Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з хімії 8 клас

Хімія

Для кого: 8 Клас

02.09.2019

1265

80

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з уроку хімії для восьмого класу. Календарно-тематичне планування на 2019-2020 н.р. (дві тисячі дев’ятнадцятий по дві тисячі двадцятий навчальний рік). Стане у пригоді вчителям.
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з хімії

8 клас

Джерело: http://blog.himiya.in.ua/

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

Інструктаж з БЖД. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою

Реакції розкладу і сполучення

Масова частка елемента в складній речовині

Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени

Навчальні проекти 1 – 4

Періодичний закон Д. І. Менделєєва

Періодична система хімічних елементів, її структура

Демонстрація 1

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число

Демонстрація 2

Ізотопи. Нуклід. Самостійна робота

Тематичне оцінювання №1

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20

Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі

Демонстрація 3

Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20

Періодичний закон і електронна будова атомів. Поняття про радіус атома

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома

Розв’язування задач. Практичне заняття

Значення періодичного закону

Повторення і узагальнення з теми «Періодичний закон і періодична система Д. І. Менделєєва». Навчальні проекти

Контрольна робота 1

Тематичне оцінювання №2

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів хімічних елементів

Навчальні проекти 5, 6

Йони. Йонний зв’язок, його утворення

Ковалентний зв’язок, його утворення

Полярний і неполярний ковалентний зв’язок

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали

Демонстрації 4, 5

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. Лабораторний дослід 1. Інструктаж з БЖД

Інструктаж з БЖД. Практична робота 1.
Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток

Повторення і узагальнення знань з теми «Хімічний зв’язок і будова речовини». Навчальні проекти

Контрольна робота 2

Тематичне оцінювання №3

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро

Демонстрація 6

Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі

Розв’язування задач. Практичне заняття

Молярна маса

Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів

Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов

Розв’язування задач. Практичне заняття

Відносна густина газів

Обчислення з використанням відносної густини газів

Повторення і узагальнення з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

Контрольна робота 3

Тематичне оцінювання №4

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура

Навчальні проекти 7 – 9

Розв’язування задач. Практичне заняття

Класифікація оксидів, кислот і основ

Демонстрація 15

Фізичні та хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів

Демонстрації 7, 8

Розв’язування задач. Практичне заняття

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

Розв’язування задач. Практичне заняття

Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Лабораторний дослід 2. Інструктаж з БЖД

Демонстрації 11, 12

Розв’язування задач. Практичне заняття

Хімічні властивості нерозчинних у воді основ

Демонстрація 13

Розв’язування задач. Практичне заняття. Самостійна робота

Тематичне оцінювання №5

Фізичні та хімічні властивості кислот. Заходи безпеки під час роботи з кислотами Лабораторний дослід 3. Інструктаж з БЖД

Демонстрації 9, 10

Реакції заміщення й обміну

Фізичні та хімічні властивості середніх солей. Лабораторні досліди 4-6. Інструктаж з БЖД

Демонстрації 16, 17

Розв’язування задач. Практичне заняття

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів

Демонстрація 14

Інструктаж з БЖД. Практична робота 2.
Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

Домашній експеримент 1

Загальні способи добування оксидів та основ

Загальні способи добування кислот і солей

Тематичне оцінювання №6

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Демонстрація 18

Розв’язування задач. Практичне заняття

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Розв’язування задач. Практичне заняття

Розв’язування експериментальних задач.
Лабораторний дослід 7. Інструктаж з БЖД

Інструктаж з БЖД. Практична робота 3.
Розв’язування експериментальних задач

Повторення і узагальнення з теми «Основні
класи неорганічних сполук». Навчальні проекти

Контрольна робота 4

Підсумковий урок

Тематичне оцінювання №7

Лабораторні досліди:

 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

 2. Взаємодія лугів з кислотами в розчині.

 3. Взаємодія хлоридної кислоти з металами.

 4. Взаємодія металів із солями у водному розчині.

 5. Взаємодія солей з лугами у водному розчині.

 6. Реакція обміну між солями в розчині.

 7. Розв’язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну.

Навчальні проекти:

 1. Із історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

 2. Форми Періодичної системи хімічних елементів.

 3. Хімічні елементи в літературних творах.

 4. Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.

 5. Використання кристалів у техніці

 6. Кристали: краса і користь.

 7. Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті.

 8. Хімічний склад і використання мінералів.

 9. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації:

 1. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва (довга і коротка форми).

 2. Моделі атомів (віртуальні 3D).

 3. Форми електронних орбіта лей (віртуальні 3D).

 4. Моделі кристалічних ґраток різних типів.

 5. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

 6. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль (або однакової кількості речовини).

 7. Зразки оксидів.

 8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

 9. Зразки кислот.

 10. Хімічні властивості кислот.

 11. Зразки основ.

 12. Хімічні властивості лугів.

 13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.

 14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.

 15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей.

 16. Зразки солей.

 17. Хімічні властивості солей.

 18. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу в розчин, що утворився.

Домашній експеримент:

 1. Дія на сік буряка чи червоноголової капусти лимонного соку, розчину харчової соди, мильного розчину.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.