і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

ЕЛЕКТРОНИЙ ПІДРУЧНИК ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЕЛЕКТРОНИЙ ПІДРУЧНИК ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Маландій Євгенія В’ячеславівна

ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту», м.Суми, lera072010@ukr.net

Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні й у системі професійної освіти склалася така, що традиційні форми і методи навчання не можуть цілком задовольнити всіх потреб різних шарів населення в одержанні освіти. Проблема безперервної освіти, професійної орієнтації актуальна сьогодні, як ніколи раніш, і її значимість буде з роками зростати в міру розвитку ринкової економіки в нашій країні. Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства неможливий без впровадження особисто- орієнтованих технологій навчання, максимальної індивідуалізації навчального процесу, створення умов для саморозвитку і самонавчання, осмисленого визначення своїх можливостей і життєвих цінностей. Актуальним завданням є забезпечення доступності здобуття якісної освіти протягом життя для всіх громадян. Держава прогнозує обсяги та визначає напрями професійної підготовки у навчальних закладах різних типів і форм власності, створює умови для професійного навчання незайнятого населення країни з урахуванням змін на ринку праці.

Як зазначено у постанові Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 р. № 1494 "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 – 2006 роки", – найбільш ефективному розв'язанню проблем, пов'язаних із задоволенням освітніх потреб громадян упродовж усього життя, забезпечення доступу до освітньої і професійної підготовки всіх, хто має необхідні здібності та адекватну підготовку, сприяє дистанційне навчання, яке здійснюється на основі сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Можлива область застосування електронних підручників надзвичайно широка. Актуальність даної теми пов’язана з тим, що електронні підручники є ефективні при самоосвіті і дистанційному навчанні.

Широке впровадження дистанційного навчання в освіту суттєво залежить від розв’язання проблем проектування та впровадження якісних електронних навчальних ресурсів для самостійної навчальної роботи учнів.

Розглянемо програмні засоби, які складають клас електронних навчальних ресурсів і можуть використовуватися в дистанційному навчанні. Аналіз літературних джерел, практичний досвід роботи з різного роду електронними навчальними матеріалами дають можливість виділити такі їх групи: електронні підручники та посібники (існують двох видів: мережні, розраховані на роботу через Інтернет, та локальні, розраховані для роботи на локальних робочих місцях і розповсюджуються на оптичних або магнітних носіях);комп'ютерні навчаючі системи в звичайному і мультимедійному варіантах;лабораторні дистанційні практикуми; тренажери з віддаленим доступом; бази даних і знань з віддаленим доступом; електронні бібліотеки з віддаленим доступом; засоби навчання на основі експертних навчаючих систем; засоби навчання на основі інформаційних систем; засоби навчання на основі віртуальної реальності (ВР).

Отже електронний навчальний засіб - це програмно-методичний комплекс, що забезпечує можливість самостійного, чи при участі викладача, освоєння навчального курсу з використанням комп'ютера.

Особливості дистанційного навчання накладають свої вимоги до навчальних матеріалів. До того ж на електронні посібники і підручники переносяться функції, які зазвичай виконувались викладачами: керування пізнавальними діями учня та контролю за рівнем засвоєння студентом навчального матеріалу. Причому, залежно від виду посібника (підручника) результати контролю можуть надходити до викладача і використовуватись для проміжного і заключного оцінювання знань учня (ця властивість притаманна так званим мережним навчальним матеріалам, розрахованим для вивчення через мережу Інтернет), або використовуватись студентом для самоконтролю (як правило, в разі розповсюдження підручників на змінних оптичних та магнітних носіях).

Зважаючи на викладене вище, можна сформулювати основні вимоги до електронних підручників та посібників:

 • основна функція – викладення теоретичного матеріалу з можливістю контролю за його засвоєнням;

 • у вступній частині повинно бути наведено докладні інструкції з вивчення матеріалу й організації самостійної роботи;

 • зміст повинен бути складений таким чином, щоб мінімізувати складності під час сприйняття та осмислення представленої інформації;

 • навчальний матеріал у посібнику (підручнику) доцільно структурувати за модульним принципом та подавати окремими "порціями";

 • навчальний матеріал може подаватись у вигляді тексту і супроводжуватись малюнками та відеофрагментами;

• мережні варіанти посібників можуть містити "мітки" (посилання) на навчальні курси, які вивчались учнем раніше, довідкові матеріали чи окремі статті, які деталізують матеріал, що вивчається.

Електронні підручники мають значні переваги перед своїми попередниками – традиційними паперовими підручниками:

 • можливість багаторазової зміни і тиражування без великих матеріальних затрат;

 • можливість настроювання для окремих користувачів, що дає змогу реалізувати принцип диференційованості навчання.

 • суттєвою перевагою є можливість включати в них сучасні (у тому числі мультимедійні) способи представлення інформації, використовувати інтерактивні засоби контролю знань, у тому числі і самоперевірки.

Враховуючи вимоги та норми до електронних підручників та посібників мною було розроблено електронний навчальний засіб по вивченню предмету «Спеціальна технологія» для учнів ІІ курсу за професією «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу», який має забезпечити опанування теоретичним матеріалом та практичними навичками шляхом викладу теоретичних відомостей, а також тестів для самоконтролю і комплексу лабораторних робіт.

Електронний навчальний посібник створений у вигляді web-сайту, кожна сторінка якого відповідає уроку предмету «Спеціальна технологія» (професія «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу (ІІІ розряд)»). На web-сторінках розміщені гіперпосилання на дидактичні матеріали в електронному вигляді:

 • теоретичні відомості з предмету;

 • презентації до уроку;

 • демонстраційні відеоролики;

 • роздаткові матеріали на друкованій основі;

 • завдання для проведення практичних робіт;

 • матеріали для поточного та підсумкового контролю знань;

Можлива область застосування електронних підручників надзвичайно широка: використання їх ефективне і при самоосвіті, і при дистанційному навчанні, що зазначалося вище, а також електронні підручники рекомендуються для людей зі спеціальними потребами в навчанні.

Список використаних джерел (до 5 джерел)

 1. Бабенко О.П. Розробка та створення електронних посібників. - Харків: Легіон, 2003. – С. 46-58

 2. Логінова Н. І. Дистанційне навчання в системі безперервної професійної освіти / І. А. Данилюк, Н. І. Логінова // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: Збірник наукових праць. – Одеса, 2003. – Вип. 7–8. – С. 51–56.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  23.02.2018
 • Розділ
  Педагогіка
 • Клас
  11 Клас
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  7181
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  NV044210
 • Вподобань
  0
Курс:«Використання веб-квестів в освітньому процесі»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь