Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування. Хімія 7 клас 2020-2021нр

Хімія

Для кого: 7 Клас

30.08.2020

2447

221

1

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складено за програмою затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 до підручника П. Попіль, Л. Крикля. До КТП входять такі теми 7 клас. Вступ (4 години). Тема 1. Початкові хімічні поняття (25 годин). Тема 2. Кисень (9 годин). Тема 3. Вода (13 годин). Планування включає в себе 5 практичних робіт, 5 лабораторних дослідів, 2 контрольні роботи та 2 самостійні роботи, навчальні проєкти та демонстрації.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

7 КЛАС ХІМІЯ

2020-2021 Н.Р.

(51 год, 1,5 год на тиждень)

п/п

Дата

Тема уроку

Демонстрації. Навчальні

проєкти

Примітка

І семестр

Вступ (4 години)

1

Первинний інструктаж ТБ. Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі

2

Короткі відом ості з історії хімії. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.

Навчальні проекти: Хімічні речовини навколо нас.

Історичне значення вогню.

3

Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом,маркованням небезпечних речовин. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії Інструктаж ТБ Лабораторні досліди:

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

Демонстрація:

Взаємодія харчової соди(натрій гідроген карбонату) з оцтом(водним розчином етанової кислоти).

Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах.

4

Інструктаж ТБ Практична робота № 1. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій.

Тема 1. Початкові хімічні поняття

(25 години)

5

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми.

6

Фізичні властивості речовин. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент в хімії Інструктаж ТБ Лабораторні досліди: Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

7

Чисті речовини та суміші. Методи розділення сумішей

8

Інструктаж ТБ Практична робота № 2. Розділення сумішей. ТО

9

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів

Демонстрація:

Періодична система Д. І. Менделєєва.

10

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів

11

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини Інструктаж ТБ Лабораторні досліди: Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

12

Метали і неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Демонстрація: Зразки металів і неметалів

13

Валентність хімічних елементів.

14

Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

15

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

16

Самостійна робота Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. ТО

17

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

18

Розв’язування розрахункових задач Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

19

Масова частка елемента в складній речовині.

20

Розв’язування розрахункових задач Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

21

Практичне заняття. Розв’язування розрахункових задач і вправ

22

Контрольна робота № 1 ТО

23

Аналіз контрольної роботи. Представлення результатів навчальних проектів.

Навчальні проекти: «Хімічні явища в природі», «Хімічні явища в побуті», «Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах», «Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості»

24

Фізичні та хімічні явища. Хімічні властивості речовин.

Демонстрації: Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

ІІ семестр

25

Інструктаж ТБ. Практична робота №3 Дослідження фізичних та хімічних явищ. Узагальнення знань з теми «Початкові хімічні поняття»

.

26

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції.

Демонстрації:
Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин

27

Хімічні рівняння.

28

Тренувальні вправи. Закон збереження маси речовин. Рівняння реакцій

29

Узагальнення знань з теми «Початкові хімічні поняття» ТО

ТЕМА 2 КИСЕНЬ(9 ГОД )

30

Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

Демонстрації

Добування кисню з гідроген пероксиду.

31

Добування кисню в лабораторії (на прикладі гідроген пероксиду і води) та промисловості. Реакція розкладу.

Демонстрації

Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

32

Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації Доведення наявності кисню.

33

Інструктаж ТБ .Практична робота №4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.

34

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

35

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови винекнення і припинення ввогню

Демонстрації:

Спалювання простих і складних речовин.

36

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози).

Демонстрації:

Маркування небезпечних речовин.

37

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

Навчальні проекти

Проблема забруднення повітря та шляхи розв’язування її

Дослідження зміни концентрації вуглекислого газу у класній кімнаті під час занять

38

Самостійна робота з теми «КисеньТО

ТЕМА 3 ВОДА (13 ГОД)

39

Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.

40

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Виготовлення розчину. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Демонстрації:

Виготовлення розчинів.

41

Розв’язування розрахункових задач Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

42

Розв’язування розрахункових задач Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

43

Інструктаж ТБ. Практична робота №5 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.»

44

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори. Інструктаж БЖД Інструктаж ТБ. Лабораторний дослід №5 Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

Демонстрації:

Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори

45

Розв’язування задач і вправ

46

Контрольна робота №2 ТО

47

Аналіз контрольної роботи. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі..

48

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах

49

Захист навчальних проєктів

Навчальні проєкти

Проблема збереження чистоти водойм

Дослідження якості води з різних джерел

Дослідження фізичних і хімічних властивостей води

Способи очищення води в побуті

Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

50

Самостійна робота з теми «Вода» ТО

51

Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.