До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
6
міс.
0
2
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Календарне планування з хімії "11 клас"

Опис документу:
Календарне планування з хімії у 11 класі складене за Програмою з хімії для 10-11 класів закладів загальної середньої середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407; [https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv]

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Календарно – тематичне  планування уроків хімії 11 клас  (рівень стандарту 70 годин на рік, 2 години на тиждень)

Календарне планування з хімії  у 11 класі складене за Програмою з хімії  для 10-11 класів закладів загальної середньої середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407; [https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv]

з/п

Дата

Тема

Практична частина

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

1

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Первинний інструктаж з БЖД

2

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів

Діагностичний контроль знань за курс 10 класу

3

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів

4

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів

Навчальний проект

1. Створення 3D-моделей атомів елементів

5

Принцип «мінімальної енергії».

6

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів

7

Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

Самостійна робота.

8

Навчальний проект

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

9

Ковалентний хімічний зв’язок.

10

Ковалентний хімічний зв’язок.

11

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

12

Йонний хімічний зв’язок.

13

Металічний хімічний зв’язок.

14

Водневий хімічний зв’язок.

Навчальний проект

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

15

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

16

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Навчальний проект

4. Застосування рідких кристалів.

17

Навчальний проект

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

18

Узагальнення та систематизація знань з теми «Періодична система хімічних елементів. Хімічний зв'язок і будова речовини».

Тематичне оцінювання № 1

Тема 3. Хімічні реакції

19

Необоротні і оборотні хімічні процеси.

20

Хімічна рівновага.

21

Принцип Ле Шательє.

22

Принцип Ле Шательє.

23

Гідроліз солей.

24

Лабораторний дослід 1

Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.

25

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

26

Навчальний проект

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

27

Навчальний проект

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

28

Розрахункові задачі

1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

29

Розвязування задач

30

Повторення з теми «Хімічні реакції»

31

Контрольна робота №1

32

Узагальнення знань з теми « Хімічні реакції»

Тематичне оцінювання №2

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості

33

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.

Повторний інструктаж з БЖД ( орієнтовно)

34

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

Навчальний проект

7. Штучні алмази у техніці.

35

Явище адсорбції.

Лабораторний дослід 2

Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

36

Окисні та відновні властивості неметалів.

37

Застосування неметалів.

38

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

39

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

40

Кислоти. Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

Самостійна робота

41

Кислотні дощі.

Навчальні проекти

11. Кислотні дощі.

42

Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

43

Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.

44

Застосування металів та їхніх сплавів.

45

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

46

Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі.

47

Практична робота 1

Дослідження якісного складу солей.

48

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

49

Навчальні проекти

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

50

Сучасні силікатні матеріали.

Лабораторний дослід

7, 8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів.

51

Мінеральні добрива.

Навчальні проекти

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

52

Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

Навчальні проекти

12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

53

Якісні реакції на деякі йони

Лабораторний дослід 3 - 6

Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію.

54

Навчальні проекти 13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

55

Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.

56

Навчальні проекти 10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.

57

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

58

Практична робота

2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.

Практична робота 2

59

Розрахункові задачі Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

Тема 5. Хімія і прогрес людства

60

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій.

61

Роль хімії у розв’язанні продовольчої, сировинної проблем.

62

Роль хімії у розв’язанні енергетичної, проблеми.

63

Роль хімії у розв’язанні екологічної проблеми.

64

Навчальні проекти

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

65

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

66

Навчальні проекти

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

67

Узагальнення: роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства

Тематичне оцінювання №5

68

Розвязування задач

69

Повторення вивчено курсу хімії

70

Контрольна робота

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Мовленнєва майстерність педагога Нової української школи. Вербальний і невербальний імідж»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн