Календарне планування корекційно - розвиткових занять,,Розвиток мовлення (ЗПР)'', 5 клас

Інклюзивна освіта

Для кого: 5 Клас

26.11.2019

11441

922

0

Опис документу:
Календарне планування з розвитку для дітей із затримкою психічного розвитку, 5 клас. ПРОГРАМА З КОРЕКЦІЙНОРОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ «РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ» ДЛЯ 5-9 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування корекційно-розвиткових занять

з розвитку мовлення для дітей із ЗПР, 5 клас

ПРОГРАМА З КОРЕКЦІЙНОРОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ

«РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ»

ДЛЯ 5-9 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

з\п

Тема заняття

Дата

Примітка

І семестр

УСНЕ ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

1

Вступне заняття. Розвиваючі вправи для повторення вивченого матеріалу. Складання усної розповіді «Як я провів літо»

04.09.

2

Вправи на розпізнавання та розрізнення букв. Розвиток дрібної моторики рук.

06.09.

3

Розрізнення голосних та приголосних звуків. Звуковий аналіз слів.

11.09.

4

Вдосконалення фонематичного компонента мовлення. Відтворення звуків, складів, слів (підбираються слова, близькі за звучанням), називання заданих звуків, складів, слів.

13.09.

5

Диференціація вимови наголошених і ненаголошених

[е], [и], [о] голосних звуків.

18.09.

6

Диференціація вимови твердих і м'яких, дзвінких і

глухих приголосних звуків, що позначаються літерами ґ і г.

20.09.

7

Диференціація вимови слів з апострофом, літерами і, є, ю, я, сполученнями букв йо, ьо.

25.09.

8

Диференціація вимови слів з префіксом пре- , при-, прі-.

27.09.

9

Урок розвитку мовлення №1. Усний твір з обгрунтуванням власної думки „Моя улюблена телепередача”

02.10.

10

Вдосконалення граматичного компонента мовлення. Вживання й утворення слів за допомогою префіксів пре-, при- , прі-.

04.10.

11

Вдосконалення лексичного компонента мовлення. Осмислення почутого, перекодування сприйнятого повідомлення й трансформування почутих речень у різні варіанти: перетворення речення у прості в поширені й навпаки, за зразком.

16.10.

12

Порівняння 2 речень і визначення

відмінності, об'єднання 2 речення в одне.

18.10.

13

Розвиток мовлення № 2. Усний твір-опис предмета в художньому стилі: лист, замітка в

газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру.

23.10.

14

Вдосконалення зв’язного мовлення.

Діалогічне мовлення. Складання діалогу за допомогою вчителя.

25.10.

15

Відтворення текстів діалогічного характеру, що належать до різних стилів, типів і жанрів мовлення та оцінка їх змісту, форми, задуму і мовного оформлення.

30.10.

16

Відтворення текстів діалогічного характеру, що належать до різних стилів, типів і жанрів мовлення та оцінка їх змісту, форми, задуму і мовного оформлення.

01.11.

17

Розвиток мовлення № 3. Складання діалогу.

06.11.

18

Монологічне мовлення. Докладний переказ (за допомогою вчителя) почутих та прочитаних текстів художнього й наукового стилів мовлення за складеним простим планом.

08.11.

19

Розвиток мовлення № 4. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин, роздуму.

13.11.

20

Розвиток мовлення №5. Розповідь і опис предметів, тварин у вивчених творах; роздуми про вчинки героїв.

15.11.

ПИСЕМНЕ ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

21

Диференціація і співвідношення звуків і букв.

27.11.

22

Аналіз і коментування позначення м’якості приголосних на письмі ь та літерами і, є, ю, я.

29.11.

23

Вживання ґ і г та щ.

04.12.

24

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

06.12.

25

Чергування голосних і приголосних звуків [о] -[а], [е] -[і], [е] - [и].

11.12.

26

Чергування голосних і приголосних звуків [о],[е] з [і].

13.12.

27

Чергування голосних і приголосних звуків [е]-[о] після [ж],[ч], [ш].

18.12.

28

Чергування голосних і приголосних звуків [и], [і] після [ж], [ч],[ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів.

20.12.

29

Чергування голосних і приголосних звуків [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].

26.12.

У

30

Виконання фонематичного аналізу звуків, складів, слів.

27.12.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.