Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування з хімії 7 клас

Хімія

Для кого: 7 Клас

12.11.2019

682

18

0

Опис документу:
Календарне планування з хімії у 7 класі розроблено на 70 годин, 2 години на тиждень. Враховані теми навчальних проектів,які занесені до певної теми та виділені окремим уроком. В кінці календарного планування вказано кількість практичних робіт та лабораторних дослідів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

п/п

Тема

Дата

Примітки

Домашнє

завдання

Повторення

7- А

7- Б

Вступ (5 годин)

1.

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

2.

Короткі відомості з історії хімії. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.

Навчальні проекти:

1. Хімічні речовини навколо нас.

2. Історичне значення вогню.

3-4.

Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом,маркуванням небезпечних речовин. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Демонстрація:

1. Взаємодія харчової соди(натрій гідроген карбонату) з оцтом(водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах.

Лабораторні досліди:

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

5.

Практична робота № 1.

Прийоми поводження з лабораторним посудом,штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій.

Тема 1. Початкові хімічні поняття

(32 години)

6.

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини.

7.

Молекули. Атоми.

8.

Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

9.

Фізичні властивості речовин. Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

Лабораторні досліди: 3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

10.

Практична робота № 2.

Розділення сумішей.

7- А

7- Б

11.

Узагальнення та систематизація знань. Тестовий контроль.

12-13.

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі.

14-15.

Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів

Д.І. Менделєєва.

Демонстрація:

3. Періодична система Д. І. Менделєєва.

16.

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

17.

Хімічні формули речовин.

18.

Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин.

Лабораторні досліди:

4. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

19.

Метали й неметали. Металічні та

неметалічні елементи.

Демонстрація:

4. Зразки металів і неметалів.

20.

Валентність хімічних елементів.

21.

Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

22.

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

23.

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

24.

Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

25.

Масова частка елемента в складній речовині.

26.

Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

27.

Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

28.

Контрольна робота № 1

(За I семестр).

29.

Аналіз контрольної роботи.

30-31.

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.

Лабораторні досліди:

5—9. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

Домашній експеримент:

1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти,лимонною кислотою,кефіром.

32.

Практична робота № 3.

Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.

7- А

7- Б

33.

Закон збереження маси речовин

під час хімічних реакцій.

Демонстрація:

5. Дослід,що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

34-35.

Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

36.

Захист навчальних проектів.

Навчальні проекти:

3. Хімічні явища у природі.

4. Хімічні явища в побуті.

5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.

37.

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Початкові хімічні поняття». Самостійна робота.

Тема 2. Кисень

(13 годин)

38.

Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність Оксигену в природі.

Навчальні проекти:

7. Проблема забруднення повітря та шляхи її розв’язання.

39.

Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

40-41.

Добування кисню в лабораторії (на прикладі гідроген пероксиду і води) та промисловості.

Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрація:

6. Добування кисню з H2O2

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

8. Доведення наявності кисню.

42.

Практична робота № 4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.

43-44.

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

7- А

7- Б

Демонстрація:

9. Спалювання простих і складних речовин.

45.

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

46.

Умови виникнення та припинення горіння.

47-48.

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози).

49.

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

Навчальні проекти:

8. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.

50.

Контрольна робота № 2 (За II семестр).

Тема 3. Вода

(18 годин)

51.

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник.

52.

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

53-54.

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.

Демонстрація:

10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

55-56.

Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.

57.

Практична робота № 5.

Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

58.

Взаємодія води з оксидами.

Демонстрація:

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою.

Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

12. Взаємодія карбон (IV) оксиду з водою.

Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

59.

Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори.

Лабораторні досліди:

10. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.

60.

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

7- А

7- Б

Навчальні проекти:

9. Дослідження якості води з різних джерел.

61.

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Навчальні проекти:

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

11. Способи очищення води в побуті.

Домашній експеримент

2. Очищення забрудненої води

за допомогою власноруч виготовленого фільтру.

62.

Захист навчальних проектів.

Навчальні проекти:

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13. Еколого -економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

63.

Узагальнення знань по темі «Вода». Тестовий контроль.

64.

Повторення. Хімічні елементи, їхні назви.

65.

Повторення. Валентність хімічних елементів.

66.

Повторення. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

67.

Повторення. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

68.

Повторення вивченого матеріалу за навчальний рік.

Планування складено за програмою:

Хімія 7—9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

(затверджена Наказом МОН України від 07.06.2017 № 804)

Підручник: Хімія : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Григорович. – Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 192 с. : іл.

Рекомендований МОН України.

Практичні роботи: 5;

Лабораторні роботи: 10.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.