Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарне планування з хімії

Хімія

Для кого: 7 Клас, 8 Клас

04.10.2020

411

10

0

Опис документу:
Матеріал містить календарне планування для 7, 8 класів з хімії. У розробці міститься календарне планування відповідно до чинної програми МОН та згідно методичних рекомендацій з хімії на 2020-2021 навчальний рік.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«Погоджено» «Розглянуто» «Затверджено»

Заступник директора НВР на засіданні ШМО Директор

____________________________ №__від_________ ___________________________

.________________ ._____ . ________________

«____» ________________2020р. _______________ «___»________________ 2020р.

_________________________________

Календарно-тематичне планування

уроків хімії на 2020-2021 н.р.

( 7-А, 7-Б, 8-Б класів)

Вчитель хімії:

_________________________________________________________________

Календарно-тематичне планування уроків хімії

7 клас, 51 год, (1,5 год на тиждень, 2 год резерв)

Зміст (тема) уроку

Дата

Примітка

7-А

7-Б

Вступ

1

Вступний інструктаж з БЖД (61-1,65-1,71-1,

72-1). Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії.

Навчальний проект №1: «Хімічні речовини навколо нас.»

Демонстрації

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

2

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркованням небезпечних речовин.

Навчальний проект №2:«Історичне значення вогню.»

Інструктаж з БЖД . Лабораторні досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

3

Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії. Інструктаж з БЖД (59-1,65-1,68-1,72-1). Практична робота№1:

« Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій.»

4

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин.

Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1). Лабораторний дослід №3 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.»

5

Молекули. Атоми.

6

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

Демонстрації

3. Періодична система хімічних елементів.

7

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

8

Інструктаж з БЖД (65-1,68-1,72-1). Практична робота №2: «Розділення сумішей».

9

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

10

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №4 «Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.»

11

Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Демонстрації

4. Зразки металів і неметалів.

12

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

13

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

14

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук

15

Контроль знань з теми «Початкові хімічні поняття». Самостійна робота

16

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Розв’язання розрахункових задач №1:«Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.»

17

Масова частка елемента в складній речовині. Розв’язання розрахункових задач №2: «Обчислення масової частки елемента в складній речовині».

18

Розв’язання розрахункових задач№3: « Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою».

19

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції

та явища, що їх супроводжують. Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1).Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.».

Домашній експеримент

1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

20

Хімічні властивості речовин. Представлення результатів навчальних проектів №3 «Хімічні явища у природі», №4 «Хімічні явища в побуті.»

21

Інструктаж з БЖД (65-1,68-1,72-1). Практична робота №3: «Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів».

22

Представлення результатів навчальних проектів №5 «Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.», №6 «Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.»

23

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1).Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.»

Демонстрації

5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

24

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1).Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.»

25

Контрольна робота №1.

26

Аналіз контрольної роботи та коригування знань

учнів.

27

Повітря, його склад.Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

28

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації

6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

8. Доведення наявності кисню.

29

Інструктаж з БЖД (59-1,61-1,68-1,71- 1).

Практична робота №4 «Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.»

30

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

31

Повторний інструктаж з БЖД (71-1,72-1).

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння.

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

32

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду).

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

33

Взаємодія кисню з простими та складними речовинами.

34

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню. Навчальний проект №7 «Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її.»

35

Представлення результату Навчального проекту №8 «Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять

36

Контроль знань з теми «Кисень». Самостійна робота.

37

Аналіз самостійної роботи та коригування знань

учнів.

38

Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник.

39

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

40

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.

41

Виготовлення розчину.

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.

Демонстрації

10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

42

Інструктаж з БЖД(59-1,61-1,68-1,71- 1).

Практична робота №5 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.»

43

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Інструктаж з БЖД(59-1,61-1,68-1,71- 1). Лабораторний дослід №10

«Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.»

Демонстрації

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

44

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Інструктаж з БЖД(59-1,61-1,68-1,71- 1). Лабораторний дослід №10

«Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.»

Демонстрації

12. Взаємодія карбон(ІУ) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

45

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Представлення результатів Еколого-економічного проекту №13: «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

46

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Представлення результатів навчальних проектів №9: « Дослідження якості води з різних джерел.»; №10 «Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.»

47

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах. Представлення результатів навчальних проектів №11: «Способи очищення води в побуті.»; №12: «Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.»

48

Контрольна робота №2.

49

Аналіз контрольної роботи та коригування знань

учнів.

50

Повторення: Взаємодія кисню з простими та складними речовинами. Взаємодія води з оксидами.

51

Повторення: Розв’язання розрахункових задач:«Обчислення масової частки елемента в складній речовині»; «Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.»

Повторення: Розв’язання розрахункових задач:«Обчислення масової частки елемента в складній речовині»; «Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.»

Календарно-тематичне планування уроків хімії

8 клас 68 год, 2 год на тиждень ( 5 год резерв)

Зміст (тема) уроку

Дата

Примітка

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

Вступний інструктаж з БЖД (71-1,72-1). Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода).

