Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вчені – творці хімічної науки

Хімія

Для кого: 9 Клас, 11 Клас

29.08.2021

132

2

0

Опис документу:
Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вчені – творці хімічної науки. Матеріал можна використати під час вивчення хімії в 9,11 класах. Упродовж ХХ ст. і на початку ХХІ ст. хімія та хімічна промисловість стали визначальними чинниками цивілізованості суспільства. Швидкими темпами розвивався промисловий синтез амоніаку, мінеральних добрив, полімерів і полімерних матеріалів, препаратів фармацевтичної та парфумерної промисловості, штучних і синтетичних волокон, фарб, лаків, клеїв та ін.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вчені – творці хімічної науки
Слайд № 1

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вчені – творці хімічної науки

Хімічна наука в Україні Хімічна наука почала бурхливо розвиватися із середини XVIII ст. Саме в той час з'явилися фундаментальні праці про те, що ре...
Слайд № 2

Хімічна наука в Україні Хімічна наука почала бурхливо розвиватися із середини XVIII ст. Саме в той час з'явилися фундаментальні праці про те, що речовина складається з атомів і молекул. М. Ломоносов сформулював, а А. Лавуазьє перевідкрив закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

Далі вчення про атоми розвинув англійський учений Дж. Дальтон. Йому належать термін «елемент», гіпотеза про різні маси й розміри атомів, позначення...
Слайд № 3

Далі вчення про атоми розвинув англійський учений Дж. Дальтон. Йому належать термін «елемент», гіпотеза про різні маси й розміри атомів, позначення символів і хімічних сполук. Однак символи хімічних елементів, запропоновані Дж. Дальтоном, були незручними для користування, тому Є. Берцеліус подав думку позначати хімічні елементи символами, які складалися з однієї чи двох початкових літер їх латинської назви. Символи нововідкритих хімічних елементів трилітерні.

Д. Менделєєв - відкритий ним періодичний закон і створена на його основі періодична система хімічних елементів започаткували вивчення будови атома,...
Слайд № 4

Д. Менделєєв - відкритий ним періодичний закон і створена на його основі періодична система хімічних елементів започаткували вивчення будови атома, сприяли поясненню утворення хімічного зв'язку між атомами й обґрунтуванню існування речовин молекулярної та немолекулярної будови.

М.Бекетов М. Бекетов М. Бекетов установив ряд активності металів. Це сприяло відкриттю нового методу відновлення менш хімічно активних металів біль...
Слайд № 5

М.Бекетов М. Бекетов М. Бекетов установив ряд активності металів. Це сприяло відкриттю нового методу відновлення менш хімічно активних металів більш активними. Як відновник металів учений використовував металічний алюміній або магній, тож метод дістав назву алюмінотермія та магнетермія. У 1854 р. М. Бекетов запропонував економічно доцільну схему добування сірки з гіпсу послідовним відновленням та окисненням: CaSO4 → CaS → H2S → S. Ці роботи набули широкого застосування на хімічних виробництвах. Крім того, М. Бекетов сформулював закон діючих мас. Працював учений у Харківському університеті. Його вважають основоположником фізичної хімії.

Микола Андрійович Бунге український учений-хімік, працював у галузях електрохімії та хімічної технології. Досліджував електроліз розчинів і органіч...
Слайд № 6

Микола Андрійович Бунге український учений-хімік, працював у галузях електрохімії та хімічної технології. Досліджував електроліз розчинів і органічних сполук, найцікавішими дослідженнями є вивчення електролізу органічних кислот. У докторській дисертації «До питання про електроліз хімічних сполук» учений довів, що спирти, кислоти та їхні металічні похідні розкладаються електричним струмом у водних розчинах на водень або метал, що виділяється на катоді, і решту групи, яка виділяється на аноді, а також пояснив причини виділення на аноді різних продуктів залежно від умов електролізу.

Алла Григорівна Бондар (1921-1981) засновниця кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів Київського політехнічного інституту, професор. керу...
Слайд № 7

Алла Григорівна Бондар (1921-1981) засновниця кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів Київського політехнічного інституту, професор. керувала науковими дослідженнями в галузі основних процесів й апаратів хімічної технології, здійснила їх математичний опис, використовувала ідеї планування експерименту для пошуку оптимальних режимів реалізації хіміко-технологічних процесів.

