Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування індивідуального навчання з хімії в 7 класі

Хімія

Для кого: 7 Клас

08.10.2019

1622

78

0

Опис документу:
Календарне планування розроблено на основі програми "Хімія", затвердженої Наказом Міністерства освіти та науки України від 20.04.2018 №408. Індивідуальне навчання розраховане на учнів, які не можуть відвідувати уроки, з тижневим навантаженням 0,5 годин.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

7 клас, Індивідуальне навчання

Дата

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Повторення

Вступ

1

1

Вступний інструктаж з БЖД.

Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії.

Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

1

Тема 1. Початкові хімічні поняття

7

2

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин. Молекули. Атоми.

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі.

1

3

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

1

4

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини.

Метали й неметали. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

1

5

Самостійна робота з теми «Початкові хімічні поняття». Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині. Розв’язання розрахункових задач

1

6

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.

1

7

Контрольна робота за І семестр

1

8

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

1

Тема 2. Кисень

4

9

Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню. Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

1

10

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення. Взаємодія кисню з простими та складними речовинами.

1

11

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

1

12

Самостійна робота.

1

Тема 3. Вода

6

13

Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

1

14

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Розрахункові задачі  

1

15

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Проблема чистої води.

1

16

Контрольна робота за ІІ семестр

1

17

Повторення: Розв’язання розрахункових задач: «Обчислення масової частки елемента в складній речовині»;

1

18

Повторення: Розв’язання розрахункових задач: «Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.»

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.