Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування з хімії 8 клас

Хімія

Для кого: 8 Клас

17.11.2019

527

9

0

Опис документу:
Календарне планування з хімії у 8 класі розроблено на 68 годин, 2 години на тиждень. Враховані теми навчальних проектів. В кінці календарного планування вказано кількість практичних робіт та лабораторних дослідів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

п/п

Тема

Дата

Примітки

Домашнє

завдання

Повторення

8 - А

8 - Б

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

(4 години)

1.

Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода).

2.

Реакція розкладу, сполучення.

3.

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

4.

Масова частка елемента в складній речовині.

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

(14 годин)

5.

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

Навчальні проекти:

1. З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

6.

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

7.

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.

Демонстрація 2. Моделі атомів.

8.

Узагальнення знань по будові атома. Тестовий контроль.

9.

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів

№ 1-20. Стан електронів у атомі.

Поняття про радіус атома.

Демонстрація

3. Форми електронних орбіталей.

10-11.

Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів 1-20.

Демонстрація

3. Форми електронних орбіталей.

12.

Електронні та графічні формули атомів хімічних елементів

№ 1-20.

13.

Періодичний закон Д. І. Менделєєва (сучасне формулювання).

14.

Періодичної системи хімічних елементів її структура .

Демонстрація

1. ПСХЕ Д. І. Менделєєва (довга і коротка форми).

Навчальні проекти:

2. Форми періодичної системи хім.елем.

15-16.

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та

будовою атома.

8 - А

8 - Б

17.

Значення періодичного закону.

Захист навчальних проектів.

Навчальні проекти:

3. Хімічні елементи в літературних творах.

4. Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.

18.

Контрольна робота № 1

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

(9 годин)

19.

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів.

Демонстрація

4. Моделі кристалічні ґратки різних типів.

Демонстрація

5.Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

Лабораторна робота № 1.

Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

20.

Ковалентний зв’язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.

21.

Ковалентний зв’язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.

22.

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

23.

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

24.

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

Демонстрація

4. Моделі кристалічні ґратки різних типів.

Демонстрація

5.Зразки речовин атомної, молекулярної

25.

Практична робота № 1

«Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру,кухонної солі,графіту)».

8 - А

8 - Б

26.

Захист навчальних проектів.

Навчальні проекти:

5. Використання кристалів у техніці.

6. Кристали: краса і користь.

27.

Контрольна робота № 2

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

(10 годин)

28.

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро.

Демонстрація

6. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль (або однакової кількості речовини).

29-30.

Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.

31.

Молярна маса. Обчислення молярної маси речовин.

32.

Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.

33.

Закон Авогадро.

Молярний об’єм газів.

34.

Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.

35-36.

Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів.

37.

Контрольна робота № 3

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

(31 година)

38.

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

39.

Фізичні властивості оксидів. Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрація

7.Зразки оксидів.

40.

Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

8 - А

8 - Б

Демонстрація

8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

41.

Розв’язування задач та виконання вправ з оксидами.

42.

Фізичні властивості кислот. Поширеність у природі та використання кислот. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрація

9. Зразки кислот.

43.

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Ряд активності металів

Демонстрація

10. Хімічні властивості кислот.

Лабораторна робота № 3.

Взаємодія хлоридної кислоти з металами.

44.

Реакція нейтралізації. Ряд активності металів.

Демонстрація

15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей.

Домашній експеримент

1. Дія на сік буряка чи червоноголової капусти лимонного соку,оцту,розчину харчової соди,мильного розчину.

45.

Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

46-47.

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

48.

Узагальнення знань про оксиди та кислоти. Самостійна робота.

49.

Фізичні властивості

основ. Поширеність у природі та використання основ. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрація

11. Зразки основ.

50.

Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Демонстрація

12. Хімічні властивості лугів.

Лабораторна робота № 2.

Взаємодія лугів з кислотами в розчині.

51.

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.

Демонстрація

13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.

52.

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

8 - А

8 - Б

Демонстрація

14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.

53.

Розв’язування задач та виконання вправ з основами.

54.

Фізичні властивості середніх солей. Поширеність у природі та використання середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрація

15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей.

Демонстрація

16. Зразки солей.

55.

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Демонстрація

17. Хімічні властивості солей.

Лабораторна робота № 4.

Взаємодія металів із солями у водному розчині.

Лабораторна робота № 5.

Взаємодія солей з лугами у водному розчині.

Лабораторна робота № 6.

Реакція обміну між солями в розчині.

56.

Розв’язування задач та виконання вправ з солями.

57.

Узагальнення знань про основи та солі. Тестовий контроль.

58-59.

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Демонстрація

18. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу в розчин, що утворився.

Лабораторна робота № 7.

Розв’язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну.

60.

Практична робота № 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.

8 - А

8 - Б

61.

Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач.

62.

Захист навчальних проектів.

Навчальні проекти:

7. Неорганічні речовини - представники основних класів у будівництві й побуті.

8. Хімічний склад і використання мінералів.

9. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.

63.

Контрольна робота № 2

(За II семестр).

64.

Аналіз контрольної роботи.

65.

Повторення. Ковалентний та йонний зв’язки їх утворення.

66.

Повторення. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

67.

Повторення. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

68.

Повторення вивченого матеріалу за навчальний рік.

Планування складено за програмою:

Хімія 7—9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

(затверджена Наказом МОН України від 07.06.2017 № 804)

Підручник: Хімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. –

К. : ВЦ «Академія», 2016. – 232 с. : іл.

Рекомендований МОН України.

Практичні роботи: 3;

Лабораторні досліди: 7.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.