Календарно-тематичне планування з хімії 7 клас

Хімія

Для кого: 7 Клас

02.09.2019

842

79

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії для 7 класу. Календарно-тематичне планування з хімії для 2019-2020 н. р. (дві тисячі дев’ятнадцятого-дві тисячі двадцятого навчального року). Буде корисне для планування уроків.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з хімії

7 клас

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Вступ

Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі

Навчальні проекти 1, 2
Демонстрації 1, 2

Короткі відомості з історії хімії. Навчальні проекти

Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії. Лабораторний дослід №1. Інструктаж з БЖД

Інструктаж з БЖД. Практична робота №1 . Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій

Тема 1. Початкові хімічні поняття

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Лабораторний дослід №2. Інструктаж з БЖД

Навчальні проекти 3 – 6

Атоми і молекули

Фiзичні властивості речовин. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Лабораторний дослід №3 Інструктаж з БЖД

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей

Інструктаж з БЖД. Практична робота №2. Розділення сумішей

Тематичне оцінювання №1

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі

Демонстрація 3

Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Узагальнюючий урок з теми «Вступ. Початкові хімічні поняття»

Контрольна робота 1

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів

Хімічні формули речовин

Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Лабораторний дослід № 4. Інструктаж з БЖД

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи

Демонстрація 4

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук

Тематичне оцінювання №2

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою

Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою

Масова частка елемента в складній речовині. Обчислення масової частки елемента в складній речовині

Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

Хімічні властивості речовин. Лабораторні досліди №5-9. Інструктаж з БЖД

Інструктаж з БЖД. Практична робота №3. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів

Домашній експеримент 1

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

Демонстрація 5

Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння

Хімічні рівняння

Узагальнюючий урок з теми «Вступ. Початкові хімічні поняття». Навчальні проекти

Контрольна робота 2

Тематичне оцінювання №3

Тема 2. Кисень

Повітря, його склад

Навчальні проекти 7, 8

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню

Демонстрація 6 – 8

Інструктаж з БЖД. Практична робота №4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використання різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення

Демонстрація 9

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання)

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду). Умови виникнення та припинення горіння

Демонстрація 9

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню

Узагальнюючий урок з теми «Кисень». Навчальні проекти

Контрольна робота 3

Тематичне оцінювання №4

Тема 3. Вода

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник

Навчальні проекти 9 – 13

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину

Демонстрація 10

Інструктаж з БЖД. Практична робота №5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори. Лабораторний дослід №10. Інструктаж з БЖД

Демонстрації 11, 12

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах

Домашній експеримент 2

Узагальнюючий урок з теми «Вода». Навчальні проекти

Контрольна робота 4

Підсумковий урок

Тематичне оцінювання №5

Лабораторні досліди:

 1. Дослідження будови полум’я.

 2. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

 3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

 4. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

 5. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

 1. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.

Навчальні проекти:

 1. Хімічні речовини навколо нас.

 2. Історичне значення вогню.

 3. Хімічні явища у природі.

 4. Хімічні явища у побуті.

 5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

 6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.

 7. Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її.

 8. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.

 9. Дослідження якості води з різних джерел.

 10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

 11. Способи очищення води в побуті.

 12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

 13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

Демонстрації:

 1. Взаємодія харчової соди (натрій гідроген карбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

 2. Зміна забарвлення індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

 3. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

 4. Зразки металів і неметалів.

 5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин.

 6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

 7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

 8. Доведення наявності кисню.

 9. Спалювання простих і складних речовин.

 10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

 11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором

 12. Взаємодія карбон(IV) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором

Домашній експеримент:

 1. Взаємодія харчової соди з соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

 2. Очищення води кип’ятінням і за допомогою побутового фільтру.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.