ДИСТАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ПРАВОЗНАВСВО

Опис документу:
Метою дистанційних завдань є надання студентам першого курсу другого семестру денного відділення базових теоретичних знань та формування практичних вмінь з дисципліни правознавство на період продовження карантину

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

з використанням технологій дистаційного навчання

для студентів І курсу ІІ семестру 2019-2020 навального року

Селидівського гірничого технікуму

18 Виробницитво та технології

Підземна розробка корисних копалин, Шахтне і підземне будівництво, Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

27 Транспорт

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

07 Управління та адміністрування

Облік і оподаткування

на період з 2 квітня по 15 квітня

Викладач: Молчанова Н. І.

Тема: «Конституційне право України».

Інтернет-ресурс. Конституція України - Законодавство України - Верховна ...zakon.rada.gov.ua › laws › show

Вступ
Конститу́ція Украї́ни
 — Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам’ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято — День Конституції України.
В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

Завдання

1. Дати визначення базових понять теми: конституція, Конституція України, конституційне право України, преамбула, суверенітет.

2. Паспортизація Конституції України:

-Дата прийняття Конституції України.

- В якій редакції діє сучасна Конституція України?

-Визначити структуру основного закону нашої держави.

3.Продовжити речення:

Верховна Рада України від імені ……. .

Керуючись …….  від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію…

4.Користуючись Конституцією України Роз. І «Загальні засади» ст.1-20 доведіть, що Конститу́ція Украї́ни — Основний закон держави України (вказати тільки статті та частину; навести 4 приклади).

Форма контролю: всі відповіді на завдання виконуються письмово в опорному конспекті.

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

з використанням технологій дистаційного навчання

для студентів І курсу ІІ семестру 2019-2020 навального року

Селидівського гірничого технікуму

184 Виробницитво та технології

Підземна розробка корисних копалин, Шахтне і підземне будівництво, Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

27 Транспорт

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

07 Управління та адміністрування

Облік і оподаткування

на період з 2 квітня по 15 квітня

Викладач: Молчанова Н. І.

Тема: Референдум і вибори як способи безпосереднього волевиявлення народу.

Література:

1.Гавриш, С.Б. Правознавство : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко. - К. : Генеза, 2010. – с.406

2.Основи правознавства. Практичні завдання до лекцій. Молчанова Н.І., викладач: «спеціаліст вищої категорії». -2016.

3.Інтернет-ресурс. Конституція України - Законодавство України - Верховна ...zakon.rada.gov.ua › laws › show

ВСТУП

Конститиція України нагологшує у ст. 5  ч.2, що «… Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування». Вибори та референдум у законодавстві України застосувується з метою забезпечення народовладдя і безпосередньої участі громадян, яка здійснюється шляхом виборчої системи.

Виборча система  це порядок формування виборних органів держави та органів місцевого управління (самоврядування) на основі Конституції та законів.

Виборча технологія — це механізм, система засобів і методів організації і проведення виборів, основа виборчої системи будь-якої країни. Розрізняють такі виборчі системи: мажоритарна, пропорційна, змішана.

Мажоритарна система (фр. majorité — більшість) — система визначення результатів виборів, завдяки якій депутатські мандати (один або кілька) отримують тільки ті кандидати, які отримали встановлену законом більшість голосів, а усі інші кандидати вважаються не обраними.

Пропорційна система (лат. proportio — співрозмірність) — система визначення результатів виборів, при якій депутатські мандати розподіляються між партіями пропорційно кількості поданих за них голосів виборців у багатомандатному окрузі. Тобто чим більший відсоток голосів отримала партія на виборах, тим більший відсоток депутатів вона буде мати у парламенті.

Змішана система — система визначення результатів виборів, яка передбачає поєднання у собі елементів мажоритарної та пропорційної систем. Використовується у понад 20 країнах світу.

Одним із найпоширеніших варіантів змішаної системи є рівне комбінування, що передбачає обрання половини депутатів мажоритарним шляхом, а іншої — пропорційним.

Завдання

1.Опрацювати: Гавриш, С.Б. Правознавство : підруч. для 10 кл. с.179-189.

2. Дати визначення базових понять теми: референдум, вибори, виборче право, виборча система.

3. Користуючись:

- Конституцією України Роз. ІІІ « Вибори. Референдум» ;

-Завданнями до теми 4. «Референдум і вибори як способи безпосереднього волевиявлення народу» самостійно виконати будь-які 2 варіанта.

1в. Підставте числові значення:

(А+Б):В=Г-Д

А - вік, з котрого громадянин може претендувати на пост народного депутата Україні.
Б - вік, з котрого громадянин має право брати участь у референдумах.
В - кількість виборчих систем.
Г - мінімальна кількість областей України, в яких потрібно зібрати підписів, щоб створювати референдум за народною ініціативою.
Д - мінімальна кількість (млн.) громадянин, на вимогу яких можна створювати референдум за народною ініціативою.

.Підставити числові значення:

А – найменша кількість областей України,у яких треба зібрати підписи,щоб референдум за народною ініціативою міг проводитись (виражено натуральним числом);

Б – вік, якого треба досягти, щоб приймати участь у референдумі;

В – кількість підписів, які треба зібрати, щоб референдум за народною ініціативою міг проводитись (у мільйонах);

Г – кількість підписів, які треба зібрати у кожній з областей України, щоб референдум за народною ініціативою міг проводитись (у тисячах)

Д – номер статті Конституції України,у який Україна визначена як суверенна і незалежна держава,демократична,соціальна,правова держава;

Е – кількість гілок влади у демократичній державі.

.Підставити числові значення, щоб рівняння буде вирішено вірно:

А – кількість громадян України за вимоги яких може бути оголошено всеукраїнський референдум;

В – найменша кількість підписів, яку необхідно зібрати в кожній області для проведення референдуму;

Cкількість областей України, в яких повинні збиратися для вимоги оголошення референдуму;

Dвік, з якого громадяни України мають право голосу на виборах та референдумах.

Форма контролю: всі відповіді на завдання виконуються письмово в опорному конспекті.

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

з використанням технологій дистаційного навчання

для студентів І курсу ІІ семестру 2019-2020 навального року

Селидівського гірничого технікуму

184 Виробницитво та технології

Підземна розробка корисних копалин, Шахтне і підземне будівництво, Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

27 Транспорт

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

07 Управління та адміністрування

Облік і оподаткування

на період з 2 квітня по 15 квітня

Викладач: Молчанова Н. І.

Тема: « Правовий статус Верховної Ради України»

Література: Література:

1.Гавриш, С.Б. Правознавство : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко. - К. : Генеза, 2010. – с.406

2.Інтернет-ресурс. Конституція України - Законодавство України - Верховна ...zakon.rada.gov.ua › laws › show

3.Пам’ятки організації роботи студентів з дисципліни «Основи правознавства»

Вступ

Законодавча влада в демократичній державі здійснюється загальнодержавним представницьким органом. Конституція України Ст. 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України обумовлений визначеною Конституцією України змішаною (парламентарно-президентською) формою правління.

Завдання

1.Опрацювати: Гавриш, С.Б. Правознавство : підруч. для 10 кл. с.189-194

2. Користуючись Конституцією України Розділ IV ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ самостійно виконати будь-яку юридичну задачу + знайти помилку, за яку рівняння неможливе

Оцінка: задача 10 балів; знайти помилку, за яку рівняння неможливе -8 балів= середній бал 9, якщо все вірно.

Задача 1.

У виборчу комісію звернувся громадянин України Савченко П.С. (20 років мешкає в Україні з моменту народження, не судимий) з проханням зареєструвати його у якості кандидата у депутати Верховної Ради України. Буде чи ні задоволено прохання громадянина Савченко С.П.? Якщо ні, то на якій підставі йому буде відмовлено в реєстрації?

Задача 2.

Чому Голова Верховної Ради за вимогою 99 народних депутатів не скликав позачергову сесію парламенту, а за вимогою Президента позачергова сесія була скликана?

Задача 3.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України по вивченню ситуації в телерадіоінформаційному просторі України виявила факти зловживання службовим положенням одного з посадових осіб комітету по телебаченню і радіомовленню і винесла рішення про залучення його до карної відповідальності. Прокоментуйте рішення комісії.

Знайти помилку, за яку рівняння неможливе.

А – кількість голосів конституційного складу парламенту, яка необхідна для прийняття конституційного закону (звичайна дріб) ст.(94,155,156)

В – частина депутатів парламенту, за вимогами якої скликаються позачергові сесії Верховної Ради (звичайна дріб) (ст. 83);

С – період, за який призначається позачергові вибори в парламент, з дня опублікування про строкове припинення повноважень верховної Ради (ст. 77);

Dкількість днів з початку обнародування документу, по закінчені яких закон має силу (ст. 94 п. 4);

М – кількість днів, на протязі яких обирається парламент у випадку введення військового або надзвичайного положення (ст. 83);

N – термін, на який обирається Верховна Рада (ст. 76).

Форма контролю: всі відповіді на завдання виконуються письмово в опорному конспекті.

