Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з хімії 11 клас

Хімія

Для кого: 11 Клас

02.09.2019

1236

95

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з уроку хімії для одинадцятого класу. Календарно-тематичне планування на 2019-2020 н.р. (дві тисячі дев’ятнадцятий по дві тисячі двадцятий навчальний рік). Стане у пригоді вчителям.
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з хімії

11 клас

Джерело: http://blog.himiya.in.ua/

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Інструктаж з БЖД. Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії»

Навчальні проекти 1 – 3

Демонстрація 2, 3

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів

Розв’язування задач. Виконання вправ

Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів

Розв’язування задач. Виконання вправ

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів

Демонстрація 1

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми. Навчальні проекти

Тематичне оцінювання №1

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

Йонний зв’язок

Навчальні проекти 4 – 6

Ковалентний зв’язок. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію)

Демонстрація 5

Водневий зв’язок

Металічний зв’язок

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин

Демонстрація 4

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови

Демонстрація 6

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми. Навчальні проекти

Контрольна робота 1

Тематичне оцінювання №2

Тема 3. Хімічні реакції

Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє

Навчальні проекти 7 – 8

Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Розв’язування задач. Виконання вправ

Гідроліз солей. Лабораторний дослід 1. Інструктаж з БЖД

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму

Розв’язування задач. Виконання вправ

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми. Навчальні проекти

Контрольна робота 2

Тематичне оцінювання №3

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості

Навчальні проекти 9 – 16

Демонстрація 8

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів

Демонстрація 9

Явище адсорбції. Лабораторний дослід 2. Інструктаж з БЖД

Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування

Розв’язування задач. Виконання вправ

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері

Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку

Розв’язування задач. Виконання вправ

Кислоти. Кислотні дощі

Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами

Розв’язування задач. Виконання вправ

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми

Контрольна робота 3

Тематичне оцінювання №4

Загальна характеристика металів

Фізичні властивості металів на основі їхньої будови

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Алюміній: фізичні і хімічні властивості

Залізо: фізичні і хімічні властивості

Розв’язування задач. Виконання вправ

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію

Розв’язування задач. Виконання вправ

Солі, їх поширення в природі

Середні та кислі солі

Розв’язування задач. Виконання вправ

Тематичне оцінювання №5

Поняття про жорсткість води та способи її усунення

Сучасні силікатні матеріали

Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти

Якісні реакції на деякі йони

Демонстрація 10

Якісні реакції на деякі йони. Лабораторні досліди 3 – 8. Інструктаж з БЖД

Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей

Біологічне значення металічних і неметалічних елементів

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Розв’язування задач. Виконання вправ

Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми. Навчальні проекти

Контрольна робота 4

Тематичне оцінювання №6

Тема 5. Хімія і прогрес людства

Роль хімії у створенні нових матеріалів

Навчальні проекти 17 – 18

Роль хімії у розвитку нових напрямів технологій

Роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми

Роль хімії у розв’язанні енергетичної проблеми

Роль хімії у розв’язанні екологічної проблеми

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми. Навчальні проекти

Тематичне оцінювання №7

Навчальні проекти:

 1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

 2. Застосування радіонуклідів у медицині.

 3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

 4. Застосування рідких кристалів.

 5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

 6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

 7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

 8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

 9. Штучні алмази у техніці.

 10. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

 11. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

 12. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.

 13. Кислотні дощі.

 14. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

 15. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

 16. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

 17. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

 18. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

Лабораторні досліди:

 1. Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.

 2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

 3. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+).

 4. Виявлення у розчині катіонів Феруму(3+).

 5. Виявлення у розчині катіонів Барію.

 6. Виявлення у розчині катіонів амонію.

 7. Виявлення у розчинах силікат-іонів.

 8. Виявлення у розчинах ортофосфат- іонів.

Демонстрації:

 1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

 2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

 3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

 4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

 5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

 6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

 7. 7. Зразки металів і їхніх сплавів.

 8. Зразки неметалів.

 9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

 10. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+) (віртуально), Феруму(3+) (віртуально), Барію, амонію.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.