Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування з хімії для 8 класу

Хімія

29.06.2020

723

31

1

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії для 8 класу за новою програмою. Відповідає чинній програмі затведженій МОН України. Буде в нагоді кожному вчителю та стане незамінним помічником у поурочному плануванню.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з хімії

8 клас ( 3 год. на тиждень)+ 5 год резерв

Зміст ( тема уроку)

К-сть годин

Дата

І семестр

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

1

Найважливіші хімічні поняття. Прості та складні речовини.

2

Реакції розкладу і сполучення.

3

Масова частка елемента в складній речовині.

4

Масова частка розчиненої речовини в розчині.

Тема І. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома.

5

Поняття про лужні, інертні елементи і галогени. Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів.

6

Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Структура періодичної системи хімічних елементів.

7

Представлення навчальних проектів №1 « З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів»

8

Практичне заняття. Виконання вправ та розв’язання задач.

9

Будова атома.

10

Ізотопи. Нукліди.

11

Стан електронів в атомі.

12

Будова електронних оболонок атомів елементів №1-20.

13

Графічні варіанти написання формул.

14

Практичне заняття.

15

Періодичний закон і електронна будова атомів. Поняття про радіус атома.

16

Характеристика хімічних елементів №1-20 за їх місцем у періодичній системі.

17

Характеристика хімічних елементів №1-20 за їх місцем у періодичній системі.

18

Періодичний закон Д.І. Менделєєва ( сучасне формулювання).

19

Представлення навчальних проектів №2 « Форми періодичної системи хімічних елементів»

20

Демонстрації. Періодична система хімічних елементів ( довга і коротка форми).

21

Представлення навчальних проектів №3 « Хімічні елементи в літературних творах»; №4 « Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів».

22

Практичне заняття.

23

Значення періодичного закону.

24

Життя і діяльність Д.І. Менделєєва. Практичне заняття.

25

Самостійна робота.

26

Підготовка до К/р.

27

Контрольна робота №1.

Тема ІІ. Хімічний зв'язок і будова речовини.

28

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність. Перетворення атомів на йони.

29

Іонний зв'язок, його утворення.

30

Іонний зв'язок.

31

Ковалентний зв'язок.

32

Ковалентний зв'язок.

33

Практичне заняття. Розвязання вправ/

34

Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.

35

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток.

36

Лабораторний дослід №1. « Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови».

37

Моделі кристалічних граток.

38

Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

39

Ступінь окиснення елемента. Визначення ступеня окиснення елемента в складній речовині.

40

Складання формул за відомими ступенями окиснення елементів.

41

Складання формул за відомими ступенями окиснення елементів.

42

Представлення навчальних проектів №5 « Використання кристалів у техніці». №6 « Кристали: краса і користь.»

43

Узагальнення вивченого матеріалу. Практичне заняття.

44

Підготовка до К/р. Розв’язання вправ та задач.

45

Контрольна робота №2.

ІІ семестр

Тема ІІІ. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами.

46

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Число Авогадро.

47

Молярна маса.

48

Практичне заняття. Розв’язання задач.

49

Самостійна робота.

50

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.

51

Практичне заняття. Розв’язання задач.

52

Відносна густина газів.

53

Розв’язання задач.

54

Узагальнення вивченого матеріалу. Практичне заняття.

55

Контрольна робота №3.

Тема ІV. Основні класи неорганічних сполук.

56

Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура.

57

Практичне заняття. Розв’язання задач.

58

Класифікація оксидів кислот і основ.

59

Розв’язання вправ та задач.

60

Фізичні та хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів.

61

Практичне заняття. Розв’язання задач.

62

Самостійна робота.

63

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму і кількості речовини реагентів та продуктів реакції.

64

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму і кількості речовини реагентів та продуктів реакції.

65

Практичне заняття. Розв’язання задач.

66

Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів.

67

Хімічні властивості лугів. Рівняння реакцій.

68

Лабораторні досліди №2-3.

69

Хімічні властивості нерозчинних уводі основ.

70

Практичне заняття. Розв’язання задач.

71

Самостійна робота.

72

Фізичні та хімічні властивості кислот.

73

Лабораторні досліди № 4-5.

74

Перевірка знань. Онлайн –тестування.

75

Розв’язання задач. Підготовка до К/р.

76

Контрольна робота №4.

77

Фізичні та хімічні властивості середніх солей.

78

Лабораторний дослід 6-8.

79

Практична робота №1.

80

Розв’язання задач.

81

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів.

82

Практична робота №2. Дослідження основних властивостей класів неорганічних сполук.

83

Загальні способи добування оксидів та основ.

84

Самостійна робота.

85

Загальні способи добування кислот і солей.

86

Розв’язання вправ та задач.

87

Розв’язування задач.

88

Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук.

89

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

90

Поширеність в природі та використання оксидів, кислот, солей. Вплив на довкілля.

91

Практична робота №3. Розв’язання експериментальних задач.

92

Практичне заняття. Розв’язання задач.

93

Представлення навчальних проектів №7 « Неорганічні речовини --- представники основних класів в будівництві і побуті»; №8 « Хімічний склад і використання мінералів»; №9 « Вплив хімічних сполук на довкілля і здоровя людини».

94

Контрольна робота № 5

95

Систематизація, аналіз та коригування знань учнів.

96

Повторення. Ковалентний та йонний зв’язки, їх утворення.

97

Повторення. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

98

Повторення. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму та кількост речовини реагентів та продуктів реакцій.

99

Повторення. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму та кількост речовини реагентів та продуктів реакцій.

100

Повторення. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму та кількост речовини реагентів та продуктів реакцій.

101

102

103

104

105

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.