Календарне планування з хімії 7 клас (за новою програмою)

Опис документу:
Календарне планування з хімії 7 клас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПЕТРІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №2

Календарне планування з хімії

у 7 класі

  1. Кількість годин усього 51, 1,5 години на тиждень,

1 СЕМЕСТР - ; 2 СЕМЕСТР -

  1. Навчальна програма з хімії для 7-9 класів підготовлена робочою групою у складі: Л. П. Величко, О. А. Дубовик., К. – Перун-Ірпінь, 2012.

  2. П.П Попель, Хімія: підр. для 7 кл. загальноосв. уч. закл. – К. : вид-во «Академія», 20

  3. Кількість контрольних робіт за рік – 2.

  4. Кількість практичних робіт –

1 СЕМЕСТР-- ; 2 СЕМЕСТР -

  1. Кількість лабораторних дослідів –

1 СЕМЕСТР-- ; 2 СЕМЕСТР -

  1. Кількість тематичних :

1 СЕМЕСТР-- ; 2 СЕМЕСТР –

Вчитель: Філіпова Анна Василівна

Календарне планування

7-й клас

сього 51 години, 1,5 год на тиждень, із них 5 год — резервних)

Номер уроку

Дата

Тема уроку

ЗНО

Вступ (3 години)

1

Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

Короткі відомості з історії хімії.

Навчальний проект

1. Хімічні знання в різні епохи.

2

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркуванням небезпечних речовин..

Демонстрації:
1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах.

3

Практична робота №1 . Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій. Проведено інструктаж з БЖД.

С.30-31

Тема 1. Початкові хімічні поняття (20 година)

4

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

Домашній експеримент:

  1. Взаємодія харчової соди з соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

Демонстрації:
5-9. Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

С.41 № 2,6

5

Фiзичні властивості речовин.

Лабораторний дослід № 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.. Проведено інструктаж з БЖД.

С.40 таблиця

6

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

§5 с.50 № 1

7

Практична робота №2.

Розділення неоднорідної суміші.

Проведено інструктаж з БЖД.

Тематична 1

8

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

Демонстрації:

  1. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

§6 с.58

§7 таблиця № 8

9

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

10

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Лабораторний дослід № 2 Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

Проведено інструктаж з БЖД.

11

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Демонстрації:

4. Зразки металів і неметалів

12

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

13

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв'язок між розміщенням елемента у періодичній системі та його валентністю

§13 с.96 № 6 задача

№ 1 с.95 задача

14

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

§10 с.96 № 8 с. 76 № 7

15

Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

Тематична 2

С.77

16

Масова частка елемента в складній речовині. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

§11 с.78-80 № 1-3

17

Складання формул речовин за масовою часткою елементів у речовині

§14 с.102 тест

18

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.

Лабораторний дослід № 3 Проведення хімічних реакцій Проведено інструктаж з БЖД.

Навчальні проекти

2. Хімічні явища в природному довкіллі

3. Хімічні явища в побуті

4. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах

5. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості

19

Практична робота №3 . Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів . Проведено інструктаж з БЖД.

С.79 таблиця -схема

20

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції.

Демонстрації:
10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин.

§16 с. 127 № 3

21

Хімічні рівняння.

22

Узагальнення знань з теми «Вступ. Початкові хімічні поняття»

Підготовка до контрольної роботи 1

23

Контрольна робота № 1 з теми: «Початкові хімічні поняття»

Тематична 3

УЗГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Тема 2. Кисень (12 годин)

24

Повітря, його склад.

§15 с.114 схема

25

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

§15 № 7 б задача

26

Добування кисню в лабораторії (на прикладі гідроген пероксиду і води) та промисловості. Реакція розкладу.

Демонстрації:
11. Добування кисню з гідроген пероксиду

§17 с.129 № 5

27

Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації:

12. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

13. Доведення наявності кисню

28

Практична робота №4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності. Проведено інструктаж з БЖД.

Тематична 3

С. 130

29

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

§18 с.135 № 1,4

30

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння.

Демонстрації:

14. Спалювання простих і складних речовин.

§15 с. 113-114 № 10-11

31

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози).

Демонстрації:

15. Маркування небезпечних речовин.

§19 с.143 № 9

32

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

Навчальні проекти

6. Проблема забруднення повітря та шляхи розв’язування її

7. Дослідження зміни концентрації вуглекислого газу у класній кімнаті під час занять

§20-21

с.145 № 1

с 149 № 3

33

Розв’язування задач і вправ на визначення масової частки елемента

34

Розв’язування задач і вправ на визначення масової частки елемента

35

Узагальнення знань з теми «Кисень»

Тематична 4

Тема 3. Вода (16 годин)

36

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода-розчинник. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини

Навчальні проекти

10.Дослідження фізичних і хімічних властивостей води

§22 с.153 № 4

37

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Домашній експеримент:

  1. Виготовлення водного розчину кухонної солі

§23 с.157 № 3,4

38

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини Виготовлення розчину.

Лабораторний дослід № 4 Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.Проведено інструктаж з БЖД.

Демонстрації:

16.Виготовлення розчинів.

§23 с. 155

39

Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

40

Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

Тематична 5

41

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори.

Лабораторний дослід № 5 Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами. Проведено інструктаж з БЖД.

Демонстрації:

17. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

18. Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори

§24 с.154 № 2, 7

42

Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Навчальні проекти

8. Проблема збереження чистоти водойм

9. Дослідження якості води з різних джерел

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води

11. Способи очищення води в побуті

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

Домашній експеримент:

Очищення води кип’ятінням і за допомогою побутового фільтру

§25

43

Захист проектiв

44

Практичні роботи № 5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

45

Розв’язування розрахункоих задач 4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.

46

Розв’язування розрахункоих задач 4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.

47

Узагальнення знань з теми «Вода»

48

Контрольна робота № 2

49

Узагальнення знань з курсу хімії 7 класу

Аналіз контрольної 2

50-51

Екскурсія. Орієнтовні об’єкти екскурсій. Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Пожежне депо. Водоочисна станція.

Тематична 6

УЗГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

9

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно? »
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.