До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
6
міс.
0
2
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Календарне планування з хімії "10 клас"

Опис документу:
Повторення початкових понять про органічні речовини Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин), оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота)органічних речовин. Тема 1. Теорія будови органічних сполук Теорія будови органічних сполук.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Календарно-тематичне планування з хімії

                                                 на 2019-2020 н.р.

                                                      10 клас (рівень стандарту)

                                               (52години; 1,5 години на тиждень)

№п/п

Дата

К-сть год.

Зміст (тема уроку)

Демонстрації, лабораторні досліди

Примітка

 

 

2

Повторення початкових понять про органічні речовини

 

 

1

2

 

 

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин), оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота)органічних речовин.

 

 

 

 

5

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

 

 

3

 

 

Теорія будови органічних сполук.

Демонстрації

1. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування ).

 

4

 

 

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Поняття про явище ізомерії та ізомери.

Навчальні проекти

1. Ізомери у природі.

2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

3. 3D-моделі молекул органічних сполук.

Демонстрації

2. Моделі молекул ізомерів(у тому числі 3D-проектування).

 

5

 

 

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

 

 

6

 

 

Класифікація органічних сполук.

 

 

7

 

 

Розрахункові задачі

1. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

 

 

 

 

 

Тематична 1

 

 

 

 

12

Тема 2. Вуглеводні

 

 

8

 

 

Класифікація вуглеводнів.

Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

 

 

9

 

 

Розрахункові задачі

2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

 

 

10

 

 

Хімічні властивості алканів.

Демонстрації

3. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

 

11

 

 

Розрахункові задачі

3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

 

 

12

 

 

Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

 

 

13

 

 

Хімічні властивості етену та етину.

 

 

14

 

 

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

 

 

15

 

 

Хімічні властивості бензену.

 

 

16

 

 

Методи одержання алканів, етену, етину, бензену.

 

 

17

 

 

Застосування вуглеводнів.

Навчальні проекти

4. Октанове число та якість бензину.

5.  Цетанове число дизельного палива.

6. Ароматичні сполуки навколо нас.

7. Смог як хімічне явище.

8. Коксування вугілля: продукти та їх використання.

9. Біогаз.

10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

 

 

18

 

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

 

 

 

Тематична 2

 

 

 

 

19

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

 

 

19

 

 

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів. 

Демонстрації

4. Окиснення етанолу до етаналю.

 

 

20

 

 

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.

 

 

21

 

 

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

 

 

22

 

 

Розрахункові задачі

4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

 

 

23

 

 

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

Навчальні проекти

11. Екологічна безпечність застосування іодержання фенолу.

12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

 

 

24

 

 

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристич-на (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.

 

 

25

 

 

Хімічні властивості етаналю, йогоодержання.

Демонстрації

5. Окиснення метаналю (етаналю)амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом(віртуально).

 

26

 

 

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

Лабораторні досліди

1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

 

 

27

 

 

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації.

 

 

28

 

 

Одержання етанової кислоти.

Розв’язування задач і вправ.

 

 

29

 

 

Естеризагальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

Демонстрації

7. Ознайомлення зі зразками естерів.

 

30

 

 

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

Демонстрації

8.Відношення жирів до води та органічних розчинників.

9.Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

 

31

 

 

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі.

 

 

32

Контрольна робота

Тематична №3

33

 

 

Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

Демонстрації

10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально).

Лабораторні досліди

2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

 

34

 

 

Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.

 

 

35

 

 

Практичні роботи

1. Розв’язування експериментальних задач.

 

 

36

 

 

Навчальні проекти

13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

14. Âèðîáíèöòâî öóêðó.

15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

16. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.

17. Етери та естери в косметиці.

18. Біодизельне пальне.

 

 

37

 

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

38

 

 

Розв’язування задач

 

 

 

 

 

Тематична 4

 

 

 

 

5

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

 

 

39

 

 

Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи.

 

 

40

 

 

Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.

Демонстрації

11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

 

41

 

 

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

 

 

42

 

 

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Лабораторні досліди

3.Біуретова реакція.

4. Ксантопротеїнова реакція.

 

43

 

 

Навчальні проекти

19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

20. Анілін – основа для виробництва барвників.

21. Синтез білків.

22.  Збалансоване харчування – запорука здорового життя.

23. Виведення плям органічного походження.

 

 

 

 

 

Тематична 5

 

 

 

 

4

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

 

 

44

 

 

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації.

Навчальні проекти

27. Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед заданими властивостями.

 

 

45

 

 

Пластмаси. Каучуки, гума. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Демонстрації

13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

 

46

 

 

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Навчальні проекти

25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.

28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

 

 

47

 

 

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

 Навчальні проекти

24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

 

 

 

 

 

Тематична 6

 

 

 

 

5

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин

 

 

48

 

 

Зв’язки між класами органічних речовин.

 

 

49

 

 

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

 

 

50

 

 

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

 

 

51

 

 

Навчальні проекти

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

 

 

52

 

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

Тематична 7

 

 

 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності соціального педагога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн