Календарне планування з хімії "8 клас"

Опис документу:
Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу Вступний інструктаж з БЖД (71-1,72-1). Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

8 клас

68 год, 2 год на тиждень ( 5 год резерв)

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Дата

Примітка

 

Повторення найважливіших питань

курсу хімії 8 класу

 

4

 

 

 

1

Вступний інструктаж з БЖД (71-1,72-1). Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення.

1

 

 

 

2

Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення.

 

1

 

 

3

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.

1

 

 

4

Діагностичний контрользнань за курс 7 класу. Самостійна робота.

1

 

 

 

Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

 

14

 

 

 

5

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

Навчальний проект №1 «Із історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.»

1

 

 

6

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

 

1

 

 

7

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.

Демонстрації

2.Моделі атомів (віртуальні 3D).

1

 

 

8

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20. Стан електронів у атомі. Поняття про радіус атома.

Демонстрації

3. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).

1

 

 

9

Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

Демонстрації

3. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).

1

 

 

10

Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

1

 

 

11

Електронні та графічні електронні формули атомівхімічних елементів № 1-20.

1

 

 

12

Періодичний закон Д. І. Менделєєва (сучасне формулювання).

1

 

 

13

Періодична система хімічних елементів, її структура.

Представлення результатів навчального проекту №2  «Форми Періодичної системи хімічних елементів.»

Демонстрації

  1. Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми).

1

 

 

14

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

1

 

 

15

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

1

 

 

16

 Представлення результатів навчальних проектів №3 «Хімічні елементи в літературних творах.»; №4 «Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.»

1

 

 

17

 

Значення періодичного закону.

1

 

 

18

Розвязування задач

1

 

 

 

Тема 2.

Хімічний зв’язок і будова речовини

 

9

 

 

19

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів хімічних елементів.Інструктаж з БЖД (66-1,70-1,71-1,72-1). Лабораторнийдослід №1 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»

Демонстрації

  1. Моделі кристалічних ґраток різних типів.

  2. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

1

 

 

20

Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул. Інструктаж з БЖД (66-1,70-1,71-1,72-1). Лабораторний дослід №1«Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»

1

 

 

21

Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.

1

 

 

22

Йони. Йонний зв’язок, його утворення. Інструктаж з БЖД (66-1,70-1,71-1,72-1). Лабораторний дослід №1  «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»

1

 

 

23

 

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

1

 

 

24

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

Демонстрації

  1. Моделі кристалічних ґраток різних типів.

  2. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

1

 

 

25

Інструктаж з БЖД (66-1,70-1,71-1,72-1). Практична робота №1 «Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту).»

1

 

 

26

Представлення результатів навчальних проектів  №5«Використання кристалів у техніці.»; №6 «Кристали: краса і користь.»

1

 

 

27

 Розвязування задач

1

 

 

 

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

 

9

 

 

28

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.

Демонстрації

6. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль (або однакової кількості речовини).

1

 

 

29

Розвязування розрахункових задач №6«Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.»

1

 

 

30

Молярна маса. Розвязування розрахункових задач №5 «Обчислення молярної маси речовини.»

1

 

 

31

Повторний інструктаж з БЖД (71-1,72-1). Молярна маса. Розвязування розрахункових задач №7 «Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.»

1

 

 

32

Контрольна робота №1

33

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Розвязування розрахункових задач №8 «Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.»

1

 

 

34

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Розвязування розрахункових задач №8 «Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.»

1

 

 

35

Відносна густина газів. Розвязування розрахункових задач №9 «Обчислення з використанням відносної густини газів.»

1

 

 

36

Відносна густина газів. Розвязування розрахункових задач №9 «Обчислення з використанням відносної густини газів.»

1

 

 

37

Контроль знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами».  Самостійна робота.

1

 

 

 

Тема 4.

Основні класи неорганічних сполук

 

27

 

 

38

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

1

 

 

39

Фізичні властивості оксидів.Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

7. Зразки оксидів. 

1

 

 

40

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

Демонстрації

8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

1

 

 

41

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

1

 

 

42

Фізичні властивості кислот. Поширеність у природі та використання кислот. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

9. Зразки кислот. 

1

 

 

43

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Лабораторний дослід №3 «Взаємодія хлоридної кислоти зметалами.»

Демонстрації

10. Хімічні властивості кислот.

1

 

 

44

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Домашній експеримент

1. Дія на сік буряка чи червоноголової капусти лимонного соку, оцту, розчину харчової соди, мильного розчину.

Демонстрації

15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей.

1

 

 

45

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

1

 

 

46

Розрахункові задачі №10:«Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

 

 

47

Розрахункові задачі №10:«Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

 

 

48

Фізичні властивості основ.    Поширеність у природі та використання основ. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

11.  Зразки основ.

 

1

 

 

49

Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Лабораторний дослід №2 «Взаємодія лугів з кислотами в розчині.»

Демонстрації

12. Хімічні властивості лугів.

1

 

 

50

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.

Демонстрації

13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.

1

 

 

51

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

Демонстрації

14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.  

1

 

 

52

Розрахункові задачі №10:«Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

 

 

53

Фізичні властивості середніх солей.    Поширеність у природі та використання середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Лабораторні досліди №4 «Взаємодія металів із солями у водному розчині»; №5 «Взаємодія солей з лугами у водному розчині.»; №6 «Реакція обміну між солями в розчині.»

Демонстрації

 15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей.

16. Зразки солей.

1

 

 

54

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Демонстрації

17. Хімічні властивості солей.

1

 

 

55

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Лабораторний дослід №7 «Розв’язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну.»

Демонстрації

18. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу в   розчин, що утворився.

1

 

 

56

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

1

 

 

57

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Практична  робота №2: «Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.»

1

 

 

58

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Практична  робота №3: «Розв’язування експериментальних задач.»

1

 

 

59

Розрахункові задачі №10:«Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

 

 

60

Розрахункові задачі №10:«Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

 

 

61

Представлення результатів навчальних проектів №7 «Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті.»; №8«Хімічний склад і використання мінералів.»; №9  «Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.»

1

 

 

62

 

Контрольна робота №2.

 

1

 

 

63

 

Систематизація, аналіз та коригування знань учнів .

 

1

 

 

64

Повторення. Ковалентний та йонний зв'язки, їх утворення.

 

 

 

65

Повторення. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

 

 

66

Повторення. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

 

 

67

Повторення. Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

 

 

 

68

Повторення. Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

 

 

 

 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Основи комунікативної компетентності молодшого школяра. Практичні матеріали»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн