Календарне планування уроків хімії

Опис документу:
Календарне планування уроків хімії

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації

Вірнопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Ізюмської районної ради Харківської області

Календарно-тематичне планування з хімії курсу

інваріантної складової робочого навчального плану школи

у 7 класі

на 2016 / 2017 н.р.

( 52 год на рік, 1,5 год на тиждень)

Програма: Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи (зі змінами). Величко Л.П., Дубовик.. О.А., 2015 р. Наказ МОН України від 06.06.2012 №664, наказ МОН України від 29.05.2015 №585.

Підручник: Хімія. 7 клас, Н.М.Буринська, К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007 р.

Учитель біології та хімії

вищої кваліфікаційної категорії,

старший вчитель

Шевцова Галина Миколаївна

Розглянуто

на засіданні методичного об'єднання

вчителів природничо-математичного циклу від 29.08.2016, протокол №1

ПОГОДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи Вірнопільської ЗОШ І-ІІІ ст.

_____________ Г.М.Шевцова

31”08.2016

Вірнопіллля 2016

Скоригований №

Дата

Скоригована дата

Тема уроку

Примітка

1

Вступ. Хімія – природнича наука. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Короткі відомості з історії хімії. правила поведінки учнів у кабінеті хімії.

§1

2

Практична робота № 1. ПТБ під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом, нагрівними приладами, будова полум’я. Інструктаж з БЖД.

3

Навчальний проект1. Хімічні знання в різні епохи.

Тема 1. Початкові хімічні поняття. ( 21 год). Інструктаж з БЖД.

4

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин.

5

Лабораторні досліди 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків. Інструктаж з БЖД.

6

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей. Лабораторний дослід 2. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин. Інструктаж з БЖД.

7

Практична робота 2. Розділення неоднорідної суміші. Інструктаж з БЖД.

8

Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Демонстрації 3. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

9

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів

10

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин.

11

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Демонстрації 4. Зразки металів і неметалів.

12

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

13

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

14

Розрахункові задачі

 1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

15

Масова частка елемента в складній речовині.

16

Розрахункові задачі

 1. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

17

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин. Демонстрації 5-9. Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

18

Навчальний проект 4. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах

19

Лабораторний дослід 3. Проведення хімічних реакцій. Інструктаж з БЖД.

20

Навчальний проект 3. Хімічні явища в побуті.

21

Практична робота 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ. Інструктаж з БЖД.

22

Домашній експеримент 1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром. Інструктаж з БЖД.

23

Навчальний проект 2. Хімічні явища в природному довкіллі.

24

Навчальний проект 5. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості

25

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «Початкові хімічні поняття»

Тема 2. Кисень (13 год). Інструктаж з БЖД.

26

Повітря, його склад

27

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

28

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння. Демонстрації 10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин.

29

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню. Демонстрації 11.Добування кисню з гідроген пероксиду.12. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.13. Доведення наявності кисню.

30

Практична робота 2. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності. Інструктаж з БЖД.

31

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

32

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

33

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози).

34

Умови виникнення та припинення горіння.Демонстрації 14. Спалювання простих і складних речовин.

35

Маркування небезпечних речовин. Демонстрації 15. Маркування небезпечних речовин.

36

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря.

37

Навчальний проект 2. Проблема забруднення повітря та шляхи розв’язування її.

38

Застосування та біологічна роль кисню. Представлення результатів навчального проекту по темі: “ Дослідження зміни концентрації вуглекислого газу у класній кімнаті під час занять ”.

Тема 3. Вода (10 год). Інструктаж з БЖД.

40

Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості

41

Вода — розчинник. Демонстрації 16. Виготовлення розчинів.

Домашній експеримент Виготовлення водного розчину кухонної солі. Інструктаж з БЖД

42

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Домашній експеримент 2. Очищення води кип’ятінням і за допомогою побутового фільтру

43

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

44

Розрахункові задачі

3. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

45

Виготовлення розчину. Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори. Демонстрації 17-18. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори. Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

46

Лабораторний дослід 4. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин. 5. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.Інструктаж з БЖД.

47

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини.

48

Навчальний проект 8.Проблема збереження чистоти водойм

49

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «Вода»

50

Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

51

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах. Навчальний проект 6. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води

52

Навчальний проект 7. Способи очищення води в побуті.

Навчальний проект 5. Дослідження якості води з різних джерел

53

Екскурсія. Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств. Водоочисна станція.

Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації

Вірнопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Ізюмської районної ради Харківської області

Календарно-тематичне планування з хімії курсу

інваріантної складової робочого навчального плану школи

у 7 класі

на 2016 / 2017 н.р.

( 18 год на рік, 0,5 год на кожного учня)

Індивідуальне навчання

Програма: Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи (зі змінами). Величко Л.П., Дубовик.. О.А., 2015 р. Наказ МОН України від 06.06.2012 №664, наказ МОН України від 29.05.2015 №585.

Підручник: Хімія. 7 клас, Н.М.Буринська, К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007 р.

Учитель біології та хімії

вищої кваліфікаційної категорії,

старший вчитель

Шевцова Галина Миколаївна

Розглянуто

на засіданні методичного об'єднання

вчителів природничо-математичного циклу від 29.08.2016, протокол №1

ПОГОДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи Вірнопільської ЗОШ І-ІІІ ст.

_____________ Г.М.Шевцова

31”08.2016

Вірнопіллля 2016

Скоригований №

Гаврюшенко Іра

Панькевич Таня

Дараган Софія

Сопіна Ольга

Скоригована дата

Тема уроку

Примітка

1

Вступ. Хімія – природнича наука. Вступний інструктаж з БЖД. Практична робота № 1. ПТБ під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом, нагрівними приладами, будова полум’я. Інструктаж з БЖД. Навчальний проект1. Хімічні знання в різні епохи.

§1

Тема 1. Початкові хімічні поняття.

( 21 год). Інструктаж з БЖД.

2

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми.. Фізичні властивості речовин. Лабораторні досліди 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Інструктаж з БЖД.

3

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей. Лабораторний дослід 2. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин. Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Розділення неоднорідної суміші.

4

Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

5

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів. Хімічні формули речовин. Метали й неметали. Валентність хімічних елементів

6

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Розрахункові задачі 3.

Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою. Масова частка елемента в складній речовині. Розрахункові задачі 4. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

7

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин. Лабораторний дослід 3. Проведення хімічних реакцій. Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ. Інструктаж з БЖД.

8

Навчальний проект 3,4. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах. Хімічні явища в побуті.

9

Домашній експеримент 1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром. Інструктаж з БЖД.

Навчальний проект 2,5. Хімічні явища в природному довкіллі.. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості

10

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «Початкові хімічні поняття»

Тема 2. Кисень (13 год). Інструктаж з БЖД.

11

Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій

12

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Практична робота 2. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності. Інструктаж з БЖД.

13

Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Поняття про оксиди, окиснення. Колообіг Оксигену в природі. Умови виникнення та припинення горіння . Маркування небезпечних речовин. Навчальний проект 2. Проблема забруднення повітря та шляхи розв’язування її.

Тема 3. Вода (10 год). Інструктаж з БЖД.

14

Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник. Домашній експеримент Виготовлення водного розчину кухонної солі. Інструктаж з БЖД

15

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Домашній експеримент 2. Очищення води кип’ятінням і за допомогою побутового фільтру. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

16

Розрахункові задачі 3. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині. Виготовлення розчину. Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори.

17

Лабораторний дослід 4. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин. 5. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами. Інструктаж з БЖД.

18

Письмова тематична (контрольна) робота

з теми «Вода»

19

Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Навчальний проект 8.Проблема збереження чистоти водойм.

Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації

Вірнопільський НВК

Ізюмської районної ради Харківської області

Календарно-тематичне планування з хімії курсу

інваріантної складової робочого навчального плану школи

у 8 класі

на 2017 / 2018 н.р.

( 70 год на рік, 2 год на тиждень)

Програма: Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Величко Л.П., Дубовик О.А., О.С.Бобкова, В.В.Баланенко. Наказ МОН України від 07.06.2017 №804

Підручник: Хімія. 8 клас, Н.М.Буринська, К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2008 р.

Учитель біології та хімії

вищої кваліфікаційної категорії,

старший вчитель

Шевцова Галина Миколаївна

Розглянуто

на засіданні методичного об'єднання

вчителів природничо-математичного циклу від 31.08.2017, протокол №1

ПОГОДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи Вірнопільського НВК

_____________ Г.М.Шевцова

31”08.2017

Вірнопіллля 2017

Скоригований №

Дата

Скоригована дата

Тема уроку

Примітка

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу (3 год)

1

Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення.

2

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

3

Масова частка елемента в складній речовині.

Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система

хімічних елементів (14 год) Інструктаж з БЖД.

4

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

5

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

6

Будова атома. Демонстрації 2. Моделі атомів (віртуальні 3D). Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число

7

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20.

Демонстрації 3. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D)..

8

Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

9

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20.

10

Поняття про радіус атома.

11

Періодичний закон Д. І. Менделєєва (сучасне формулювання). Періодична система хімічних елементів, її структура. Демонстрації 1.Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми).

12

Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.

13

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

14

Значення періодичного закону

15

Навчальні проекти

1. З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

 1. Форми періодичної системи хімічних елементів.

 2. Хімічні елементи в літературних творах.

 3. Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.

16

Розв’язування вправ і задач

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини.

(9 год) Інструктаж з БЖД.

19

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів.

20

Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок.

21

Електронні формули молекул. Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

24

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Демонстрації

 1. Моделі кристалічних ґраток різних типів. 5.Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

25

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток

26

Лабораторні досліди:

 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови. Інструктаж з БЖД.

27

Практичні роботи 1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту) Інструктаж з БЖД.

28

Навчальні проекти 5. Використання кристалів у техніці.

6. Кристали: краса і користь

29

Письмова тематична (контрольна) робота

з теми «Хімічний зв’язок і будова речовини»

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

(9 год) Інструктаж з БЖД.

30

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини

31

Розрахункові задачі 5. Обчислення молярної маси речовини.

32

Стала Авогадро.

33

Розрахункові задачі 6. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі..

34

Молярна маса.

35

Розрахункові задачі 7. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.

36

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.

37

Відносна густина газів

38

Розрахункові задачі 8.Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.

39

Розрахункові задачі 9. Обчислення з використанням відносної густини газів

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук (13 год)

Інструктаж з БЖД.

40

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

41

Фізичні властивості оксидів. Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами. Демонстрації 7. Зразки оксидів.

42

Фізичні властивості оксидів. Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

43

Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Демонстрації 13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.

44

Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Лабораторні досліди 1. Дія водних розчинів лугів на індикатори. Інструктаж з БЖД.

45

Реакція нейтралізації. Демонстрації.11-12. Зразки основ. Хімічні властивості лугів.

46

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Демонстрації 8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

47

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.

48

Заходи безпеки під час роботи з лугами. Лабораторні досліди 2. Взаємодія лугів з кислотами в розчині. Інструктаж з БЖД. Демонстрації Зразки солей. Хімічні властивості солей.

49

Розрахункові задачі 10. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

50

Розв’язування вправ і задач

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук (13 год)

Інструктаж з БЖД

51

Фізичні властивості кислот. Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями.

52

Фізичні властивості кислот. Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями.

53

Лабораторні досліди 4. Дія водних розчинів кислот на індикатори. Інструктаж з БЖД.

54

Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Демонстрації 9-10. Зразки кислот. Хімічні властивості кислот.

55

Фізичні властивості середніх солей. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Лабораторні досліди 2,3. Взаємодія хлоридної кислоти з металами. Взаємодія лугів з кислотами в розчині. Інструктаж з БЖД.

56

Фізичні властивості середніх солей. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями

57

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку): взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні). Демонстрації 14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.

58

Лабораторні досліди

4.Взаємодія металів із солями у водному розчині.5.Взаємодія солей з лугами у водному розчині. 6. Реакція обміну між солями в розчині. Інструктаж з БЖД.

59

Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і середніх солей. Демонстрації

 1. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин.

 2. Спалювання фосфору, розчинення добутого фосфор(\/) оксиду у теплій воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація лугом.

60

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Демонстрації

Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей.

61

Лабораторні досліди 7.

 1. Розв’язування експериментальних задач. Інструктаж з БЖД.

62

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля

63

Практична робота

2.Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Інструктаж з БЖД.

64

Практична робота

3.Розв’язування експериментальних задач. Інструктаж з БЖД.

65

Домашній експеримент 1. Дія на сік буряка лимонного соку, розчину харчової соди, мильного розчину.

66

Письмова тематична (контрольна) робота

з теми «Основні класи неорганічних сполук»

67

Навчальні проекти

7. Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті.8. Хімічний склад і використання мінералів.

68

Навчальні проекти

9. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.

69

Демонстрації

 1. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин.

 2. Спалювання фосфору, розчинення добутого фосфор(\/) оксиду у теплій воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація лугом.

70

Розв’язування вправ і задач

Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації

Вірнопільський НВК

Ізюмської районної ради Харківської області

Календарно-тематичне планування з хімії курсу

інваріантної складової робочого навчального плану школи

у 8 класі

на 2017 / 2018 н.р.

( 17 год на рік, 0,5 год на кожного учня)

Індивідуальне навчання

Програма: Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Величко Л.П., Дубовик О.А., О.С.Бобкова, В.В.Баланенко. Наказ МОН України від 07.06.2017 №804

Підручник: Хімія. 8 клас, Н.М.Буринська, К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2008 р.

Учитель біології та хімії

вищої кваліфікаційної категорії,

старший вчитель

Шевцова Галина Миколаївна

Розглянуто

на засіданні методичного об'єднання

вчителів природничо-математичного циклу від 31.08.2017, протокол №1

ПОГОДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи Вірнопільського НВК

_____________ Г.М.Шевцова

31”08.2017

Вірнопіллля 2017

Скоригований №

Гаврюшенко Іра

Панькевич Таня

Дараган Софія

Сопіна Ольга

Скоригована дата

Тема уроку

Примітка

Повторення найважливіших питань

курсу хімії 7 класу

§1

1

Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. Відносна молекулярна маса. Масова частка елемента в складній речовині.

Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Інструктаж з БЖД.

2

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени. Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число

3

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні Поняття про радіус атома.

4

Періодичний закон Д. І. Періодична система хімічних елементів, її структура.Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

5

Навчальні проекти

1. З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

2.Форми періодичної системи хімічних елементів.

3. Хімічні елементи в літературних творах.

4.Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів. Значення періодичного закону

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. Інструктаж з БЖД.

6

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів. Ковалентний зв'язок.. Йони. Йонний зв’язок, його утворення. Навчальні проекти

5. Використання кристалів у техніці.

6. Кристали: краса і користь

7

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Лабораторні досліди:1 Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови. Практична робота

1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток. Інструктаж з БЖД.

8

Письмова тематична (контрольна) робота

з теми «Хімічний зв’язок і будова речовини»

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами. Інструктаж з БЖД.

9

Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Стала Авогадро. Розрахункові задачі

5,6. Обчислення молярної маси речовини. Обчислення числа частинок у певній кількості речовини, масі, об’ємі

10

Молярна маса. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Відносна густина газів. Розрахункові задачі

7,8,9. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою. Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов. Обчислення з використанням відносної густини газів

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук Інструктаж з БЖД.

11

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура. Фізичні властивості оксидів. Хімічні властивості оксидів.

12

Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів, нерозчинних основ. Лабораторні досліди 2. Взаємодія лугів з кислотами в розчині. Інструктаж з БЖД.

13

Розрахункові задачі

10. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук Інструктаж з БЖД

14

Фізичні властивості кислот. Хімічні властивості кислот. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Лабораторні досліди 9.Дія водних розчинів кислот на індикатори. Інструктаж з БЖД

15

Фізичні та хімічні властивості середніх солей. Лабораторні досліди 3,4. Взаємодія хлоридної кислоти з металами. Взаємодія металів із солями у водному розчині. Інструктаж з БЖД. Розрахункові задачі10. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

16

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів Лабораторні досліди 5,6,7. Взаємодія солей з лугами у водному розчині. Реакція обміну між солями в розчині. Розв’язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну. Інструктаж з БЖД. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і середніх солей

17

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля. Практична робота 1, 2. Розв’язування експериментальних задач. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.. Інструктаж з БЖД

18

Письмова тематична (контрольна) робота

з теми «Основні класи неорганічних сполук»

19

Навчальні проекти

7. Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті.

8. Хімічний склад і використання мінералів.

Домашній експеримент 1. Дія на сік буряка лимонного соку, розчину харчової соди, мильного розчину.

Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації

Вірнопільський НВК

Ізюмської районної ради Харківської області

Календарно-тематичне планування з хімії курсу

інваріантної складової робочого навчального плану школи

у 9 класі

на 2017 / 2018 н.р.

( 70 год на рік, 2 год на тиждень)

Програма: Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Величко Л.П., Дубовик О.А., О.С.Бобкова, В.В.Баланенко. Наказ МОН України від 07.06.2017 №804

Підручник: Хімія. 9 клас, Н.М.Буринська, К., А.П.Величко, Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009 р.

Учитель біології та хімії

вищої кваліфікаційної категорії,

старший вчитель

Шевцова Галина Миколаївна

Розглянуто

на засіданні методичного об'єднання

вчителів природничо-математичного циклу від 31.08.2016, протокол №1

ПОГОДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи Вірнопільського нВК

_____________ Г.М.Шевцова

31”08.2017

Вірнопіллля 2017

Скоригований №

Дата

Скоригована дата

Тема уроку

Примітка

Повторення основних питань курсу хімії 8 класу

1

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

2

Хімічний зв’язок і будова речовини.

Тема 1. Розчини / 8 год / Інструктаж з БЖД.

3

Поняття про дисперсні системи.

4

Колоїдні та істинні розчини.. Лабораторний дослід № 1. Виявлення йонів гідрогену та гідроксид – іонів у розчині. Інструктаж з БЖД.

5

Суспензії, емульсії, аерозолі.

6

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Лабораторний дослід № 2. Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора. Інструктаж з БЖД.

7

Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.

8

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати. Лабораторний дослід № 3. Дослідження рН харчової і косметичної продукції. Інструктаж з БЖД.

9

Розрахункові задачі № 1. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

10

Практична робота № 1. Розв’язування експериментальних задач. Інструктаж з БЖД.

11

Розв’язування вправ і задач

Тема 1. Розчини / 8 год /Інструктаж з БЖД.

12

Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти.

13

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

14

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти

15

Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

16

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

17

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій. Лабораторний дослід № 4. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду Лабораторний дослід № 5,6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води. Інструктаж з БЖД.

18

Практична робота № 2. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. Інструктаж з БЖД.

19

Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач Інструктаж з БЖД.

20

Лабораторний дослід № 7,8,9. Виявлення хлорид-іонів у розчині. Виявлення сульфат-іонів у розчині. Виявлення карбонат-іонів у розчині. Інструктаж з БЖД. Домашній експеримент

1. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

21

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «Розчини»

22

Навчальні проекти

1. Електроліти в сучасних акумуляторах.

2. Вирощування кристалів солей.

3. Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

4. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.

5. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

6. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

7. Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

8. Дослідження рН середовища мінеральних вод України

Тема 2. Хімічні реакції / 9 год /Інструктаж з БЖД.

23

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

24

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів

25

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

26

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

27

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

28

Оборотні й необоротні реакції. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників. Лабораторні досліди 10. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою. Інструктаж з БЖД.

29

Практичні роботи 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій. Інструктаж з БЖД.

30

Навчальні проекти

9. Ендотермічні реакції на службі людині.

10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки / 11 год /

Інструктаж з БЖД.

31

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи-органогени.

32

Вуглеводні. Метан як представник насичених вуглеводнів. Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви.

33

Фізичні властивості. Реакція заміщення для метану

34

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів

35

Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості. Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування).

36

Горіння вуглеводнів.

37

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

38

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти.

39

Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів

40

Розрахункові задачі

2. Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями.

41

Навчальні проекти

11. Використання полімерів: еколого-економічний аспект.

12. Альтернативні джерела енергії.

13. Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.

42

Розв’язування вправ і задач

Тема 3. Найважливіші органічні сполуки / 11 год /

Інструктаж з БЖД.

43

Оксигеновмісні органічні речовини. Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи.

42

Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості.

43

Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол

44

Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини

45

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

46

Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями. Застосування етанової кислоти.

47

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова.

48

Мило, його склад, мийна дія. Домашній експеримент 2. Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника.

49

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів. Лабораторні досліди 11. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом. Інструктаж з БЖД.

50

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Лабораторні досліди

12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом. Інструктаж з БЖД.

51

Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Лабораторні досліди 13. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру). 14. Взаємодія крохмалю з йодом. Інструктаж з БЖД.

52

Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. Домашній експеримент.

3. Виявлення крохмалю в харчових продуктах. Інструктаж з БЖД.

53

Навчальні проекти

14. Виготовлення мила з мильної основи.

15. Дослідження хімічного складу їжі.

16. Хімічний склад жувальних гумок.

54

Розв’язування вправ і задач

Тема 3. Найважливіші органічні сполуки / 11 год /

Інструктаж з БЖД.

55

Нітрогеновмісні органічні речовини. Поняття про амінокислоти

56

Білки як біологічні полімери. Денатурація білків

57

Біологічна роль амінокислот і білків

58

Значення природних і синтетичних органічних сполук

59

Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

60

Навчальні проекти

17. Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

18. Друге життя паперу.

19. Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).

61

Розв’язування вправ і задач

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства / 4 год /

62

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

63

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

64

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.

65

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.

66

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «Найважливіші органічні сполуки»

67

Розв’язування вправ і задач

68

Розв’язування вправ і задач

69

Узагальнення вивченого матеріалу

Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації

Вірнопільський НВК

Ізюмської районної ради Харківської області

Календарно-тематичне планування з хімії курсу

інваріантної складової робочого навчального плану школи

у 10 класі

на 2017 / 2018 н.р.

