Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Виховні заходи з теми прав дитини. Практичні кейси
»
Взяти участь Всі події

«Елементи вантажно-підіймальних та транспортних машин. Останови та гальма»

Професійна освіта

Для кого: Дорослі

21.02.2021

262

2

0

Опис документу:
Лекція розкриває призначення, класифікацію та особливості роботи вантажо-підіймальних пристрої в цехах обробки металів тиском. Наведена загальна характеристика вантажно-підіймальних та транспортні пристроїв, класифікація та основні параметри, вимоги Держнаглядохоронпраці до експлуатації вантажопідіймальних і транспортних пристроїв. Призначення і класифікаці останов та гальм.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«Елементи вантажно-підіймальних та транспортних машин. Останови та гальма»

Вантажно-підіймальні та транспортні пристрої.

Для транспортування і підйому вантажів в КШЦ використовують різні пристрої і обладнання. Ці пристрої можуть бути: універсальними, тобто призначеними для переміщення та підіймання різних вантажів – наприклад, мостові крани, автонавантажувачі; і вузького призначення - обслуговуючі який-небудь агрегат, наприклад – поворотні крани.

Підіймально-транспортні пристрої можуть використовувати в різних цехах або бути спеціальними, які використовують в одному цеху – наприклад, кувальні крани, які обслуговують тільки кувальне відділення кувальних цехів.

По принципу дії і виконуємим функціям цехові ВПП (вантажо-підіймальні пристрої) ділять (умовно) на 5 груп:

  1. Мостові крани, кран-балки, тельфери;

  2. Крани-штабелери;

  3. Конвеєри і транспортери;

  4. Електро і автокари, навантажувачі, тягачі, візки;

  5. Авто- і залізничний транспорт (в цю групу входять залізничні та автомобільні крани, які іноді обслуговують відкриті естакади (склади) ковульських цехів).

Вантажопідіймальні машини і механізми призначені для переміщення вантажів і людей в вертикальному та горизонтальному площинах на відносно невеликі відстані. Вони відносяться до пристроїв циклічної дії, які працюють в повторно-короткочасному режимі.

Основні параметри ВПП:

  1. Вантажопідйомність;

  2. Швидкість руху окремих механізмів;

  3. Режим роботи;

  4. Виробничість;

  5. Висота підйома;

  6. Проліт;

  7. Виліт.

ВПП зазвичай складаються з : 1) приводу; 2) робочих механізмів; 3) металевих конструкцій; 4) вантажозахватного пристрою.

Класифікація вантажопідіймальних і транспортних пристроїв.

  1. По принципу дії:

а) машини періодичної дії ( мають витрати часу на зворотній хід)

б) машини непереривної дії ( в яких пряма і зворотня дія протікають одночасно і неперервно)

2. По принципу загального призначення:

а) вантажопідіймальні:

- по конструкції: прості (домкрати, блоки, тяги, лебідки);

- крани загального та спеціального призначення;

- підйомники.

б) по роду установки:

- пересувні;

- стаціонарні.

в) по типу приводу:

- з ручним приводом;

- з електричним;

- з гідравлічним;

- з пневматичним;

- від ДВЗ.

г) по номінальному режиму роботи:

- легкий Л;

- середній С;

- тяжкий Т;

- вельми тяжкий ВТ;

- вельми тяжкий неперервної дії ВТН.

3. Транспортуючі:

а) по конструкції:

- машини з тяговим органом (конвеєри);

- машини без тягового органу (самоплинні пристрої).

б) по роду рухомих грузів:

- для насипних;

- для штучних.

в) по типу електропривода:

- одиночний;

- об’єднаний;

- здвоєний;

- багатодвигуневий.

Основні параметри ВПП

  1. Вантажність Q – найбільш припустима маса вантажу, на підняття якого розрахований кран в заданих умовах експлуатації. В характеристику вантажопідйомності включають також масу вантажозахоплювального пристрою.

  2. Робоча швидкість та прискорення, при їх виборі необхідно враховувати виробничість, експлуатаційні витрати, шлях переміщення робочого органу, сумарну потужність двигунів, необхідну точність установки вантажу.

  3. Проліт мосту L – відстань по горизонталі між осями підкранових шляхів (парметр тільки кранів мостового типу)

  1. База крана – відстань між осями передніх і задніх колес.

  2. Виліт стріли а (противага) – найбільша відстань між віссю оберту крана і вісью перпендикулярно розташованого вантажозахватного пристрою без вантажу при установці крана на горизонтальному майданчику.

  1. Висота підйому – відстань по вертикалі від рівня стоянки до вантажозахватного органу, який знаходиться у верхньому положенні.

  2. Режим роботи – характеристика, яка враховує характер зовнішніх навантажень та продовження їх дії.

Визначається коефіцієнтами: Ктр – коефіцієнт використання механізму по вантажу; Кг - коефіцієнт використання механізму по часу протягом року; Кс - коефіцієнт використання механізму по часу протягом доби.

ПВ%=(Трц)×100 – відносне продовження

Тр – продовження роботи механізму протягом циклу;

Тц - продовження робочого циклу.

Вимоги Держнаглядохоронпраці до експлуатації

вантажопідіймальних та транспортних пристроїв.

  1. Стальні канати піддають огляду і бракуванню.

  2. ВПП піддають техогляду, огляду, статичним та динамічним випробуванням.

Для транспортуючих машин існує ряд заходів забеспечуючих їх безпечну роботу:

  1. Інструктаж по ТБ

  2. Використовувати тільки за призначенням

  3. Правильна організація розвантаження та завантаження

  4. Не включати не справну машину і не ремонтувати її на ходу

  5. Огороджувати обертаючі і рухомі частини

  6. Заземлювати машину

Останови та гальма

  1. Класифікація гальмуючих пристроїв і загальні відомості про них

Для стопоріння вантажності машини і її механізмів, а також для утримання вантажу на вазі механізмом підйому використовують останови і гальма.

В якості останова ВПП використовують храпові механізми.

В остановах кінематична енергія рухомих елементів механізмів перетворюється в енергію деформації, тому включати їх дозволяється при V=0 (останов використовується тільки для стопоріння механізмів в період пауз).

Храповий останов складається із храпового колеса 1з зубцями спеціальної форми укріпленним на валу або на барабані механізму підйому; та рухомого упора – «собачки» 2, вісь якого укріплена на нерухомій основі і притиснена пружиною 3.

  1. Гальма.

Гальма використовують сили тертя які виникають між обертаючими та

не обертаючими елементами. Кінетична енергія рухомих елементів перетворює в теплову тому гальма використовують при будь якій швидкості.

Гальма по призначенню бувають:

  1. Спускні (окрім остановки та утримання можуть регулювати швидкість його спускання)

  2. Стопорні (для остановки та утримання вантажу в піднятому стані)

В залежності від системи управління гальма бувають:

  1. Керовані

  2. Діючі автоматично

По конструкції гальма бувають: (використовують в ВПП)

  1. Колодкові

  2. Стрічкові

  3. Дискові

  4. конусні

В механізмах підйому гальма зупиняють вантаж і утримують його в підвішаному стані, в механізмах руху та повороту – зупиняють рухомі або обертальні конструкції.

Робочою поверхнею гальма зазвичай служить спеціальна фрикційна стрічка, яка володіє підвищеним коефіцієнтом тертя μ і високою зносостійкістю. Стрічка ця ткана із азбестових ниток (μ=0,35) або вальцьована із крихти азбесту та латексу (μ=0,4).

Гальма механізмів ВПП встановлюють на будь-якому валу за умови, що між валом і робочим органом (барабаном, колесом) є постійний жорсткий кінематичний зв'язок – зубчаста або черв´ячна передача. Зазвичай гальмо знаходиться на приводному валу, так як на ньому діє мінімальний крутний момент і гальмо отримується найбільш легким і компактним.

Замкнуті гальма постійно замкнуті зусиллям пружини або вагою вантажу та розмикається тільки за той період, коли механізм працює (в механізмах підняття вантажу).

Розімкнуті гальма замикаються тільки тоді, коли потрібно зупинити механізм (в кранах, в підіймальних механізмах кранів, при роботі з двоканатними грейферами)

1-гальмівний шків

2-стальна стрічка

3-фрикційна стрічка

4-гальмівний ричаг

5-замикаючий вантаж

6-набігаючий кінець

7-винтова стяжка

Просте стрічкове гальмо

Стрічкове гальмо має обвідну гальмом 1 пружну стальну стрічку 2, до робочої поверхні якої прикріплена фрикційна стрічка 3. Стальна стрічка кріпиться набігаючим кінцем 6 до станини або гальмівному важілю, а збігаючим кінцем 2- через винтову стяжку 7 до гальмівного ричала 4. Гальмування виконується затягуванням стрічки під дією замикаючого вантажу 5 або пружини, а також при натисненні на ричаг ногою.

Управляти роботою гальмі можна вручну, а також за допомогою електромагніту, гідравлічної або пневматичної системи.

Диференціальне стрічкове гальмо відрізняється від звичайного тим, що набігаючий та сбігаючий кінці стрічки кріпляться до ричага по обидві сторони від вісі обертання (використовується для опускання важкої стріли самохідного крану).

Підсумовуюче стрічкове гальмо є гальмом двосторонньої дії (використовується в реверсивних механізмах переміщення та оберту)

Плаваючі прості гальма двосторонньої дії. Гальмо називається плаваючим тому, що не мають закріплених точок. В залежності від направлення оберту шківа кінці стрічки притискаються до однієї із сторін коритоподібного упору. При цьому один із кінців завжди набігаючий, другий-збігаючий. Гальмо забезпечує гальмівний момент при обертанні гальмівного шківа в різних направленнях.

Перевагами стрічкових гальм є простота конструкції, компактність і здатність розвивати більшу силу тертя і великий гальмівний момент.

Недоліки: утворюване зусилля гальма вигинає гальмівний вал і стрічка нерівномірно зношується; сумуюче гальмо вимагає великого зусилля гальма; прості та диференційні гальма-гальма односторонньої дії і їх використовують тільки в механізмах підйому.

Колодкові гальма прості по конструкції і надійні в експлуатації, тому отримали в ВПП найбільше поширення. Гальмівній момент виникає в результаті притиску двох колодок, розташованих одна проти другої по колу гальмівного шківа, до яких прикріплені фрикційні стрічки. Колодкові гальма придатні для двостороннього гальмування і використовуються в якості стопорних нормальнозамкнутих гальм. Зусилля, притискуючи гальмівні колодки, створюється вагою вантажу або пружиною, а колодки під час роботи механізму розмикаються електромагнітом.

Недоліки: - наявність великої кількості ричагів та шарнірів, деформація та знос яких створюють хід системи;

  • велика енерція системи, знижуюча швидкість замикання та розмикання колодок.

Колодкові гальма з короткоходовими електромагнітами є найбільш надійною і

досконалою конструкцією. Гальмівний момент утворюється пружиною. Магніт з коротким ходом якоря розташований на одному із ричагів гальмівних колодок.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.