Календарно-тематичне планування з хімії 7 клас 2018-2019 н.р.

Хімія

Для кого: 7 Клас

10.01.2019

2659

104

0

Опис документу:
Пропонується календарно-тематичне планування для курсу хімії 7 класу з навантаженням 1,5 годин на тиждень за оновленою програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. Зміст охоплює теми уроку, методи викладання предмету та очікувані результати - набутий знаннєвий компонент для учнів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯЗ ХІМІЇ

 7 КЛАС
Хімія. 7 клас (оновлена), затверджена
наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

з/п


Дата

Тема уроку

Методи проведення

Очікувані результати -знаннєвий компонент

Домашнє завдання

Вступ

1

Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

Бесіда

Хімія
речовини

2

Короткі відомості з історії хімії. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Лабораторний дослід 1. Дослідження будови полум’я.
Лабораторний дослід 2. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин.

Презентація

алхімія

3

Практична робота № 1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами

Набуття практичних умінь та навичок

Лабораторний посуд, спиртівка, штатив

Тема 1. Початкові хімічні поняття

4

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми.

Атоми, молекули

5

Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

6

Фізичні властивості речовин.
Лабораторний дослід 3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

Набуття практичних умінь та навичок

Фізичні властивості

7

. Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.
Практична робота№2.
Розділення сумішей.

Набуття практичних умінь та навичок

Чисті речовини, суміші, фільтрування, випаровування

8

Виконання навчальних проектів за тематикою

9

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

Презентація, фото та відео-демонстрація

Елемент, періодична таблиця

10

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

таблиця

Відносна атомна маса

11

Хімічний диктант на тему «Хімічні елементи і їх назви»

Таблиця 20 хім. елементів

Я.Й.Берцеліус

Тема 2. Початкові хімічні поняття

12

Хімічні формули речовин.

Робота в групах, презентація

Хімічні формули

13

Прості та складні речовини.
Лабораторний дослід 4.. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин. Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Віртуальний конструктор уроку
Набуття практичних умінь та навичок

Метали, неметали

14

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

Моделювання, робота в групах

Валентність

15

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.
Розрахункові задачі.

Бесіда, робота в групах

Відносна молекулярна маса

16

Масова частка елемента в складній речовині.

Презентація

Масова частка

17

Практикум – розв’язування задач на визначення масової частки.

Робота в групах

18

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.
Лабораторний дослід №5-9 Проведення хімічних реакцій.
Хімічні властивості речовин

Набуття практичних умінь та навичок

Хімічна реакція

19

Практична робота 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.

Набуття практичних умінь та навичок

Лабораторне обладнання

20

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Робота в групах, з тестами письмовими та ІКТ

Хімічні Прикладні програми

21

Контрольна робота 1.

22

Аналіз-практикум за завданням контрольної роботи.

Тема 3. Кисень

23

Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

Презентація

Оксиген, кисень

24

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій

Демонстраційний дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин

Закон збереження маси

25

Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння

Бесіда,.

Хімічне рівняння

26

Добування кисню в лабораторії та промисловості.

Демонстрацій дослід Добування кисню з гідроген пероксиду.

Способи добування

27

Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстраційний дослід Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води

каталізатор

28

Практична робота 4
Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності.

Набуття практичних умінь та навичок

Збирання газоподібних речовин

29

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь).

Відеолабораторія демонстраційний дослід: доведення наявності кисню.

Хімічні властивості

30

Поняття про оксиди, окиснення, горіння, повільне окиснення, горіння.

Відеолабораторія: демонстраційний дослід Спалювання простих і складних речовин.

Окиснення, горіння, оксиди

31

Умови виникнення та припинення горіння..

Демонстраційний дослід

Горіння, окиснення

32

Взаємодія кисню зі складними речовинами.

бесіда

колообіг

33

Колообіг Оксигену в природі. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню

Доповіді учнів

Біологічна роль

34

Розв’язування розрахункових задач з теми.

Робота в групах

Масова частка

35

Розв’язування розрахункових задач з теми.

Робота в групах

За хімічними рівняннями

Тема 4. Вода

36

Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості.

Бесіда,

37

Вода — розчинник.

38

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Демонстрація

Розчин, розчинник, розчинена речовина

39

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Презентація

Масова частка розчиненої речовини

40

Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

41

Виготовлення розчину.
Практична робота 5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

Набуття навичок виготовлення розчинів

42

Взаємодія води з оксидами.

Відеофрагменти

43

Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи.

Демонстраційний експеримент

Кислота, гідроксид

44

Поняття про індикатори.
Лабораторний дослід 10 Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.

Робота в мікрогрупах

Лакмус
метилоранж
індикатори

45

Розрахункові задачі з теми: Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

Робота в групах

46

Контрольна робота № 2.

47

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини.

Усні доповіді учнів
проектна діяльність

48

Кислотні дощі.

Відеофрагменти

Кислотні дощі

49

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

Демонстраційний експеримент

50

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах

Повідомлення , презентація

Фільтр для очищення води

51

Презентація і захист проектів.

Метод проектів

52

Підсумковий урок.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.