Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування з хімії, 11 кл

Хімія

Для кого: 11 Клас

24.09.2019

616

3

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії для 11 класу (рівень стандарту) для закладів загальної середньої освіти з модульною системою навчання за навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017р.)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Узгоджено: Затверджую:

Заступник директора з НВР Директор

____________ __________

Календарно-тематичне планування

Хімія

11-й клас (70 годин, 2 години на тиждень)

№ уроку

Дата

Назва міні модуля

Тема уроку

Лабораторні і практичні роботи

І семестр

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів (8 г)

1-2

У-М

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

У-М

З-П

3-4

З-П

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів.

Розв’язування задач, виконання вправ.

З-П

А-П

5-6

З-П

Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

Розв’язування задач та вправ.

А-П

С-У

7-8

З-П

Представлення навчальних проектів. Узагальнення знань з теми.

А-П

К-З

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини (8 г)

9-10

У-М

Йонний зв’язок. Йонні речовини. Ковалентний зв’язок. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

З-П

З-П

11-12

З-П

Водневий зв'язок.

Металічний зв'язок.

А-П

А-П

13-14

З-П

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

А-П

С-У

15-16

А-П

Представлення навчальних проектів. Узагальнення знань з теми.

А-П

К-З

Тема 3. Хімічні реакції (8 г)

17-18

У-М

Необоротні і оборотні хімічні процеси.

Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.

З-П

З-П

19-20

З-П

Відносний вихід продукту реакції. Розв’язування задач: обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

З-П

А-П

21-22

А-П

Гідроліз солей.

Лабораторний дослід № 1 Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.

А-П

А-П

23-24

А-П

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

Контрольна робота № 1

С-У

К-З

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості (38 г)

25-26

У-М

Неметали. Загальна характеристика неметалів.

Фізичні властивості неметалів.

З-П

З-П

27-28

З-П

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

Явище адсорбції.

Лабораторний дослід № 2 Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

А-П

А-П

29-30

З-П

Окисні та відновні властивості неметалів.

Застосування неметалів.

З-П

А-П

31-32

З-П

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.

Особливості водних розчинів неметалічних сполук з Гідрогеном, їх застосування.

А-П

А-П

ІІ семестр

№ уроку

Дата

Назва міні модуля

Тема уроку

Лабораторні і практичні роботи

33-34

З-П

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

Кислоти. Кислотні дощі.

А-П

А-П

35-36

З-П

Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку

А-П

А-П

37-38

С-У

Розв’язування задач та вправ.

Самостійна робота.

К-Р

К-Р

39-40

У-М

Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

У-М

З-П

41-42

З-П

Алюміній: фізичні і хімічні властивості.

Залізо: фізичні і хімічні властивості.

З-П

А-П

43-44

З-П

Застосування металів та їхніх сплавів.

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

З-П

А-П

45-46

З-П

Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі.

А-П

А-П

47-48

З-П

Розв’язування задач та вправ.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

А-П

А-П

49-50

А-П

Представлення навчальних проектів. Самостійна робота.

С-У

С-У

51-52

З-П

Сучасні силікатні матеріали.

Мінеральні добрива. Застосування мінеральних добрив.

З-П

А-П

53-54

З-П

Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

Якісні реакції на деякі йони.

Лабораторні досліди № 3-6. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію.

А-П

А-П

55-56

З-П

Якісні реакції на деякі йони.

Лабораторні досліди № 7-8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів.

А-П

А-П

57-58

С-У

Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.

Практична робота №1 Дослідження якісного складу солей.

А-П

А-П

59-60

З-П

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Практична робота №2 Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.

З-П

А-П

61-62

З-П

Розв’язування задач та вправ.

Контрольна робота № 2

К-Р

К-Р

Тема 5. Хімія і прогрес людства (8 г)

63-64

У-М

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій.

Роль хімії у розв’язанні продовольчої, сировинної проблем.

З-П

З-П

65-66

З-П

Роль хімії у розв’язанні енергетичної проблеми.

Роль хімії у розв’язанні екологічної проблеми.

А-П

А-П

67-68

А-П

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

Узагальнення знань з теми.

А-П

К-З

69-70

А-П

Представлення навчальних проектів. Повторення вивченого матеріалу за рік.

А-П

С-У

Контрольних робіт за рік - 2

Практичних робіт за рік 2 (1 семестр – 0, ІІ семестр -2)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.