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА
з використанням технологій дистаційного навчання
для студентів І курсу ІІ семестру 2019-2020 навального року
Селидівського гірничого технікуму
184 Виробницитво та технології
Підземна розробка корисних копалин, Шахтне і підземне будівництво, Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв
27 Транспорт
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
07 Управління та адміністрування
Облік і оподаткування
на період з 8 квітня по 16 квітня
Викладач
: Молчанова Н. І.
Тема: « Кабінет Міністрів України, його правовий статус».

Література:
1.Гавриш, С.Б. Правознавство : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко. - К. : Генеза, 2010. – с.406
2.Інтернет-ресурс. Конституція України - Законодавство України - Верховна ...zakon.rada.gov.ua › laws › show
Завдання
1.Опрацювати: Гавриш, С.Б. Правознавство : підруч. для 10 кл. с.19
8-201.
2. Користуючись Конституцією України Розділ VI. Кабінет міністрів україни. Інші органи виконавчої влади:

-Визначити правовий статус Кабінету Міністрів України.

-Чим керується у своїй діяльності Кабінет Міністрів України?

3.Користуючись ст.116 Конституції України визначити повноваження КМУ.(не переписувати, а тільки вказати № пункту).

Забезпечує

Розробляє

Інші повноваження

П.?........

П.?........

П?...

Оцінка складається з: із завдання 2 будь- яке питання-7б.+ обов’язково завдання 3-7б.Середній бал=7. Не забувайте про термін виконання завдань: мінус 1 бал. Фото-вертикальне та якісне.

Форма контролю: письмова відповідь в опорному конспекті.

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА
з використанням технологій дистаційного навчання
для студентів І курсу ІІ семестру 2019-2020 навального року
Селидівського гірничого технікуму
184 Виробницитво та технології
Підземна розробка корисних копалин, Шахтне і підземне будівництво, Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв
27 Транспорт
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
07 Управління та адміністрування
Облік і оподаткування
на період з 9 квітня по 15 квітня
Викладач
: Молчанова Н. І.
Тема: « Адміністративне право України».

Література:
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 30.03.2020року
Завдання

1.Теоретична частина.

1. Дати паспортизацію КУпАП.

2. Користуючись КУпАП:

-Визначити завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення ( ст.?).

-Поняття адміністративного проступку.. ( ст.?).

-Закінчити речення: адміністративна відповідальність настає.. (ст?)

-Вказати статтю, у якій говориться про відповідальність неповнолітніх. (ст?)

-Перлічити  обставини, що виключають адміністративну відповідальність (ст?).

-В чому полягає мета адміністративного стягнення (ст?).

-Види адміністративних стягнень (ст?).

-Які заходи впливу, застосовуються до неповнолітніх (ст?).

3.Прочитати:

стаття 34. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення.

Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення

2.Практична частина. Юридична поліклініка.

Одною з рис правопорушення є те, що за нього застосовується юридична відповідальність. Адміністративний проступок є шкідливим для суспільства діянням, і це означає, що особа, яка вчинила його, кидає виклик усьому суспільству, а в зв’язку з тим, що норми адміністративного права встановлюються державою, слід вважати, що проступок – це також і виклик державі. Спробуйте розібратися в деяких юридичних ситуаціях, застосовуючи КУпАП.

Варіант 1. Друзі Семенов І., 20 років, та Фролов О., 17 років, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, нецензурно лаялися й ображали відвідувачів та охоронника нічного клубу, який намагався їх вивести. Дайте правову оцінку ситуації. варіант

Варіант 2. Гуляючи по вулиці, підлітки голосно співали пісні, грубо лаялись, на зауваження прохожих не реагували чи відповідали лайкою. Після їх затримання нарядом поліції з’ясувалось, що двом з затриманих по 14 років, одному – 15 років, ще двом – по 17 років. Дайте правову оцінку ситуації.

Варіант 3 .Рибак вирішив для кращого улову застосувати рибальські сітки. Чи порушує він закон?

Варіант 4. Знаходячись у нетверезому стані, 17 річний Петро лаявся не цензурними словами в торгівельному залі крамниці. На зауваження не реагував. При спробі видворити Петра з крамниці, він розбив скло. Як слід кваліфікувати дії Петра? Яке покарання вн може понести?

Корисні поради

Застосуй алгоритми: роботи з нормативно-правовими актом; АРЮС; зразок відповіді.

Критерії оцінювання з теми: відповіді на будь-які 3 теоретичні питання =8 балів. + практичне завдання: будь-який варіант юридичної ситуації =10 балів. Середній бал-9. Не забувайте про термін виконання завдань: мінус 1 бал. Фото-вертикальне та якісне.

Форма контролю: Відповіді виконуються письмово у опорному конспекті.

Бажаємо успіху у виконанні завдань!

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА
з використанням технологій дистаційного навчання
для студентів І курсу ІІ семестру 2019-2020 навального року
Селидівського гірничого технікуму
184 Виробницитво та технології
Підземна розробка корисних копалин, Шахтне і підземне будівництво, Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв
27 Транспорт
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
07 Управління та адміністрування
Облік і оподаткування
на період з 9 квітня по 15 квітня
Викладач
: Молчанова Н. І.
Тема: « Адміністративне право України».

Література:
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 30.03.2020року
Завдання

1.Теоретична частина.

1. Дати паспортизацію КУпАП.

2. Користуючись КУпАП:

-Визначити завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення ( ст.?).

-Поняття адміністративного проступку.. ( ст.?).

-Закінчити речення: адміністративна відповідальність настає.. (ст?)

-Вказати статтю, у якій говориться про відповідальність неповнолітніх. (ст?)

-Перлічити  обставини, що виключають адміністративну відповідальність (ст?).

-В чому полягає мета адміністративного стягнення (ст?).

-Види адміністративних стягнень (ст?).

-Які заходи впливу, застосовуються до неповнолітніх (ст?).

3.Прочитати:

стаття 34. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення.

Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення

2.Практична частина. Юридична поліклініка.

Одною з рис правопорушення є те, що за нього застосовується юридична відповідальність. Адміністративний проступок є шкідливим для суспільства діянням, і це означає, що особа, яка вчинила його, кидає виклик усьому суспільству, а в зв’язку з тим, що норми адміністративного права встановлюються державою, слід вважати, що проступок – це також і виклик державі. Спробуйте розібратися в деяких юридичних ситуаціях, застосовуючи КУпАП.

Варіант 1. Друзі Семенов І., 20 років, та Фролов О., 17 років, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, нецензурно лаялися й ображали відвідувачів та охоронника нічного клубу, який намагався їх вивести. Дайте правову оцінку ситуації. варіант

Варіант 2. Гуляючи по вулиці, підлітки голосно співали пісні, грубо лаялись, на зауваження прохожих не реагували чи відповідали лайкою. Після їх затримання нарядом поліції з’ясувалось, що двом з затриманих по 14 років, одному – 15 років, ще двом – по 17 років. Дайте правову оцінку ситуації.

Варіант 3 .Рибак вирішив для кращого улову застосувати рибальські сітки. Чи порушує він закон?

Варіант 4. Знаходячись у нетверезому стані, 17 річний Петро лаявся не цензурними словами в торгівельному залі крамниці. На зауваження не реагував. При спробі видворити Петра з крамниці, він розбив скло. Як слід кваліфікувати дії Петра? Яке покарання вн може понести?

Корисні поради

Застосуй алгоритми: роботи з нормативно-правовими актом; АРЮС; зразок відповіді.

Критерії оцінювання з теми: відповіді на будь-які 3 теоретичні питання =8 балів. + практичне завдання: будь-який варіант юридичної ситуації =10 балів. Середній бал-9. Не забувайте про термін виконання завдань: мінус 1 бал. Фото-вертикальне та якісне.

Форма контролю: Відповіді виконуються письмово у опорному конспекті.

Бажаємо успіху у виконанні завдань!

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА
з використанням технологій дистаційного навчання
для студентів І курсу ІІ семестру 2019-2020 навального року
Селидівського гірничого технікуму
184 Виробницитво та технології
Підземна розробка корисних копалин, Шахтне і підземне будівництво, Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв
27 Транспорт
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
07 Управління та адміністрування
Облік і оподаткування
на період з 20 квітня по 24 квітня
Викладач
: Молчанова Н. І.
Тема: «Поняття і умови дійсності правочинів. Цивільні договори, зобов’язання»

Література: ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. Редакція від 02.04.2020. Книга перша. Загальні положення. Розділ 4. Правочини. Представництво. Глава 16 ПРАВОЧИНИ.

Книга п'ята. Зобов'язальне право. Розділ 1. Загальні положення про зобов'язання. Розділ 2. Загальні положення про договір.

Завдання

1.Правочин.Закінчити речення: Правочином є дія….. ;

Цивільно-правовий договір…..;

Зобов'язання це-….

Цивільно-правова відповідальность….

2. Види правочинів. Вставити пропущені слова: Правочини можуть бути….., а також….. та …….. (договори).

3. Вказати головні елементи правочину : 1., 2., 3., 4.

4. Вказати № ст. ЦКУ, в якій вказано, що правочин може вчинятися усно або в письмовій формі.

5. Хто може бути суб’єктом правочину?

6. Перелічити суб’єкти зобов’язання.

7. Перелічити види зобов’язань.

8. Прочитати:

Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду;

Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду.

Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою.

 Оцінка: 7 вірно виконаних завдань-9б.; 6 завдань-8б.; 5 завдань-7б;

4 завдання-6б.;3 завдання-5б. Не забувайте про термін виконання завдань: мінус 1 бал. Фото-вертикальне та якісне.

Форма контролю: письмова відповідь в опорному конспекті.

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА
з використанням технологій дистаційного навчання
для студентів І курсу ІІ семестру 2019-2020 навального року
Селидівського гірничого технікуму
184 Виробницитво та технології
Підземна розробка корисних копалин, Шахтне і підземне будівництво, Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв
27 Транспорт
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
07 Управління та адміністрування
Облік і оподаткування
на період з 21 квітня по 24 квітня
Викладач
: Молчанова Н. І.
Тема: «Загальна характеристика сімейного права. Умови і порядок укладання та припинення шлюбу».

Література: Сімейний кодекс України. Редакція від 02.04.2020
Завдання

1.Дати паспортизацію СКУ(дата. завдання, структура-вказати тільки кількість розділів, глав, статей).

2.Вказати № ст. СКУ:

а) Учасники сімейних відносин, які регулює Сімейний кодекс України

б) Поняття сім’ї…

в) Право на шлюб….

г) Поняття шлюбу…

д) Умови укладення шлюбу ……….

є) Перешкоди до укладення шлюбу… …..

ж) Підставами для припинення шлюбу… ….

к) Значення державної реєстрації шлюбу…..

л) Зобов'язання наречених у разі відмови від вступу в шлюб…..

м) Підстави недійсності шлюбу…..

н) Право на укладення шлюбного договору…..
Оцінка складається із завдання №1 та виконання будь- яких 7 завдань із завдання №2. Середній бал=8б. Якщо виконано вірно завдання №1 та №2 з =9б. Не забувайте про термін виконання завдань: мінус 1 бал. Фото-вертикальне та якісне.

Форма контролю: письмова відповідь в опорному конспекті.

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА
з використанням технологій дистаційного навчання
для студентів І курсу ІІ семестру 2019-2020 навального року
Селидівського гірничого технікуму
184 Виробницитво та технології
Підземна розробка корисних копалин, Шахтне і підземне будівництво, Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв
27 Транспорт
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
07 Управління та адміністрування
Облік і оподаткування
на період з 27 квітня по 08 травня
Викладач
: Молчанова Н. І.
Тема: «Загальна характеристика трудового права. Трудовий договір.»

Література:

1.Конституція України. Редакція від 01.01.2020

2. Кодекс законів про працю України .( КЗпПУ) від 02.04.2020, Глава I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, Глава III ТРУДОВИЙ ДОГОВІР, Глава XIII ПРАЦЯ МОЛОДІ
 Більшість людей задовольняють свої потреби, заробляючи на життя працею. Завдяки праці людей суспільство існує, розвивається, удосконалюється. Кожна людина, яка реалізує право на працю, стикається з нормами трудового права. Трудове право – це галузь права, яка регулює суспільні відносини, що виникають з приводу застосування найманої праці. Учасниками (суб’єктами) трудових правовідносин виступають працівники, роботодавці, профспілки та їх органи, наймані працівники загалом або, як їх ще називають, трудові колективи.

Працівником вважається фізична особа, яка уклала трудовий договір з роботодавцем для праці на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи.

Роботодавець як суб’єкт трудового права – це, насамперед, особа, яка надає роботу іншій особі на підставі трудового договору у формі будь-якого його різновиду, передбаченого законодавством, в тому числі при обранні чи призначенні на посаду.

Найголовнішими джерелами трудового права є Конституція України(статті 42-45; ) та Кодекс законів про працю України, який набув чинності з 1 червня 1971 року і сьогодні діє з деякими змінами і доповненнями

Завдання

1.Перелічити ст. Конституції України, якими гарантується забезпечення права громадян на працю.

2.Проблемне завдання . Чи може держава бути єдиним джерелом отримання роботи?

3.Дати паспортизацію КЗпПУ (дата прийняття, в якій редакції діє сьогодні, завдання(вказати ст.), структура (скільки глав, ст.).Все одним реченням.

4.Визначте права і обов’язки працівника і роботодавця. ( ст..;ст… КЗпПУ)

5. Вказати ст… КЗпПУ, в якій дається визначення поняття «трудовий договір»

6. Перелічити строки трудового договору (ст...;ст…. КЗпПУ).

7.Про що йдеться мова у КЗпПУ ст. 187 та ст.188.

