Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Індивідуальна навчальна програма для учнів з ООП в умовах інклюзивного 1-го класу

Інклюзивна освіта

Для кого: 1 Клас

08.01.2020

1465

126

0

Опис документу:
Зразок оформлення індивідуальної навчальної програми для учнів з ООП (ЗПР), з навчання грамоти, математики, природознавства. Програма містить довгострокові та короткострокові завдання, згідно корекційної програми. Авторка: Лілія Прозорова, вчителька-методистка початкових класів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Індивідуальна навчальна програма

ПІБ

дд.мм.рррр

Учня ….. класу

(ЗПР)

Вчителька: ПІБ

……. н.р.

Навчальний предмет: Навчання грамоти (читання)

Тема: Добукварний період

Довгострокова мета:

 • Формування уявлення про роль слова.

 • Формування знань про мовні та немовні звуки.

 • Формування умінь здійснювати звуко-буквений аналіз слова.

 • Розвиток слухового сприймання.

Строки

Короткострокові завдання

Методи оцінювання

Дата і прогрес

01.09 — 08.09

 • Розвиток умінь розрізняти назви істот і неістот.

 • Формування уявлень про слова-іменники.

 • Формування уявлень про слова-прикметники.

Спостереження

04.09  — ПН

Спостереження

08.09 — ПН

11.09 — 15.09

 • Формування уявлень про слова – ознаки дій.

 • Розвиток знань про речення.

 • Формування умінь поділу слова на склади.

 • Розвиток уявлень про наголос.

Спостереження

15.09 —

ПН

18.09 — 22.09

 • Формування знань про мовні та немовні звуки.

 • Розрізнення голосних та приголосних звуків.

 • Робота над удосконаленням звуко вимови .

 • Формування усвідомленого сприйняття, що слова складаються із звуків.

Спостереження

22.09 — НП

25.09 — 29.09

 • Формування умінь здійснювати звуко-буквений аналіз слова.

 • Формування умінь побудови звукової схеми слів.

 • Розвиток слухового сприймання.

Зразки роботи

(звукові схеми)

25.09 — ПН

Спостереження

29.09 — НП

Тема: Букварний період

Довгострокова мета:

Формування усвідомленого сприйняття графеми, позначення звуків буквами.

Диференціація звуків на основі артикуляційно-акустичних ознак.

Розвиток навичок читання складів і слів.

Формування зв’язного висловлювання.

Збагачення словникового запасу.

Строки

Короткострокові завдання

Методи оцінювання

Дата і прогрес

02.10 — 06.10

 • Диференціація звуків.

 • Формування усвідомленого сприйняття графеми, позначення звуків буквами.

 • Формування умінь здійснювати звуко-буквений аналіз слова.

Спостереження

05.10  — НП

Зразок роботи

(звукові схеми)

06.09 — НП

09.10 — 13.10

 • Диференціація звуків.

 • Формування усвідомленого сприйняття графеми, позначення звуків буквами.

 • Формування умінь здійснювати звуко-буквений аналіз слова.

Спостереження

10.09 — НП

17.10 — 20.10

 • Диференціація звуків.

 • Формування усвідомленого сприйняття графеми, позначення звуків буквами.

 • Диференціація голосних і приголосних звуків.

Спостереження

20.10— НП

23.10 — 27.10

 • Удосконалення мовно-рухових навичок.

 • Формування усвідомленого сприйняття графеми, позначення звуків буквами.

 • Розвиток навичок читання складів і слів з буквами я, ю, є, ь та слів з апострофом.

Спостереження

23.10 — НП

Спостереження

27.10 — НП

06.11—

10.11

 • Розвиток навичок читання складів і слів з буквами я, ю, є, ь та слів з апострофом.

 • Удосконалення мовно-рухових навичок під час читання.

 • Диференціація звуків на основі артикуляційно-акустичних ознак.

Спостереження

10.11-

НП

13.11—

17.11

 • Розвиток навичок вживання апострофа.

 • Формування усвідомленого засвоєння звукових значень букв – г.

 • Розвиток навичок читання складів і слів з буквами я, ю, є, ь та слів з апострофом.

Спостереження

17.11-

НП

20.11—

24.11

 • Формування усвідомленого засвоєння звукових значень букви щ.

 • Формування усвідомленого засвоєння звукових значень буквосполучень –дж, дз, правильного відтворення їх при читанні.

Спостереження

24.11-

НП

27.11—

01.12

 • Формування умінь читання речень різних за метою висловлюваннями.

 • Формування уявлень про розділові знаки.

Спостереження

01.12-

НП

04.12—

08.12

 • Формування правильної звуко-вимови.

 • Формування уявлень про розділові знаки.

 • Розвиток умінь регулювати дихання, силу голосу, темп мовлення.

Спостереження

08.12-

НП

11.12—

15.12

 • Формування правильної звуко вимови.

 • Формування уявлень про розділові знаки.

 • Розвиток логічного мислення, образної пам’яті.

Спостереження

15.12-

НП

18.12—

22.12

 • Розвиток пізнавальних інтересів.

 • Стимулювання мовленнєвої активності.

 • Робота над співвіднесення словесної інформації з відповідним зображенням.

 • Розвиток діалогічного мовлення.

Спостереження

22.12-

СП

25.12—

27.12

 • Розвиток логічної послідовності висловлювання.

 • Розвиток пам’яті, виразності усного мовлення.

Спостереження

27.12-

НП

ІІ с - р

15.01—

19.01

 • Формування зв’язного висловлювання.

 • Розвиток умінь будувати власні висловлювання з опорою на допоміжні матеріали.

 • Вироблення знань культури спілкування.

 • Поповнення словникового запасу.

Робота з наочними картками

19.01-

НП

22.01—

26.01

 • Формування знань про текст, речення, слово.

 • Вироблення умінь розрізняти усні і письмові висловлювання.

Спостереження

22.01-

НП

26.01-

СП

29.01—

02.02

 • Вироблення умінь розрізняти усні і письмові висловлювання.

 • Формування лінгвістичних понять (висловлювання, текст, зміст, заголовок).

 • Розвиток лексико-граматичного аналізу зв’язного висловлювання.

Спостереження

02.02-

НП

05.02—

09.02

 • Вироблення знань культури спілкування.

 • Розвиток слухової уваги.

 • Розвиток лексико-граматичного аналізу зв’язного висловлювання.

Спостереження

09.02-

НП

12.02—

16.02

 • Вироблення знань культури спілкування.

 • Формування інтонаційно правильного читання.

 • Робота над лексичним значенням слова.

Спостереження

16.02-

НП

19.02—

23.02

 • Вироблення знань культури спілкування.

 • Формування інтонаційно правильного читання.

 • Робота над лексичним значенням слова.

Спостереження

23.02-

НП

26.02—

03.03

 • Формування орієнтацій на лексичні та граматичні ознаки речень і слів.

 • Робота над лексичним значенням слова.

 • Активізація та поповнення словникового запасу.

 • Розвиток умінь співвідносити слова, речення з графічними зображеннями.

Спостереження

26.03-

НП

03.03-

СП

12.03—

14.03

 • Активізація та поповнення словникового запасу.

 • Робота над лексичним значенням слова.

Спостереження

14.03-

СП

19.03—

21.03

 • Збагачення словникового запасу словами, що означають предмети, дії, ознаки.

 • Робота над лексичним значенням слова.

 • Збагачення словникового запасу.

Спостереження

21.03-

СП

Тема: Післябукварний період

Довгострокова мета:

 • Розвиток навичок усвідомленого, виразного читання.

 • Дотримання правильної вимови звуків, складів, слів, наголосів у словах під час читання.

 • Розвиток навичок зв’язного читання.

Строки

Короткострокові завдання

Методи оцінювання

Дата і прогрес

23.03

02.04 —

06.04

 • Розвиток навичок усвідомленого, виразного читання.

 • Дотримання правильної вимови звуків, складів, слів, наголосів у словах під час читання.

Спостереження

02.04  — СП

Спостереження

06.04 — СП

10.04 —

13.04

 • Дотримання правильної вимови звуків, складів, слів, наголосів у словах під час читання.

 • Розвиток навичок усвідомленого, виразного читання.

16.04 — 20.04

Розвиток навичок усвідомленого, виразного читання.

Дотримання правильної вимови звуків, складів, слів, наголосів у словах під час читання.

23.04 — 27.04

 • Дотримання правильної вимови.

 • Формування умінь прискорювати темп читання.

 • Розвиток навичок зв’язного читання.

03.05—

04.05

Формування умінь прискорювати темп читання.

Розвиток навичок зв’язного читання.

07.05—

11.05

Формування умінь прискорювати темп читання.

Розвиток навичок зв’язного читання.

14.05—

18.05

 • Формування умінь прискорювати темп читання.

 • Розвиток навичок зв’язного читання.

 • Усвідомлене виконання навчальних інструкцій.

21.05—

25.05

 • Формування умінь прискорювати темп читання.

 • Збагачення словникового запасу.

28.05—

31.05

 • Розвиток навичок зв’язного читання.

 • Формування умінь прискорювати темп читання.

 • Розвиток навичок зв’язного читання.

Умовні позначення:

О — учень оволодів умінням, досяг поставленої мети;

СП — спостерігається суттєвий прогрес;

НП — спостерігається незначний прогрес;

ПН — прогресу в досягненні конкретної мети немає.

Навчальний предмет: Навчання грамоти (письмо)

Тема: Добукварний період

Довгострокова мета:

 • Розвиток дрібної моторики.

 • Орієнтування у просторі.

 • Формування графомоторної навички.

Строки

Короткострокові завдання

Методи оцінювання

Дата і прогрес

01.09 — 08.09

 • Розвиток дрібної моторики під час навчальної гри.

 • Розвиток дрібної моторики під вас роботи з вкладками.

 • Формування рухового стереотипу письма.

Зразок роботи

05.09  — ПН

Спостереження

08.09 — ПН

11.09 — 15.09

 • Орієнтування у просторі.

 • Формування рухового стереотипу письма.

 • Автоматизація графічних дій.

Спостереження

15.09 — НП

18.09 — 22.09

 • Формування рухового стереотипу письма.

 • Формування графомоторної навички.

 • Автоматизація графічних дій.

Спостереження

22.09 — НП

25.09 — 29.09

 • Автоматизація графічних дій.

 • Формування графомоторної навички.

 • Автоматизація графічних дій.

Зразки роботи

25.09 — НП

Спостереження

29.09 — НП

Тема: Букварний період

Довгострокова мета:

 • Формування графомоторної навички.

 • Орієнтування у просторі.

 • Розвиток зорової пам’яті.

 • Розвиток навичок письма під диктування.

02.10-

06.10

 • Формування графомоторної навички.

 • Розвиток знань про друковане і рукописне письмо.

 • Розвиток образної уяви.

Спостереження

06.10-

НП

09.10-

13.10

 • Розвиток зорової пам’яті.

 • Розвиток послідовності рухових дій, скоординованості рухів руки та ока.

 • Розвиток навичок письма під диктування.

Спостереження

13.10-

НП

17.10-

20.10

 • Засвоєння гігієнічних правил письма.

 • Розвиток каліграфічних навичок.

 • Розвиток та розширення навчально-організаційних умінь.

 • Розвиток навичок письма під диктування.

Спостереження

20.10-

НП

23.10-

27.10

 • Вироблення навичок свідомого розуміння зверненого мовлення.

 • Розвиток навичок письма під диктування.

 • Розвиток мовленнєвої уваги.

Навчальна гра

27.10-

НП

06.11-

10.11

 • Розвиток навичок письма під диктування.

 • Розвиток мовленнєвої уваги.

 • Розвиток навчально-інформаційних умінь і навичок.

Спостереження

10.11-

НП

13.11-

17.11

 • Розвиток навичок письма під диктування.

 • Розвиток навичок роботи з підручником, додатковим матеріалом.

 • Розвиток навичок списування з друкованого тексту.

 • Розвиток навичок роботи з додатковим матеріалом.

Спостереження

17.10-

НП

20.11-

24.11

 • Вироблення умінь розрізняти усні і письмові висловлювання,

 • Розвиток навичок письма під диктування.

 • Засвоєння гігієнічних правил письма.

Навчальна гра

24.11-

ПН

27.11-

01.12

 • Розвиток навичок списування.

 • Розвиток навичок роботи з підручником, додатковим матеріалом.

 • Розвиток навичок списування з друкованого тексту.

Спостереження

01.12-

НП

04.12-

08.12

 • Розвиток навичок роботи з додатковим матеріалом.

 • Формування правильної звуковими.

 • Формування мовленнєвих умінь.

 • Розвиток навичок списування.

Спостереження

08.12-

НП

11.12-

15.12

 • Розвиток навичок роботи з підручником, додатковим матеріалом.

 • Засвоєння гігієнічних правил письма.

 • Розвиток навичок списування.

Спостереження

15.12-

НП

18.12-

22.12

 • Розвиток навичок роботи з додатковим матеріалом.

 • Розвиток навичок письма під диктування.

 • Розвиток навичок роботи з підручником, додатковим матеріалом.

Навчальна гра

22.12-

НП

25.12-

27.12

 • Розвиток навичок списування з друкованого тексту.

 • Розвиток навичок роботи з додатковим матеріалом.

 • Формування пізнавальних умінь.

Спостереження

27.12-

СП

ІІ с-р

15.01-

19.01

 • Розвиток навичок роботи з підручником, додатковим матеріалом.

 • Засвоєння гігієнічних правил письма.

 • Розвиток навичок списування з друкованого тексту.

Спостереження

19.01-

СП

22.01-

26.01

 • Розвиток навичок роботи з додатковим матеріалом.

 • Збагачення словникового запасу.

 • Розвиток навичок письма під диктування.

 • Використання набутить знань у власній життєдіяльності..

Навчальна гра

26.01-

НП

29.01-

02.02

 • Розвиток зорової пильності.

 • Розвиток навичок списування.

 • Розвиток навичок письма під диктування.

 • Розвиток навичок роботи з підручником, додатковим матеріалом.

Спостереження

02.02-

НП

05.02-

09.02

 • Розвиток навичок списування.

 • Вироблення умінь розрізняти усні і письмові висловлювання

Спостереження

09.02-

НП

12.02-

16.02

 • Розвиток зорової пильності.

 • Розвиток навичок списування.

 • Вироблення умінь розрізняти усні і письмові висловлювання.

Зразок роботи

16.02-

НП

19.02-

23.02

 • Розвиток навичок роботи з додатковим матеріалом.

 • Розвиток навичок списування.

 • Розвиток зорової пильності.

Спостереження

23.02-

СП

26.02-

03.03

 • Розвиток навичок письма під диктування.

 • Розвиток навичок списування.

 • Розвиток зорової пильності.

Спостереження

03.03-

НП

12.03-

14.03

 • Розвиток зорової пильності.

 • Розвиток навичок списування.

Зразок роботи

14.03-

НП

19.03—

21.03

 • Розвиток навичок письма під диктування.

 • Розвиток навичок списування.

 • Розвиток зорової пильності.

Спостереження

21.03-

НП

Тема: Післябукварний період

Довгострокова мета:

 • Формування орфографічної грамотності.

 • Розвиток навичок списування з друкованого тексту.

 • Розвиток лексико-граматичного ладу мовлення.

 • Розвиток зорової пильності.

Спостереження

23.03

02.04 —

06.04

 • Розвиток навичок списування.

 • Розвиток зорової пильності.

 • Формування орфографічної грамотності.

 • Вироблення уміння виконувати на слух сприйняті інструкції вчителя.

Спостереження

02.04-

СП

06.04-

НП

11.04 —

13.04

 • Розвиток навичок списування з друкованого тексту.

 • Розвиток навичок роботи з додатковим матеріалом.

16.04 — 20.04

 • Розвиток зорової пильності.

 • Вживання нових слів у власних висловлюваннях.

 • Формування орфографічної грамотності.

 • Розвиток навичок роботи з додатковим матеріалом.

23.04 — 27.04

 • Вживання нових слів у власних висловлюваннях.

 • Розвиток навичок списування з рукописного тексту.

 • Вироблення уміння виконувати на слух сприйняті інструкції вчителя.

03.05—

04.05

 • Вживання нових слів у власних висловлюваннях.

 • Розвиток навичок списування з рукописного тексту.

07.05—11.05

 • Формування орфографічної грамотності.

 • Розвиток лексико-граматичного ладу мовлення.

 • Розвиток зорової пильності.

14.05—

18.05

 • Закріплення навичок списування з друкованого тексту.

 • Розвиток і розуміння зверненого мовлення.

 • Розвиток пам’яті.

 • Розвиток зорової пильності.

21.05—25.05

 • Розвиток навичок списування.

 • Усвідомлення висловлювання інших людей.

 • Вироблення уміння виконувати на слух сприйняті інструкції вчителя.

 • Розвиток зорової пильності.

28.05—

31.05

 • Вживання нових слів.

 • Розвиток зорової пильності.

 • Закріплення навичок списування з рукописного й друкованого тексту.

Умовні позначення:

О — учень оволодів умінням, досяг поставленої мети;

СП — спостерігається суттєвий прогрес;

НП — спостерігається незначний прогрес;

ПН — прогресу в досягненні конкретної мети немає.

Аналіз навчальної діяльності учня …….. під час навчання грамоти

Добукварний період

- розрізнює назви істот і неживих предметів;

- з допомогою вчителя вимовляє слова по складах;

- розрізнює голосні звуки, з допомогою вчителя умовно позначає їх на письмі;

- розрізнює приголосні звуки, з допомогою вчителя умовно позначає їх на письмі;

- розрізнює тверді і м’які приголосні; з допомогою вчителя умовно позначає їх на письмі;

- з допомогою вчителя здійснює аналіз простих за звуковою будовою слів; будує їх звукову схему,

- впізнає і розрізнює букви на позначення голосних і приголосних звуків

- читає прямі склади типу «ПГ», «П´Г»

- кладе правильно зошит на парту перед початком письма і зберігає таке його положення в процесі письма

- правильно рухає пальцями під час зображення невеликих фігур, розфарбовування

- рухає знаряддя письма уздовж рядка за допомогою кисті і передпліччя на мізинному пальці

- показує верхню, нижню, ліву, праву сторони сторінки початок, середину, кінець рядка

- самостійно проводить лінії: вертикальні, горизонтальні, похилі (ліворуч, праворуч)

- зображує прямі, ламані, хвилясті, петельні лінії перервними і неперервними рухами руки

- з допомогою вчителя пише прямі з верхнім і нижнім заокругленнями, верхні та нижні петлі, овали, півовали.

Букварний період

- з допомогою вчителя визначає початок та кінець речення;

- з допомогою вчителя інтонує розповідне речення, ставить на письмі відповідний розділовий знак;

- з допомогою вчителя інтонує спонукальні речення, ставить на письмі відповідний розділовий знак.

- з допомогою вчителя поширює речення за запитаннями.

- з допомогою вчителя вчиться відновлювати деформовані речення та будувати за зразком;

- ставить запитання до слів, що позначають предмети;

-з допомогою вчителя уміє утворювати множину іменників, визначати однину (без вживання термінів);

-з допомогою вчителя правильно вживає велику букву в іменах, по батькові та прізвищах людей, у кличках тварин, назвах країн, міст, сіл;

-з допомогою вчителя ставить питання до слів, що означають ознаки предметів,

- з допомогою вчителя визначає однину- множину;

- розрізнює мовні і немовні звуки

- знає, що звуки на письмі позначаються буквами

- з допомогою вчителя правильно відтворює ланцюжок звуків у почутому слові;

- з допомогою учителя складає склади з розрізнених звуків;

- розрізнює голосні і приголосні звуки за звучанням та способом вимовляння;

- недостатньо правильно вимовляє приголосні звуки [дж], [дз], [дз'], [ц], [ц'], [ч], [ш], [шч], гортанний звук [г] та глотковий [ґ]

- з допомогою учителя поділяє слова на склади

- з допомогою вчителя визначає одно-, дво-, трискладові слова;

- недостатньо чітко вимовляє слова щоб було чути наголошений звук;

- з допомогою вчителя визначає наголос у словах;

-знає алфавітні назви більшості букв;

-з допомогою учителя розташовує 4-5 слів за алфавітом з орієнтацією на першу букву;

- розрізнює усні і письмові висловлювання

- з допомогою учителя визначає кількість речень у тексті.

- з допомогою учителя списує з рукописного і друкованого тексту;

- самостійно друкує більшість букв під диктування вчителя.

Навчальний предмет: Математика

Тема: Числа першого десятка

Довгострокова мета:

 • Формування вміння орієнтування в зошиті, підручнику, альбомі.

 • Формування вміння порівнювати предмети і групи предметів за кольором, формою, розміром, кількістю.

 • Формування вміння співвідносити число і кількість предметів.

 • Формування вміння порівнювати числа в межах 10 за допомогою наочних предметів.

Строки

Короткострокові завдання

Методи оцінювання

Дата і прогрес

01.09 — 08.09

 • Пропедевтичний період. Орієнтування в зошиті, підручнику, альбомі.

 • Співвідношення «однакові» – «різні».

 • Ознаки предметів: колір, форма, розмір.

 • Порівняння груп предметів за кількістю.

Спостереження

04.09  — НП

Спостереження

08.09 — НП

12.09 — 15.09

 • Часові поняття. Частини доби. Їх послідовність. Тиждень.

 • Способи зрівнювання груп предметів.

 • Співвіднесення числа і кількості предметів. Число і цифра 1, 2..

Спостереження

15.09 — НП

19.09 — 22.09

 • Співвіднесення числа і кількості предметів. Число і цифра 3.

 • Співвіднесення числа і кількості предметів. Число і цифра 4.

 • Співвіднесення числа і кількості предметів. Число і цифра 5.

 • Порівняння предметів за певною ознакою (на основі практичних вправ з предметами).

Спостереження

Спостереження

19.09 —

НП

22.09—

НП

26.09 — 29.09

 • Поняття багато-мало.

 • Способи зрівнювання груп предметів.

 • Назви дій додавання і віднімання та їх позначення.

 • Знаки +, –.

 • Співвіднесення цифри, числа і кількості. Число і цифра 6.

Зразок роботи

26.09 — НП

Спостереження

29.09 — НП

03.10 — 06.10

 • Співвіднесення цифри, числа.

 • Склад числа 6

 • Числа 1-6

 • Практичні дії з предметами, які розкривають суть додавання і віднімання.

Спостереження

05.10  — НП

Зразок роботи

06.10 — СП

10.10 — 13.10

 • Розуміння того, що загальна кількість предметів у групі не залежить від розміру, кольору, форми, відстані між предметами у групі.

 • Число і цифра 7

 • Порівняння чисел в межах 7 за допомогою наочних предметів.

 • Уміння ілюструвати різні випадки складу числа 7 на наочних посібниках.

Спостереження

13.10 — НП

17.10 — 20.10

 • Числа 1 – 7

 • Число і цифра 8

 • Порівняння чисел в межах 8 за допомогою наочних предметів.

 • Уміння ілюструвати різні випадки складу числа 8 на наочних посібниках.

Спостереження

20.10 — СП

24.10 — 27.10

 • Числа 1 – 8

 • Число і цифра 9

 • Порівняння чисел в межах 9 за допомогою наочних предметів.

 • Уміння ілюструвати різні випадки складу числа 9 на наочних посібниках.

Спостереження

27.10 — СП

Спостереження

27.10 — НП

07.11—

10.11

 • Числа 1 – 9

 • Число 10

 • Порівняння чисел в межах 10 за допомогою наочних предметів.

 • Уміння ілюструвати різні випадки складу числа 10 на наочних посібниках.

Спостереження

10.11-

НП

14.11—

17.11

Тема: Додавання й віднімання

Довгострокова мета:

 • Засвоєння складу чисел першого десятка

 • Ознайомлення з назвами компонентів і результатів дій додавання і віднімання.

 • Формування умінь додавати та віднімати в межах 10.

Формування умінь порівнювати числа (рівні, нерівні, більше, менше).

 • Числа 1 – 10

 • Склад чисел першого десятка

 • Назви компонентів і результатів дій додавання і віднімання (на рівні ознайомлення).

 • Супроводження практичних дій словами: додав, стало більше, стало порівну, відняв, стало менше.

Спостереження

17.11-

НП

21.11—

24.11

 • Додавання та віднімання одноцифрових чисел в межах 10.

 • Додавання і віднімання з нулем

 • Співвіднесення цифри, числа і кількості.

 • Лічба предметів у різному напрямку і просторовому розташуванні.

Спостереження

24.11-

НП

28.11—

01.12

 • Розуміння того, що кожне наступне число утворюється прилічуванням одиниці до попереднього числа.

 • Розуміння того, що останній числівник під час лічби відноситься до всієї групи предметів, а не до останнього предмету.

 • Довгий-короткий.

 • Розуміння того, що загальна кількість предметів у групі не залежить від розміру, кольору, форми предмету, відстані між предметами у групі.

Спостереження

01.12-

НП

05.12—

08.12

 • Лічба предметів у межах 10.

 • Розуміння того, що кожне попереднє число утворюється відлічуванням одиниці від наступного.

 • Назва, послідовність і позначення перших десяти чисел натурального ряду.

 • Співвіднесення цифри, числа і кількості.

Спостереження

08.12-

НП

12.12—

15.12

 • Знаки >, <, =.

 • Лічба предметів у межах 10.

 • Кожне наступне число утворюється прилічуванням одиниці до попереднього числа.

 • Додавання та віднімання в межах 10.

Спостереження

15.12-

СП

19.12—

22.12

 • Кожне попереднє число утворюється відлічуванням одиниці від наступного.

 • Називання чисел на заданому числовому відрізку у прямому і зворотному порядку.

 • Додавання та віднімання в межах 10.

 • Називання сусідів даного числа (попереднє і наступне).

Спостереження

22.12-

СП

26.12—

28.12

 • Числа «сусіди»

 • Порівняння чисел (рівні, нерівні, більше, менше).

 • Способи порівняння (прикладання, накладання).

Спостереження

27.12-

НП

ІІ с - р

16.01—

19.01

 • Геометричні фігури: коло, трикутник, чотирикутник.

 • Порядкова лічба предметів в межах 10. Вміння правильно відповідати на запитання: "Котрий?", "Який по порядку?".

 • Просторові відношення. Геометричні фігури

 • Числа «сусіди».

Робота з наочними картками

19.01-

НП

23.01—

26.01

 • Визначення порядкового номера предмета.

 • Порівняння чисел (рівні, нерівні, більше, менше).

 • Підготовча робота до формування поняття «задача»

Спостереження

23.01-

НП

26.01-

СП

30.01—

02.02

Тема: Таблиці додавання й віднімання. Задача.

Довгострокова мета:

 • Ознайомлення зі складовими задачі: умовою, запитанням, числовими даними, шуканим, розв’язанням, відповіддю.

 • Формування умінь  розв`язування задачі з реальними об`єктами.

 • Формування умінь додавати та віднімати в межах 10.

 • Засвоювати склад чисел у межах 10.

 • Лічба на слух, по дотику. Лічба рухів.

 • Поняття «задача»

 • Складові задачі: умова, запитання, числові дані, шукане, розв’язання, відповідь

 • Знаходження предмета за його порядковим номером.

Спостереження

02.02-

НП

06.02—

09.02

 • Просторові відношення. Геометричні фігури.

 • Додавання та віднімання в межах 10.

 • Числа «сусіди».

 • Прості задачі на додавання і віднімання.

Спостереження

09.02-

НП

13.02—

16.02

 • Додавання та віднімання в межах 10.

 • Робота з арифметичними штангами.

 • Порядкова лічба

 • Додавання і віднімання в межах 10..

Спостереження

16.02-

НП

20.02—

23.02

 • Робота з арифметичними штангами.

 • Робота з числовим відрізком.

 • Прості задачі на додавання і віднімання.

 • Додавання і віднімання в межах 10.

 • Робота з арифметичними штангами.

Спостереження

23.02-

НП

27.02—

03.03

 • Задача з реальними об`єктами.

 • Розв`язування задачі з реальними об`єктами.

 • Додавання і віднімання в межах 10.

Способи порівняння (прикладання, накладання).

 • Склад чисел у межах 10.

Спостереження

27.02-

НП

03.03-

СП

13.03—

14.03

 • Використання термінів для позначення розмірів предметів у процесі їх порівнянні.

 • Використання термінів для позначення розмірів предметів.

Спостереження

14.03-

СП

15.03—

16.03

20.03-

23.03

Тема: Двоцифрові числа

Довгострокова мета:

 • Ознайомлення з десятком.

 • Формування умінь  додавати і віднімати числа у межах 10 на основі нумерації.

 • Формування вміння працювати з числовим відрізком.

 • Формування вміння розв`язування задачі з реальними об`єктами.

 • Класифікація предметів за даними ознаками

Прості задачі на додавання і віднімання.

 • Прості задачі на додавання і віднімання.

 • Десяток.

Спостереження

Спостереження

16.03-

НП

23.03-

НП

Строки

Короткострокові завдання

Методи оцінювання

Дата і прогрес

03.04 —

06.04

 • Прості задачі на додавання і віднімання.

 • Класифікація предметів за даними ознаками.

 • Десяток.

 • Прилічування і відлічування предметів по одному з називанням результату: "Скільки разом?", "Скільки залишилось?".

 • Розв`язування задачі з реальними об`єктами.

 • Робота з числовим відрізком. Лінійка.

Спостереження

03.04  — СП

Спостереження

06.04 — СП

10.04 —

13.04

 • Робота з арифметичними штангами.

 • Додавання і віднімання чисел у межах 10 на основі нумерації.

 • Робота з арифметичними штангами.

 • Додавання і віднімання числа 1.

17.04 — 20.04

 • Розв`язування задачі з реальними об`єктами.

 • Нумерація чисел у межах 10.

 • Додавання і віднімання числа 1.

 • Додавання і віднімання чисел у межах 10.

24.04 — 27.04

 • Робота з арифметичними штангами.

 • Додавання і віднімання чисел у межах 10.

 • Прості задачі на знаходження невідомого доданка.

 • Прості задачі на знаходження невідомого доданка.

03.05—

04.05

 • Прості задачі на знаходження невідомого доданка.

 • Прості задачі на додавання і віднімання.

08.05—

11.05

 • Робота з арифметичними штангами.

 • Розташування предметів у просторі.

 • Годинник

 • Числа. Дії з числами. Знайомство з числами другого десятка за допомогою лінійки.

15.05—

18.05

 • Робота з числовим відрізком.

 • Числа. Дії з числами. Монети.

 • Робота з числовим відрізком. Знайомство з числами другого десятка за допомогою лінійки.

 • Числа. Дії з числами.

22.05—

25.05

 • Лінійка. Робота з числовим рядом.

 • Повторення. Форма й колір предмета.

 • Співвідношення цифри, числа й кількості.

 • Склад чисел в межах 10.

29.05—

31.05

 • Прості задачі на знаходження невідомого доданка.

 • Робота з числовим рядом.

 • Підсумок за рік.

Умовні позначення:

О — учень оволодів умінням, досяг поставленої мети;

СП — спостерігається суттєвий прогрес;

НП — спостерігається незначний прогрес;

ПН — прогресу в досягненні конкретної мети немає.

Аналіз навчальних досягнень учня …..

з математики на кінець І семестру …. – …… н. р.

- Учень знає склад чисел в межах 5. - вміє за допомогою вчителя порівнювати предмети за розміром, кольором, формою; - лічити різні предмети в межах 10; - за допомогою вчителя - відповідати на питання «Скільки?» і «Котрий за рахунком»; - порівнювати дві групи предметів на основі практичних дій; - визначати, де предметів більше, менше, однаково; - вміє орієнтуватися на робочому місці, на сторінках підручника і зошита; - за допомогою вчителя розрізняє верх, низ, ліву і праву частини зошита; - розуміє вирази: між, за, перед, посередині, раніше, пізніше; - за допомогою вчителя вимірює довжину відрізка в сантиметрах; - за допомогою вчителя будує відрізок заданої довжини; - вміє самостійно читати і записувати числа до 10.

Очікувані навчальні досягнення корекційно-розвивальної роботи на кінець навчального року:

Учень знає склад чисел в межах 10; - вміє розв’язувати задачі на одну дію за допомогою додавання і віднімання (з опорою на предметні ситуації) за зразком; - розпізнавати прості геометричні фігури: коло, трикутник, квадрат, відрізок; - користуватися знаками і позначеннями: +, -, =, см, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 під керівництвом дорослого; - користуватися знаннями в межах підготовчого курсу програми; - виконувати самостійно всі рухові дії, потрібні для письма та практичних дій; - супроводжувати практичні дії словами: додав, стало більше, стало порівну, відняв, стало менше шляхом ілюстративного пояснення; - називати узагальнюючі слова за допомогою дорослого; - розповідати про предмети, їх розміри тощо з наочною інтерпретацією; - вживати слова, що позначають колір, форму, розмір, взаємне розташування предметів; - використовувати термінами для позначення розмірів предметів у процесі їх порівняння за допомогою дорослого під час виконання практичних вправ; - розвивати пізнавальний інтерес до математики під керівництвом дорослого; - виявляти елементарні вольові зусилля для подолання труднощів під контролем педагога.

Навчальний предмет: Природознавство

Тема: Вступ. Людина і природа

Довгострокова мета:

 • Формування вміння розповідати про природу, висловлювати власні емоції при прийнятті природи.

 • Формування вміння розглядати ілюстрації в підручнику і здобувати з них необхідну інформацію.

 • Формування вміння встановлювати елементарні причинно-наслідкові зв’язки, що відбуваються у природі.

 • Формування вмінння зв’язно, усвідомлено повідомляти інформацію здобуту від учителя, з ілюстрацій підручника.

Строки

Короткострокові завдання

Методи оцінювання

Дата і прогрес

05.09 — 07.09

 • Вчити розповідати про природу, висловлювати власні емоції при прийнятті природи.

 • Вчити застосовувати різні види сприйняття (зорове, слухове, тактильне) для дослідження тіл природи.

Спостереження

05.09  — ПН

Спостереження

07.09 — НП

12.09 — 14.09

 • Розташовувати і знаходити предмети.

 • Вчити застосовувати різні види сприйняття для дослідження тіл природи, предметів, виготовлених людиною.

Спостереження

14.09 — НП

19.09 — 21.09

 • Розглядати ілюстрації в підручнику і здобувати з них необхідну інформацію.

 • Розвивати позитивне ставлення до навчання; бути самостійним під час виконання практичних завдань.

 • Способи дослідження предметів.

Спостереження

21.09 — НП

26.09 — 28.09

 • Вчити: застосовувати різні види сприйняття (зорове, слухове, тактильне) для дослідження тіл, виготовлених людиною.

 • З допомогою вчителя розповідати про екскурсію.

Зразок роботи

26.09 — НП

Спостереження

28.09 — НП

03.10 — 05.10

 • Групувати і порівнювати предмети однакового кольору, форми, розміру.

 • Розглядати ілюстрації в підручнику і здобувати з них необхідну інформацію.

Спостереження

03.10  — НП

Зразок роботи

05.10 — СП

10.10 — 12.10

 • Розвивати позитивне ставлення до навчання.

 • З допомогою вчителя розповідати про екскурсію.

Спостереження

12.10— НП

17.10 — 24.10

 • Встановлювати елементарні причинно-наслідкові зв’язки, що відбуваються у природі.

 • Встановлювати елементарні причинно-наслідкові зв’язки, що відбуваються у природі. Як охороняти природу.

 • Вчити зв’язно, усвідомлено повідомляти інформацію здобуту від учителя, з ілюстрацій підручника.

Спостереження

24.10— СП

26.10 — 09.11

Тема: Нежива природа

Довгострокова мета:

 • Формування вміння застосовувати різні види сприйняття при дослідженні тіл неживої природи.

 • Формування вміння застосовувати нові природознавчі терміни (повітря, вітер).

 • Формування вмінння зв’язно, усвідомлено повідомляти інформацію здобуту від учителя, з ілюстрацій підручника.

 • Вчити застосовувати різні види сприйняття при дослідженні тіл неживої природи.

 • Запам’ятовувати та застосовувати нові природознавчі терміни.

 • Запам’ятовувати та застосовувати нові природознавчі терміни (вода, лід, пара).

Спостереження

09.11 — НП

14.11—

16.11

21.11-

23.11

 • Вчити: застосовувати різні види сприйняття при дослідженні тіл неживої природи.

 • Вчити повідомляти інформацію здобуту від учителя, з ілюстрацій підручника.

 • Запам’ятовувати та застосовувати нові природознавчі терміни (повітря, вітер).

 • Вчити застосовувати різні види сприйняття при дослідженні тіл неживої природи.

Тема: Грунт

Довгострокова мета:

 • Формування вміння застосовувати зорове, слухове, тактильне сприйняття для ознайомлення з об’єктами природи.

 • Вчити берегти ґрунт.

Спостереження

Спостереження

16.11-

НП

23.11-

НП

28.11—

05.12

 • Вчити: застосовувати зорове, слухове, тактильне сприйняття для ознайомлення з об’єктами природи.

 • Вчити берегти ґрунт.

 • Вчити зв’язно, усвідомлено повідомляти інформацію здобуту від учителя, з ілюстрацій підручника.

Тема: Жива природа

Довгострокова мета:

 • Формування вміння об’єднувати у групи об’єкти, що вивчаються за понятійною ознакою.

 • Розвивати позитивні емоції під час творчої роботи.

 • З допомогою вчителя розповідати про екскурсію.

 • Формування вміння відносити об’єкти до родового поняття.

 • Вчити знаходити на картках необхідний об’єкт.

Спостереження

05.12-

НП

07.12—

14.12

 • Вчити застосовувати зорове, слухове, тактильне сприйняття для ознайомлення з об’єктами природи.

 • Об’єднувати у групи об’єкти, що вивчаються за понятійною ознакою.

 • Вчити застосовувати зорове, слухове, тактильне сприйняття під час практичної роботи.

Спостереження

14.12-

НП

19.12—

21.12

 • Розвивати позитивні емоції під час творчої роботи.

 • Об’єднувати у групи об’єкти, що вивчаються

Спостереження

21.12-

НП

26.12—

28.12

 • З допомогою вчителя розповідати про екскурсію.

 • Порівнювати два об’єкти природи за характерними ознаками.

Спостереження

28.12-

НП

ІІ с - р

16.01—

18.01

 • Порівнювати два об’єкти природи за характерними ознаками.

 • Вчити застосовувати зорове, слухове, тактильне сприйняття під час практичної роботи.

Спостереження

18.01-

СП

23.01—

25.01

 • Об’єднувати у групи об’єкти, що вивчаються.

 • З допомогою вчителя розповідати про екскурсію, про сезонні зміни у природі.

Спостереження

25.01-

СП

30.01—

01.02

 • Відносити об’єкти до родового поняття (дерева, кущі, трав’янисті рослини). Вчити знаходити на картках необхідний об’єкт.

 • Об’єднувати у групи об’єкти, що вивчаються.

Спостереження

01.02-

НП

06.02—08.02

 • Об’єднувати у групи об’єкти, що вивчаються

Робота з наочними картками

08.02-

НП

13.02—

15.02

 • Об’єднувати у групи об’єкти, що вивчаються

 • Вчити знаходити на картках необхідний об’єкт.

Спостереження

15.02-

СП

20.02—

22.02

 • Об’єднувати у групи об’єкти, що вивчаються.

 • Вчити знаходити на картках необхідний об’єкт.

Робота з наочними картками

22.02-

НП

27.02—

01.03

 • Вчити розповідати про свого домащнього улюбленця.

 • Як турбуватися про рослин, тварин.

 • З допомогою вчителя розповідати про екскурсію.

 • Вчити повідомляти інформацію здобуту від учителя, з ілюстрацій підручника.

Тема: Природа рідного краю

Довгострокова мета:

Формування вміння знаходити на картках необхідний об’єкт.

Розвивати позитивні емоції при спогляданні природи і вчити про них розповідати.

З допомогою порівнювати два об’єкти природи за характерними ознаками.

Формування вміння розповідати про працю людей у різні пори року.

Спостереження

01.03-

НП

13.03—

15.03

 • Вчити знаходити на картках необхідний об’єкт.

 • Об’єднувати у групи об’єкти, що вивчаються.

