулювання).

§6, с. 32 завд. 1-7

14.

Поняття про радіус атома.

§15, с. 84 завд. 1-11

15.

Періодична система хімічних елементів, її структура.

Навчальний

проект

2) Форми періодичної системи хімічних елементів.

§7, с. 36 завд. 1-14

16.

Характеристика хімічних елементів №1-20 за їхнім місцем у періодичній системі й будовою атома.

§16, с. 86 завд. 1-5

17.

Значення періодичного закону. Життя і діяльність Д.І. Менделєєва.  Практичне заняття. Виконання вправ, розв’язання задач.

Навчальний

проект

3) Життя і діяльність Д.І.Менделєєва

§8, с. 41 завд. 1-7

§4-16 пов.

завд. в зошитах

18.

Узагальнення знань з теми: «Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів».

Навчальні

проекти

4) Хімічні елементи в літературних творах.

5) Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.

§4-16 пов.

завд. в зошитах

19.

Самостійна робота з теми:  «Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів».

§4-16 пов.

завд.в зошитах

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини (13 годин)

20.

Природа хімічного зв’язку. Перетворення атомів на йони.

§17, с. 91 завд. 1-3

21.

Електронегативність атомів хімічних елементів.

§17, с. 91 завд. 1-3

22.

Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок.

§18, с. 96 завд. 1-10

23.

Електронні формули молекул. Виконання вправ.

§19, с. 101 завд. 1-7

24.

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

§20, с. 105 завд. 1-7

25.

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.

§23, с. 121 завд. 1-3

26.

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

Лаб. дослід №1.

.

§23, с. 121 завд. 4-7

27.

Будова твердих речовин та їхні властивості.

Навчальні

проекти

6) Використання кристалів у техніці.

7) Кристали: краса і користь.

§23, с. 121 завд. 8-12

28.

Узагальнення знань з теми: «Хімічний зв’язок і будова речовини».

§17-23 пов.

завд.в зошитах

29.

Контрольна робота з теми: «Хімічний зв’язок і будова речовини».

§17-23 пов.

завд.в зошитах

30.

Аналіз контрольної роботи.

§17-23 пов.

завд.в зошитах

31.

Практичне заняття. Виконання вправ, розв’язання задач.

§17-23 пов.

завд.в зошитах

32.

Практичне заняття. Виконання вправ, розв’язання задач.

§17-23 пов.

завд.в зошитах

п/п

Дата уроку

Тема уроку

Хімічний експеримент та проекти

Домашнє завдання

Примітки

ІІ СЕМЕСТР

Тема 3. Кількість речовини.

Розрахунки за хімічними формулами (9 годин)

33.

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.

§24, с. 128 завд. 1-6

34.

Практичне заняття. Розв’язання задач.

§24 пов.

завд.в зошитах

35.

Молярна маса.

§25, с. 132 завд. 1-6

36.

Практичне заняття. Розв’язання задач.

§25 пов.

с. 132 завд. 7-13

37.

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.

§26, с. 138 завд. 1-7

38.

Практичне заняття. Розв’язання задач.

§26 пов.

с. 138 завд. 8-15

39.

Відносна густина газів.

§27, с. 142 завд. 1-7

40.

Узагальнення теми. Практичне заняття. Розрахунки за хімічними формулами.

§27 пов.

с. 142 завд. 8-14

41.

Самостійна робота з теми: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами».

§24-27 пов.

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук (27 годин)

42.

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

§28, с. 152 завд. 1-10

43.

Фізичні властивості оксидів, поширеність та застосування.

§29, с. 156 завд. 1-8

44.

Хімічні властивості оксидів.

§30, с. 162 завд. 1-12

45.

Практичне заняття. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.

§31, с. 167 завд. 1-12

46.

Фізичні властивості кислот, поширеність та застосування.

§34, с. 184 завд. 1-5

47.

Хімічні властивості кислот. Реакція нейтралізації.

§35, с. 191

завд. 1-11

48.

Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну.

Лаб. дослід №4,5.

§36, с. 201

завд. 1-11

49.

Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Практичне заняття. Розв’язання задач.

§34-36 пов.

с. 202 завд. 12-20

50.

Самостійна робота з теми: «Основні класи неорганічних сполук».

§28-36 пов.

51.

Фізичні властивості основ, поширеність та застосування.

§32, с. 171 завд. 1-7

52.

Хімічні властивості лугів.

Лаб. дослід №2,3.

§33, с. 179 завд. 1-5

53.

Хімічні властивості нерозчинних основ.

§33, с. 179 завд. 6-10

54.

Заходи безпеки під час роботи з лугами. Практичне заняття. Розв’язання задач.

§28-30 пов.

с. 179 завд. 11-18

55.

Хімічні властивості амфотерних гідрокси- дів.

§39, с. 216 завд. 1-10

56.

Фізичні властивості середніх солей, поширеність та застосування.

§37, с. 206 завд. 1-11

57.

Хімічні властивості середніх солей.

Лаб. дослід №6-8.

§38, с. 212 завд. 1-6

58.

Генетичні зв'язки між класами неорганіч -них сполук.

§42, с. 231 завд. 1-15

59.

Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.

§38, с. 212 завд. 7-13

60.

Узагальнення знань про найважливіші класи неорганічних сполук.

§28-43 пов.

завд.в зошитах

61.

Контрольна робота з теми: «Основні класи неорганічних сполук».

§28-43 пов.

62.

Практична робота 2. Розв'язування експериментальних задач.

§43, с. 238 завд. 1-5

63.

Загальні способи добування оксидів. Практичне заняття. Розв’язання задач.

Проект:

7) Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництву й побуті.

§40, с. 221 завд. 1-12

64.

Загальні способи добування кислот. Практичне заняття. Розв’язання задач.

§41, с. 226 завд. 1-7

65.

Загальні способи добування основ. Практичне заняття. Розв’язання задач.

§41, с. 226 завд. 8-11

66.

Загальні способи добування солей. Практичне заняття. Розв’язання задач.

Проект:

8) Хімічний склад і використання мінералів.

§41, с. 226 завд. 12-16

67.

Поширеність в природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей.

Проект:

9) Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.

§43, с. 239 завд. 6, 7

68.

Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.

§37-43 пов. завд.в зошитах

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.