( 35 год на рік, 1 год на тиждень)

Програма Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

(колектив авторів) .10-11 класи. Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826, Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021

Підручник: Хімія. 10 клас, П.П.Попель, Л.С.Крикля, К. “Академія”, 2010.

Учитель біології та хімії

вищої кваліфікаційної категорії,

старший вчитель

Шевцова Галина Миколаївна

Розглянуто

на засіданні методичного об'єднання

вчителів природничо-математичного циклу від 31.08.2015, протокол №1

ПОГОДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи Вірнопільського НВК

_____________ Г.М.Шевцова

31”08.2017

Вірнопіллля 2017

Скориг №

Дата

Скоригов дата

Тема уроку

Примітка

Повторення основних питань курсу хімії основної школи (3 год)

1

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеєва у світлі уявлень про будову атома. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності

2

Хімічний зв’язок.

3

Основні класи неорганічних сполук і генетичний зв’язок між ними. Лабораторний дослід № 1. Визначення йонів Н+, ОН-. Інструктаж з БЖД.

Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки ( 15 год )

Інструктаж з БЖД.

4

Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості та поширеність у природі.

5

Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.

6

Загальні властивості неметалів.

7

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид, хлоридна кислота. Лабораторний дослід № 2. Взаємодія СО2 з розчином Са(ОН)2 . Інструктаж з БЖД..

8

Хлориди. Якісна реакція на хлорид-іон. Лабораторний дослід № 4. Якісна реакція на хлорид – іон. Інструктаж з БЖД.

9

Амоніак: властивості, застосування. Добування амоніаку в лабораторії та промисловості. Солі амонію. Лабораторний дослід № 3. Якісна реакція на йон амонію. Інструктаж з БЖД.

10

Розрахункові задачі № 1.Обчислення виходу продукту реакції від теоретично можливого.

11

Письмова тематична (контрольна) робота

з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки»

Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки ( 8 год )

Інструктаж з БЖД.

12

Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів. Кислотні дощі. Лабораторний дослід № 5. Виявлення сульфат – іонів у розчині. Інструктаж з БЖД.

13

Сульфатна кислота. Фізичні та хімічні властивості. Сульфати. Якісна реакція на сульфат – іон.

14

Розрахункові задачі № 2.Обчислення маси продукту реакції за масами реагентів, один із яких узято у надлишку.

15

Нітратна і ортофосфатна кислоти, їхні властивості. Нітрати і ортофосфати.

16

Азотні й фосфатні добрива. Запобігання негативному впливові нітратів на організм.

17

Раціональне використання добрив. Лабораторний дослід № 6 – 7. Ознайомлення із зразками азотних і фосфорних добрив. Інструктаж з БЖД.

18

Карбонатна кислота. Карбонати і гідрогенкарбонати. Лабораторний дослід № 8. Визначення карбонат-іонів. Практична робота № 1. Добування СО2, взаємоперетворення карбонатів і гідроген карбонатів Інструктаж з БЖД.

19

Силікатна кислота. Силікати. Поняття про будівельні матеріали. Лабораторний дослід № 9. Ознайомлення із зразками природних силікатів. Інструктаж з БЖД.

20

Застосування сполук неметалів. Адсорбція. Принцип дії вогнегасника. Колообіг неметалів. Парниковий ефект.

Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки ( 12 год )

Інструктаж з БЖД.

21

Місце металічних елементів у періодичній системі, будова атома, металічний зв’язок. Фізичні властивості металів.

22

Хімічні властивості металів. Лабораторний дослід № 10. Порівняння хімічної активності металів. Лабораторний дослід № 11. Взаємодія металів із розчинами кислот. Інструктаж з БЖД.

23

Розрахункові задачі № 3. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить домішки

24

Лужні елементи. Оксиди, гідроксиди, солі натрію і калію, їх застосування. Калійні добрива.

25

Кальцій. Поняття про твердість води та способи її усунення. Застосування сполук кальцію

26

Алюміній. Застосування сполук алюмінію. Лабораторний дослід № 13. Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності. Інструктаж з БЖД.

27

Ферум. Застосування сполук феруму. Лабораторний дослід № 14. Добування ферум гідроксиду ( ІІ, ІІІ), взаємодія їх із кислотами. Інструктаж з БЖД.

28

Металічні елементи у природі. Загальні способи добування металів. Лабораторний дослід № 12. Ознайомлення зі зразками металічних руд. Інструктаж з БЖД.

29

Поняття про сплави. Виробництво чавуну і сталі. Чорна металургія в Україні.

30

Корозія металів. Захист від корозії.

31

Охорона навколишнього середовища під час виробництва металів.

32

Значення неорганічних сполук у природі, техніці, житті

33

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «Металічні елементи та їхні сполуки»

34

Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач. Інструктаж з БЖД.

35

Розв’язування вправ і задач

Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації

Вірнопільський НВК

Ізюмської районної ради Харківської області

Календарно-тематичне планування з хімії курсу

інваріантної складової робочого навчального плану школи

у 10 класі

на 2017 / 2018 н.р.

Індивідуальне навчання.

( 18 год на рік, 0,5 год на кожного учня)

Програма Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

(колектив авторів) .10-11 класи. Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826, Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021

Підручник: Хімія. 10 клас, П.П.Попель, Л.С.Крикля, К. “Академія”, 2010.

Учитель біології та хімії

вищої кваліфікаційної категорії,

старший вчитель

Шевцова Галина Миколаївна

Розглянуто

на засіданні методичного об'єднання

вчителів природничо-математичного циклу від 31.08.2017, протокол №1

ПОГОДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи Вірнопільського НВК.