Спостереження

15.03-

НП

20.03—

22.03

 • Встановлювати елементарні причинно-наслідкові зв’язки природніх явищ.

 • Розвивати позитивні емоції при спогляданні природи.

Спостереження

22.03-

НП

03.04—

05.04

 • Розповідати про працю людей.

 • Вчити знаходити на картках необхідний об’єкт.

Спостереження

05.04-

СП

10.04—

12.04

 • Встановлювати елементарні причинно-наслідкові зв’язки явищ, що відбуваються в природі.

 • Розвивати позитивні емоції при спогляданні природи і вчити про них розповідати.

17.04—

19.04

 • Вчити: застосовувати зорове, слухове, тактильне сприйняття для ознайомлення з об’єктами природи.

 • Порівнювати два об’єкти природи за характерними ознаками.

Тема: Моя країна - Україна

Довгострокова мета:

Вчити: шанобливо ставитися до символів своєї держави.

Вчити повідомляти інформацію здобуту з додаткових джерел.

Формування вміння знаходити на карті необхідні об’єкти.

Строки

Короткострокові завдання

Методи оцінювання

Дата і прогрес

24.04 —

26.04

 • Вчити працювати з картою.

 • Вчити знаходити на карті необхідні об’єкти.

03.05 —

08.05

 • Вчити знаходити на карті необхідні об’єкти (моря).

 • Вчити знаходити на карті необхідні об’єкти (гори).

10.05 — 13.05

 • Вчити описувати тварину.

 • Вчити знаходити на ілюстрації необхідний об’єкт.

17.05 — 22.05

24.05-

31.05

 • Вчити розрізняти комах.

 • Вчити знаходити на картках необхідний об’єкт.

 • Вчити: шанобливо ставитися до символів своєї держави.

 • Вчити користуватися інформацією.

Умовні позначення:

О — учень оволодів умінням, досяг поставленої мети;

СП — спостерігається суттєвий прогрес;

НП — спостерігається незначний прогрес;

ПН — прогресу в досягненні конкретної мети немає.

Особливості роботи з дітьми із ЗПР

Затримка психічного розвитку — це вповільнення темпу розвитку психіки дитини, що виражається в недостатності загального запасу знань, незрілості мислення, переважанні ігрових інтересів, швидкій пересиченості в інтелектуальній діяльності. Усім дітям із затримкою психічного розвитку властиве зниження уваги: максимальне напруження уваги на початку виконання завдання й подальше його зниження; настання зосередження уваги після певного періоду роботи; періодичні зміни напруження уваги та її спад упродовж усього часу роботи.

Спостерігається неповноцінність тонких форм зорового і слухового сприйняття, просторові й часові порушення, недостатність планування й виконання складних рухових програм. Однією з особливостей сприйняття таких дітей є також те, що подібні якості предметів сприймаються ними як однакові (наприклад, овал сприймається як коло). Крім того, недостатньо сформованими є просторові уявлення: орієнтування в напрямках простору здійснюється на рівні практичних дій, сприйняття перевернутих зображень утруднене, виникають труднощі під час просторового аналізу й синтезу ситуації.

Пам'ять Особливо страждають ті її види, які вимагають участі розумових процесів (опосередковане запам'ятовування). Механічна пам'ять цих дітей характеризується зниженням продуктивності перших спроб запам'ятовування. Однак час, необхідний для остаточного заучування, близький до норми.

Мислення Діти демонструють високий, порівняно з розумово відсталими дітьми, рівень розумової діяльності, особливо під час виконання наочно-дійових і наочно-образних завдань. Досить високі показники спостерігаються під час виконання ними завдань за наочним зразком. Деякі утруднення в цих дітей викликають завдання, у яких відсутній наочний зразок. Особливості розумової діяльності найбільш яскраво проявляються в словесно-логічному мисленні: відсутність готовності до розв'язання, недостатня виразність орієнтовного етапу в процесі розв'язання, нездатність до необхідного зусилля, невміння контролювати себе під час виконання завдання, низький рівень розвитку головних розумових операцій.

Мовленнєва діяльність:

бідний словниковий запас (особливо активний);

істотні труднощі в оволодінні граматичним матеріалом мови (особливо в розумінні й уживанні логіко-граматичних структур);

своєрідне формування словотворчої системи мови;

більш пізнє оволодіння здатністю усвідомлювати мовлення як особливу діяльність, що відрізняється від предметної;

розлади у формуванні монологічного мовлення.

Кожне досягнення (навіть незначне) вчитель повинен оцінювати.

Діти з ЗПР мають знижений темп роботи та працездатність.

Для них необхідно зменшити об'єм завдань та їх кількість, а складність повинна бути доступною. Для цього дітям можна давати індивідуальні картки із завданнями відповідної складності та перфокарти, у які треба лише вставити відповідну орфограму чи числову відповідь. Вони як правило, не мають достатніх навичок самостійної роботи.

потрібен постійний контроль за виконанням ними завдання; • потребують неодноразового повторення вчителем інструкції щодо виконання того чи іншого завдання. • уміти підтримувати в дитини впевненість у своїх силах, прагнення до пізнавальної діяльності; запобігати й адекватно реагувати на зміни в психічній діяльності, поведінці та загальному стані дитини.

Слід приділяти увагу завданням на запам'ятовування, формуванню зосередженості та спостережливості, вправам на аналітичне сприймання, тобто вміння розчленувати зображений предмет чи явище на окремі елементи. – Зосередити увагу на сильних сторонах учня. – Подавати зміст навчального матеріалу невеликими частинами, використовуючи мультисенсорний підхід (слуховий, візуальний, маніпуляційний). – Заохочувати учня, підтримувати позитивну мотивацію навчання. – Сповільнити темп навчання. - Практикувати прикладне застосування набутих учнем знань. - Спільно з учнем поетапно аналізувати виконання завдання. – Урізноманітнити навчальну діяльність

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.