Календарно-тематичне планування з хімії для 7 класу

Хімія

Для кого: 7 Клас

29.06.2020

806

53

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії для 7 класу за новою програмою. Відповідає чинній програмі затведженій МОН України. Буде в нагоді кожному вчителю та стане незамінним помічником у поурочному плануванню.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календано – тематичне планування з хімії

7 клас 1,5 год на тиждень + 2 год резерв

Зміст ( тема уроку)

К-сть годин

Дата

Вступ

1

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення в навколишньому світі.

2

Короткі відомості з історії хімії.

3

Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.

4

Лабораторний дослід № 1. Дослідження будови полум’я.

5

Практична робота №1. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій.

Тема І. Початкові хімічні поняття.

6

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Лабораторний дослід №2. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин ( на прикладі побутових хімікатів).

7

Атоми і молекули.

8

Фізичні властивості речовин. Лабораторний дослід №3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень, формулювань, висновків.

9

Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.

10

Практична робота №2. Розділення неоднорідних сумішей.

11

Атом, його склад. Хімічні елементи, їх назви та символи.

12

Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

13

Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

14

Періодична система хімічних елементів Д.І. Менднлєєва.

15

Контрольна робота №1. Початкові хімічні поняття.

16

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси елементів.

17

Хімічні формули речовин.

18

Хімічні формули речовин.

19

Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Лабораторний дослід №4. Ознайомлення зі зразками простих та складних речовин.

20

Метали і неметали. Металічні та неметалічні елементи.

21

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю.

22

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв'язок між розміщенням елемента в періодичній системі та його валентністю.

23

Відносна молекулярна маса. Обчислення відносних молекулярних мас речовин за хімічними формулами.

24

Відносна молекулярна маса. Обчислення відносних молекулярних мас речовин за хімічними формулами.

25

Масова частка елемента в складній речовині. Розвязування задач.

26

Масова частка елемента в складній речовині. Розвязування задач.

27

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Лабораторний дослід №5-9. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

28

Практична робота №3. Дослідження фізичних властивостей речовин.

29

Контрольна робота №2. Початкові хімічні поняття.

ІІ семестр

Тема ІІ. Кисень.

30

Повітря, його склад.

31

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень. Склад молекули. Поширеність у природі, фізичні властивості кисню.

32

Закон збереження мас речовин під час хімічних реакцій.

33

Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

34

Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

35

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Поняття про каталізатори. Способи добування кисню.

36

Практична робота №4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.

37

Хімічні властивості кисню. Взаємодія з простими речовинами.

38

Реакції сполучення.

39

Поняття про оксиди, окиснення (горіння , повільне окиснення, дихання).

40

Взаємодія кисню зі складними речовинами. Умови початку і припинення горіння.

41

Колообіг Оксисену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

42

Контрольна робота № 3. Кисень.

Тема ІІІ. Вода.

44

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода як розчинник.

45

Розчин і його компоненти.

46

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.

47

Практична робота №5. Виготовлення водних розчинів за заданими масовими частками розчинених речовин.

48

Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини у розчині. Розвязування задач.

49

Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини у розчині. Розвязування задач.

50

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти та основи. Поняття про індикатори.лабораторний дослід №10. Випробування водних розчинів лугів і кислот індикаторами.

51

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Проблема чистої води.

52

Контрольна робота № 4. Вода.

53

54

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.