_____________ Г.М.Шевцова

31”08.2017

Вірнопіллля 2017

Скориг №

Стренадко Віталіна

Рябенко Вячеслав

Скоригована дата

Тема уроку

Примітка

Повторення основних питань курсу хімії основної школи

1

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеєва у світлі уявлень про будову атома. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Основні класи неорганічних сполук і генетичний зв’язок між ними. Лабораторний дослід № 1. Визначення йонів Н+, ОН-. Інструктаж з БЖД.

Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки

Інструктаж з БЖД.

2

Місце неметалів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості та поширеність у природі. Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі. Загальні властивості неметалів.

3

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид, хлоридна кислота. Лабораторний дослід № 2. Взаємодія СО2 з розчином Са(ОН)2 . Інструктаж з БЖД. Хлориди. Лабораторний дослід № 4. Якісна реакція на хлорид – іон. Інструктаж з БЖД.

4

Амоніак: властивості, застосування. Добування амоніаку в лабораторії та промисловості. Солі амонію Лабораторний дослід № 3. Якісна реакція на йон амонію. Інструктаж з БЖД. Розрахункові задачі № 1.Обчислення виходу продукту реакції від теоретично можливого.

5

Письмова тематична (контрольна) робота

з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки»

Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки ( 8 год )

Інструктаж з БЖД.

6

Оксиди неметалів. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів. Кислотні дощі. Лабораторний дослід № 5. Виявлення сульфат – іонів у розчині. Інструктаж з БЖД. Сульфатна кислота. Фізичні та хімічні властивості. Сульфати.

7

Розрахункові задачі № 2.Обчислення маси продукту реакції за масами реагентів, один із яких узято у надлишку.

8

Нітратна і ортофосфатна кислоти, їхні властивості. Нітрати і ортофосфати. Азотні й фосфатні добрива. Запобігання негативному впливові нітратів на організм.

9

Раціональне використання добрив. Лабораторний дослід № 6 – 7. Ознайомлення із зразками азотних і фосфорних добрив. Інструктаж з БЖД. Карбонатна кислота. Карбонати і гідрогенкарбонати. Лабораторний дослід № 8. Визначення карбонат – іонів. Практична робота № 1. Добування СО2, взаємоперетворення карбонатів і гідроген карбонатів.

10

Карбонатна кислота. Карбонати і гідрогенкарбонати. Лабораторний дослід № 8. Визначення карбонат-іонів. Практична робота № 1. Добування СО2, взаємоперетворення карбонатів і гідроген карбонатів. Інструктаж з БЖД.

11

Силікатна кислота. Поняття про будівельні матеріали. Лабораторний дослід № 9. Ознайомлення із зразками природних силікатів. Інструктаж з БЖД. Застосування сполук неметалів. Колообіг неметалів. Парниковий ефект.

Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки ( 12 год )

Інструктаж з БЖД.

12

Місце металічних елементів у періодичній системі, будова атома, металічний зв’язок. Фізичні властивості металів. Хімічні властивості металів. Лабораторний дослід № 10. Порівняння хімічної активності металів. Лабораторний дослід № 11. Взаємодія металів із розчинами кислот. Інструктаж з БЖД.

13

Розрахункові задачі № 3. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить домішки. Лужні елементи. Оксиди, гідроксиди, солі натрію і калію, їх застосування. Калійні добрива.

14

Кальцій. Поняття про твердість води та способи її усунення. Застосування сполук кальцію. Алюміній. Застосування сполук алюмінію. Лабораторний дослід № 13. Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності. Інструктаж з БЖД

15

Ферум. Застосування сполук феруму. Лабораторний дослід № 14. Інструктаж з БЖД. Добування ферум гідроксиду ( ІІ, ІІІ), взаємодія їх із кислотами. Металічні елементи у природі. Загальні способи добування металів. Лабораторний дослід № 12. Ознайомлення зі зразками металічних руд. Інструктаж з БЖД.

16

Поняття про сплави. Виробництво чавуну і сталі. Чорна металургія в Україні. Корозія металів. Захист від корозії.

17

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «Металічні елементи та їхні сполуки»

18

Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач. Інструктаж з БЖД.

Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації

Вірнопільський нВК

Ізюмської районної ради Харківської області

Календарно-тематичне планування з хімії курсу

інваріантної складової робочого навчального плану школи

у 11 класі

на 2017 / 2018 н.р.

( 70 год на рік, 2 год на тиждень)

Програма Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

(колектив авторів) .10-11 класи. Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826, Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021

Підручник: Хімія. 11 клас, П.П.Попель, Л.С.Крикля, К. “Академія”, 2010.

Учитель біології та хімії

вищої кваліфікаційної категорії,

старший вчитель

Шевцова Галина Миколаївна

Розглянуто

на засіданні методичного об'єднання

вчителів природничо-математичного циклу від 31.08.2017, протокол №1

ПОГОДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи Вірнопільського НВК

_____________ Г.М.Шевцова

31”08.2017

Вірнопіллля 2017

Скориг №

Дата

Скоригована дата

Тема уроку

Примітка

1

Повторення основних відомостей про органічні сполуки.

Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності.

Тема 1. Теорія будови органічних сполук (3 год)

2

Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О.Бутлерова. Життя і діяльність О.Бутлерова

3

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Ізомерія. Розвиток і значення теорії хімічної будови органічних сполук О.Бутлерова.

Тема 2. Вуглеводні (8 год). Інструктаж з БЖД.

4

Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних зв’язків

5

Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону. Одинарний, подвійний і потрійний зв’язки, їх характеристика.