Валентність. Визначення валентності. Складання формул речовин за відомою валентністюю

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині..

Хімічні рівняння. Реакції розкладу, сполучення.

Діагностичний контроль знань за курс 7 класу. Самостійна робота.

Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

 1. 6

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

Навчальний проект №1 «Із історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.»

 1. 7

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

 1. 8

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.

Демонстрації

2.Моделі атомів (віртуальні 3D).

 1. 9

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20. Стан електронів у атомі. Поняття про радіус атома.

Демонстрації

3. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).

 1. 10

Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

Демонстрації

3. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).

 1. 11

Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20.

Періодичний закон Д. І. Менделєєва (сучасне формулювання).

 1. 13

Періодична система хімічних елементів, її структура.

Представлення результатів навчального проекту №2 «Форми Періодичної системи хімічних елементів.»

Демонстрації

 1. Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми).

 1. 14

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

 1. 15

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

 1. 16

Представлення результатів навчальних проектів №3 «Хімічні елементи в літературних творах.»; №4 «Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.»

 1. 17

Значення періодичного закону.

 1. 18

Контроль знань з теми «Будова атома. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів.». Самостійна робота.

Хімічний зв’язок і будова речовини

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів хімічних елементів. Інструктаж з БЖД (66-1,70-1,71-1,72-1). Лабораторний дослід №1 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»

Демонстрації

 1. Моделі кристалічних ґраток різних типів.

 2. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул. Інструктаж з БЖД (66-1,70-1,71-1,72-1). Лабораторний дослід №1 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»

Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.

Йони. Йонний зв’язок, його утворення. Інструктаж з БЖД (66-1,70-1,71-1,72-1). Лабораторний дослід №1 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

Демонстрації

 1. Моделі кристалічних ґраток різних типів.

 2. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

Інструктаж з БЖД (66-1,70-1,71-1,72-1). Практична робота №1 «Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту).»

 1. 26

Представлення результатів навчальних проектів №5 «Використання кристалів у техніці.»; №6 «Кристали: краса і користь

 1. 27

Контрольна робота №1.

Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.

Демонстрації

6. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль (або однакової кількості речовини).

 1. 29

Розвязування розрахункових задач №6 «Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.»

 1. 30

Молярна маса. Розвязування розрахункових задач №5 «Обчислення молярної маси речовини.»

 1. 31

Повторний інструктаж з БЖД (71-1,72-1). Молярна маса. Розвязування розрахункових задач №7 «Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.»

 1. 32

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Розвязування розрахункових задач №8 «Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.»

 1. 33

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Розвязування розрахункових задач №8 «Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.»

 1. 34

Відносна густина газів. Розвязування розрахункових задач №9 «Обчислення з використанням відносної густини газів.»

 1. 35

Відносна густина газів. Розвязування розрахункових задач №9 «Обчислення з використанням відносної густини газів.»

 1. 36

Контроль знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами». Самостійна робота.

Основні класи неорганічних сполук

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

Фізичні властивості оксидів. Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

7. Зразки оксидів.

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

Демонстрації

8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

Фізичні властивості кислот. Поширеність у природі та використання кислот. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

9. Зразки кислот.

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Лабораторний дослід №3 «Взаємодія хлоридної кислоти з металами.»

Демонстрації

10. Хімічні властивості кислот.

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Домашній експеримент

1. Дія на сік буряка чи червоноголової капусти лимонного соку, оцту, розчину харчової соди, мильного розчину.

Демонстрації

15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей.

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

Фізичні властивості основ. Поширеність у природі та використання основ. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

11.  Зразки основ.

Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Лабораторний дослід №2 «Взаємодія лугів з кислотами в розчині.»

Демонстрації

12. Хімічні властивості лугів.

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.

Демонстрації

13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

Демонстрації

14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.  

Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

Контроль знань з тем: «Оксиди. Кислоти. Основи». Самостійна робота.

Фізичні властивості середніх солей. Поширеність у природі та використання середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Лабораторні досліди №4 «Взаємодія металів із солями у водному розчині»; №5 «Взаємодія солей з лугами у водному розчині.»; №6 «Реакція обміну між солями в розчині.»

Демонстрації

15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей.

16. Зразки солей.

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Демонстрації

17. Хімічні властивості солей.

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Лабораторний дослід №7 «Розв’язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну.»

Демонстрації

18. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу в розчин, що утворився.

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Практична робота №2: «Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.»

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Практична робота №3: «Розв’язування експериментальних задач.»

Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

Представлення результатів навчальних проектів №7 «Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті.»; №8 «Хімічний склад і використання мінералів.»; №9 «Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.»

Контрольна робота №2.

Систематизація, аналіз та коригування знань учнів .

Повторення. Ковалентний та йонний зв'язки, їх утворення.

Повторення. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Повторення. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Повторення. Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

Повторення. Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.