Календарно-тематичне планування "Фізика та хімія у побуті" 7клас

Хімія

Для кого: 7 Клас

02.01.2019

2520

153

0

Опис документу:
Вивчення елементів фізики і побутової хімії дає змогу уточнити і розширити уявлення учнів про навколишній світ і про ті зміни, які відбуваються в ньому в результаті тих чи інших внутрішніх процесів і зовнішніх причин. Пояснення причин фізичних і хімічних явищ попередить виникнення помилкових уявлень, марновір’я. Цим буде закладено основи наукового розуміння дійсності.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

з фізики і побутової хімії

для 7 класу

Зміст

Дата

І Вступ (3 години)

Що вивчає фізика

1

Фізика – наука про природу і її значення в житті людини. Зміни, що відбуваються в природі. Фізичні терміни і фізичні закони, фізичні прилади

2

Спостереження і досліди. Фізичні величини та їх вимірювання. Визначення основних характеристик вимірювальних засобів.

3

Вимірювання об’єму рідини і об’єму твердих тіл неправильної форми (лабораторна робота)

ІІ Фізико-хімічні властивості речовин (32 години)

1.Початкові відомості про фізичні тіла і речовини

4

Поняття «тіло» і «речовина». Будова речовини. Відмінність у молекулярній будові твердих тіл, рідин і газів

5

Три агрегатних стани речовини: твердий, рідкий, газоподібний

2. Маса

6

Маса. Сила. Дія сили. Явище тяжіння. Сила тяжіння.

7

Визначення маси тіла за допомогою терезів (лабораторна робота)

8

Густина речовини і її врахування в техніці

9

Визначення густини речовини твердого тіла (лабораторна робота)

3.Властивості твердих тіл

10

Сталість форми і об’єму твердих тіл. Зміна форми і об’єму твердих тіл під дією зовнішніх сил. Види деформацій твердих тіл.

11

Пружність твердих тіл, їх використання в техніці і побуті

12

Пластичність твердих тіл, їх використання в техніці і побуті

13

Крихкість твердих тіл, їх врахування в техніці і побуті. Горючі і негорючі

4. Початкові відомості про теплові явища

14

Зміна об’єму твердих тіл. Розширення і стискання твердих тіл при нагріванні і охолодженні. Залежність розширення твердих тіл. Врахування цієї властивості в техніці.

15

Поняття про температуру. Термометр і його будова. Типи термометрів. Вимірювання температури. Одиниця вимірювання температури. Температура вище і нижче 0°С. Записи температури («+», «–»).

16

Визначення температури повітря, води, людського тіла (практична робота).

17

Зміна властивостей твердих тіл при нагріванні й охолодженні. Врахування цієї властивості твердих тіл (в техніці і побуті).

18

Перехід речовин з одного агрегатного стану в інший. Плавлення і тверднення. Легкоплавкі і тугоплавкі тверді тіла. Врахування цієї властивості в техніці і побуті

19

Спостереження за процесами плавлення і тверднення твердих речовин. Відливання форм. Паяння за допомогою електропаяльника (практична робота)

20

Теплопровідність твердих тіл. Добрі і погані провідники тепла/холоду. Врахування цієї властивості в будівництві, техніці, побуті. Одяг людей в різні пори року.

5. Властивості та застосування металів

21

Фізичні та хімічні властивості металів

22

Чорні метали: залізо, чавун, сталь. Властивості чорних металів. Притягання чорних металів магнітом. Використання чорних металів у народному господарстві.

23

Залізна руда. Виплавка чавуну і сталі. Доменна піч. Ржавіння чорних металів. Способи запобігання корозії.

24

Кольорові метали: алюміній, мідь, цинк, свинець, олово. Властивості цих металів. Використання в народному господарстві.

25

Благородні метали: золото, платина, срібло. Властивості цих металів. Використання благородних металів в народному господарстві.

26

Сплави: бронза, латунь, дюралюміній, силумін, паяльне олово. Властивості цих сплавів. Використання сплавів в народному господарстві.

6. Рідина в природі і житті людини

27

Відмінні властивості рідин від твердих тіл: текучість, відсутність форми, сталість об’єму. Порівняння рідин за зовнішніми ознаками: колір, запах, смак.

28

Густина рідин. Порівняння густини рідин з густиною твердих тіл. Рідини легші і важчі за воду. Визначення густини рідини (лабораторна робота).

29

Рідини як розчинники Розширення і стиснення рідин при нагріванні і охолодженні. Використання цієї властивості рідин в техніці і побуті. Особливості розширення води.

30

Перехід рідин з одного агрегатного стану в інший. Три агрегатних стани води. Кругообіг води в природі.

31

Кипіння, температура кипіння рідин. Випаровування і конденсація. Швидкість випаровування і її залежність. Виникнення туману, хмар. Насичення, опади у вигляді дощу, снігу, граду. Роса, іній. Вологе і сухе повітря. Узагальнення.

32

Тиск рідин. Передавання тиску рідинами. Порівняння тиску рідин на різних глибинах. Застосування тиску рідин у техніці. Гідравлічні машини.

33

Сполучені посудини. Закон сполучених посудин і його використання в техніці (водомірне скло, водяний рівень, шлюзування суден, водопровід, водонапірна башта, фонтан).

34

Виштовхувальна сила рідин. Залежність виштовхувальної сили води. Архімедова сила, її визначення (лабораторна робота).

35

Плавання тіл. Денсиметр (аерометр), види денсиметрів.

Вимірювання густини рідини за допомогою денсиметра (практична робота).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.