Олексій Миколайович Бах (1857-1946) український учений-біохімік. Закінчив Київський університет Св. Володимира. Ініціатор створення фізико-хімічног...
Слайд № 8

Олексій Миколайович Бах (1857-1946) український учений-біохімік. Закінчив Київський університет Св. Володимира. Ініціатор створення фізико-хімічного інституту імені Л. Я. Карпова; разом з О. Опаріним заснував Інститут біохімії АН СРСР, був його директором. Довів,що основою фотосинтезу органічної речовини (глюкози) зеленими листками рослин з вуглекислого газу й води є хімічна реакція. пероксидна теорія повільного окиснення й довів, що саме пероксиди, які утворюються під час фотосинтезу, є джерелом молекулярного кисню, що виділяється в процесі асиміляції. відкрив оксидаційні ферменти в рослин і грибів, розробив методику їх визначення.

Микола Дмитрович Зелінський (1861-1953) український хімік-органік. Працював на кафедрі хімії в Новоросійському університеті, а згодом — професором ...
Слайд № 9

Микола Дмитрович Зелінський (1861-1953) український хімік-органік. Працював на кафедрі хімії в Новоросійському університеті, а згодом — професором на кафедрі органічної й аналітичної хімії Московського університету. Він установив її походження, дослідив хімічний склад нафти та продуктів її переробки, запропонував каталітичний крекінг (розщеплення) і піроліз нафтопродуктів, добування толуену, синтез вибухової речовини тротилу, запропонував використовувати алюмосилікати й оксиди як доступні каталізатори під час промислової переробки нафти, платину та паладій — у процесі добування нафтенів. Синтезував етин (ацетилен), бензен

Анатолій Терентійович Пилипенко (1914-1993 академік НАН України, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Д...
Слайд № 10

Анатолій Терентійович Пилипенко (1914-1993 академік НАН України, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, відомий учений у галузі аналітичної хімії та хімії комплексних сполук. Поблема захисту водного басейну України від забруднення техногенними відходами. Він працював над технологією створення замкнених циклів водопостачання в промисловості, розробляв технологію комплексної переробки шахтних вод. Керував виконанням аналітичної частини державних програм «Чиста вода» і «Питна вода», брав активну участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Лев Володимирович Писаржевський Л. Писаржевський синтезував низку нових пероксидних сполук, зокрема амоній пероксид, перборати натрію та інших лужн...
Слайд № 11

Лев Володимирович Писаржевський Л. Писаржевський синтезував низку нових пероксидних сполук, зокрема амоній пероксид, перборати натрію та інших лужних елементів, що використовувалися як ефективні засоби для дезінфекції та відбілювання; започаткував електронну теорію окисно-відновних процесів, каталізу. Упродовж усього життя вчений досліджував переміщення електронів під час хімічних реакцій. На основі нових світоглядних уявлень про хімічні реакції розвинув теорію гальванічного елемента.

Хімічна промисловість є пріоритетною серед інших виробництв, оскільки вона створює нові речовини й на їх основі — матеріали з наперед заданими влас...
Слайд № 12

Хімічна промисловість є пріоритетною серед інших виробництв, оскільки вона створює нові речовини й на їх основі — матеріали з наперед заданими властивостями.

Локалізація хімічних виробництв здебільшого залежить від наявності сировини на тій чи іншій території України. Наприклад, на Львівщині було добре р...
Слайд № 13

Локалізація хімічних виробництв здебільшого залежить від наявності сировини на тій чи іншій території України. Наприклад, на Львівщині було добре розвинуте виробництво сірки (Новий Розділ), в Івано-Франківській області — калійної солі (Калуш), на Донеччині — кам'яної солі (Слов'янськ, Артемівськ).

Домашнє завдання Опрацювати теоретичний матеріал 1 Підготувати повідомлення до теми 2 Виконати тест за посиланням 3
Слайд № 14

Домашнє завдання Опрацювати теоретичний матеріал 1 Підготувати повідомлення до теми 2 Виконати тест за посиланням 3

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили