Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»
  • Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Хімія
  • ХІМІЯ, 7 клас Календарно-тематичне планування (усього 52 години, 1,5 години на тиждень, 4 години — резерв)

ХІМІЯ, 7 клас Календарно-тематичне планування (усього 52 години, 1,5 години на тиждень, 4 години — резерв)

Хімія

Для кого: 7 Клас

01.02.2021

261

11

0

Опис документу:
ХІМІЯ, 7 клас Календарно-тематичне планування (усього 52 години, 1,5 години на тиждень, 4 години — резерв) (Тільки перші 2 теми, як зразок заповнення )№ Тема уроку Тип і вид уроку Основні поняття Основні методи та прийоми Хімічний експеримент Розрахункові здачі Засоби навчання Міжпредметні звязки Домашнє завдання
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ХІМІЯ, 7 клас

Календарно-тематичне планування

(усього 52 години, 1,5 години на тиждень, 4 години — резерв)

Тема уроку

Тип і вид уроку

Основні поняття

Основні методи та прийоми

Хімічний експеримент

Розрахункові здачі

Засоби навчання

Міжпредметні звязки

Домашнє завдання

Вступ (4 год)

1

Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті

вступний урок, урок вивчення нового матеріалу.

хімія, предмет вивчення хімії, речовини.

словесні: бесіда, розповідь; наочні: демонстраційні досліди; інтерактивні: «мозковий штурм», робота в малих групах за технологією «Спільний проект»; самостійна робота.

Демонстрації:

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідроген карбонату) з розчином оцтової кислоти.

2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах

розчин оцтової кислоти, натрій гідрогенкарбонат, індикатори, амоніак, хлоридна кислота, розчин лугу, дистильована вода, пісок, спирт, сухе пальне, цукрова пудра, калій хлорид, кальцій хлорид, натрій хлорид, купрум(II) хлорид, стронцій хлорид, цезій хлорид.

Природознавство

1. § 1.

2. Завдання після параграфа № 1–6 (усно).

3. Навести приклади використання хімічних знань у повсякденному житті.

Індивідуальне завдання: Підготувати короткі повідомлення про найвідоміших хіміків (до 1 хв) або про певний етап в історії хімії (до 5 хв)

2

Короткі відомості з історії хімії

вивчення нового матеріалу.

золото, срібло ртуть

кераміка

скло, Арсен, окиснення , горіння закон збереження маси атомна теорія, газові закони

розповідь учителя, бесіда.

комплект портретів учених-хіміків, колекції “Чавун і сталь”, “Алюміній”, “Синтетичні та штучні волокна”.

Історія

Природознавсво

Фізика

1. § 2.

2. Дати відповіді на запитання після параграфа № 1–7 (усно).

3. Підготувати навчальний проект № 1 «Хімічні знання в різні епохи».

Індивідуальне завдання:

Підготувати міні-проект «Роль хімії в стародавньому та сучасному світі»

3

Робота в хімічній лабораторії. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом. Маркування небезпечних речовин. Правила безпеки під час роботи в лабораторії. Спостереження й експеримент у хімії

вивчення нового матеріалу.

Хімія, хімічний експеримент, техніка безпеки, хімічний посуд, хімічне обладнання, реактиви.

розповідь учителя, бесіда, робота з підручником..

Демонстрації:

Лабораторний штатив, лабораторний посуд, нагрівальні прилади. Прийоми поводження з обладнанням та реактивами

хімічне устаткування (штатив, муфта, лапка, кільце, пробіркотримач, спиртівка, лабораторний посуд, склянки з реактивами).

Інструкція з техніки безпеки

1. § 3.

2. Дати відповіді на запитання 1–6 та виконати завдання 1–2 після параграфа (усно).

3. С. 28–29, вивчити правила техніки безпеки.

4. Підготуватись до практичної роботи № 1 за підручником (с. 30–33) або за зошитом для лабораторних і практичних робіт (с. 6–11)

4

Практична робота № 1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним штативом і нагрівальними приладами. Будова полум’я

практичне застосування знань, умінь і навичок.

хімічний експеримент, техніка безпеки, знаки з техніки безпеки, хімічний посуд, хімічне обладнання, полум’я.

словесний (бесіда, розповідь),

наочний (демонстрація наочності),

практичний(виконання експерименту

лабораторний штатив з лапкою, кільцем,

нагрівальні прилади(спиртівка, керамічна плитка з сухим пальним),

набір лабораторного посуду (пробірка, колби, хімічний стакан, мірний посуд, порцелянова чашка, ступка з товкачиком, лійка)

пробіркотримач, тигельні щипці, розсіювач полум’я,

свічка, сірники,

таблиця ”Правила техніки безпеки під час проведення практичних робіт на уроках хімії” , знаки з техніки безпеки.

інструкція з техніки безпеки

Природознавство, фізика

За бажанням скласти кросворд, у якому використовуються назви лабораторного обладнання

Тема 1. Початкові хімічні поняття (21 год)

Тема 1. Початкові хімічні поняття (21 год)

5

Речовина, матеріал, тіло. Фізичні властивості речовин

засвоєння нових знань

тіло, матеріал, речовина, агрегатний стан, фізичні властивості.

Бесіда, розповідь учителя, виконання лабораторного досліду №1

Лабораторний дослід № 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин

роздатковий матеріал, кошик, мультимедійна установка. кухонна сіль.

Природознавство

1. § 4.

2. Виконати завдання після параграфа № 1–11.

3. Розпочати підготовку довгострокових навчальних проектів:

2 «Хімічні явища в природному довкіллі»;

3 «Хімічні явища в побуті»;

4 «Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах»;

5 «Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості».

Індивідуальне завдання:

Опишіть властивості скла, міді, алюмінію та заліза, з якими пов’язано використання цих речовин. Наявність яких властивостей можна вважати недоліком речовини при практичному застосуванні?

6

Чисті речовини і суміші

комбінований.

Речовини. Чисті речовини та суміші.

словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, складання опорних конспектів),

наочний (демонстрація наочності),

хімічні склянки, фільтр, лійка, ділильна лійка, холодильник, дистилятор, крейда, вода, рослинна олія, опорні конспекти.

Природознавство,

1. § 5.

2. Дати відповіді на запитання після параграфа № 1–4, виконати завдання № 1–3 (письмово).

Індивідуальне завдання:

Підготувати проект за темою «Питна вода»

7

Методи розділення сумішей

засвоєння нових знань, практична робота №2 «Розділення неоднорідної суміші»

чисті речовини, суміші, способи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, випаровування).

словесний (бесіда, розповідь, пояснення, складання опорної схеми),

наочний (демонстрація наочності),

практичний ( практична робота).

Демонстрації:

Методи розділення сумішей (фільтрування, розділення магнітом, відстоювання, випарювання, дистиляція)

набір для практичної роботи (забруднена сіль, лабораторний штатив, хімічний стакан, скляна паличка, фільтрувальний папір, лійка, порцелянова чашка, мірний циліндр, спиртівка, сірники),

Інструкційні картки для практичної роботи,

підручник.

Природознавство,

1. § 5.

2. Виконати завдання після параграфа № 6–8 (письмово).

3. Підготуватись до практичної роботи № 2 за підручником (с.52) або за зошитом для лабораторних і практичних робіт (с. 14–15)

8

Практична робота № 2. Розділення неоднорідної суміші

засвоєння нових знань, практична робота №2 «Розділення неоднорідної суміші»

чисті речовини, суміші, способи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, випаровування).

словесний (бесіда, розповідь, пояснення, складання опорної схеми),

наочний (демонстрація наочності),

практичний ( практична робота).

набір для практичної роботи (забруднена сіль, лабораторний штатив, хімічний стакан, скляна паличка, фільтрувальний папір, лійка, порцелянова чашка, мірний циліндр, спиртівка, сірники),

Інструкційні картки для практичної роботи,

підручник.

Природознавство,

Повторити § 4, 5

9

Атоми. Молекули

комбінований

атоми, молекули, йони, ядро, електрони, протони, нейтрони, хімічний елемент.

словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, опорною схемою, складання опорних конспектів),

наочний (демонстрація наочності), відеофільм

Демонстрації:

Моделі атомів, молекул та кристалічних ґраток

періодична система хімічних елементів, схема опорного конспекту.

Природознавство, фізика

1. § 6.

2. Дати відповіді на запитання після параграфа № 1–6 (усно) та виконати завдання 1–6 (письмово).

Індивідуальне завдання:

Підготувати відповідь на запитання «Як можна пояснити існування в природі величезної різноманітності речовин?»

10

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поняття про Періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва

комбінований урок з елементами медіаграмотності.

хімічний елемент, атом, заряд ядра, Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, період, ряд, група, порядковий номер.

евристична бесіда, робота з мультимедійним обладнанням, підручником, роздатковим матеріалом, робота в групах; «мозковий штурм», «хмара слів», «маркування тексту», демонстрація відеоролику, інтерактивні вправи LearningApps.org, «працюємо з інформацією».

Демонстрація:

3. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

мультимедійне обладнання (комп’ютер, інтерактивна дошка, мобільні пристрої учнів), підручник «Хімія 7 клас», Григорович О. В., 2015, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, роздатковий матеріал.

1. § 7 прочитати.

2. Дати відповіді на запитання після параграфа № 4–7 (усно), виконати завдання № 1–7 (письмово).

3. Вивчити назви та символи 20 хімічних елементів напам’ять.

Індивідуальне завдання:

Знайти в додатковій літературі інформацію про історію відкриття та походження назви одного з хімічних елементів

11

Хімічні формули речовин

урок засвоєння нових знань

Хімічна формула

якісний та кількісний склад речовин коефіцієнти

бліц-опитування, хімічний диктант, пояснення вчителя,

вправа « Морський бій», вправа «Відкритий мікрофон», тестова

самостійна робота

Демонстрація: кулестрижневі моделі молекул

: періодична система хімічних елементів, роздатковий

матеріал для роботи в групах, банки з реактивами: CaCO3, NaNO3,

Na2CO3,, H2O2, H2SO4, C6H12O6, Ca(OH)2, роздруковані завдання бліц-

Тесту, мультимедійний проектор, презентація до уроку

1. § 9.

2. Виконати завдання після параграфа № 1–6 (письмово).

Індивідуальне завдання:

Підготувати короткі повідомлення про склад молекул та хімічні формули озону, гліцеролу, оцтової кислоти

12

Маса атома. Відносна атомна маса

комбінований.

атомна одиниця маси, відносна атомна маса, протони, нейтрони, електрони.

словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, опорною схемою, складання опорних конспектів),

наочний (демонстрація наочності), відеофільм

періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, завдання для груп.

Природознавство, фізика

1. § 10 (с. 73–74).

2. Дати відповіді на запитання після параграфа № 1–4 (усно), виконати завдання № 1–4 (письмово).

3. Підготуватися до контролю знань.

Індивідуальне завдання:

Як у XVIIXIX століттях визначали відносну атомну масу (атомну вагу)? Маси яких елементів були узяті за основу для визначення відносних атомних мас? Чому в сучасній хімії для визначення відносних атомних мас використовується карбонова одиниця?

13

Контроль знань

Повторити § 1–10

14

Відносна молекулярна маса та відносна формульна маса

урок засвоєння нових знань.

відносна атомна маса, відносна молекулярна та формульна маса, молекулярна маса.

інформаційно-рецептивний (розповідь-пояснення, фронтальна бесіда, ілюстрації, наочність); репродуктивний (виконання вправи за зразком); проблемно-пошуковий (еврестична бесіда, побудова алгоритму);

інтерактивні вправи «Мозговий штурм», «Пазли», гра «Хто швидше», закінчи речення, хімічний тренажер «Загадки мудрої сови».

Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

періодична система хімічних елементів, комп’ютер, мультимедійний проектор, екран, дидактичний матеріал, картки, пазли, схема.

1. § 10 (с. 74–76).

2. Виконати завдання після параграфа № 5–9 (письмово)

15

Масова частка елемента в складній речовині

формування вмінь та навичок

відносна молекулярна маса та масова частка.

бесіда, самостійна робота, ігрова діяльність

Обчислення масової частки елемента в складній речовині

періодична система хімічних елементів, комп’ютер, мультимедійний проектор, екран, дидактичний матеріал, картки

1. § 11.

2. Виконати завдання після параграфа № 1–3.

Індивідуальне завдання:

Скласти умову задачі з обчислення масової частки елемента в сполуці

16

Розв’язування задач

формування вмінь та навичок

відносна молекулярна маса та масова частка.

Обчислення масової частки елемента в складній речовині

періодична система хімічних елементів, комп’ютер, мультимедійний проектор, екран, дидактичний матеріал, картки

1. Повторити § 11.

2. Виконати завдання № 4 після параграфа.

Індивідуальне завдання:

Знайти цікаву інформацію про коштовні камені

17

Багатоманітність речовин. Прості та складні речовини. Метали й неметали

комбінований

проста речовина, складна речовина, метали, неметали, група, період, складна речовина, органічні та неорганічні сполуки.

словесні (бесіда, розповідь вчителя)

словесно-наочні (демонстраційний і лабораторний дослід);

словесно-наочно-практичний (робота з підручником, індивідуальна робота на картках, розв’язування хімічних вправ)

Демонстрації:

4. Зразки металів і неметалів.

Лабораторний дослід № 2. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

Періодична система хімічних елементів; зразки речовин (сірка, залізо, вугілля, алюміній, вода, натрій хлорид, купрум(ІІ) оксид, цукор); кулестержневі моделі молекул води, кисню і вуглекислого газу.

1. § 12.

2. Дати відповіді на запитання після параграфа № 1–5 (усно), виконати завдання № 1–9 (письмово)

18

Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук

Вивчення нового матеріалу.

Валентність бінарні сполуки

словесно-наочно-практичний (робота з підручником, індивідуальна робота на картках, розв’язування хімічних вправ)

кулькострижневі моделі речовин, таблиця «Постійні значення валентності деяких елементів», мультимедійна установка, Періодична система хімічних елементів, роздатковій матеріал, набір для магнітної дошки

1. § 13 (с. 90–93).

2. Дати відповіді на запитання після параграфа № 1–4 (усно), виконати завдання № 1–4 (письмово)

19

Валентність. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів

засвоєння нових знань.

валентність хімічних елементів

словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, періодичною системою хімічних елементів, виконання тренувальних вправ), наочний (демонстрація слайдів).

Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, алгоритм визначення валентності в бінарних сполуках, мультимедійний проектор.

1. § 13 (с. 93–94).

2. Виконати завдання № 5–9 (письмово)

20

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції. Хімічні властивості речовин

комбінований. урок-дослідження із застосуванням комп’ютерних технологій та інтерактивних форм роботи,

явища, фізичні явища, хімічні явища, хімічні реакції, вихідні речовини (реагенти), кінцеві речовини ( продукти реакції).

словесні, пояснювальні, дослідницькі, практичні

Демонстрації 5–9: Хімічні реакції, що супроводжуються: а) виділенням газу; б) випаданням осаду; в) зміною забарвлення; г) появою запаху; д) тепловим ефектом.

Лабораторний дослід № 3. Проведення хімічних реакцій

ПСХЕ, копм’ютерний диск «Віртуальна хімічна лабораторія»; розчини: оцет, H2SO4 (Na2SO4), BaCl2 (Ba(NO3)2), NaOH, NH 3 ,HCl ; мідний дріт, тигельні щипці, сухе пальне, сірники; хімічний стакан, штатив з пробірками, шпатель, індикатор фенолфталеїн; кристалічні речовини Na2CO3 ,CuCO3 ,K2Cr2O7 , (NH4)2Cr2O7. Глобус, картки-завдання, смужки зеленого, білого, жовтого кольорів.

фізика, біологія, географія, історія

1. § 14.

2. Дати відповіді на запитання після параграфа № 1–3 (усно), виконати завдання № 1–8 (усно).

3. Підготувати проекти № 2–5, описані на с. 104 підручника.

4. Підготуватися до практичної роботи № 3 за підручником (с. 104–105) або за зошитом для лабораторних і практичних робіт (с. 19–21)

21

Практична робота № 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ

закріплення й розвитку умінь, знань, навичок.

явища, фізичні явища, хімічні явища, хімічні реакції, вихідні речовини (реагенти), кінцеві речовини ( продукти реакції).

Бесіда, розповідь, виконання практичної роботи

цукор, крейда, вода, хлоридна кислота, ферум(ІІІ) хлорид, натрій гідроксид, купрум(ІІ) оксид, амоній біхромат, магній.

