Календарне планування з хімії "9 клас"

Опис документу:
Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу Вступний інструктаж з БЖД (71-1,72-1). Склад і властивості основних класів неорганічних сполук. Хімічний зв'язок і будова речовини. Діагностичний контрользнань за курс 8 класу. Самостійна робота.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

9 клас

68 год, 2 год на тиждень (4 год резерв)

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Дата

Примітка

 

Повторення найважливіших питань

курсу хімії 8 класу

 

3

 

 

 

1

Вступний інструктаж з БЖД (71-1,72-1). Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

 

1

 

 

 

2

 

Хімічний зв'язок і будова речовини.

 

 

1

 

 

3

Діагностичний контрользнань за курс 8 класу. Самостійна робота.

1

 

 

 

 

Тема 1.Розчини

 

16

 

 

4

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.

Домашній експеримент

1. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

1

 

 

5

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників.

 

1

 

 

6

Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.

Навчальний проект №3:«Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.»

1

 

 

7

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати. Навчальний проект №2: «Вирощування кристалів солей.»

Демонстрації

1.Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

1

 

 

8

Розрахункові задачі

1. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

 

1

 

 

9

Розрахункові задачі

1. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини (розчини кристалогідратів).

1

 

 

10

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

Демонстрації

2.Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

1

 

 

11

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Навчальний проект №1:«Електроліти в сучасних акумуляторах.»

 

1

 

 

12

Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1). Лабораторні досліди №1 «Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.»; №2 «Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.»; №3«Дослідження рН харчової і косметичної продукції.»

1

 

 

13

Представлення результатівнавчальних проектів № 4:«Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.»; №5«Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.»; №6«Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.»; №7 «Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.»; №8«Дослідження рН середовища мінеральних вод України.»

1

 

 

14

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1). Лабораторні досліди №4 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду.»; №5 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються  виділенням газу.»; №6 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води.»

Демонстрації

3.Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

 

1

 

 

15

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Демонстрації

3.Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

1

 

 

16

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1). Практична робота №1: «Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах.»

1

 

 

17

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1). Лабораторні досліди№7 « Виявлення хлорид-іонів у розчині.»; №8«Виявлення сульфат-іонів у розчині.»; №9 «Виявлення карбонат-іонів у розчині.»

 

1

 

 

18

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1). Практична робота №2: «Розв’язування експериментальних задач.»

1

 

 

19

Узагальнюючий контроль знань учнів з теми «Розчини».  Самостійна робота.

1

 

 

 

 

Тема 2. Хімічні реакції

 

11

 

 

20

Класифікація хімічних реакційза кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Демонстрації

  1. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

1

 

 

21

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

 

1

 

 

22

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

1

 

 

23

 

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

1

 

 

24

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

 

1

 

 

25

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

1

 

 

26

Представлення результатівнавчальних проектів №9 «Ендотермічні реакції на службі людині.»; №10 «Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.»

1

 

 

27

 

Оборотні й необоротні реакції.

 

1

 

 

28

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Інструктаж з БЖД (66-1,71-1). Лабораторний дослід №10«Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.»

Демонстрації

  1. Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу.

1

 

 

29

Інструктаж з БЖД (66-1,71-1). Практична робота №3 «Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.»

1

 

 

30.

Розвязування задач

31.

Повторення матеріалу з розділу «Хімічні реакції»

32

 

Контрольна робота №1.

1

 

 

 

Тема 3.

Початкові поняття про органічні сполуки

 

30

 

 

33

Повторний інструктаж з БЖД (71-1,72-1).

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними).Елементи-органогени.

Демонстрації

  1. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

1

 

 

34

   Вуглеводні

Метан як представник насичених вуглеводнів.

Демонстрації

6.Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

 

1

 

 

35

Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви.

1

 

 

36

Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви.

1

 

 

37

 

Фізичні властивості. Реакція заміщення для метану.

 

1

 

 

38

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості.

1

 

 

39

Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування).

1

 

 

40

Горіння вуглеводнів.

Демонстрації

  1.   Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

 

1

 

 

41

Розв'язування розрахункових задач

2. «Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями.»

1

 

 

42

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Представлення результатів навчального проекту №11«Використання полімерів: еколого-економічний аспект.»

Демонстрації

8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

1

 

 

43

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів.

 

1

 

 

44

Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.Представлення результатів навчального проекту №12 «Альтернативні джерела енергії.»

1

 

 

45

Оксигеновмісні органічні речовини.

Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи. Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості.

 

1

 

 

46

Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол.

Інструктаж з БЖД (66-1,69-1,71-1). Лабораторний дослід №11 «Взаємодія гліцеролу з купрум (ІІ) гідроксидом.»

1

 

 

47

Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

1

 

 

48

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

 

1

 

 

49

Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями.

Демонстрації

9. Дія етанової кислоти на індикатори.

10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.

1

 

 

50

Застосування етанової кислоти.

Представлення результатів навчального проекту №13«Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.»

1

 

 

51

Інструктаж з БЖД (69-1, 71-1). Практична робота

«Властивості етанової кислоти.»

 

1

 

 

52

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.

Навчальний проект №14«Виготовлення мила з мильної основи.»

Домашній експеримент

2. Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника.

1

 

 

53

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.

1

 

 

54

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.

 

1

 

 

55

Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль.

Інструктаж з БЖД (66-1,69-1,71-1). Лабораторні досліди №12  «Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.»; №13«Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).»; №14 «Взаємодія крохмалю з йодом.»

Домашній експеримент

3. Виявлення крохмалю в харчових продуктах.

1

 

 

56

Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. Представлення результатів навчальних проектів №15  «Дослідження хімічного складу їжі.»; №16 «Хімічний склад жувальних гумок.»; №17«Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.»

1

 

 

57

Нітрогеновмісні органічні речовини.

Поняття про амінокислоти.

 

1

 

 

58

Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків.

1

 

 

59

Значення природних і синтетичних органічних сполук.    Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Представлення результатів навчальних проектів №18 «Друге життя паперу.»; №19 «Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).»

1

 

 

60

Інструктаж з БЖД (69-1, 71-1).

Практичні роботи №5 «Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.»

 

1

 

 

 

 

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

 

4

 

 

61

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

1

 

 

62

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

Представлення результатів навчальних проектів №21 «Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.»; №22 «Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.»

 

1

 

 

63

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.

Представлення результатів навчального проекту №23«Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.»

1

 

 

64

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.Представлення результатів навчального проекту №20«Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.»

 

1

 

 

65

Повторення. Розв'язування розрахункових задач.

 

 

1

 

 

66

Повторення. Складання рівнянь окисно-відновних  та ионних реакцій.

1

 

 

67

Повторення. Генетичний зв'язок між класами неорганічних та органічних сполук.

1

 

 

68

Систематизація,  аналіз та корекція знань учнів з курсу хімії 9 класу.

 

1

 

 

 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Ефективні комунікації (soft skills) учителя з батьками»
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн