Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування 9 клас

Хімія

Для кого: 9 Клас

02.09.2019

769

66

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з уроку хімії для дев’ятого класу. Календарно-тематичне планування на 2019-2020 н.р. (дві тисячі дев’ятнадцятий по дві тисячі двадцятий навчальний рік). Стане у пригоді вчителям.
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з хімії

9 клас

Джерело: http://blog.himiya.in.ua/

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Повторення основних питань курсу хімії 8 класу

Інструктаж з БЖД. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

Хімічний зв’язок. Будова речовини

Тема 1. Розчини

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі

Навчальні проекти 1 – 8

Домашній експеримент 1

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок

Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати

Демонстрація 1

Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

Розв’язування задач. Практичне заняття. Самостійна робота

Тематичне оцінювання №1

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти

Демонстрація 2

Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах. Лабораторний дослід 1. Інструктаж з БЖД

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти

Поняття про pH розчину. Значення pH для характеристики кислотного чи лужного середовища. Лабораторні досліди 2, 3 Інструктаж з БЖД

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій. Лабораторні досліди 4 6. Інструктаж з БЖД

Демонстрація 3

Розв’язування задач. Практичне заняття

Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій. Лабораторні досліди 7 9. Інструктаж з БЖД

Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач

Повторення і узагальнення з теми «Розчини». Навчальні проекти

Контрольна робота 1

Тематичне оцінювання №2

Тема 2. Хімічні реакції

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну

Навчальні проекти 9, 10

Демонстрація 4

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення за хімічною формулою сполуки

Складання формули за відомими ступенями окиснення елементів

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

Розв’язування задач. Практичне заняття

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників. Лабораторний дослід 10. Інструктаж з БЖД

Демонстрація 5

Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

Оборотні й необоротні реакції

Повторення і узагальнення з теми «Хімічні реакції». Навчальні проекти

Контрольна робота 2

Тематичне оцінювання №3

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

Вуглеводні

Особливості органічних сполук. Елементи-органогени

Навчальні проекти 11 – 19

Метан як представник насичених вуглеводнів

Демонстрація 6

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Гомологія. Гомологи метану, їхні молекулярні і структурні формули та назви

Демонстрація 7

Розв’язування задач. Практичне заняття

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості

Горіння вуглеводнів

Демонстрація 7

Розв’язування задач. Практичне заняття

Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями

Розв’язування задач. Практичне заняття

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену

Демонстрація 8

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів

Контрольна робота 3

Тематичне оцінювання №4

Оксигеновмісні органічні речовини

Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи

Метанол і етанол. Горіння етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини

Гліцерол. Якісна реакція на гліцерил. Лабораторний дослід 11. Інструктаж з БЖД

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні та хімічні властивості. Застосування етанової кислоти

Інструктаж з БЖД. Практична робота 4. Властивості оцтової кислоти

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Поняття про жири

Демонстрації 14, 15

Властивості жирів. Мило, його склад, мийна дія

Домашній експеримент 2

Розв’язування задач. Практичне заняття

Вуглеводи. Глюкоза, її молекулярна формула, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Лабораторний дослід 12. Інструктаж з БЖД

Сахароза, її молекулярна формула, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Крохмаль. Целюлоза, їхні молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Лабораторні досліди 13, 14. Інструктаж з БЖД

Домашній експеримент 3

Розв’язування задач. Практичне заняття

Тематичне оцінювання №5

Нітрогеновмісні органічні речовини

Поняття про амінокислоти

Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків

Значення природних і синтетичних органічних сполук

Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів

Інструктаж з БЖД. Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

Повторення і узагальнення з теми «Початкові поняття про хімічні сполуки». Навчальні проекти

Контрольна робота 4

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення

Навчальні проекти 20 – 23

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу. Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки

Повторення і узагальнення з теми «Роль хімії в житті суспільства». Навчальні проекти

Тематичне оцінювання №6

Лабораторні досліди:

 1. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.

 2. Установлення приблизного значення pH води, лужних і кислих розчинів за допомогою універсального індикатора.

 3. Дослідження pH харчової і косметичної продукції.

 4. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду.

 5. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу.

 6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води.

 7. Виявлення хлорид-іонів у розчині.

 8. Виявлення сульфат-іонів у розчині.

 9. Виявлення карбонат-іонів у розчині.

 10. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

 11. Взаємодія гліцерилу з купрум(ІІ) гідроксидом.

 12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

 13. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).

 14. Взаємодія крохмалю з йодом.

Демонстрації:

 1. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

 2. Дослідження речовин та їх розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

 3. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

 4. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

 5. Залежність швидкості реакції металів (цинк, магній, залiзо) з хлоридною кислотою від активності металу.

 6. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

 7. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

 8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену. Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

 9. Дія етанової кислоти на індикатори.

 10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.

Домашні експерименти

 1. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

 2. Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника.

 3. Виявлення крохмалю в харчових продуктах.

Навчальні проекти

 1. Електроліти в сучасних акумуляторах.

 2. Вирощування кристалів солей.

 3. Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

 4. Дослідження pH ґрунтів своєї місцевості.

 5. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

 6. Дослідження pH атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

 7. Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

 8. Дослідження pH середовища мінеральних вод України.

 9. Ендотермічні реакції на службі людині.

 10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.

 11. Використання полімерів: еколого-економічний аспект.

 12. Альтернативні джерела енергії.

 13. Екотрофологія – наука про екологічно-безпечне харчування.

 14. Виготовлення мила з мильної основи.

 15. Дослідження хімічного складу їжі.

 16. Хімічний склад жувальних гумок.

 17. Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

 18. Друге життя паперу.

 19. Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).

 20. Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.

 21. Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.

 22. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.

 23. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.