Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Сучасні методики засвоєння норм нової редакції "Українського правопису"
»
Взяти участь Всі події

Індивідуальна програма з корекції розвитку «Лего-конструювання» для учня 4 класу (індивідуальна форма навчання)

Інклюзивна освіта

Для кого: 4 Клас

14.08.2019

1266

43

0

Опис документу:
Індивідуальну програму з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку» (лего-конструювання) розроблено відповідно до програм МОН України для програм МОН України для 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушенням опорно-рухового апарату (укладено на основі адаптації державних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів та у відповідності з навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів) Київ-2018 рік за редакцією А.В.Лапіна
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Пояснювальна записка

У даний час у системі шкільної освіти відбуваються значні зміни. Успіх цих змін пов'язаний з оновленням наукової, методологічної та матеріальної бази навчання і виховання. Модернізація системи освіти передбачає, що метою і результатом освіти дітей буде формування життєздатної особистості, яка опанувала наступні уміння: приймати рішення і досягати необхідного результату в нетипових проблемних ситуаціях, самостійно заповнюючи недолік знань та інформації; використовувати інформаційні технологіїї; самостійно навчатися протягом життя в контексті, як особистого професійного зростання, так і соціального життя; позитивно взаємодіяти з людьми інших культур, мов, релігій та особливими потребами; працювати в команді на загальний результат; відстоювати свою точку зору, обґрунтовуючи її, вести дискусію таким чином, щоб вона спонукала до переосмислення та до нового розуміння проблеми, а не до конфлікту.

Однією з важливих умов оновлення системи освіти є залучення до процесу навчання ЛЕГО-технологій. Використання ЛЕГО-конструкторів у освітній та корекційно-розвивальній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами виступає оптимальним засобом формування навичок конструктивно-ігрової, навчальної діяльності та критерієм їх психофізичного розвитку, в тому числі становлення таких важливих компонентів діяльності, як уміння ставити мету, підбирати засоби для її досягнення, докладати зусилля для точної відповідності отриманого результату до попереднього задуму.

Програма «ЛЕГО-конструювання» враховує природний інтерес школярів до розробки та побудови різних об’єктів і механізмів. Різноманітність ЛЕГО-конструкторів дозволяє проводити заняття з учнями різного віку та рівня психофізичного розвитку. В основі програми лежить цілісний образ навколишнього світу, який переломлюється через результат практичної діяльності учнів. Використання ЛЕГО-конструкторів у позаурочній діяльності окрім, позитивного впливу на психофізичний розвиток учнів, підвищує їх мотивацію до навчання, тому що у процесі конструювання потрібні знання практично з усіх навчальних дисциплін від мистецтв та історії до математики та природничих наук. Міжпредметні зв’язки спираються на природний інтерес дітей до конструктивно-ігрової діяльності. Тематичний підхід об'єднує в одне ціле завдання з різних галузей. Працюючи над тематичної моделлю, учні не тільки користуються знаннями, отриманими на уроках математики, природознавства, образотворчого мистецтва і т.д., а й поглиблюють їх:

  • Математика – поняття простору, зображення об'ємних фігур, виконання розрахунків та побудова моделей, побудова форм з урахуванням основ геометрії, робота з геометричними фігурами;

  • Природознавство – вивчення будівель, природних співтовариств, розгляд та аналіз природних форм і конструкцій, вивчення природи як джерела сировини з урахуванням екологічних проблем, діяльності людини як творця матеріально-культурного середовища проживання.

  • Українська мова – розвиток усного мовлення у процесі аналізу завдань, обігрування та обговорення результатів практичної діяльності (опис конструкції виробу, матеріалів; розпоповідь про хід виконання роботи та побудову плану діяльності; побудова логічно пов'язаних висловлювань у міркуваннях, обгрунтуваннях, формулюванні висновків).

  • Образотворче мистецтво – використання художніх засобів, моделювання з урахуванням художньо-естетичних правил.

Корекційно-розвивальна програма «ЛЕГО-конструювання» розрахована на чотири роки навчання, з урахуванням вікових та фізичних особливостей дітей.

Метою використання ЛЕГО-конструювання у системі додаткової освіти дітей з особливими освітніми потребами окрім вирішення загальноосвітніх завдань є розвиток творчих здібностей та пізнавальної активності, навичок взаємодії в групі, уміння самостійно вирішувати поставлені конструкторські завдання, корекція та розвиток сенсорної сфери, дрібної і загальної моторики, координації «око-рука», просторових уявлень та логічного мислення дитини у процесі конструктивно-ігрової та проектної діяльності.

Навчання грунтується на наступних педагогічних принципах:

• особистісно орієнтованого підходу (звернення до досвіду дитини, та її психофізичного стану);

• природовідповідності (враховується вік дитини);

• співробітництва;

• систематичності, послідовності, повторюваності та наочності навчання;

• концентричності (одна тема подається зі зростанням ступеню складності).

На заняттях використовуються три основних види конструювання: - за зразком,коли є готова модель того, що потрібно побудувати; - за умовами (зразка немає, задаються тільки умови, яким споруда повинна відповідати (наприклад, будиночок для песика повинен бути маленьким, а для коника – великим); - за власним задумом (дитина сама, без будь-яких зовнішніх обмежень, створить образ майбутньої споруди і втілить його в матеріалі, який є в її розпорядженні. Цей тип конструювання краще за інші розвиває творчі здібності дитини, а в деяких випадках є покакзником її психоемоційного стану).

У процесі занять ЛЕГО-конструюванням діти:

• Удосконалюють дрібну та загальну моторику;

• Розвивають пам'ять, увагу, логічне мислення, вміння порівнювати, аналізувати та планувати;

• Навчаються фантазувати, творчо мислити;

• Отримують та удосконалюють знання про лічбу, пропорції, форму, симетрію, міцність та стійкість конструкції;

• Навчаються створювати різні конструкції за малюнком, схемою, умовами, словесною інструкцією та об'єднані спільною темою;

• Навчаються спілкуватися, співпрацювати, влаштовувати спільні ігри, поважати свою і чужу працю.

Програма сприяє залученню дітей до творчості через власну соціально значиму практичну діяльність.

ЛЕГО-конструювання має два основних етапа:

1 етап. Знайомство з деталями конструктора. Моделювання логічних відносин.

Мета – розвиток елементів логічного мислення.

Завдання: вдосконалення навичок класифікації, активізація пам'яті та уваги, навчання аналізу логічних закономірностей, закріплення навичок орієнтування у просторі.

2 етап. Моделювання об'єктів реального світу.

Мета – розвиток здібності дітей до наочного моделювання.

Завдання: розвиток уміння аналізувати предмет, виділяти його характерні особливості, основні частини, навчання плануванню процесу створення власної моделі, стимулювання конструктивної уяви у процесі створення моделі за власним задумом, формування вмінь діяти відповідно до інструкцій педагога, активізація роботи дрібної моторики рук через стимулювання нервових закінчень деталями конструктора.

4 клас

Тематичний план.

Розділ 1 «Вступ»

Розділ 2 «Основні елементи конструювання»

Розділ 3 «Конструювання тварин»

Розділ 4 «Конструювання будинків»

Розділ 5 «Новорічні іграшки»

Розділ 6 «Мій двір, моя школа»

Розділ 7 «ПДР»

Розділ 8 «Моє місто»

Розділ 9 «Транспорт»

Розділ 10 «Охорона довкілля»

Орієнтовний план занять.

п/п

Зміст корекційно-розвивального матеріалу

Орієнтовні показники розвитку (очікуванні результати)

Спрямованість корекційної роботи

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Знайомство з конструктором.

Спонтанна гра дітей.

Дослідники деталей Лего (форма і розмір). Види скріплення деталей Лего різної форми.

Конструюємо парканчики різної висоти одного і більше кольорів (з нішами та віконечками).

Конструюємо парканчик, вузькі та широкі ворота.

Конструюємо одноповерховий будиночок.

Конструюємо двоповерховий будиночок.

Конструювання драбинок та сходів різної висоти.

Конструювання за задумом: будиночок і парканчик.

Конструюємо меблі: стіл, стілець, шафа з дверцятами.

Конструюємо меблі: диван, ліжко.

Вільна ігрова діяльність дітей.

Будуємо місто. Обігрування будівель

Конструювання легкового автомобіля.

Конструювання вантажного автомобіля.

Будуємо гараж для машин. Обігрування будівель.

Конструювання пожежного автомобіля. Обігрування виробів.

Розвиваючі ігри з використанням конструктора. Вільна ігрова діяльність дітей.

Конструювання фігури людини (професія).

Моделюємо домашніх тварин за схемою: кішка, собака, кінь, корова, вівця.

Моделюємо домашніх тварин. Спорудження загонів для тварин. Обігрування виробів.

Моделюємо дерева за схемою: ялинка, клен, сосна, дуб.

Моделюємо новорічну ялинку.

Конструюємо персонажів мультфільмів.

Розвиваючі ігри з використанням конструктора.

Моделюємо новорічну іграшку.

Вільна ігрова діяльність дітей.

Визначити рівень розвитку психічних процесів, зорової та слухової пам’яті, уваги, логічного мислення, рухові можливості, конструктивні здібності.

Знаходить та співвідносить відповідні деталі за зразком.

Будує (викладає) фігуру(малюнок) за зразком.

Відновлює пропущений елемент, спираючись на зразок.

Віддзеркалює рухи вчителя чи учня, знаходить та називає невідповідності у виробі.

Виконує дії за поданими інструкціями.

Виявляє в об'єктах різноманітні властивості, називає їх, адекватно позначає словом їх відсутність.ю

Абстрагує і утримує в пам'яті одночасно одну, дві чи більше властивості.

Узагальнює об'єкти по одній, двох або більше властивостях з урахуванням наявності або відсутності однієї з них.

Відновлює ряд деталей за певним принципом, знаходить зайве.

Запам’ятовує, утримує та виконує інструкцію.

Складає з частин різної конфігурації ціле.

Знаходить відповідну деталь за детальним описом.

Створює фантастичні предмети та істот, використовуючи власну уяву та фантазію.

Вчити: спрямовувати увагу на вчителя; наслідувати дії вчителя; орієнтуватися у приміщенні класу, на площині робочого столу та підкладної дошки; застосовувати різні види сприйняття (зорове, слухове, тактильне); орієнтуватися у власному виробі; перемикати увагу з одних елементів діяльності на інші під час дидактичних ігор.

Формувати елементи аналізу, порівняння, класифікації, узагальнення на основі практичного засвоєння властивостей конструктора, точність під час роботи; просторово-зорові уявлення в процесі підбору деталей та збирання виробу (відмірювання, визначення місця прикріплення); виявляти вольове зусилля для досягнення позитивного результату праці; тактильні відчуття та зусилля під час роботи; функції: пам'яті; планування, виконання та контролю діяльності; просторової орієнтації за допомогою зору та дотику; пізнавальну активність.

Розвиток обсягу, розподілу, концентрації уваги у процесі визначення різниці у подібних деталях, спільного в обох деталях, знаходження потрібної деталі.

Вчити виконувати дії за поданими інструкціями.

Розвиток слухової уваги, диференціація слухових уявлень.

Розвивати вміння виявляти в об'єктах різноманітні властивості, називати їх, адекватно позначати словом їх відсутність; абстрагувати і утримувати у пам'яті одночасно одну, дві чи більше властивості; узагальнювати об'єкти по одній, двох або більше властивостях з урахуванням наявності або відсутності однієї з них.

Розвивати моторику, зоровий гнозис та координацію «око-рука» шляхом створення з частин різної конфігурації цілого.

Розвивати фантазію і творче мислення шляхом вигадування та побудови неіснуючих предметів та істот, придумуючи або закінчуючи розповідь за створеною композицією.

Виховувати прагнення досягти позитивного результату праці, активність, уважність, спостережливість, цілеспрямованість, посидючість, взаємодопомогу, доброзичливість, відповідальність, старанність, охайність, акуратність, працелюбність, естетичний смак.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.