6

Алкани (парафіни). Загальна формула. Структурна ізомерія. Фізичні властивості алканів. Поняття про конформації. Лабораторний дослід № 1. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів (ізомерів, конформацій). Інструктаж з БЖД.

7

Систематична номенклатура

8

Хімічні властивості алканів. Добування, застосування алканів

9

Поняття про циклоалкани.

10

Практична робота № 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах. Інструктаж з БЖД.

11

Розрахункові задачі 1. Виведення молекулярної формули газуватої речовини.

Тема 2. Вуглеводні (9 год). Інструктаж з БЖД.

12

Алкени. Гомологічний ряд, загальна формула алкенів. Структурна і просторова ізомерія, номенклатура.

13

Хімічні властивості алкенів Правило В.Марковникова. Механізм приєднання за подвійним зв’язком. Добування, застосування алкенів

14

Алкіни. Гомологічний ряд, загальна формула алкінів. Структурна і просторова ізомерія, номенклатура. Хімічні властивості алкінів Добування, застосування алкінів

15

Бензен як представник ароматичних вуглеводнів.

16

Хімічні властивості бензену

17

Добування і застосування вуглеводнів. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на довкілля.

18

Взаємозв’язок між вуглеводнями

19

Узагальнення знань про вуглеводні.

20

Розв’язування вправ і задач

Тема 3. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка (4 год)

Інструктаж з БЖД.

21

Природній і супутній нафтовий гази, їх склад, використання. Нафта. Склад, властивості нафти. Лабораторний дослід № 3 Ознайомлення з різними видами палива. Інструктаж з БЖД.

22

Основні процеси переробки: перегонка, крекінг. Застосування нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину. Лабораторний дослід № 2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля. Інструктаж з БЖД.

23

Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх застосування.

24

Охорона довкілля від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки.

25

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «природні джерела вуглеводнів та їх переробка»

Тема 4. Оксигеновмісні сполуки (10 год). Інструктаж з БЖД.

26

Спирти. Ізомерія, номенклатура.

27

Насичені одноатомні спирти. Хімічні властивості спиртів. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.

28

Етиленгліколь, гліцерин. Добування та застосування спиртів.

29

Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу

30

Застосування фенолу. Охорона довкілля від промислових відходів, що містять фенол.

31

Альдегіди. Склад, будова альдегідів.

32

Фізичні та хімічні властивості альдегідів. Лабораторний дослід № 5. Окиснення метаналю (етаналю) арґентум (І) оксидом. Лабораторний дослід № 6. Окиснення метаналю (етаналю) купрум (ІІ) гідроксидом. Інструктаж з БЖД.

33

Ізомерія, номенклатура альдегідів.

34

Добування етаналю. Лабораторний дослід № 7. Окиснення спирту до альдегіду. Інструктаж з БЖД. Застосування метаналю й етаналю.

35

Розв’язування вправ і задач

Тема 5. Оксигеновмісні сполуки (9 год). Інструктаж з БЖД.

36

Карбонові кислоти.

37

Насичені одноосновні карбонові кислоти. Фізичні властивості, номенклатура. Хімічні властивості карбонових кислот. Лабораторний дослід № 8,9,10. Дія етанової кислоти на індикатори. Взаємодія етанової кислоти з магнієм. Взаємодія етанової кислоти з лугом. Інструктаж з БЖД.

38

Практична робота № 2. Властивості етанової кислоти. Інструктаж з БЖД.

39

Багатоманітність карбонових кислот. Лабораторний дослід № 4. Взаємодія гліцерину з купрум (ІІ) гідроксидом. Інструктаж з БЖД.

Добування та застосування карбонових кислот.

40

Естери. Жири. Мило. Реакція етерифікації. Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів. Застосування естерів.

41

Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їх значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами. Лабораторний дослід № 13. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів. Інструктаж з БЖД. Поняття про спектральні методи встановлення структури органічних сполук.

42

Жири, їх склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів. Біологічна роль жирів. Лабораторний дослід № 11,12. Розчинність жирів.. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів. Інструктаж з БЖД..

43

Вуглеводи. Глюкоза. Будова глюкози як альдегідоспирту. Хімічні властивості глюкози. Лабораторний дослід № 14. Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом. Інструктаж з БЖД.

44

Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу. Сахароза, її склад, будова. Хімічні властивості.

45

Крохмаль. Целюлоза. Будова та хімічні властивості. Лабораторний дослід № 15,16. Відношення крохмалю до води. Взаємодія крохмалю з йодом. Інструктаж з БЖД.

46

Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна. Біологічне значення вуглеводнів.

47

Узагальнення знань про вуглеводні.

Пробне тестування по ЗНО

48

Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач. Інструктаж з БЖД.

Тема 5. Нітрогеновмісні сполуки. (8 год). Інструктаж з БЖД.

49

Аміни, їх склад, будова, фізичні властивості. Хімічні властивості амінів

50

Насичені аміни. Метиламін.

51

Анілін, його склад, будова, фізичні властивості. Хімічні властивості аніліну.

52

Амінокислоти. Ізомерія та особливості хімічних властивостей амінокислот. Пептиди. Пептидний зв'язок.

53

Білки як високомолекулярні сполуки. Властивості білків. Успіхи у вивченні та синтезі білків. Лабораторний дослід № 17. Кольорові реакції білків. Інструктаж з БЖД.

54

Поняття про біотехнологію біологічне значення амінокислот і білків.

55

Нуклеїнові кислоти. Склад, будова подвійної спіралі ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.

56

Узагальнення знань

Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини і

полімерні матеріали на їхній основі (6 год)

Інструктаж з БЖД.

57

Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери. Лабораторний дослід № 18. Порівняння властивостей термопластичних й термореактивних полімерів. Інструктаж з БЖД.

58

Добування високомолекулярних сполук.

59

Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол, полі метилметакрилат, фенол формальдегідні смоли. Пластмаси на їх основі.

60

Синтетичні каучуки. Склад, властивості, застосування. Лабораторний дослід № 20. Порівняння властивостей каучуку і гуми. Інструктаж з БЖД.

61

Синтетичні волокна. Поліестерні та поліамідні волокна, їх склад, властивості, застосування. Лабораторний дослід № 19. Відношення синтетичних волокон до нагрівання, розчинів кислот і лугів. Інструктаж з БЖД.

62

Багатоманітність та взаємозв’язок органічних речовин.

Тема 7. Роль хімії в житті суспільства (6 год)

Інструктаж з БЖД..

63

Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої, екологічної проблем. Найважливіші хімічні виробництва а Україні.

64

Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я людини. Роль хімії у розв’язанні проблеми ВІЛ/СНІДу та інших захворювань.

65

Хімія у побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами. Лабораторний дослід № 21. Аналіз змісту маркування деяких ужиткових продуктів. Інструктаж з БЖД.

66

Хімія та екологія. Планетарна роль хімічних процесів. Лабораторний дослід № 22. Виявлення деяких неорганічних і органічних речовин у складі ужиткових продуктів. Інструктаж з БЖД.

67

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «Роль хімії в житті суспільства»

68

Місце хімії серед інших наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

69

Розв’язування вправ і задач

70

Узагальнення знань

Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації

Вірнопільський нВК

Ізюмської районної ради Харківської області

Календарно-тематичне планування з хімії курсу

інваріантної складової робочого навчального плану школи

у 11 класі

на 2017 / 2018 н.р.

( 70 год на рік, 2 год на тиждень)

Індивідуальне навчання

Програма Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

(колектив авторів) .10-11 класи. Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826, Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021

Підручник: Хімія. 11 клас, П.П.Попель, Л.С.Крикля, К. “Академія”, 2010.

Учитель біології та хімії

вищої кваліфікаційної категорії,

старший вчитель

Шевцова Галина Миколаївна

Розглянуто

на засіданні методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу від 31.08.2017, протокол №1

ППОГОДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи Вірнопільського НВК

_____________ Г.М.Шевцова

31”08.2017

Вірнопіллля 2017

Скориг

Загребельний Богдан

Дідур Олександр

Скоригов дата

Тема уроку

Прим

ітка

Тема 1-2. Теорія будови органічних сполук

Вуглеводні. Інструктаж з БЖД.

1

Теорія хімічної будови органічних сполук О.Бутлерова. Алкани. Фізичні властивості алканів. Лабораторний дослід № 1. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів

2

Практична робота №1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах. Інструктаж з БЖД. Розрахункові задачі 1. Виведення молекулярної формули газуватої речовини.

3

Алкени. Алкіни. Алкіни. Хімічні властивості бензену. Хімічні властивості . Добування, застосування. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на довкілля.

Тема 3. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка . Інструктаж з БЖД.

4

Природній і супутній нафтовий гази. Нафта. Лабораторний дослід № 3 Ознайомлення з різними видами палива. Лабораторний дослід № 2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля. Інструктаж з БЖД. Основні процеси переробки: перегонка, крекінг. Кам’яне вугілля. Охорона довкілля

5

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «природні джерела вуглеводнів та їх переробка»

Тема 4. Оксигеновмісні сполуки. Інструктаж з БЖД.

6

Спирти. Фенол. Насичені одноатомні спирти. Хімічні властивості спиртів. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.

7

Етиленгліколь, гліцерин. Добування та застосування спиртів.

8

Альдегіди. Лабораторний дослід № 4-7. Взаємодія гліцерину з купрум (ІІ) гідроксидом. Окиснення метаналю (етаналю) арґентум (І) оксидом. Окиснення метаналю (етаналю) купрум (ІІ) гідроксидом. Окиснення спирту до альдегіду Інструктаж з БЖД.

Тема 5-6. Оксигеновмісні сполуки. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі. Інструктаж з БЖД.

9

Карбонові кислоти. Лабораторний дослід № 8-10. Дія етанової кислоти на індикатори. Взаємодія етанової кислоти з магнієм. Взаємодія етанової кислоти з лугом.

10

Лабораторний дослід № 11-13. Розчинність жирів. Естери. Жири. Мило. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів. Розчинність жирів. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів. Практична робота № 2. Властивості етанової кислоти. Інструктаж з БЖД.

11

Вуглеводи. Крохмаль. Лабораторний дослід № 14-16 Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом. Відношення крохмалю до води. Взаємодія крохмалю з йодом.

12

Аміни. Анілін. Практична робота № 3.Розв’язування експериментальних задач. Інструктаж з БЖД.

13

Амінокислоти. Білки. Нуклеїнові кислоти. Склад, будова подвійної спіралі ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.

14

Лабораторний дослід № 17-20. Кольорові реакції білків. Порівняння властивостей термопластичних й термореактивних полімерів. Відношення синтетичних волокон до нагрівання, розчинів кислот і лугів. Порівняння властивостей каучуку і гуми

Тема 7. Роль хімії в житті суспільства (6 год)

Інструктаж з БЖД..

15

Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої, екологічної проблем.

16

Хімія і здоров’я людини. Хімія у побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами. Лабораторний дослід № 21-22. Аналіз змісту маркування деяких ужиткових продуктів. Виявлення деяких неорганічних і органічних речовин у складі ужиткових продуктів Інструктаж з БЖД.

17

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «Роль хімії в житті суспільства»

18

Місце хімії серед інших наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»