фізика, біологія, географія, історія

Повторити § 13, 14.

Індивідуальне завдання:

Наведіть приклади хімічних реакцій з повсякденного життя, які відбуваються: а) за постійного нагрівання; б) після первинного нагрівання; в) під дією світла; г) зі зміною кольору

22

Узагальнення знань з теми «Початкові хімічні поняття»

узагальнення і систематизації знань, вмінь і навичок. урок-подорож

словесні, практичні, самостійна робота, інтерактивні (ігрові), наочні (презентація),

роздаткові матеріали до уроку (стікери з формулами оксидів; комп′ютер, мультимедійний проектор, екран; реактиви для практичних дослідів.

1. Повторити § 5–14.

2. Підготуватися до контролю знань

23

Контроль знань з теми «Початкові хімічні поняття»

Урок контролю знань.

1. Повторити § 3–11

2. Підготувати навчальні проекти до презентації

24–25

Узагальнення знань. Презентація навчальних проектів

Повторити матеріал презентацій за власним конспектом.

Індивідуальне завдання:

Підготувати коротке повідомлення про відкриття кисню

Тема 2 Кисень(13 год)

Оксиген. Кисень та озон. Склад повітря

урок вивчення нового матеріалу.

повітря – суміш газів, Оксиґен - хімічний елемент,

кисень - проста речовина

Розповідь вчителя,

Розповідь з елементами бесіди.

періодична система хімічних елементів

Д.І.Менделєєва, мультимедійна презентація «Оксиґен. Кисень».

Природознавство

1. § 15 (с. 107–109).

2. Виконати завдання після параграфа № 1, 2, 8, 9 (письмово).

3. Розпочати підготовку навчальних проектів:

6 «Проблема забруднення повітря та шляхи її розв’язування»;

7 «Дослідження зміни концентрації вуглекислого газу в класній кімнаті під час занять»

Кисень. Фізичні властивості кисню. Поширеність у природі. Поняття про оксиди

Вивчення нового матеріалу

Оксиген, кисень, прості речовини, складні речовини

словесні; пояснювально-ілюстративні: розповідь, демонстрації; наочні: комп’ютерна демонстрація; практичні: розв'язування задач: репродуктивні: частково-пошукові; інтерактивні; дослідні.

періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, схема-конспект «Оксиген. Кисень», телевізор, відеозаписи.

біологія «Роль кисню в процесі дихання живих організмів»

1. § 15 (с. 109, 111–113).

2. Виконати завдання після параграфа № 9–11 (письмово).

3. Виконати проект за завданням № 12 після параграфа

Закон збереження маси речовин. Закон як форма наукових знань

Комбінований

Хімічне рівняння

закон збереження маси

розповідь, демонстраційний експеримент, фронтальна робота зі складання рівнянь хімічних реакцій.

Демонстрації:

10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин

терези з важками, свічка, ковпак, склянка Ландольта; розчини натрій сульфату, барій хлориду, барій сульфату, натрій гідроксиду, натрій карбонату, хлоридної кислоти.

1. § 16 (с. 115–117).

2. Дати відповіді на запитання після параграфа № 1–2 (усно).

Індивідуальне завдання:

Підготувати короткі повідомлення про біографії М. В. Ломоносова та А. Лавуазьє

Хімічні рівняння

поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

реагенти, продукти реакції, коефіцієнт

розповідь, демонстраційний експеримент, фронтальна робота зі складання рівнянь хімічних реакцій.

Підручник, картки з завданнями, періодична система

1. § 16 (с. 118–120).

2. Дати відповіді на запитання після параграфа № 3, 4 (усно), виконати завдання № 1–4 (письмово)

Добування кисню. Поняття про каталізатор. Реакції розкладу

Комбнований

Оксиґен, кисень, гідроґен пероксид, каталізатор,

реакція розкладу

Бесіда, евристична бесіда

Демонстрації:

11. Добування кисню з гідроген пероксиду.

12. Збирання кисню витісненням води та повітря.

13. Доведення наявності кисню

періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва;

лабораторний штатив із тримачем, спиртівка, пробірки, газовідвідна трубка,

кристалізатор, скіпка, штатив для пробірок, вата;

гідроген пероксид, манган(ІV) оксид, вода.

1. § 17.

2. Дати відповіді на запитання після параграфа № 1, 3–5 (усно), виконати завдання № 1–6 (письмово).

3. Підготуватися до практичної роботи № 4 за підручником (с. 130–132) або за зошитом для лабораторних і практичних робіт (с. 22–23)

Практична робота № 4. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності

урок комплексного застосування знань, практична робота

Оксиґен, кисень, гідроґен пероксид, каталізатор,

реакція розкладу

лабораторний штатив із тримачем, нагрівний прилад з відкритим полум’ям, штатив із пробірками, суха пробірка з газовідвідними трубками, хімічна склянка для збирання кисню, скляна пластинка, 30% -й розчин гідроген пероксиду (пергідроль), деревна вуглинка (розміром з горошину), вапняна вода; речовина, що прискорює розкладання пероксиду; пісок

Повторити § 15–17.

Індивідуальне завдання:

Підготувати коротке повідомлення за запитаннями «На чому ґрунтується дія каталізаторів? Чому каталізатори не витрачаються під час перебігу реакцій?»

Хімічні властивості кисню. Реакції сполучення

комбінований, з використанням комп’терних технологій та інтерактивних методів навчання («мікрофон», «мозковий штурм», «а я люблю дванадцять»).

кисень, хімічні властивості, оксиди, горіння, окиснення,та терміни: прості та складні речовини, реакція сполучення.

пояснювально-ілюстративні: розповідь, демонстрації; словесні: бесіда; практичні: розв'язування задач; репродуктивні; частково-пошукові.

Демонстрація:

14. Спалювання простих і складних речовин

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; лабораторний штатив з муфтою та лапкою, пробірка з газовідвідною трубкою, киснева подушка (у зв'язку з високою вартістю отримання кисню з калій перманганату краще придбати в аптеці кисневу подушку та використовувати вже готовий кисень), порцелянова чашка, хімічна ложка, шпатель, тигельні щипці, скіпка.

Матеріали: калій перманганат, безводний калій нітрат, вугілля (можна використовувати звичайне активоване вугілля), сірка, фосфор, залізні ошурки, магнієва стрічка, сахароза, літій карбонат, натрій ацетат, натрій гідроксид.

1. § 18.

2. Дати відповіді на запитання після параграфа № 2, 4 (усно), виконати завдання № 1–5 (письмово).

Індивідуальне завдання:

Дібрати поетичні рядки, в яких йдеться про вогонь та горіння

Поняття про окиснення та горіння. Умови виникнення та припинення горіння

комбінований.

горіння, окиснення, вибух, оксиди, бінарні сполуки.

словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, періодичною системою хімічних елементів, складання опорного конспекту),

наочний (демонстрація наочності),

періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва,

схема опорного конспекту,

1. § 19.

2. Дати відповіді на запитання після параграфа № 1, 2 (усно), виконати завдання № 1–10 (усно).

Індивідуальне завдання:

Підготувати плакати, вірші, листівки для молодших школярів щодо пожежної безпеки

Застосування кисню. Поширення Оксигену в природі та його колообіг.

комбінований.

Форми роботи:урок-семінар, фронтальна робота, самостійна робота,

Методи навчання: словесний (бесіда, розповідь учителя), наочний (діаграми ), практичний (розв’язування завдань).

періодична таблиця хімічних елементів, діаграми «Застосування кисню» , «Поширення Оксигену у природі»та «КолообігОксигену в природі», картки з завданнями.

1. § 20.

2. Виконати завдання після параграфа № 1, 5 (письмово).

Індивідуальне завдання:

Підготувати короткі повідомлення за темами «Джерела потрапляння кисню в атмосферу», «Основні природні споживачі кисню» та «Основні техногенні споживачі кисню»

Узагальнення знань з теми «Кисень». Презентація навчальних проектів

узагальнення вивченого, урок-гра з використанням комп`ютерних технологій.

фронтальна робота, самостійна робота,

Методи навчання: словесний (бесіда, розповідь учителя), наочний практичний

комп`ютер, підручники, картка протокол для виставлення оцінок , « смайлики » , періодична система хімічних елементів.

1. Повторити матеріал презентацій за конспектом.

2. Повторити § 15–21.

Контроль знань з теми «Кисень»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.