Документ "Індивідуальна програма розвитку"

Опис документу:
Зразок Індивіуальної програми розвитку подано як зразок для вчителів, які працюють з дітьми з особливими потребами. Заповнення ІПР не має чітких вимог, даний зразок подано для прикладу. Зразок ІПР стане в нагоді психологам, логопедам, вчителям, які викладають в інклюзивних класах, асистенту вчителя.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

1. Період виконання 01.09.2017 р. до 26.05.2018 р.

2. Загальні відомості про учня:

ПІП учня: Ляшенко Катерина Вікторівна

Дата народження:07.05.2010р.

Повна назва закладу: Комунальний заклад «Верблюзький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр позашкільної освіти»

Рік навчання: 2 клас.

3. Відомості про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров’я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну діяльність)

Порядковий номер

Дата

Короткий зміст

Джерело інформації

1

27.09.2017

Інклюзивне навчання за програмою для дітей із ЗПР

Висновок Кіровоградської обласної ПМПК

2

10.04.2017

Відставання в психомоторному розвитку

Лікар педіатр

3

10.04.2017

Мовлення тихе,зрозуміле. Темп мовлення повільний. Складова структура багатоскладових слів порушена. Словниковий запас обмежений побутовою лексикою. Фонематичні процеси не сформовані.

Лікар логопед

4

10.04.2017

Навчальний матеріал засвоює на низькому рівні. Змісту прочитаного вчителем не розуміє, на питання не відповідає. Має труднощі у запам`ятовуванні програмового матеріалу. Увага – короткочасна.

Класний керівник

5

10.04.2017

Уникає контакту, не виявляє інтересу до співпраці. Відволікається на сторонні подразники.

Практичний психолог

4. Наявний рівень знань і вмінь учня

Дівчинка має низький рівень знань. Букви знає окремі,читати не вміє. Пише за зразком окремі літери. Словниковий запас бідний. Потребує постійного контролю та індивідуального підходу.

Потенційні можливості

Потреби

Списування та письмо під диктовку речень та невеликих текстів.

Контроль з боку класного керівника та вчителя- асистента. Додаткові заняття з корекційним педагогом.

Усне та писемне додавання і віднімання в межах 20.

Робота з індивідуальними картками.

5. Додаткові освітні та соціальні потреби учня (додаткова підтримка асистента вчителя, супровід соціальним працівником, робота з вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом тощо)

Так асистент вчителя

Ні

6. Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час корекційно-розвиткових занять

Найменування заняття

Фахівець, який проводить заняття

Місце проведення
заняття

Дата проведення заняття

Періодичність

КРЗ.

Українська мова

Вчитель:

Вінзіцька О.М.

Клас

3 рази на тиждень

КРЗ

Літературне читання

Вчитель:

Вінзіцька О.М.

Клас

2 рази на тиждень

КРЗ

Математика

Вчитель:

Вінзіцька О.М.

Клас

3 рази на тиждень

КРЗ з психологом

Практичний психолог:

Красіцька Л.В.

Клас

За індивідуальним планом

7. Характеристика учня

Сфера розвитку

Стисла характеристика

Заплановані дії

Очікувані результати/уміння

Емоційно-вольова

Уникає контакту, не виявляє інтересу до співпраці. Скована, не виявляє ознак розуміння суті виконуваних завдань. Не аналізує завдання, може лише назвати окремі об`єкти чи предмети, не виявляє ознак розуміння сюжетних малюнків. Відволікається на сторонні подразники.

Проведення тестових завдань на розвиток мислення, уваги, пам`яті. Робота з психологом за індивідуальним планом.

Вільно спілкується з однолітками. Аналізує завдання, виявляє розуміння сюжетних малюнків, завдань. Менше відволікається на сторонні подразники.

Фізична

Фізичний розвиток –гармонійний, відповідає віковим нормам.

Відвідування уроків фізичної культури

Має гармонійний фізичний розвиток

Когнітивна

Навчальний матеріал засвоює на низькому рівні. Змісту прочитаного вчителем не розуміє, на питання не відповідає. Має труднощі у запам`ятовуванні програмового матеріалу. Увага – короткочасна.

Вправи на концентрацію уваги, мислення. Розучування скоромовок, чистомовок для розвитку пам`яті та мовлення

Розуміє зміст прочитаного, відповідає на запитання по тексту.

Мовленнєва

Мовлення тихе,зрозуміле. Темп мовлення повільний. Складова структура багатоскладових слів порушена. Словниковий запас обмежений побутовою лексикою. Фонематичні процеси не сформовані. Фразове мовлення коротке з елементами аграматизму. Самостійне зв`язне мовлення не розвинене. Грамотою оволодіває з великими труднощами. Знає деякі букви, читати не вміє. На письмі копіює не свідомо. Зміст прочитаного вчителем тексту не розуміє. В зкуковимові порушення.

Консультація логопеда. Вправи на розвиток правильної звуковимови. Читання батьками додаткової літератури для подальшого переказування.

Розвинене зв`язне мовлення

Соціальна

Дитина соціалізована на побутовому рівні. Не знає своєї адреси. Дівчинка товариська, дружелюбна.

Залучення до позакласної та позашкільної роботи. Практичне засвоєння в застосуванні слів і виразів для соціальної адаптації

Соціально адаптована.

8. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти навчальну програму, що призводить до необхідності розроблення адаптованої або модифікованої програми)

Поряд-
ковий
номер

Навчальний предмет

Програма

адаптована

модифікована

Звільнення від вивчення окремих навчальних предметів

Так (зазначити предмет (предмети) ____________________________

Ні

9. Адаптація (необхідне підкреслити)

Пристосування середовища: доступність, інтенсивність освітлення, зменшення рівня шуму в класі, приміщення для усамітнення, інше _________________________________________________________________

Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань, чергування видів діяльності, виконання завдань за зразком, вид та частота релаксації, використання засобів концентрації уваги, інше _________________________________________________________________

Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів, картки-підказки, використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, інше ______________________________________

Необхідне спеціальне обладнання

Так (зазначити обладнання) ___________________________________

Ні

10. Індивідуальний навчальний план

Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляються відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів та кількість годин для їх вивчення.

Навчальний предмет: Українська мова

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Активізація засвоєння семантичної (смислової) сторони слова.

Письмо під диктовку складів та невеликих слів. Визначати речення в усному і писемному мовленні, знаходити межі речень у тексті. Списувати друкований текст по складах і цілими словами.

Інтерактивні технології

Оволодіння вміннями звуко-буквеного аналізу слова

Формувати практичні мовленнєві навички письма на основі доступних відомостей про речення як таке, що виражає закінчену думку. Удосконалення вимови звуків, які становлять певні труднощі. Автоматизація правильної вимови звуків.

Диференційований підхід до навчання

Формування свідомого ставлення до навчання

Спільно з учителем перевіряти правильність написання слів шляхом орфографічного промовляння. Складання текстів(усно) за серіями малюнків.

Особистісно-орієнтовані технології

Умовні позначення:

О – учень оволодів умінням, досяг визначеної мети;

СП – спостерігається суттєвий прогрес;

НП – спостерігається незначний прогрес;

ПН – прогресу в досягненні конкретної мети нема

Методи оцінювання

Зразки робіт

Спостереження

Контрольні аркуші

Тестові завдання

Стандартні тести

Навчальний предмет: Літературне читання

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Удосконалювати навички читання вголос.

Читати вголос цілими словами.

Співвідносити прочитане слово з малюнком.Вивчити п’ять нових слів на тему.

Ігрові технології

Збагачувати словниковий запас

Слухати текст.

Давати відповіді на запитання вчителя за змістом прочитаного тексту.Вивчити слова ввічливості та використовувати їх у повсякденному житті.

Технології розвивального навчання

Розрізняти усне й писемне мовлення.

Читати вголос цілими словами (з поступовим переходом до фразового читання) доступні за змістом тексти.

Слухання тексту. Вчити визначати разом з учителем причино – наслідкові зв’язки між описуваними подіями і вчинками дійових осіб (відповіді на запитання: хто? що зробив? чому?та ін.).

Технологія традиційного навчання.

Розвивати зв’язне

мовлення.

Читати вголос цілими словами (з поступовим переходом до фразового читання) доступні за змістом тексти. Слухання тексту. За допомогою та запитаннями вчителя висловлювати своє ставлення до описаних подій (вчинків дійових осіб).

Технології розвивального навчання

Навчальний предмет: Математика

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Рахунок в межах 20

Пряма і зворотна лічба в межах 20. Назви компонентів дій

Технологія критичного мислення

Оволодіння додаванням та відніманням в межах 20

Додавання та віднімання в межах 20.

Диференційовані технології

Ознайомлення з елементами геометрії

Одиниці вимірювання. Додавання і віднімання в межах 20. Креслення відрізків.

Прикладні технології

Ознайомлення з одиницями вимірювання.

Розрізнення одиниць вимірювання довжини, часу, монети.

Ігрові технології

11. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку:

висновок психолого-медико-педагогічної консультації

попередня індивідуальна програма розвитку

батьки/опікуни

учень

інші _______________________________________________________

12. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку

Прізвище, ім’я,
по батькові

Найменування посади

Підпис

Долгерт О.В.

Гавриш С.І.

Бутковська Є.В.

Вінзіцька О.М.

Ляшенко В.О.

Ляшенко В.П.

Нестройна О.О.

Красіцька Л.В.

Заступник директора з НВР

Учитель

Асистент учителя

Корекційний педагог

Батько

Мати

Логопед

Практичний психолог

13. Узгодження індивідуальної програми розвитку з:

1) батьками/законними представниками:

Прізвище, ім’я, по батькові батьків/законних представників

Ляшенко Валентина Петрівна

Підпис ____________ дата __________

14. План консультування батьків/законних представників у процесі розроблення/виконання індивідуальної програми розвитку

Дата

Мета

Відповідальні особи

04.09. 2017

Ознайомлення з індивідуальною програмою розвитку

Класний керівник

06.09.2017

Навчальний режим учня

Вчитель асистент

06.09.2017

Корекція мисленнєвих процесів

Практичний психолог

08.09.2017

Ознайомлення з індивідуальною програмою навчання

Корекційний педагог

15. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень

Сфери розвитку/ навчальні предмети

Строк проведення моніторингу

протягом першого півріччя навчального року

після закінчення першого півріччя навчального року

протягом другого півріччя навчального року

після закінчення навчального року

Розпізнавання друкованих і прописних літер

Читання прямих і зворотніх складів

Відповідати на запитання повними реченнями

Рахунок в межах 20

Усне та письмове додавання і віднімання в межах 20

Директор КЗ

Шепель С.В._______________ Дата______________

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.