Календарне планування з хімії "7 клас"

Опис документу:
Вступний інструктаж з БЖД (61-1,65-1,71-1, 72-1). Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії. Навчальний проект №1: «Хімічні речовини навколо нас.» Демонстрації 1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

7 клас, 51 год, (1,5 год на тиждень, 2 год резерв)

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Дата

Примітка

 

Вступ

3

 

 

1

Вступний  інструктаж з БЖД (61-1,65-1,71-1,

72-1).  Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії.

Навчальний проект №1: «Хімічні речовини навколо нас.»

Демонстрації

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

1

 

 

2

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.  Ознайомлення з  лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркованням небезпечних речовин.

Навчальний проект №2:«Історичне значення вогню.»

Інструктаж з БЖД . Лабораторні  досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

1

 

 

3

Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії. Інструктаж з БЖД (59-1,65-1,68-1,72-1).  Практична робота№1:

« Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.  Виконання найпростіших лабораторних операцій.»

1

 

 

 

 

 

Тема 1. Початкові хімічні поняття

 

23

 

 

4

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин.

Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1). Лабораторний дослід №3 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.»

1

 

 

 

5

 

Молекули. Атоми.

 

1

 

 

6

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.  

Демонстрації

3. Періодична система хімічних елементів.

1

 

 

7

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

1

 

 

8

Інструктаж з БЖД (65-1,68-1,72-1). Практична робота №2:«Розділення сумішей».

1

 

 

9

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

1

 

 

10

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №4 «Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.»

1

 

 

11

Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Демонстрації

4. Зразки металів і неметалів.

1

 

 

12

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

1

 

 

13

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

1

 

 

14

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук

1

 

 

15

Розвязування задач

 

 

 

16

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Розв’язання розрахункових задач №1:«Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.»

1

 

 

17

Масова частка елемента в складній речовині. Розв’язаннярозрахункових задач №2: «Обчислення масової частки елемента в складній речовині».

1

 

 

18

Розв’язання розрахункових задач№3: « Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою».

1

 

 

19

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції

та явища, що їх супроводжують.  Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1).Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.».

Домашній експеримент

1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

1

 

 

20

Хімічні властивості речовин. Представлення результатівнавчальних проектів №3 «Хімічні явища у природі», №4 «Хімічні явища в побуті.»

1

 

 

21

Інструктаж з БЖД (65-1,68-1,72-1). Практична робота №3:«Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів».

1

 

 

22

Представлення результатівнавчальних проектів №5 «Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.», №6 «Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.»

1

 

 

23

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1).Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.»

Демонстрації

5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

1

 

 

24

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1).Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.»

1

 

 

 

 

Тема 2. Кисень

 

11

 

 

25

Повітря, його склад.Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

1

 

 

26

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації

6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

8. Доведення наявності кисню.

1

 

 

27

Інструктаж з БЖД (59-1,61-1,68-1,71- 1).

Практична робота №4 «Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.»

1

 

 

28

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

1

 

 

29

Повторний інструктаж з БЖД (71-1,72-1).

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння.

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

1

 

 

30

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду).

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

1

 

 

31.

Розвязування задач

32.

Контрольна робота №1

33

Взаємодія кисню з простими та складними речовинами.

1

 

 

34

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню. Навчальний проект №7«Проблема забруднення повітря та способи  розв’язування її.»

1

 

 

35

Представлення результатуНавчального проекту №8 «Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.»

1

 

 

36

Розвязування задач

1

 

 

37

Розвязування задач

1

 

 

 

 

Тема 3. Вода

 

12

 

 

38

Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник.

 

1

 

 

39

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

 

1

 

 

40

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

 

 

 

41

Виготовлення розчину.

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

Демонстрації

10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

1

 

 

42

Інструктаж з БЖД(59-1,61-1,68-1,71- 1).

Практична робота №5 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.»

1

 

 

43

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Інструктаж з БЖД(59-1,61-1,68-1,71- 1). Лабораторний  дослід №10             

«Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.»

Демонстрації

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

1

 

 

44

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Інструктаж з БЖД(59-1,61-1,68-1,71- 1). Лабораторний  дослід №10             

«Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.»

Демонстрації

12. Взаємодія карбон(ІУ) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

1

 

 

45

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.  Представлення результатів  Еколого-економічного проекту №13:«Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

1

 

 

46

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.Представлення результатівнавчальних проектів №9: « Дослідження якості води з різних джерел.»; №10 «Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.»

1

 

 

47

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.Представлення результатівнавчальних проектів №11:«Способи очищення води в побуті.»; №12: «Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.»

1

 

 

48

 

Контрольна робота №2.

1

 

 

49

Аналіз контрольної роботи та коригування знань

учнів.

 

1

 

 

50

Повторення: Взаємодія кисню з простими та складними речовинами. Взаємодія води з оксидами.

1

 

 

51

Повторення: Розв’язання розрахункових задач:«Обчислення масової частки елемента в складній речовині»; «Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.»

1

 

 

 

 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток особистості на всіх вікових етапах життя»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.