Календарно - тематичне планування уроків з хімії

Хімія

Для кого: 7 Клас

15.04.2021

597

52

0

Опис документу:
Календарно - тематичне планування уроків з хімії на 2020-2021 н.р. розроблено згідно з діючою програмою для 7- 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена). Навчальний підручник Хімія 7 клас , Павло Попель, Людмила Крикля.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Погоджую

Директор школи ________________ Ланцута В.В.

« 05 » вересня 2020 р.

« 11 » січня 2021 р._________________

Микитицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Календарно – тематичне планування навчального матеріалу

з хімії в 7, 8, 9 класах

на 2020-2021 н.р.

Вчитель : Гетун Руслана Анатоліївна

Хімія

7 клас

( 51 година – 1.5 години на тиждень)

Навчальна програма: Хімія для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів ( оновлена ). Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804.

Навчальний підручник: Хімія: підруч. для 7 кл. закл.заг.сер.освіти/

Павло Попель, Людмила Крикля. – Київ: «Академія», 2020.

уроку

Дата

прове

дення

Зміст навчального матеріалу

Наскрізні змістові лінії

Примітка

Вступ ( 3 год )

1

Навчальні проекти до теми:

1. Хімічні речовини навколо нас.

2. Історичне значення вогню.

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.

Наскрізні

змістові лінії

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність.

Екологічна безпека і сталий розвиток.

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин

2

Ознайомлення з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркованням небезпечних речовин. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії Лабораторний дослід 1

Дослідження будови полум’я

Лабораторний дослід 2  Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

3

Практична робота 1

Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій.

Тема1. Початкові хімічні поняття ( 23 год )

Навчальні проекти

3. Хімічні явища у природі.

4. Хімічні явища у побуті.

5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я іі безпека

Безпечне поводження з речовинами.

Підприємливість і фінансова грамотність

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка елемента в складній речовині».

4

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини.

Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин.

Лабораторний дослід 3 Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень . Формулювання висновків.

5

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

6

Практична робота 2 Розділення неоднорідної суміші

7

Молекули. Атоми. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів.

8

Розвязування вправ

9

Повторення і узагальнення з теми «Початкові хімічні поняття»

10

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

11

Хімічні формули речовин.

12

Багатоманітність речовин. Прості та складні речовини.

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Лабораторний дослід 4 Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

13

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

14

Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів

15

Розвязування вправ

16

Повторення та узагальнення з теми «Початкові хімічні поняття»

17

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

18

Масова частка елемента в складній речовині.

19

Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин. Лабораторні досліди 5 -9 Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

20

Практична робота 3 Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів

21

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

22

Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

23

Хімічні рівняння

24

Контрольна робота 1

25

Розвязування задач і вправ

26

Повторення і узагальнення з теми «Початкові хімічні поняття»

Тема 2. Кисень ( 9 год )

Навчальні проекти

7. Проблема забруднення повітря та

способи розв’язування її.

8. Поліпшення стану повітря у класній

кімнаті під час занять.

27

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню. Повітря, його склад.

Громадянська відповідальність

Умови виникнення та припинення горіння.

Здоров’я і безпека

Безпечне поводження з речовинами.

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Склад повітря. Проблема чистого повітря.

Застосування та біологічна роль кисню.

Поняття про окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Підприємливість і фінансова грамотність

Проблема чистого повітря.

Поняття про каталізатор.

28

Добування кисню в лабораторії (на прикладі гідроген пероксиду і води) та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

29

Практична робота 4 Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.

30

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

31

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

32

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду).

33

Умови виникнення та припинення горіння. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

34

Розвязування задач і вправ.

35

Повторення і узагальнення з теми «Кисень»

Тема3. Вода ( 16 год)

Навчальні проекти

9. Дослідження якості води з різних джерел.

10. Дослідження фізичних і хімічних

властивостей води.

11. Способи очищення води в побуті.

12. Збереження чистоти водойм:

розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи

воду – заощаджую родинний бюджет».

Громадянська відповідальність

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Здоров’я і безпека

Хімічні властивості води.

Кислотні дощі.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

Підприємливість і фінансова грамотність

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Охорона водойм від забруднення.

Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка розчиненої речовини».

36

Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості

37

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода – розчинник.

38

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.

39

Практичні робота 5

Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

40

Розвязування розрахункових задач на обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.

41

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Лабораторний дослід 10 Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.

42

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

43

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

44

Розвязування задач і вправ

45

Розвязування задач і вправ

46

Повторення і узагальнення з теми «Вода»

47

Розвязування розрахункових задач і вправ

48

Контрольна робота 2

49

Розвязування задач і вправ

50

Розвязування задач і вправ

51

Повторення вивченого

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.