8.Проаналізуйте ситуацію ст. … КЗпПУ . Студент 1 курсу 16-ти років у вільний від навчання час працевлаштовується кур’єром в піцерію ( ст. КЗпПУ)

9. Порядок звільнення з роботи (Стаття 36-41 КЗпПУ ).

Вказати № ст. ч.

1. Працівник має право за своєю ініціативою припинити трудовий договір, попередивши власника письмово за ….. (два тижні).

2. Неприпустимим є звільнення працівника в період його перебування у відпустці або ….. (тимчасової непрацездатності (хвороби)).

3. Прогулом вважається відсутність на роботі без поважних причин протягом …(трьох годин поспіль).

4. У день звільнення роботодавець зобов’язаний провести розрахунок з працівником і … (видати йому трудову книжку).

5. Працівника можуть звільнити за невідповідність посаді внаслідок недостатньої кваліфікації або … (стану здоровя).

6. Працівник може бути звільнений у разі відсутності на роботі через хворобу протягом … (чотирьох місяців поспіль).   

7. У більшості випадків на звільнення працівника за ініціативою роботодавця необхідно отримати згоду … (профспілкового органу).

Виконання завдання:

1 - 9 (10 балів);

1 - 8 (9 балів).

Не забувайте про термін виконання завдань: мінус 1 бал. Фото-вертикальне та якісне. ЧИТАЙТЕ УВАЖНО ЗАВДАННЯ.

Форма контролю: письмова відповідь в опорному конспекті.

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА
з використанням технологій дистаційного навчання
для студентів І курсу ІІ семестру 2019-2020 навального року
Селидівського гірничого технікуму
184 Виробницитво та технології
Підземна розробка корисних копалин, Шахтне і підземне будівництво, Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв
27 Транспорт
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
07 Управління та адміністрування
Облік і оподаткування
на період з 27 квітня по 09 травня
Викладач:
Молчанова Н. І.
Тема: «Поняття і види робочого часу та часу відпочинку.

Література:

1.Кодекс законів про працю України ( КЗпПУ) від 02.04.2020, Глава IV РОБОЧИЙ ЧАС, Глава V ЧАС ВІДПОЧИНКУ.

2.Глосарій «Трудове право України».

Визначена трудовим законодавством регламентація норм робочого часу має важливе значення для його раціонального використання. Вживані в КЗпП України поняття «робочий час», «робочий день», «робочий тиждень», «робоча зміна» розкривають різні сторони робочого часу і є його нормативами.

Велике значення для здоров'я, фізичних та розумових здібностей працівників має час відпочинку. Право на відпочинок є одним із конституційних прав працівника. В ст. 45 Конституції України закріплено, що кожен, хто працю, має право на відпочинок.

Завдання

Теоретична частина

1.З’ясувати значення понять «робочий час», «час відпочинку», «робочий день», «робочий тиждень».

Вказати тільки № ст. КЗпПУ

2.Норма тривалості робочого часу. Ст.?

3. Визначити види робочого часу. Ст..ст.ст.,…..?

4. Визначити види часу відпочинку. Ст..ст.ст.,…..?

5.Тривалість щотижневого безперервного відпочинку. Ст.?

Практична частина.

Користуючись КЗпПУ дайте правову оцінку ситуації.

1 варіант

Які повинні бути дії власника? До директора ТОВ «Будінвест» надійшли заяви від робітників підприємства з проханням установити їм скорочений робочий час тривалістю 36 годин на тиждень. Заяву написали:

  1. Іванов С., 17 років;

  2. Петрова Л., 38 років, мати дитини – інваліда 13 років;

  3. Єгорова І., 15 років;

  4. Сидорова С., яка має сина 12 років.

  1. варіант

Графіком відпусток встановлена відпустка підлітку Левіну Д., у березні тривалістю 18 календарних днів. Левін просить надати йому відпустку тривалістю 31 календарний день і дати можливість використати відпустку у квітні. Укажіть, яка тривалість відпустки встановлена для підлітків.

Оцінка. Теоретична частина(8 балів)+ будь-який варіант з практичної частини (10 балів).

Середній бал=9. Не забувайте про термін виконання завдань: мінус 1 бал. Фото-вертикальне та якісне.

Форма контролю: письмова відповідь в опорному конспекті.

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА
на період з 29 квітня по10 травня
Викладач:
Молчанова Н. І.
Тема:
«Поняття трудової дисципліни. Відповідальність за порушення трудового законодавства. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну установі, підприємству, організації».

Література:

1. Кодекс законів про працю України ( КЗпПУ) від 02.04.2020, Глава X ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА, Глава IX ГАРАНТІЇ ПРИ ПОКЛАДЕННІ НА ПРАЦІВНИКІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ПІДПРИЄМСТВУ, УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ.
2.Глосарій «Трудове право України»

Сучасне виробництво не можливо без високої організованості, взаємоузгодженості й чіткості в роботі. Без підкорення всіх учасників трудового процесу певному розпорядку, без дотримання встановленої дисципліни праці неможливо досягти тієї мети, для якої організовується спільний трудовий процес. Працівник, який завдав матеріальної шкоди підприємству, установі, організації несе матеріальну відповідальність незалежно від того, чи був він притягнутий до дисциплінарної відповідальності за діяння, якими завдано цю шкоду.

Завдання

  1.Дати визначення понять(глосарій): трудова дисципліна, дисциплінарний проступок, дисциплінарна відповідальність, дисциплінарне стягнення , догана, звільнення з роботи , матеріальна відповідальність, пряма шкода, обмежена матеріальна відповідальність, повна матеріальна відповідальність, колективна матеріальна відповідальність, підвищена матеріальна відповідальність.

2. Кодекс законів про працю України ( КЗпПУ) від 02.04.2020, Глава IX Заповнити таблицю «Матеріальна відповідальність працівників».

Вид матеріальної відповідальності

У яких випадках настає (вказати № пункту або № частини статті)

Хто підлягає матеріальній відповідальності

Обмежена матеріальна відповідальність. Ст.

П..п..п……

Повна матеріальна відповідальністьт.

П..п..п……

Колективна матеріальна відповідальність .Ст.

П..

Підвищена матеріальна відповідальність.Ст.

П..

Оцінка. Виконання завдання №1 -7балів. Виконання завдання №2 -9балів.

Форма контролю: письмова відповідь в опорному конспекті.

.

Глосарій основних термінів трудового права 

Відсторонення працівника від роботи – тимчасове припинення працівником своїх трудових обов'язків за рішенням уповноважених на це органів, як правило, з одночасним припиненням виплати заробітної плати, яке може мати місце тільки у випадках, встановлених законодавством.

Внутрішній трудовий розпорядок – система відносин, яка регулюється нормами трудового права і яка складається всередині трудового колективу підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, при виконанні виробничих завдань і яка забезпечує здійснення суб'єктивних прав та виконання обов'язків усіма учасниками трудового процесу.

Джерела трудового права – це спосіб вираження норм права, що призначені регулювати трудові та інші суспільні відносини, пов'язані із застосуванням і організацією найманої праці.

Дисципліна праці – сукупність нормативно-правових приписів, які регулюють обов'язки сторін трудових правовідносин, спрямованих на забезпечення належного процесу праці.

Дисциплінарна відповідальність – обов'язок порушника трудової дисципліни притерпіти негативні наслідки правового, організаційного чи матеріального характеру.

Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть є одним з видiв юридичної вiдповiдальностi й застосовується виключно до порушникiв трудової дисциплiни.

Дисциплінарне стягнення – заходи правового впливу до порушників трудової дисципліни, що зобов'язують їх притерпіти негативні правові наслідки.

Дисциплінарний проступок – протиправне, винне невиконання або неналежне виконання працівником покладених на нього трудових обов'язків.

Догана - це вид дисциплінарного стягнення, вжитий до працівника за порушення трудової дисципліни. Догана спричиняє для працівника негативні наслідки особистого характеру, як моральні, так і матеріальні.

Звільнення з роботи як дисциплінарне стягнення становить собою організаційний захід, пов'язаний з припиненням з працівником, що порушує трудову дисципліну, трудових правовідносин.

Індивідуальні трудові спори – неврегульовані суперечності між роботодавцем та працівником з питань застосування законів та інших нормативно-правових актів про працю, колективного договору, угоди, а також умов трудового договору (контракту), про які заявлено у відповідний юрисдикційний орган.

Комісія по трудових спорах – орган для розгляду індивідуальних трудових спорів, що виникають на підприємствах, в установах, організаціях між працівниками, з одного боку, і роботодавцем – з другого, за винятком спорів, які згідно із законом підлягають розглядові безпосередньо в судах.

Контракт – особливий вид трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (зокрема матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватися за угодою сторін.

Матеріальна відповідальність – обов'язок працівника відшкодувати майнову шкоду, яку він спричинив винними протиправними діями (бездіяльністю) власнику підприємства, установи, організації або роботодавцю – фізичній особі, з якими він перебуває в трудових правовідносинах у порядку та в розмірах, встановлених трудовим законодавством.

Матеріальна відповідальність як один із видів юридичної відповідальності полягає в обов'язку однієї сторони трудового договору — працівника або працедавця — відшкодувати іншій стороні шкоду, завдану внаслідок винного, протиправного невиконання або неналежного виконання трудових обов'язків у встановлених законом розмірі та порядку.

Надурочні роботи – роботи понад встановлену тривалість робочого часу, які виконуються за розпорядженням роботодавця або з його відома у випадках, встановлених законодавством.

Ненормований робочий день – особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у випадках неможливості нормування трудового процесу.

Обмежена матеріальна відповідальність – обов'язок працівника відшкодувати шкоду, яку він спричинив роботодавцю в розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середньомісячного заробітку.

Обмежена матеріальна відповідальність - обов'язок працівника покрити заподіяну шкоду повністю, але не більше встановленої законом межі - його місячного середнього заробітку..

Повна матеріальна відповідальність - обов'язок працівника покрити заподіяну шкоду в межах повного розміру, але з урахуванням прямої дійсної шкоди.

Предмет трудового права – сукупність трудових відносин та інших суспільних відносин, пов'язаних з організацією та застосуванням найманої праці, що передують трудовим відносинам, супроводжують їх або приходять їм на заміну.

Примирна комісія – орган, призначений для вироблення рішення, що може задовольняти сторони колективного трудового спору (конфлікту) та який складається з представників сторін.

Принципи трудового права – закріплені в чинному законодавстві провідні ідеї, які виражають суть норм трудового права і головні напрямки політики держави в галузі правового регулювання трудових та інших суспільних відносин, пов'язаних із застосуванням і організацією найманої праці.

Прогул – відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважних причин.

Пряма шкода — це зниження, погіршення якості або знецінення майна підприємства й усього, що оцінюється грішми, і самі гроші.

Режим робочого часу – розподіл робочого часу в межах доби або іншого календарного періоду.

Роботодавець – власник підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

Робоча зміна – тривалість робочого часу (в годинах та хвилинах) протягом доби, згідно з графіком (розпорядком) роботи.

Робочий тиждень – встановлена законом норма тривалості робочого часу впродовж календарного тижня.

Робочий час – час, протягом якого працівник згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку зобов'язаний виконувати свої трудові обов'язки відповідно до законодавства, колективного та трудового договору.

Суб'єкти трудового права – учасники трудових та інших суспільних відносин, пов'язаних із застосуванням і організацією найманої праці, які мають суб'єктивні права й обов'язки: працівники і власники підприємств або уповноважені ними особи, профспілкові організації, трудові колективи; соціальні партнери; органи з розгляду трудових спорів.

Сумісництво – виконання працівником крім своєї основної роботи іншої регулярної оплачуваної, на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи за наймом.

Суміщення професій (посад) – виконання працівником на тому ж підприємстві, в установі, організації разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) у межах одного і того ж робочого часу з доплатою в розмірах, передбачених колективним договором.

Трудове право – галузь права, що є системою принципів та правових норм, які регулюють трудові та інші суспільні відносини, пов'язані з організацією та застосуванням найманої праці, на підставі поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників.

Трудовий договір – угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Трудова дисципліна — це сукупність, правових норм, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок і встановлюють трудові права та обов'язки сторін трудового договору, а також, заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за умисне невиконання трудових обов'язків.

Трудова дисципліна – система правових норм, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, встановлюють трудові обов’язки працівників та роботодавця, визначають заохочення за успіхи в роботі й відповідальність за невиконання цих обов’язків

Трудові правовідносини – це індивідуальні двосторонні відплатні відносини працівника і роботодавця, що виникають унаслідок укладення трудового договору про виконання працівником роботи за певною трудовою функцією з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку і надання йому цієї роботи роботодавцем на умовах, визначених законодавством про працю, локальними актами, трудовим договором.

Трудові спори – суперечності, які виникають між суб'єктами трудового права з приводу застосування трудового законодавства або встановлення нових умов праці і які передані на розгляд відповідного органу, уповноваженого державою приймати обов'язкові для сторін рішення.

Умови матеріальної відповідальності – пряма дійсна шкода, протиправність поведінки, винні дії працівника, необхідний причинний зв'язок між порушенням обов'язків та шкодою.

Функції трудового права – основні напрями впливу норм тощо на поведінку (свідомість, волю) людей у процесі праці для досягнення цілей і завдань трудового законодавства.

Час відпочинку – час, протягом якого працівник, згідно із законодавством та іншими локальними нормативними актами, вільний від виконання трудових обов'язків і який він має право використовувати на власний розсуд.

Щорічна відпустка – час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам зі збереженням місця роботи і заробітної плати.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.